Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Теоретико-практичний семінар
для вчителів географії та економіки
Самойлова І.А., методист НМЦ
Квітень 2014 р.
 підвищення професійної компетентності
вчителів географії шляхом оволодіння
засобами формування персонального
навчального...
 визначити зміст понять «навчання протягом життя»,
«персональне навчальне середовище»;
 ознайомитися із сучасними підход...
1. Навчання протягом життя: актуальність
питання для педагогів.
2. Світовий досвід організації навчання
протягом життя.
3....
Щорічно оновлюється:
близько 5 % теоретичних
20 % професійних знань
Національний інститут стратегічних досліджень
при През...
 Період „напіврозпаду” компетентності (США),
тобто зниження її на 50 % унаслідок появи нової
інформації, показує, що за б...
 Європейська Комісія об’єднала різні освітні й навчальні
ініціативи в єдину Програму навчання протягом
життя .
 Рада Євр...
 формальна освіта – початкова, загальна середня освіта,
середня професійна освіта, вища освіта, підвищення
кваліфікації й...
 це особливий підхід до реалізації навчання, в
тому числі з використанням сервісів web 2.0;
 весь набір ресурсів, які ви...
 філософія розвитку інформаційного простору
мережі Інтернет. Основним джерелом
створення обробки та розповсюдження
інформ...
http://www.mindmeister.com/ http://www.mindmeister.com
Завдання №1
1.Переглянути зміст блогу ММО вчителів географії та
економіки м. Енергодара (http://samoylova181.blogspot.com/...
Завдання №2
1.Ознайомитися з інтерфейсом сервісів:
http://www.mindmeister.com, xmind.
2.Створити інтелект-карту «Персональ...
 Бугайчук К.Л. Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні
персонального навчального середовища
http://bugaychuk.blogsp...
навчання протягом життя
навчання протягом життя
навчання протягом життя
навчання протягом життя
навчання протягом життя
навчання протягом життя
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

навчання протягом життя

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

навчання протягом життя

 1. 1. Теоретико-практичний семінар для вчителів географії та економіки Самойлова І.А., методист НМЦ Квітень 2014 р.
 2. 2.  підвищення професійної компетентності вчителів географії шляхом оволодіння засобами формування персонального навчального середовища педагога
 3. 3.  визначити зміст понять «навчання протягом життя», «персональне навчальне середовище»;  ознайомитися із сучасними підходами до організації навчання дорослих з метою підвищення професійної компетентності;  виділити основні структурні елементи персонального навчального середовища вчителя географії та економіки;  ознайомитися з веб-ресурсами вчителів географії та економіки ММО, інших регіонів України;  оволодіти навичками використання в педагогічній діяльності інтелект-карт (сервіси: mindmeister, xmind).
 4. 4. 1. Навчання протягом життя: актуальність питання для педагогів. 2. Світовий досвід організації навчання протягом життя. 3. Поняття та структура персонального навчального середовища педагога. 4. Веб 2.0 як один із засобів формування персонального навчального середовища педагога.
 5. 5. Щорічно оновлюється: близько 5 % теоретичних 20 % професійних знань Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (http://www.niss.gov.ua/articles/252/)
 6. 6.  Період „напіврозпаду” компетентності (США), тобто зниження її на 50 % унаслідок появи нової інформації, показує, що за багатьма професіями цей період настає менш ніж через 5 років, тобто стосовно до нашої системи вищої освіти часто раніше, ніж закінчується навчання. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (http://www.niss.gov.ua/articles/252/)
 7. 7.  Європейська Комісія об’єднала різні освітні й навчальні ініціативи в єдину Програму навчання протягом життя .  Рада Європи затвердила навчання протягом життя як один з основних компонентів європейської соціальної моделі. Таке навчання не обмежується лише сферою освіти.  Навчання протягом життя має на увазі зростання інвестицій у людей і знання; набуття основних навичок, включаючи цифрову грамотність і розширення можливості для інноваційної, більш гнучкої форми навчання. Мета полягає в тому, щоб забезпечити людей будь-якого віку рівним і відкритим доступом до якісного навчання.
 8. 8.  формальна освіта – початкова, загальна середня освіта, середня професійна освіта, вища освіта, підвищення кваліфікації й перепідготовка фахівців в інститутах, на факультетах і курсах підвищення кваліфікації й професійної перепідготовки;  неформальна освіта – професійно спрямовані й загальнокультурні курси навчання в центрах освіти дорослих, у лекторіях товариства „Знання”, по телебаченню, на різних курсах інтенсивного навчання;  Інформальна освіта - індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне життя, реалізується за рахунок власної активності людини; спілкування, читання, відвідування установ культури, подорожі, засоби масової інформації тощо.
 9. 9.  це особливий підхід до реалізації навчання, в тому числі з використанням сервісів web 2.0;  весь набір ресурсів, які використовує учень, щоб відповісти на питання, проілюструвати процеси та забезпечити пошук та обробку інформації.
 10. 10.  філософія розвитку інформаційного простору мережі Інтернет. Основним джерелом створення обробки та розповсюдження інформації є користувачі Інтернету, які розвивають інформаційний простір.  Веб 2.0 передбачає співпрацю декількох або багатьох користувачів в процесі створення відповідного інформаційного об’єкту.
 11. 11. http://www.mindmeister.com/ http://www.mindmeister.com
 12. 12. Завдання №1 1.Переглянути зміст блогу ММО вчителів географії та економіки м. Енергодара (http://samoylova181.blogspot.com/), блоги вчителів ММО, які брали участь у міському методичному проекті «Нові стандарти – нові технології та форми навчання». 2.Питання для обговорення: Які методичні матеріали колег вас зацікавили? Які з запропонованих учням дидактичних матеріалів пригорнули вашу увагу? За допомогою яких інструментів вони створені? Які інтерактивні сервіси, електронні засоби навчання використовуєте ви у власній педагогічній діяльності?
 13. 13. Завдання №2 1.Ознайомитися з інтерфейсом сервісів: http://www.mindmeister.com, xmind. 2.Створити інтелект-карту «Персональне навчальне середовище учителя географії та економіки» в сервісі xmind. Для вирішення яких дидактичних завдань можна використовувати даний інструмент на уроках географії та економіки?
 14. 14.  Бугайчук К.Л. Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища http://bugaychuk.blogspot.com/2011/10/web-20.html  Бугайчук К.Л. Персональне навчальне середовище: перша спроба зрозуміти http://bugaychuk.blogspot.de/2011/12/blog- post.html  "Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика". Аналітична записка http://www.niss.gov.ua/articles/252/  Стародубцев В.А. Создание персональной образовательной среды преподавателя вуза. - Томск: Изд-во Том-ского политехнического университета, 2012. – 124 с.

×