SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Download to read offline
vr+
?
t
a
,t
I - rt-cal:u
." d " as 4r e e!r3Jft:,iJ){lr f-_.,
_ .++)l I eL__-.JLll .uJ
rcflTi:;-;-ffi;5l-*(atStllr,3l, - <gbt71Ltt - At'a:,:,st e91:,{t -;35'&3*
..:,tlP-ySl a12!ptr e,-t- jt &oj* - ey,i{t:4Slt *s,.zr-"
..:M)jrJ $'4.---^J3tl d{Il-.il p 6 el-} 5N oj:S lEfuE! t -ss*
Jr .o p _ jLJ..Dr_. _ oL4r--trJ-d!j.AJ-il. . .L9:S'Li-.-<.Jr'e_".4,
.lJ)rr'l -4-:r11-:r
N-{a:' - :#5;---?F-<xl
)e ol.v3! - JJ,I+U*,-5:)
. ;Cl r rr-u f t p*l t - "rp O,-o rri':, t - -.ry1{u;"<st i .. rrste F-f4:rl
..r+.rrrfi,,r g Vt ^t4;Jt)F,{cie5'.r{*.rt" (.--ffi, ij?t#- r+ tr, tr-(zj.gb- *t- : c.rf .r, - -,rg:l'l:,:.:r.(f t -r+G
-,ts llfai.r'[cryr=,
-1r-GdJrl , -.l..13+ - Z2t))lt o,,.*&&
. eLllall - zr*,{ - .ir+6lf - eli {.lt - );ueA, - i'!f ,,'4b-W
.6:ur-r^ J-+t!r 6r -r-pecp5t:
. eLlj;,ful3l(J I s:-p _gjo.tp.:4=, 6,J,L=.-.5 I
, a*;-Ai sa-opl - Jt-ir*, 3S_2-> a:i ata
. J+ O, lr-Girr - -sri{citXf r
+* ut p-Go 15;i gly r
. r : *J li - ro--,, .,arfi l-
*rs-#"o)if.*f,H5
.
r-GiJlPb, 4J.Lii
" 6-.1L--itllet
'
rr J-?p-*
J.->lj o Qt !' 15 s3l:tt "'€* cS :*
.uf scAf*: - 4-.if- i)o-tsp
. "r-.+ cr,c rrE-;u-g,jt,*-C.: - 1:+{- ;-lo-rsp
.u so,F:<,a
^-*-fffYb
u-u t isPd'rt+
. .--:'q)-g(!-<af - i -.,:dt._.rr.la3"yr 3 -19:3a
t.
" lf'It
tl
tA
l(
f(
co
s1
fA
rl
rr
F(
YO
ls.1
lgy
rA
t.
tt
tl
[1
-+l=---tl-ie-.c,-l I
. '.:i,--,r-+ri ,3 u1-ui-r-ij-"a14;i ,Lii-"lii l.i d
. -'-.4,9i ,3ra?D gr*C;K,iro "L-i,i,-4!l
<--,_+n -rl.*-t fp "i-^-^, - , , .l o--J,---o
-f--;--i -:--+
leq.;et i-p-;).Ul ;.irL-!ctr
.4 {*il.-- "-:-Y-.:5'.:--o:-
r!"U;J 4-j, !! t )-s-UJ "<-;. -9-r
L:al i rg*-
.u-r;r;.' - 3 e:a:-a *-:i6jL'i-a-t *!c
lt1-: -pyL Cft tlt ;::2-:,il **j,i-::.^:r:
J; i-1-': o--t'' -.*'.-o ---s-t*;js-:,
it-
=--:----s _a
l--jr4Lt I
J g .i LajrJ |
-:- f.-:- -}-4lJ
.*il--ri Jr e*)*i
.i-!y'1 4Jt2J A*",r-# q_-+/yt,F
"u>)--s ,-Li-,{-+E-U,--:-r3[: c.r't. --r#l +"
.A2:Aijfi1a;-:-
tzaj , : )_s. : :qJ ( r>33-^: t
":rl ! erL-.{.-{J 4a,.rj !
a ,:,J-!:r a-;i,-fi- Ljri.
f..............._..-'.....-"- a-rLrJ a t .q,-o iw<--a 4--4
 -i>'--<urii:r.:i;r-, t-i-l-t
I 11 !!r i-Sls .,i--,i
t-J'> ' L-:.;--i'-:
.. i,3Y1 I-.-:g-r
. j-,!J,
CJ;',L4,i
l+i_--*}
f-:JiaJ
-, Lou:-it:
_l-iillJ:c
( tt*')
:,-lza:,-4]
,i:irt
*i^-; it"-,,1
+L!": i
,-"Sirj-(
-t
+ .'--i-r
C.#"

d
l
ffi
I
6r
9l
6t
9t-'
J_r&i,
(s--:+is
B.-t
$l'
l
l
Y
q-"
"rt
d ee3dt riY5{Y;-9{: Lilr*4,t| F.,'t F' I
ffiffiwW re.>Y3;la"*t 19, LCo DOgr LCc D12e LCr D16r LCo D25o LCo D40o LCr D63o
a--) d;, obif5s-A |
)!P LE r D09o tEr D12c LEo Dl6e LEo.D25r LEr D40o LEo D63r
D093 D123 D 163 D253(e*+r31v +{_{{ fl
" )IXI
D129 D 169 D259
+$fi-lJt* +Jzv
,)* f
+r-$fl
rr lyu-l altzJt oj-a al
13'1+ Q..zept
D123 D 163 D404 D634
Je;i"e:;,+,)P-++{ { i i, IIX,o,,
D633
D128
-.lR1R3
C!*Jyr a,d [.[--d
J";G.+.*,
"
trl- 2 R2R4 4
+t{$f D4OB
6,.w1*rrJj c;L*,*,rtj! ur "rtr;*al e*4b:r! I f-{Jl
,s-J.:i,!J+ sL-d"
i.,l"oj;ru*r."
ffiffi re ffi@&w
i"r-;J;-c l.-1"c
L,i2 D22 LA,? D24
(LgtjpYl-t:-c) +-!
L;'il Dll LAr D:r:l Li.r , j
51 61 7i 81
,bb'r??? |51 62 72 A2
+! 14. _lr ..r'
$; f e+{
53 63 73 83
lt
LY??Y54 64 74 A4:i f #:; 56 68 $;i +5E 66
4s+-b)" )iJsJ<)s
elJjl(Jre 4b?-4
o-*xUt,y;lcr"4lt ,"u
l.irst pt 6.{t-itas-Lt
,:.b){t:b'dtLrAe
tg "
.Atj*.Jt
ZJ-,,2leoHL&
LAg D09907
O=*i'-cxtt
{4+3 6t,
c'DFLlbSts )tat
LC1 'D09 et D12
LAg - D09961
oD.r{cLS.tJ )tSS
LC1 - D16 et D25
1$
.-"P ;
,##
#w
2;$.,t$iav;*3
,i.,<-+r(At di;;Jl
.iiy-rr-'Y+
6
ffi
@ry)*+)iJ btnt
DE] DS.
. ._rJ!j {J
(-J, (. Jl
@tt.))P
enliiKJ;rLil
;12 , 4u! i'' rt I
c4i tr' ,]' tt
"r
1r;!t,u;s i*
;aa61i'r1 4!ri
<.yo s"ie)lt
cJjtt6- )ri t
- ;,:-":;itt gt:*3
e--u?Y de'.'fj'
etJ;,fLlgSst
D1)g Dl2 Dlil D25 D40
ci D63
)te
LAg-D924 .rrt XV1-CA3024 LAg- D941
gt)r.))*
dr 11 xvl cA 3048
<.t:jtr<v XVI . CA3l2l
i.rt(t' xv1 .cA3220
LAg-D09980
LAg D925
LAg D16961 qt*)t'ui1:p
'/J
tv xv1 CA 4121
Itr-fa---t t,-:-rt-' r;l.f-.
I
*:''=u'''"
ffiC.H.stct i
r;-.r . loi.JtiJL-
xY2SAl +
-::ll-lj
q.-^rc
XAB A2]
.Slo*."-r*
"i I ""::r
;
I
I
t,: t..
h*-.etre
-b;;4tj iL"Lv;"
XMG'A1O
.t-:*.b.. '6:,)
(urat-lYtg
-bLL+ ))
X,BF 2128114
. L--iJ-ett ':.t
XBF,Ll1B103
(P----]J -r-r->l 2-t
XAS B31O
)4e a,L6lcl;;j
XCK-M1D1O
)9;r*Pauo
a_L---zL4
XCK.81D31
H
T**.i
l-r-' .i- i
E ri
l
+--1,s
"1,',
i--Lc
aJ)]Y
XAC 828I
-1] I
si,
LE
*
t -ta
f :*-**t*.+.
r-Lit! -$<d )t+? J-L'J-"'j'
XP2.PA2 XLI.AC
:pJ
i
:
l
-r'
I
:i
la
l
l
-Li#J,r-l,jtt, Ctj];
XM2,JMO12
A;*J.-r<e! )
(.:,:.lt+: Yt 3
<_L- SjuJri-* e-:
.j.'.+iJ t
_.95j I et': .>b:Pjt A 4l+Ut tV I
-r,-:tl ';
-s
t
3e_2> i>tL,Si o' ^ 6
r . t. V.j t:SJr. ts>._r: t
-a:a3Jt s!l+-Jb elr., -atl
i-rrr,ltl .:rU;rld ; ',-hr
.;iL--;^rr+ ytllt 9't
:: + _21----i 35'23A ;i-.djl:,
)-jey s;;;JI ;Jl'ajr +.sv
.-q,-A r. : o. ,)* t :PsJcA
i!-+s A,g c, t3.dr:njSss OJ t a^J I
. - 'lrJ--:4]J (.:4 t- ' Jt -;,'{u.L-,
-JjJ4Jr;@*'fl
':-nrnU r-g?JD )t''t ?i)
( -J-t-:4J I
t-A 1. - a' e+s n obq?s -Prl
ttsd o1"22 (( - Llo 0. 11 ((
yO. l,A. l/.r I .,, lilf tfl
. r0o ,tvo llYo l,I' l,fr .,1. t)t, tfl
,/yo vo, ( r l,1A lro. l/1. 1r.l $q
t,t. 0. L,t' (rl' 90. (/rv ( lro, v'1. 'l,Yo
lrd' f 1 Yr. Vo. u.1 t,A t l.rt' A,fo
tf. A,V. 0 o LLT rA. ,ti. lo,l. ltll
r t ll/0. 1r1' 1,0' otYv 0 U,A. (. t1r.
t o/o' It,o. L,o' 1,0' rf. fr,l. $r1.
40. Yrb' ( ll,a lt l.r{ q 1r1. f.r. t1(.
Y,o' I (v loto l{ ItY. lf
^;.
t1l.
l. l',a" r6 (. t0 ll,o. 1., 0(
il l0 Pq tf lr tv l. ly l9v. 'li 0v
t0 ( 0f r. fA (fro, tr lv,r. q. v1
(0 11 rv VO rf/^. lA/a. tr. ill q{
(t r. v0 tf. L. rq rr to/L. lr. ilr
t. I .1" 1. 0b 01,0. to rt,'1. lvl 10.
b. t(1 vl,0 11 1{ 00 1t/A. (t^ lA1
to 1. Itv A0 v1,li 10 tq fd{ fct
i. ,rL-2 - flg,:3l--r_
-,,iJt J tp. Y t .h:^t t ;1r,t-
Uio3Jlbelt
o5ag.t;7";,
t( +ttaJt
;t-:---+'r -.F:, S. Jl l. :ji
a---S V
:JL).riaj I
.1D e)
-,lro
Wi
6r
il"
if r.
Ft't
iI-.o
bl
'tYo
rr
tA/o
sf
$I
J.
I
I
J
")
*+) Jr.-' -->1".-.s-r-,, -
-)-:, . r:PL)3i -i
I
.9o
rlf
,14
*r
&t
rF
nt
,S^_At 6;*l.t
a)L,p/t C4;j
<1 ir-"t;st -1-g
-yt{t-t9*t
LCl .D16
{
'q
I
!fu,b u3L, j3 *lJ..tS:-flais{Jt)|-t l
t3,:4JrZ-1,s-3 g:.f-s'$r _rL:-,-t
'r. - a. a-.3i p rg
I'1 .41dts37,l;,...
LC1-DOg E
rcr-ore ffi
LC1. DEE%
LCl - D2s ffiffi
. 'P,'^t-iltdrcl+i--r:.Ul
(€3A JL&:/ r
) i!+> li ! t 6o_r.,Sv t a 4::3,st )-zs
(e-Lp/0../... ir.Bl ) w::L.c +J,);>
IEC 158, UTE-NF C 63110, VDE 0660. ,-::Ll,,aA)"t-iyb
UL-CSA (600 V), c--v t:3'l---'4t
JSi-J)-J<*--9-<cJ
tf"tc. ;Sa ta! I !3!-.J .rJ I
. r_r)^JtcF----lJ JJJ_ J)ll *i,C"
.!--rJ J d-+--."1J r-3LJ'y r
-1"r*-51,,,.(,
.. ut -1,-,;*3, .;G
4.;r
I
lrY
lrl
0,1
v,1
1,1
., I
il/l
r4t
tli
(t]
f 0,1
YI
rll
v)p:-Ll -2tl 1-. St lP:l cL lrrrJ t a;ltj I 1l+-atl
a-J.JJl; - ..
LRI D09 ror
E,,d
,(
,0
{=^t-- rl )t-)"' )-"{, r---- r L4-f:- -/ t c$t*>
F'at.-o.+--:IJ+
LR1 -DOg
LBl .DOg
LR1 . DOg
LB1-DOg
LB1 D12 ... r- l
LR1 D16 i..
LEt D25... i-, '.'l
E1-!i9::--L=
LF1 D63 ... Ir:::;l
a 1t_lajt.L+{_t
cj-lr+t! or-L-Elt i:-:l-:-^t, lr ..L-'y,; ,
J';!,,o_{OJp t. er3JJ f tt}.JLtt
LB1 -D12.316.
-t$r:4{s t r;ts 4)V ,-SJ 12y^St ,:,t,"t ;t
JL.':-JI, L R 3 )!>b gL{^1J.. J jrr'.^
-azri;!$:
I w!)|.:j)* -lle- lul,
.e)t..utr,t
L+-) r Ir ciJ I a$ aitb, ;cr.Sl o.D;r.i, r
UTE NFC 63650-VDE 0660 :-4-Lirilol;Jr
------il
cJ-a:-Yr a:to.9.L;^.rl o{-.6 .jl
r-A LRi -Dog
r.A LR1 DOg
l" ll LF1 . D09
.t,lt LB1-D09
LRl .DOg
LR1 - DOg
((
(0
fl'l LRi Dt2
rfl LRl D16
fft LFl D2s
f;4.l9' LFl -D40
far, tB1 ,D4o
lido , LR1 D63
rd4t tRl D63
,,tr,0v',:
,,!i11,,
1lels*>Jl jJ4-9 1'l . F6Y. LR] D63
Z-*!,rht b4il4'^-ft4
gs---j-Jt
.,'-!9 .!)
.)jt*
l.l
i'
_!l_
t0
r..
rb
rl
e,)^*eil i!4ir
- )tb s/''--'"tt:^lt
r '..:,i-,.(rr a_.3f
-€qt,t_!9 rq3
LC1 - DOr-I- ro t -
LCl -D16 mE I l'
LCI - D2s Ml 1- l'
rcr-oosffiffi
l'-;Jlut,3
135
+#246
*i4DJFtlJ L-t 621-t J )J.rf1g)ijr{ll,r !-* I
L-*-*t 3+,
-Jeejt .u:-lls !L^j-.JI ;6l
ii:l-:-, +--z-t
+---23 J->9
. ,.lz:o-dls
r:J+iJU.',dlq rl-iJiso
4r)L, 4- q
+Jt' r-;'6
))*
45c4sst
. ' ')).,#Jt eb_ir
 ( a-.^Jl
a.z.sl a3)l vU ae.j
LC1,Doe I ] P
LCl .D12 fl tb
LCl D16 f l '1
LCl ' D2s f.lT 'r .
LCl -D40
-l
!''l
LC1 -D63 [.r:.-:.l (6 (0
^*1,l'o3:u-,

:*+z.J Je-:9 1 -r.>19 <-. -o r'1
t.
La
lr
i,V
w=twglSJU -/reJ.2JJ
-4$t->lj,-r,: I
-)
t-.:i I
)-2194-->.3 A-:i.t --
-rJ 'f-J
- . -"V '-:-Y'2:lt eb';'
-;r:Jt ' ;' n(r, c /
LCl DOg i
LCr p12 l-_-l i
mLC1 p2s ;J I'
LCt D40 ;----.i t'r
LCt .Dr.3. lc,
JzllA/--t
, I. ul,.
r--r 1 rQ rt1'"irrl
i I ifi ilio
lt
, l, ,l ,
;irirlr
lt {ttr'--= 3 Y l rir.J L+J
'l' ul'
.J-;=.f
J='"'1:!J
lS)tji'St stc
A.>l*, -lai
t-=-'rt E .1
Q2-, ))t)
a-----jt i.:-:r-i L:-^s --:-
{-F
---
---
it-b c')I+'Jtt tbi,
sseL{t5"frt c4 i, ..ta)t
LC1.DOg T__l
LC1-D12 [ -.] (,d
LC1 D16 f-
LC1 D2s i':-=l
LC1.D4O [:- l l1
LCl D63 l'i= f0
^-54):
--- +ttt_ a I I14tl
=:
r+C-,33 p-farrrr
6-U-ri+; p-€a.:l,
,--rrt5t gP3Jt 9't
l'i
I
"(tv
I
---l--rlr

li
l:I
A
v
I
I
l?MI.=r-
I
n(^jJtg*t
tGea)t s*tVtkjl {z+t1
('>*)-rgg, j""i"
:-5r-.3J.:ad;, tt pr^3i:Va t&&4t
Le-'ftzp-".13 t -+ J+-gs, u+-6.-Jr
' OO F54:'t CL'it'aj
J+t diJ,Ylpfa1, d,a;n lJi'," 4+*
F.5zJl 9 (Ct.-|-lj-oc -b).V7r -.;^1
. (
f-{o8 Llj.ir .4 a=rSl
.!"r;5 ;,1,t: JaAf it *eS:7t-zlJl v,pjt"la;
r:e-i=r-r.1p
Jyr dr i c+ .rr ue_r_fl$!,tjff
*J C r$aaS r
C;;,aS;!:rrl EtLn t aJb d
-st=Lll 73>-2 ;i-4 , St42St ea3A u
,):i-ii ,
S-,r ;r'. .r)p'il l'tr+, jL€,+i tJ
, d-lp:sl-"
-:3 o "rt*j-"l,slo *ftJr.i- njrr't I ;-n
." :t
=i'r -sr'5-re*J<.ij ;r r.-r .a t yt ::ru
, i;-*3LJi 'it++*J le &- t*Lti ;4*i.iJ %-b-;j
'+(a:lr
6u;,
+3a
2gt{c;j,{St
A)*it Y :s gKr.z:t
*:b)'th-"jj- {".f^i.$
, "d= railrrr rrry)a:fi',
rl,r..;c-'yy $;-2yt
g;d=ot+,Z,!t
Jsl*-t f ,*-{ lslt- y 9': ,,5-a e,re 44t) (3).b)
. (
-rl.rj t :,.tr I p{-:t t cw.,9 ):{B;".fr r WJr-p
ceo
4gu5ijvt4r.l,, srE,rrffi;l31i;,i
;*fi
2t-,lir:,4tst J*;.i dt o :i-, 64^, r,t,,)ffi',.-:ri {j.rJJ# r rL+! i3 g-{o,:lt RM I eJ'lt]nsfJt 191i9
g^{ti4A 6,}r: *):, chas t 2s }s; L: rtl+J Li,' tt
.K U t .:.'rl3rfi | i;bj +Ut *j Ll) t, *J
"d'?;r;)|,,_sb) t)o b;,tslt ;,t-f I flj+ al+i,iriJl ;:t-cp9
)+.15 ls 3 iSs I
J l:JJ I
eL;i 5 y za:-
t-U t a -r, rj,J
6 ryt r,, JfziAS t )bS c:& -b425 | u1<1 aj-4 .-Cjt$a
.Cltra.(r;r;rl
*.'{>ls t-ru"J;l d*'luJ ,t7a} 4;'t ,3;tr
'":' ai:sbJt os-a
Ja^rt cJ+frtrrt L;.J:; GLt I
[------
EE-
L___-__
#e,,qj"tt t)t:+)lro.JD-l
$b 6'attd*A
L
i
I
I
V
- . t*i-iilj,s--t-o ot$l -
-Jt4''6r3 :e
L] (R)
-
L2 (S)
-
L3 (T)
DC9
D12
Dt6
D2s
I
i
$
E
L,/
(d-g- S ,"f-a 1 ,;:.*lt UJJ: js ,/rJ-i-1i,,
l).Fr oA_o L.- .- .
-
_ L3 (D _il_?
€Eg
ir:
5i UL.]JI4.La
LAg D09907
(d€;)_tjd+-li )o-l;aJr +,r-Jr
-5_*bee tnt.O a*u:U 'j.!ft-+t;.2, tr,6 -:& ;n t u;" ce,L c3!& at >::,
3 e?j,r* JIPFt laa .
-6,1t:5,<::
. A--st:stet^ia:
ffi
fi#
ffi.
ffi
D09
D12
D16
D40
D63
Fsa
?
oE. -rti*-
-rt,rt Ht "'
ri'Lr
lq
tIHD--r
-+et! *a$ oL>-3 . _,-a-t
'<!,_-
_r: _
JJLt{1j;d}$l ;,-Je u|r. fr-{a^a, I
--
L1 (R) (J)>L-l f {ag: ) d.?.1, 6J.14 p_{o,::rj
, tJatn
rfi:"J,+tJ an-d
(.!*tb:t 1 ;gas
sb*K:;tat *t
ffi
fEi
.,r 
1l+i'l'i"
l-I( r)-7
:
i
l
j lth,H&
ffi
'G$ k
F€E
ry f{4:
DC9
D12
D16
D25
w}
&li
'%,
,r-l_r-
. e l
E' r ''
i
"",. _l
ri,i
UV!V
--.i..-,1i rl =t li lL ,
)*{UtQt i',ssui-*.b, i tl 6sVl
(-Jde
, A-b3z,l,
.i-iu21 i-.tt-41
i r--c t*" .-:r ''rrrU
tJ_,.p-: j,Ir )
!
z.
Y
!
!
i3
l'
.!,
.;
t__
n}aJ
crrf]lnll-
t-lt L lrz
- +ji5:lJ s->9 o-a3l . )rrv 6*J:L:
4Pdtgj{:t L-te sv 6S,tJt g,-{ot-tst
(,-4r*' f rga ) (J,r-s*) *jZtV (_sJ) a.o.s,4;e*ryt^Jt;,tt'
I Lll-d
t-*+tioi.iiSr: '
ilo.--lvt' aa.J {N
,yA,"rJpf;^tt.!,3t: .
*:"tv ()e)b.J
-
L1 (R)
-
L2(S)
-
-
L3(T)
-
N (NIP)
ffi
ry#gjE
-.;*E i
rk
;8fi
rIqfLUl ll l
al --
m'
ffi'ffi
D40
D63
i
i
;,*ll
D09
D12
D 1{j
ut3 .ri,", "3,
-
Ll (R)
-
L2(S)
-
L3CD
cr
c2
'.fi
n
D09
D12
Dr6
o25
ari; tcKa:;13t, .
;29 b. J
-ij o. - ,3trt
L.
(r ffiffi
. --]
d*t'lilJ ':eV aiq3l ' -i'=r4S'-Sll
${Lr-a{,:rffJi "b
"1#'
( J-ll-,, I f-{r|).,+.-r".5+ t-'.9'-s
4
_ L1 (R)
-
L2 (s)
_ t?(T)
D09
D12
D16
D?5
-V;4
&E!
*
e-J43U,;;
rr+Jl
r A9 - D09907
J3/
Ye

---,,9
L^
Fti .i_
fLqt l- - - 6 I
_-I
T" KB'
lL -
n1fl]3
Ul tLr. r i=--1- (t
)
t *: :!j:l I 4lralv +ea OJ-u, J . i.*l*, t L1v,*trd ot +
s-riftall o;ag
(i:.!+rr.,).LUaf r
CL:.jctI&otbri
i[ffiD09
D12
D16
D25
o, r, , A04
^M'trr
J
(0
::=::;j-
EE
Rl R2 R3
- - ,tjgl,_,bl
",V.VF" Zll-alLJ.
c
I
.eJ
l-
r 1,,
" *.
q L
*l-
J
_ L1 (B)
_ L2 (s)
_ L3 (T)
-..,-t*v
ffiw
#&
i
ffi
ieffi1
i""=r"
D40
D63
D09
D12
D16
D25
D40
D63
D09
D12
D16
D25
" J-)-i'| ' ';st tl e
= "
-
.11 (R)
-
L2 (s)
-
L3 (T)
nrfhr-r
r[ ]Ll
xk
rrfhrrltt
_ I L..r
"rJ:)-- d-rt-3, ;).i;tt i J p-{azJt;Pr.} 4-pr
-
Li (R)
-
i)(s)
-
L3 CI')
D09
D12
D16
D25
L I tn,
-
L2 (S)
-
13(T)
D40:D 65 i&.1,
.)tslr.GUa. V*ilt j'r9t 5,.2
D09 Dr2-D16 D25
i Lnlc,l,-,t dU.:Dt -a) o<,9
J€> xvl cA )tb
.)D rs a-l,r:b.v -h;t ? o*
.(.y)p)
-rV 4#', & xYl - cA oL4ul
D 25 -Dog -D16 -D12 .1ull
. .(; u,,rr.:,ytor:dr5r J
LAg_D941+DF_FA04
lnitt lzoxs ,r,.a"
UVW
.rfErr-)
UL-]LI:
u i{;.1>6$l .
-,-'+, i' <> rJr?
'4-rls-.tl e1
( cslvlrLi) 4+t'rt,rt" n{aclst
f{4,
( 6sV[+s oi+) ;-t-,St ettq rSOJI
..- Ll (B)
L2 (S)
_ L3(T) JL9 GP
TTTtti
,' J tltj
rt+
t'l'l
vvq
lii
't{t
,,, {l'rl'lll
''ll'li'tIJ
Ut
LJ
Pa
D09
D12
D16
D25
D09
D12
D16
D2s
e) t -o
.." ,.lit
irI

4',j.ei-lf
i lt.>l
;r$1
l-r, I )t) A07
)
(:'-t1) gjlt*bl i.r,r{-" e,
Ib?eLa,o t,ii+-b3 ltaa - fK^:,ll zr3ls+14^t
p.:rG-l;-'5r,+u-
F+ J4-PJV
xSE 4rtz,rz o[arlt
.. 44-rr ULt" 4:r*
(:lri,lt P<alfl;4-;g
at+:lt _l
.,,;ii,udkini : t
(o.2taill)
ft"'"t-rals:'
'rif!;r ^ tts,1*;5t, 11
,fu3 7uu
4-tXJ
ajbLtt e)u,'o d*e,
, 'twre?$tsi d+i:b)
L"), e)V r,;:;i;S I
d;e i* e
ti-a Udrdq!.$J;
2;Sh3*A,J*Jwr
:dEl - D63 '.,.:
t/
LgAS:/ l?
1
:
-vVfr ol4,-:.l 7 2i;'t-r45-r*g3rt+
62$t6,taA-+ 6se^f^.it
,ui<*la3Jt''t
.,, _12 "51b, -D) €
9 6 - 13 <>u;92Jt .ite Jb} lale iVY-
lS -l+ tS;ii" -isti*
ti - tt,tul3S <ite 6))l t tl.-c /l2.it
I .lr+?
"&is?'Seiih )Y;t 4-tr
,&t'l*;Str6)4+
-: 1.1 (R)
-- L2 (S)
:-_- L3(T)
i.rr ..<tr yt{v;9-{gr3Jil 14+ J
. - o.Ptrlt O<;i G* a';.is,-e<t
;:.ztt J=ii *t9 . r-,"t d+'t
..1--r--tr,J4- i;-f
irl: ;l .Jrlj3i altajl "j-..,'r
&yb );-,ll e,-;st )p!, t
'o)L't$l
tr-"<lr
-1"
EE +-T
I
I
r_],"trE *
rl
t"
*,E
I
"'^.,*lJI
ffi
6
dJr - dl
_ ;3;fi*f-"* ,:rjra.3 4-i9 !L"-j,r*,.*i*.-L: "r
g..
.:r ,,, {*-Lia..:L..rt
 ./ i*g os.el .n^
: - J=9 ?" a')a
-e
-Z u, 6*;i*
,. .i+!i*J *Lra*
7 ss3 4wL -, "
'rFi9 e- 4 -Aii
-7r* ds;;P
r-Y-?-Y:
f-gr_: l { *;L&f, f 1
, r xl-= o+"d
i r*..L41
HB
i
;6t-rOS oLak{r . lJ'l4i 1f*> !95t . .
)J?fr+{t I LrJs crlt f{^j g1 oS +
(r).-t Y F-{^3 ) -r-+ grie dij J :.tl n-G:^l r
tq,*****t.,
S i
'.,$
i
ffi *fi
ru rjf:
wi"'"'
t't"' i'
ffi;i-
_ J-
ffi
ffi
ffi
il
ili' rtrr -z; /
rrl
. l
IE
I
EE
D09
D12
D16
D2s
rts3,5A-r;,-vJ
2t&Jlf
D40
tro.)
-.+-llLrl'l
ttlt tr
UI L -,]
.-?:--al--
L ,. )
:J
U/VI
l i'i -.
tit,
iffi
.m!
;fiffic
4
l-! )
-rr
i . i.
*,r "i
: -."
-.' .{: :
'*' .
..1>"
D
l
D
D
Dr
A-{rAS cJL^Wl .-r-iF i{pi.-y:r, .
)t{geQl L*septattt
l
1
l
ia-G;
(J.]-" f 6c-iz:1 L;L L^'-,'-tLJ-;-iiJl
i
I
I
I
I
I
I
I
I
_l
D09
D12
D16
D25
]ul(."-M4
jjL)tJ9 -
D40
D63
rrrllrr
! lFLt tl
Ll--.- }l
r1
F{dJ) b3l:4;;;:
L] (F)
L2 (S)
L3 (T)
C1
C2
-',,;1$-
f
I
t
I
I
l
;
:&$
D09
D12
D16
-t o4
c,Sfs V,t' 6j;;l .;;,
aoj v
* cs;eL^ lQstzi3t:
D25
gK.lJt..t;:,
)!,-b13
-).; -
),
D25
sfii,;t,;,::o'r'laJt.'q
D40
D63
;.' :
tr,
-Jl
I .- sevp,' I
I "qitaLl4t I
sg
tlI:tl
-u:r':
D09
D12
D16
a-{}-rrJt (,t4t4;l . }aV 6p'3't,.
'*J,L-A e,rYL#p
t e6*;;3" bG) 4J
rr "'r-
// ,'l'La'
r.iiiir:rlr:.,:.
lrlri:+,:;-:::;'l;r:ir:ili:l-
::iii t1...!1... . .i
il.{..iljii:l=rj
:l:i:ili::ii: :. i.::r jii
| ,,..: tti:iii tt':;
:{'::il.::+r::
-r:.1::!rlllill:
r::i!ii-,ri:.+: a
.+t
',t,tl"I
"".v
l:'
"...+
'fu*tdt;.(}A!A€).Lbl
llHt-rr. lt tL
)
t tF PS t ),, S:5oS4. rL:i,t Lt
c|:zl+s
AS-)a, leg oaJ . tJ:'ri- 4l-+>
-;rL..
?--LrC,rr.rl,-r
r.:J:r--i f p(;jl -l-:p q-,e J9-r-r gfzf
'*'l ffi ,
& .tEot
D12
D16
D25
D40
D63
d.s3-V':.-.96 ffiD
. (c,
fsi^f
orrr 47 ]
, i-Dgat"
i qJ y l -r;i-t -Yl- e_*+ U
''LJ,;t: "'
+; r J 22a a.-jJ,!t rjnLl ljl o
r 22CV tA36av 2j3,,-1uir
=-: -:3Sa igrjlJr._:iBrl,t .
: J-c,. V ,/ A 66Ov 2gjurt;;-'1
', #jI
i ;,ill
"rr!:
,*r,,: bj{g9f
-,-
.,J
^",;
A{r^X x.-y ot43l ., liJ :21:n. 65>_ S :,,,
".-tr-(-t*jL-l__11(H)_._.- (i:{t- q
*5.:; ' rt:.rL;(+L,! FG,a /Q1
_ L3 rT)
D12
D16
D25
D40
D63
i-1fiqvp-'5
ZXY UVr'./
, l-flra r
lltii.
t. i
..' -,
{
n-G;it;'(c
, ilo- r
^-.
<_;4.t,_S_- .
Ll.-@.
ttt;.,*q;f-U;',
4ct:l.,
''Ct . -a-tr, .
i_bjatt
Upf ^ ,.'r;:rt. - rlLa 61+7.f
'" ::i s li't'
4D. j, y 3 220 a:,;;i^tr .:jrtr lil
A 22ov / Ai|'oV ':i,sctl;>i
+-yi r & 380 ar,];:Jr .:;kur
A380v/A66oV tje4i;t
KMl
tS- ott l*e-jrt )j;{t:.rS
.J[ir.r_:,c
KMz
aJ.i:-.rf _b;-rydy5"5
KM3
'P.ttJ:"9rft JS
- L:'J: .u-,'P
",,u"JdL_)
^o#rI
*
l-,-n" '
i-ri
Ir
id.
Oa:c2ta 3, )U4
aj-ai;-o ei;el4 Ucty*
.L!s-lrrJ9,+rF aa
L1 (R)
-
r12 1gy
L3 (T)
D12
D16
D25
D40
D63
Y '4swe-ct,'
l'4.ii*t esJ,i'
. ',1uyrb
t
U2
*e*
ffiffiruffiBHI&&*E!IffiM
ffiIffigffiIweffiEtwd
@
-'i-9 lc-(?r_:4r?,ti
d4t4.:,.*),i -2r_i.<-i . ,,=,
. ---:e-t J;--- --...;
-:;):;dc"s
a
I".
+L
*,E
{";-J
*,r -J !
.-- +ptt,{
12
.;;; .e)_
r#
I
I
:43-c,J-a J tS;: aj A {*> g :L1
1:*;t ?Lhill:t )Fgl
J--+ .rp._*J-J t,+_fa_:-t r
l "; _ .tts-ig:-,
t "-ir:,:,;";'r-:-
t " E-xit "
ffi
ffi
ffi
-*:xFerqe
- ;;Er
:,*E !1
ren ::t
rree .1
&*r IffiJ t.
ws1:11" € I
r ' '-JIi i.r--: i
aE$. r
#:'.( t- --s. Ii
4
:l
=--,-=.*r:*E!.-::e::--:*:.+:l<t;l*s=+di
li
E:il
airl
V] W1 IJ2
r:rDrr
lllttUI IL
. J--- -1-
D12
D16
D2s
D40
D63
v2 w2
rt
KM]
"4P;;;^)o. ^')9{5i-'
KM2
' cAt,lu-', J:*9 lji{u4r
'i-.tl,-:t a,-c'*ll
KM3
" alw +J4.r:,{t-:45
RTT
' +a;;*t ;o-p' As,-.aG
RT2
o d-'1 w 4c:>- 1 cSl)- d-rG
Telemecanique
a..r.-.Jt( ,r!,Jte rPl;r? W
. -roJ, 7l* <o,t , M-* YA t 4y3a (C : I ..Lr'qc9
. rXS*t.,15>;, " :pJL-r.Jlgf
U.")t"-2,2. ;
=
llJ d ^ : c! :->:l.l-J,__-*
a--},-€Sl Ji-<-dtz*i-.:,'" ,--)J4-L
:r_,, i^f ,Yl_rej3,.
.t
=st LS-a
i=': 34t.:rl{-r-r3iJJ,- JJ' 2,Q,=, c
cL4;-1 U ..
f,+A!.+l/9"o;A,
n..110 !JJ+J . - .L+
C*Jr pr r.. ,,
*hl)Jt*:r..-.Go,
. . :3*Jpti,, _ e.tj.IIJ-r1.3-_+
:-- <-=g ijL,1.,r4i Lj U.-6-(6:-r-r _:
. , !-zj e r*6.e+i- lli, - tl_r-Jt ;.y'y :-o.It .
A.
-jj,.-..'
:.- -, ,L-$ tJ-p.r-Jr i !r.tr .
i .-., - __-:_:__J _ ; u_"+^ :Jl ?L, rr..l(Ir
-: ' -
-l-atl
-' ,. ll U' r. v I ",,Jr
VoAfV!rr)*1^U- i,r-Or-"11 _-rJr+ (-r & j_ --
a1;i-ALaJt-e-cj-t-
qYlAAL,il
iaUJr__/_*.,r g& rr )_
:t
f-*_ll __->:_.- - i'
q. o t,.3 ;AUt_dL3_Jr!:t+ ?,_r- -:
4j-r-rlt OL+! ,,-,u^+ff _*-(*r i (.
f( I tt'''_+t ., 1:--J;4Jr i__5t:Jr -J:"
qvtoYtcr iu--or-"11 -_-l!r L;
.
i: .r.ejl Jt-ifu tUr-: : t .
101.( J'i-at_ur t LJI
.
rl4;)! {U,^ltiil.re.;!JJ Jlcl* J:Lo zte .
q.YA^s ,--!rigJj +c. :'y' L1i.+r- :- ,
كونتاكتورات وبادىء الحركة Contactors and starters for electric motors

More Related Content

What's hot

ตารางแสดงวงเงิน+สรุปค่าก่อสร้างอาคาร
ตารางแสดงวงเงิน+สรุปค่าก่อสร้างอาคารตารางแสดงวงเงิน+สรุปค่าก่อสร้างอาคาร
ตารางแสดงวงเงิน+สรุปค่าก่อสร้างอาคารtanapongslide
 
الاسماء المقبولين في قسم الادارة القانونية للعام الدراسي 2015 2016
الاسماء المقبولين في قسم الادارة القانونية للعام الدراسي 2015 2016الاسماء المقبولين في قسم الادارة القانونية للعام الدراسي 2015 2016
الاسماء المقبولين في قسم الادارة القانونية للعام الدراسي 2015 2016Techkirkuk Kirkuktcweb
 
علم التجويد دراسة صوتية
علم التجويد دراسة صوتيةعلم التجويد دراسة صوتية
علم التجويد دراسة صوتيةسمير بسيوني
 
Control sec 1_after_mid_term
Control sec 1_after_mid_termControl sec 1_after_mid_term
Control sec 1_after_mid_termcairo university
 
Al mawarist ali ash shobuniy
Al mawarist ali ash shobuniyAl mawarist ali ash shobuniy
Al mawarist ali ash shobuniyEko Supriyo
 
Tracy, Brian. Metas. Estrategias practicas para determinar y conquistar sus o...
Tracy, Brian. Metas. Estrategias practicas para determinar y conquistar sus o...Tracy, Brian. Metas. Estrategias practicas para determinar y conquistar sus o...
Tracy, Brian. Metas. Estrategias practicas para determinar y conquistar sus o...Jose Ramos Flores
 
Ee made by mrp
Ee made by mrpEe made by mrp
Ee made by mrpjibonghosh
 
Modern Power Electronics Notes on Resonant Inverters by P.Praveen Kumar,Asst ...
Modern Power Electronics Notes on Resonant Inverters by P.Praveen Kumar,Asst ...Modern Power Electronics Notes on Resonant Inverters by P.Praveen Kumar,Asst ...
Modern Power Electronics Notes on Resonant Inverters by P.Praveen Kumar,Asst ...Praveen Kumar
 
ITIL Advanced: Phase 2 (Service Design): Service Availability Management-(Com...
ITIL Advanced: Phase 2 (Service Design): Service Availability Management-(Com...ITIL Advanced: Phase 2 (Service Design): Service Availability Management-(Com...
ITIL Advanced: Phase 2 (Service Design): Service Availability Management-(Com...Chakameh Mortezania
 
YaliNetwork Certificates issued after pass the course
YaliNetwork Certificates issued after pass the courseYaliNetwork Certificates issued after pass the course
YaliNetwork Certificates issued after pass the courseNduvheni RE Madzhie
 

What's hot (17)

ตารางแสดงวงเงิน+สรุปค่าก่อสร้างอาคาร
ตารางแสดงวงเงิน+สรุปค่าก่อสร้างอาคารตารางแสดงวงเงิน+สรุปค่าก่อสร้างอาคาร
ตารางแสดงวงเงิน+สรุปค่าก่อสร้างอาคาร
 
Discrete control
Discrete controlDiscrete control
Discrete control
 
الاسماء المقبولين في قسم الادارة القانونية للعام الدراسي 2015 2016
الاسماء المقبولين في قسم الادارة القانونية للعام الدراسي 2015 2016الاسماء المقبولين في قسم الادارة القانونية للعام الدراسي 2015 2016
الاسماء المقبولين في قسم الادارة القانونية للعام الدراسي 2015 2016
 
علم التجويد دراسة صوتية
علم التجويد دراسة صوتيةعلم التجويد دراسة صوتية
علم التجويد دراسة صوتية
 
Control sec 1_after_mid_term
Control sec 1_after_mid_termControl sec 1_after_mid_term
Control sec 1_after_mid_term
 
Al mawarist ali ash shobuniy
Al mawarist ali ash shobuniyAl mawarist ali ash shobuniy
Al mawarist ali ash shobuniy
 
Metas de Brian Tracy. SAEZ.
Metas de Brian Tracy. SAEZ.Metas de Brian Tracy. SAEZ.
Metas de Brian Tracy. SAEZ.
 
Tracy, Brian. Metas. Estrategias practicas para determinar y conquistar sus o...
Tracy, Brian. Metas. Estrategias practicas para determinar y conquistar sus o...Tracy, Brian. Metas. Estrategias practicas para determinar y conquistar sus o...
Tracy, Brian. Metas. Estrategias practicas para determinar y conquistar sus o...
 
Frequency Response Analysis
Frequency Response AnalysisFrequency Response Analysis
Frequency Response Analysis
 
Img هام
Img هامImg هام
Img هام
 
Qmaha - mandaic
Qmaha - mandaicQmaha - mandaic
Qmaha - mandaic
 
حلول كتاب الوزارة (احتكاك + تطبيقات بيوتن)
حلول كتاب الوزارة (احتكاك + تطبيقات بيوتن)حلول كتاب الوزارة (احتكاك + تطبيقات بيوتن)
حلول كتاب الوزارة (احتكاك + تطبيقات بيوتن)
 
Ee made by mrp
Ee made by mrpEe made by mrp
Ee made by mrp
 
Modern Power Electronics Notes on Resonant Inverters by P.Praveen Kumar,Asst ...
Modern Power Electronics Notes on Resonant Inverters by P.Praveen Kumar,Asst ...Modern Power Electronics Notes on Resonant Inverters by P.Praveen Kumar,Asst ...
Modern Power Electronics Notes on Resonant Inverters by P.Praveen Kumar,Asst ...
 
ITIL Advanced: Phase 2 (Service Design): Service Availability Management-(Com...
ITIL Advanced: Phase 2 (Service Design): Service Availability Management-(Com...ITIL Advanced: Phase 2 (Service Design): Service Availability Management-(Com...
ITIL Advanced: Phase 2 (Service Design): Service Availability Management-(Com...
 
YaliNetwork Certificates issued after pass the course
YaliNetwork Certificates issued after pass the courseYaliNetwork Certificates issued after pass the course
YaliNetwork Certificates issued after pass the course
 
Sec 3 control
Sec 3 controlSec 3 control
Sec 3 control
 

Viewers also liked

مواصفات اعمال صيانة المباني السكنية
مواصفات اعمال صيانة المباني السكنيةمواصفات اعمال صيانة المباني السكنية
مواصفات اعمال صيانة المباني السكنيةfreemadoo
 
جدول هام جدا لتحديد كونتاكتورات الاستار دلتا
جدول هام جدا لتحديد كونتاكتورات الاستار دلتاجدول هام جدا لتحديد كونتاكتورات الاستار دلتا
جدول هام جدا لتحديد كونتاكتورات الاستار دلتاAmjid Al-rikabi
 
كيف تعمل الكهرباء - كل شيء عن الكهرباء
كيف تعمل الكهرباء - كل شيء عن الكهرباءكيف تعمل الكهرباء - كل شيء عن الكهرباء
كيف تعمل الكهرباء - كل شيء عن الكهرباءmohammad505
 
دليل شنايدر اليكتريك لحماية المحركات
دليل شنايدر اليكتريك لحماية المحركاتدليل شنايدر اليكتريك لحماية المحركات
دليل شنايدر اليكتريك لحماية المحركاتAmjid Al-rikabi
 
Electric Supplies and Contractor - Powergrid Electrical Corp
Electric Supplies and Contractor - Powergrid Electrical CorpElectric Supplies and Contractor - Powergrid Electrical Corp
Electric Supplies and Contractor - Powergrid Electrical CorpLance Kevin
 
شرح دلتا نجمة
شرح دلتا نجمةشرح دلتا نجمة
شرح دلتا نجمةsaleh2013
 
TeSys D control relay Auxiliary contactor-控制继电器接触器辅助-제어 릴레이 보조 접촉기
TeSys D control relay Auxiliary contactor-控制继电器接触器辅助-제어 릴레이 보조 접촉기TeSys D control relay Auxiliary contactor-控制继电器接触器辅助-제어 릴레이 보조 접촉기
TeSys D control relay Auxiliary contactor-控制继电器接触器辅助-제어 릴레이 보조 접촉기AKBAR TRADING
 
الآلات الكهربية
الآلات الكهربيةالآلات الكهربية
الآلات الكهربيةosama_kamel
 
أسس الكهرباء وطرق عمل التمديدات الكهربائية
أسس الكهرباء وطرق عمل التمديدات الكهربائيةأسس الكهرباء وطرق عمل التمديدات الكهربائية
أسس الكهرباء وطرق عمل التمديدات الكهربائيةDr. Munthear Alqaderi
 

Viewers also liked (15)

مواصفات اعمال صيانة المباني السكنية
مواصفات اعمال صيانة المباني السكنيةمواصفات اعمال صيانة المباني السكنية
مواصفات اعمال صيانة المباني السكنية
 
جدول هام جدا لتحديد كونتاكتورات الاستار دلتا
جدول هام جدا لتحديد كونتاكتورات الاستار دلتاجدول هام جدا لتحديد كونتاكتورات الاستار دلتا
جدول هام جدا لتحديد كونتاكتورات الاستار دلتا
 
كيف تعمل الكهرباء - كل شيء عن الكهرباء
كيف تعمل الكهرباء - كل شيء عن الكهرباءكيف تعمل الكهرباء - كل شيء عن الكهرباء
كيف تعمل الكهرباء - كل شيء عن الكهرباء
 
Catalogue siemens contactor 3 tb5
Catalogue siemens contactor 3 tb5Catalogue siemens contactor 3 tb5
Catalogue siemens contactor 3 tb5
 
دليل شنايدر اليكتريك لحماية المحركات
دليل شنايدر اليكتريك لحماية المحركاتدليل شنايدر اليكتريك لحماية المحركات
دليل شنايدر اليكتريك لحماية المحركات
 
Mcb, rccb, elcb
Mcb, rccb, elcbMcb, rccb, elcb
Mcb, rccb, elcb
 
Electric Supplies and Contractor - Powergrid Electrical Corp
Electric Supplies and Contractor - Powergrid Electrical CorpElectric Supplies and Contractor - Powergrid Electrical Corp
Electric Supplies and Contractor - Powergrid Electrical Corp
 
thông số kĩ thuật siemens contactor 3 tf2
thông số kĩ thuật siemens contactor 3 tf2thông số kĩ thuật siemens contactor 3 tf2
thông số kĩ thuật siemens contactor 3 tf2
 
شرح دلتا نجمة
شرح دلتا نجمةشرح دلتا نجمة
شرح دلتا نجمة
 
TeSys D control relay Auxiliary contactor-控制继电器接触器辅助-제어 릴레이 보조 접촉기
TeSys D control relay Auxiliary contactor-控制继电器接触器辅助-제어 릴레이 보조 접촉기TeSys D control relay Auxiliary contactor-控制继电器接触器辅助-제어 릴레이 보조 접촉기
TeSys D control relay Auxiliary contactor-控制继电器接触器辅助-제어 릴레이 보조 접촉기
 
حمايات Electrecal Protections
حمايات Electrecal Protectionsحمايات Electrecal Protections
حمايات Electrecal Protections
 
JJ Enterprises, Chennai, Contactor Siemens
JJ Enterprises, Chennai, Contactor SiemensJJ Enterprises, Chennai, Contactor Siemens
JJ Enterprises, Chennai, Contactor Siemens
 
01 - Contactor - Fuji Electric
 01 - Contactor - Fuji Electric 01 - Contactor - Fuji Electric
01 - Contactor - Fuji Electric
 
الآلات الكهربية
الآلات الكهربيةالآلات الكهربية
الآلات الكهربية
 
أسس الكهرباء وطرق عمل التمديدات الكهربائية
أسس الكهرباء وطرق عمل التمديدات الكهربائيةأسس الكهرباء وطرق عمل التمديدات الكهربائية
أسس الكهرباء وطرق عمل التمديدات الكهربائية
 

كونتاكتورات وبادىء الحركة Contactors and starters for electric motors

 • 1.
 • 2. vr+ ? t a ,t I - rt-cal:u ." d " as 4r e e!r3Jft:,iJ){lr f-_., _ .++)l I eL__-.JLll .uJ rcflTi:;-;-ffi;5l-*(atStllr,3l, - <gbt71Ltt - At'a:,:,st e91:,{t -;35'&3* ..:,tlP-ySl a12!ptr e,-t- jt &oj* - ey,i{t:4Slt *s,.zr-" ..:M)jrJ $'4.---^J3tl d{Il-.il p 6 el-} 5N oj:S lEfuE! t -ss* Jr .o p _ jLJ..Dr_. _ oL4r--trJ-d!j.AJ-il. . .L9:S'Li-.-<.Jr'e_".4, .lJ)rr'l -4-:r11-:r N-{a:' - :#5;---?F-<xl )e ol.v3! - JJ,I+U*,-5:) . ;Cl r rr-u f t p*l t - "rp O,-o rri':, t - -.ry1{u;"<st i .. rrste F-f4:rl ..r+.rrrfi,,r g Vt ^t4;Jt)F,{cie5'.r{*.rt" (.--ffi, ij?t#- r+ tr, tr-(zj.gb- *t- : c.rf .r, - -,rg:l'l:,:.:r.(f t -r+G -,ts llfai.r'[cryr=, -1r-GdJrl , -.l..13+ - Z2t))lt o,,.*&& . eLllall - zr*,{ - .ir+6lf - eli {.lt - );ueA, - i'!f ,,'4b-W .6:ur-r^ J-+t!r 6r -r-pecp5t: . eLlj;,ful3l(J I s:-p _gjo.tp.:4=, 6,J,L=.-.5 I , a*;-Ai sa-opl - Jt-ir*, 3S_2-> a:i ata . J+ O, lr-Girr - -sri{citXf r +* ut p-Go 15;i gly r . r : *J li - ro--,, .,arfi l- *rs-#"o)if.*f,H5 . r-GiJlPb, 4J.Lii " 6-.1L--itllet ' rr J-?p-* J.->lj o Qt !' 15 s3l:tt "'€* cS :* .uf scAf*: - 4-.if- i)o-tsp . "r-.+ cr,c rrE-;u-g,jt,*-C.: - 1:+{- ;-lo-rsp .u so,F:<,a ^-*-fffYb u-u t isPd'rt+ . .--:'q)-g(!-<af - i -.,:dt._.rr.la3"yr 3 -19:3a t. " lf'It tl tA l( f( co s1 fA rl rr F( YO ls.1 lgy rA t. tt tl [1
 • 3. -+l=---tl-ie-.c,-l I . '.:i,--,r-+ri ,3 u1-ui-r-ij-"a14;i ,Lii-"lii l.i d . -'-.4,9i ,3ra?D gr*C;K,iro "L-i,i,-4!l <--,_+n -rl.*-t fp "i-^-^, - , , .l o--J,---o -f--;--i -:--+ leq.;et i-p-;).Ul ;.irL-!ctr .4 {*il.-- "-:-Y-.:5'.:--o:- r!"U;J 4-j, !! t )-s-UJ "<-;. -9-r L:al i rg*- .u-r;r;.' - 3 e:a:-a *-:i6jL'i-a-t *!c lt1-: -pyL Cft tlt ;::2-:,il **j,i-::.^:r: J; i-1-': o--t'' -.*'.-o ---s-t*;js-:, it- =--:----s _a l--jr4Lt I J g .i LajrJ | -:- f.-:- -}-4lJ .*il--ri Jr e*)*i .i-!y'1 4Jt2J A*",r-# q_-+/yt,F "u>)--s ,-Li-,{-+E-U,--:-r3[: c.r't. --r#l +" .A2:Aijfi1a;-:- tzaj , : )_s. : :qJ ( r>33-^: t ":rl ! erL-.{.-{J 4a,.rj ! a ,:,J-!:r a-;i,-fi- Ljri. f..............._..-'.....-"- a-rLrJ a t .q,-o iw<--a 4--4 -i>'--<urii:r.:i;r-, t-i-l-t I 11 !!r i-Sls .,i--,i t-J'> ' L-:.;--i'-: .. i,3Y1 I-.-:g-r . j-,!J, CJ;',L4,i l+i_--*} f-:JiaJ -, Lou:-it: _l-iillJ:c ( tt*') :,-lza:,-4] ,i:irt *i^-; it"-,,1 +L!": i ,-"Sirj-( -t + .'--i-r C.#" d l ffi I 6r 9l 6t 9t-' J_r&i, (s--:+is B.-t $l' l l Y q-" "rt
 • 4. d ee3dt riY5{Y;-9{: Lilr*4,t| F.,'t F' I ffiffiwW re.>Y3;la"*t 19, LCo DOgr LCc D12e LCr D16r LCo D25o LCo D40o LCr D63o a--) d;, obif5s-A | )!P LE r D09o tEr D12c LEo Dl6e LEo.D25r LEr D40o LEo D63r D093 D123 D 163 D253(e*+r31v +{_{{ fl " )IXI D129 D 169 D259 +$fi-lJt* +Jzv ,)* f +r-$fl rr lyu-l altzJt oj-a al 13'1+ Q..zept D123 D 163 D404 D634 Je;i"e:;,+,)P-++{ { i i, IIX,o,, D633 D128 -.lR1R3 C!*Jyr a,d [.[--d J";G.+.*, " trl- 2 R2R4 4 +t{$f D4OB
 • 5. 6,.w1*rrJj c;L*,*,rtj! ur "rtr;*al e*4b:r! I f-{Jl ,s-J.:i,!J+ sL-d" i.,l"oj;ru*r." ffiffi re ffi@&w i"r-;J;-c l.-1"c L,i2 D22 LA,? D24 (LgtjpYl-t:-c) +-! L;'il Dll LAr D:r:l Li.r , j 51 61 7i 81 ,bb'r??? |51 62 72 A2 +! 14. _lr ..r' $; f e+{ 53 63 73 83 lt LY??Y54 64 74 A4:i f #:; 56 68 $;i +5E 66 4s+-b)" )iJsJ<)s elJjl(Jre 4b?-4 o-*xUt,y;lcr"4lt ,"u l.irst pt 6.{t-itas-Lt ,:.b){t:b'dtLrAe tg " .Atj*.Jt
 • 6. ZJ-,,2leoHL& LAg D09907 O=*i'-cxtt {4+3 6t, c'DFLlbSts )tat LC1 'D09 et D12 LAg - D09961 oD.r{cLS.tJ )tSS LC1 - D16 et D25 1$ .-"P ; ,## #w 2;$.,t$iav;*3 ,i.,<-+r(At di;;Jl .iiy-rr-'Y+ 6 ffi @ry)*+)iJ btnt DE] DS. . ._rJ!j {J (-J, (. Jl @tt.))P enliiKJ;rLil ;12 , 4u! i'' rt I c4i tr' ,]' tt "r 1r;!t,u;s i* ;aa61i'r1 4!ri <.yo s"ie)lt cJjtt6- )ri t - ;,:-":;itt gt:*3 e--u?Y de'.'fj' etJ;,fLlgSst D1)g Dl2 Dlil D25 D40 ci D63 )te LAg-D924 .rrt XV1-CA3024 LAg- D941 gt)r.))* dr 11 xvl cA 3048 <.t:jtr<v XVI . CA3l2l i.rt(t' xv1 .cA3220 LAg-D09980 LAg D925 LAg D16961 qt*)t'ui1:p '/J tv xv1 CA 4121
 • 7. Itr-fa---t t,-:-rt-' r;l.f-. I *:''=u'''" ffiC.H.stct i r;-.r . loi.JtiJL- xY2SAl + -::ll-lj q.-^rc XAB A2] .Slo*."-r* "i I ""::r ; I I t,: t.. h*-.etre -b;;4tj iL"Lv;" XMG'A1O .t-:*.b.. '6:,) (urat-lYtg -bLL+ )) X,BF 2128114 . L--iJ-ett ':.t XBF,Ll1B103 (P----]J -r-r->l 2-t XAS B31O )4e a,L6lcl;;j XCK-M1D1O )9;r*Pauo a_L---zL4 XCK.81D31 H T**.i l-r-' .i- i E ri l +--1,s "1,', i--Lc aJ)]Y XAC 828I -1] I si, LE * t -ta f :*-**t*.+. r-Lit! -$<d )t+? J-L'J-"'j' XP2.PA2 XLI.AC :pJ i : l -r' I :i la l l -Li#J,r-l,jtt, Ctj]; XM2,JMO12 A;*J.-r<e! ) (.:,:.lt+: Yt 3 <_L- SjuJri-* e-:
 • 8. .j.'.+iJ t _.95j I et': .>b:Pjt A 4l+Ut tV I -r,-:tl '; -s t 3e_2> i>tL,Si o' ^ 6 r . t. V.j t:SJr. ts>._r: t -a:a3Jt s!l+-Jb elr., -atl i-rrr,ltl .:rU;rld ; ',-hr .;iL--;^rr+ ytllt 9't :: + _21----i 35'23A ;i-.djl:, )-jey s;;;JI ;Jl'ajr +.sv .-q,-A r. : o. ,)* t :PsJcA i!-+s A,g c, t3.dr:njSss OJ t a^J I . - 'lrJ--:4]J (.:4 t- ' Jt -;,'{u.L-, -JjJ4Jr;@*'fl ':-nrnU r-g?JD )t''t ?i) ( -J-t-:4J I t-A 1. - a' e+s n obq?s -Prl ttsd o1"22 (( - Llo 0. 11 (( yO. l,A. l/.r I .,, lilf tfl . r0o ,tvo llYo l,I' l,fr .,1. t)t, tfl ,/yo vo, ( r l,1A lro. l/1. 1r.l $q t,t. 0. L,t' (rl' 90. (/rv ( lro, v'1. 'l,Yo lrd' f 1 Yr. Vo. u.1 t,A t l.rt' A,fo tf. A,V. 0 o LLT rA. ,ti. lo,l. ltll r t ll/0. 1r1' 1,0' otYv 0 U,A. (. t1r. t o/o' It,o. L,o' 1,0' rf. fr,l. $r1. 40. Yrb' ( ll,a lt l.r{ q 1r1. f.r. t1(. Y,o' I (v loto l{ ItY. lf ^;. t1l. l. l',a" r6 (. t0 ll,o. 1., 0( il l0 Pq tf lr tv l. ly l9v. 'li 0v t0 ( 0f r. fA (fro, tr lv,r. q. v1 (0 11 rv VO rf/^. lA/a. tr. ill q{ (t r. v0 tf. L. rq rr to/L. lr. ilr t. I .1" 1. 0b 01,0. to rt,'1. lvl 10. b. t(1 vl,0 11 1{ 00 1t/A. (t^ lA1 to 1. Itv A0 v1,li 10 tq fd{ fct
 • 9. i. ,rL-2 - flg,:3l--r_ -,,iJt J tp. Y t .h:^t t ;1r,t- Uio3Jlbelt o5ag.t;7";, t( +ttaJt ;t-:---+'r -.F:, S. Jl l. :ji a---S V :JL).riaj I .1D e) -,lro Wi 6r il" if r. Ft't iI-.o bl 'tYo rr tA/o sf $I J. I I J ")
 • 10. *+) Jr.-' -->1".-.s-r-,, - -)-:, . r:PL)3i -i I .9o rlf ,14 *r &t rF nt ,S^_At 6;*l.t a)L,p/t C4;j <1 ir-"t;st -1-g -yt{t-t9*t LCl .D16 { 'q I
 • 11. !fu,b u3L, j3 *lJ..tS:-flais{Jt)|-t l t3,:4JrZ-1,s-3 g:.f-s'$r _rL:-,-t 'r. - a. a-.3i p rg I'1 .41dts37,l;,... LC1-DOg E rcr-ore ffi LC1. DEE% LCl - D2s ffiffi . 'P,'^t-iltdrcl+i--r:.Ul (€3A JL&:/ r ) i!+> li ! t 6o_r.,Sv t a 4::3,st )-zs (e-Lp/0../... ir.Bl ) w::L.c +J,);> IEC 158, UTE-NF C 63110, VDE 0660. ,-::Ll,,aA)"t-iyb UL-CSA (600 V), c--v t:3'l---'4t JSi-J)-J<*--9-<cJ tf"tc. ;Sa ta! I !3!-.J .rJ I . r_r)^JtcF----lJ JJJ_ J)ll *i,C" .!--rJ J d-+--."1J r-3LJ'y r -1"r*-51,,,.(, .. ut -1,-,;*3, .;G 4.;r I lrY lrl 0,1 v,1 1,1 ., I il/l r4t tli (t] f 0,1 YI rll
 • 12. v)p:-Ll -2tl 1-. St lP:l cL lrrrJ t a;ltj I 1l+-atl a-J.JJl; - .. LRI D09 ror E,,d ,( ,0 {=^t-- rl )t-)"' )-"{, r---- r L4-f:- -/ t c$t*> F'at.-o.+--:IJ+ LR1 -DOg LBl .DOg LR1 . DOg LB1-DOg LB1 D12 ... r- l LR1 D16 i.. LEt D25... i-, '.'l E1-!i9::--L= LF1 D63 ... Ir:::;l a 1t_lajt.L+{_t cj-lr+t! or-L-Elt i:-:l-:-^t, lr ..L-'y,; , J';!,,o_{OJp t. er3JJ f tt}.JLtt LB1 -D12.316. -t$r:4{s t r;ts 4)V ,-SJ 12y^St ,:,t,"t ;t JL.':-JI, L R 3 )!>b gL{^1J.. J jrr'.^ -azri;!$: I w!)|.:j)* -lle- lul, .e)t..utr,t L+-) r Ir ciJ I a$ aitb, ;cr.Sl o.D;r.i, r UTE NFC 63650-VDE 0660 :-4-Lirilol;Jr ------il cJ-a:-Yr a:to.9.L;^.rl o{-.6 .jl r-A LRi -Dog r.A LR1 DOg l" ll LF1 . D09 .t,lt LB1-D09 LRl .DOg LR1 - DOg (( (0 fl'l LRi Dt2 rfl LRl D16 fft LFl D2s f;4.l9' LFl -D40 far, tB1 ,D4o lido , LR1 D63 rd4t tRl D63 ,,tr,0v',: ,,!i11,, 1lels*>Jl jJ4-9 1'l . F6Y. LR] D63
 • 13. Z-*!,rht b4il4'^-ft4 gs---j-Jt .,'-!9 .!) .)jt* l.l i' _!l_ t0 r.. rb rl e,)^*eil i!4ir - )tb s/''--'"tt:^lt r '..:,i-,.(rr a_.3f -€qt,t_!9 rq3 LC1 - DOr-I- ro t - LCl -D16 mE I l' LCI - D2s Ml 1- l' rcr-oosffiffi l'-;Jlut,3 135 +#246
 • 14. *i4DJFtlJ L-t 621-t J )J.rf1g)ijr{ll,r !-* I L-*-*t 3+, -Jeejt .u:-lls !L^j-.JI ;6l ii:l-:-, +--z-t +---23 J->9 . ,.lz:o-dls r:J+iJU.',dlq rl-iJiso 4r)L, 4- q +Jt' r-;'6 ))* 45c4sst . ' ')).,#Jt eb_ir ( a-.^Jl a.z.sl a3)l vU ae.j LC1,Doe I ] P LCl .D12 fl tb LCl D16 f l '1 LCl ' D2s f.lT 'r . LCl -D40 -l !''l LC1 -D63 [.r:.-:.l (6 (0 ^*1,l'o3:u-, :*+z.J Je-:9 1 -r.>19 <-. -o r'1 t. La lr i,V
 • 15. w=twglSJU -/reJ.2JJ -4$t->lj,-r,: I -) t-.:i I )-2194-->.3 A-:i.t -- -rJ 'f-J - . -"V '-:-Y'2:lt eb';' -;r:Jt ' ;' n(r, c / LCl DOg i LCr p12 l-_-l i mLC1 p2s ;J I' LCt D40 ;----.i t'r LCt .Dr.3. lc, JzllA/--t , I. ul,. r--r 1 rQ rt1'"irrl i I ifi ilio lt , l, ,l , ;irirlr lt {ttr'--= 3 Y l rir.J L+J 'l' ul' .J-;=.f J='"'1:!J lS)tji'St stc A.>l*, -lai t-=-'rt E .1 Q2-, ))t)
 • 16. a-----jt i.:-:r-i L:-^s --:- {-F --- --- it-b c')I+'Jtt tbi, sseL{t5"frt c4 i, ..ta)t LC1.DOg T__l LC1-D12 [ -.] (,d LC1 D16 f- LC1 D2s i':-=l LC1.D4O [:- l l1 LCl D63 l'i= f0 ^-54): --- +ttt_ a I I14tl =:
 • 17. r+C-,33 p-farrrr 6-U-ri+; p-€a.:l, ,--rrt5t gP3Jt 9't l'i I "(tv I ---l--rlr li l:I A v I I l?MI.=r- I n(^jJtg*t tGea)t s*tVtkjl {z+t1 ('>*)-rgg, j""i" :-5r-.3J.:ad;, tt pr^3i:Va t&&4t Le-'ftzp-".13 t -+ J+-gs, u+-6.-Jr ' OO F54:'t CL'it'aj J+t diJ,Ylpfa1, d,a;n lJi'," 4+* F.5zJl 9 (Ct.-|-lj-oc -b).V7r -.;^1 . ( f-{o8 Llj.ir .4 a=rSl .!"r;5 ;,1,t: JaAf it *eS:7t-zlJl v,pjt"la; r:e-i=r-r.1p Jyr dr i c+ .rr ue_r_fl$!,tjff *J C r$aaS r C;;,aS;!:rrl EtLn t aJb d -st=Lll 73>-2 ;i-4 , St42St ea3A u ,):i-ii , S-,r ;r'. .r)p'il l'tr+, jL€,+i tJ , d-lp:sl-" -:3 o "rt*j-"l,slo *ftJr.i- njrr't I ;-n ." :t =i'r -sr'5-re*J<.ij ;r r.-r .a t yt ::ru , i;-*3LJi 'it++*J le &- t*Lti ;4*i.iJ %-b-;j '+(a:lr 6u;, +3a 2gt{c;j,{St
 • 18. A)*it Y :s gKr.z:t *:b)'th-"jj- {".f^i.$ , "d= railrrr rrry)a:fi', rl,r..;c-'yy $;-2yt g;d=ot+,Z,!t Jsl*-t f ,*-{ lslt- y 9': ,,5-a e,re 44t) (3).b) . ( -rl.rj t :,.tr I p{-:t t cw.,9 ):{B;".fr r WJr-p ceo 4gu5ijvt4r.l,, srE,rrffi;l31i;,i ;*fi 2t-,lir:,4tst J*;.i dt o :i-, 64^, r,t,,)ffi',.-:ri {j.rJJ# r rL+! i3 g-{o,:lt RM I eJ'lt]nsfJt 191i9 g^{ti4A 6,}r: *):, chas t 2s }s; L: rtl+J Li,' tt .K U t .:.'rl3rfi | i;bj +Ut *j Ll) t, *J "d'?;r;)|,,_sb) t)o b;,tslt ;,t-f I flj+ al+i,iriJl ;:t-cp9 )+.15 ls 3 iSs I J l:JJ I eL;i 5 y za:- t-U t a -r, rj,J 6 ryt r,, JfziAS t )bS c:& -b425 | u1<1 aj-4 .-Cjt$a .Cltra.(r;r;rl *.'{>ls t-ru"J;l d*'luJ ,t7a} 4;'t ,3;tr '":' ai:sbJt os-a Ja^rt cJ+frtrrt L;.J:; GLt I [------ EE- L___-__ #e,,qj"tt t)t:+)lro.JD-l $b 6'attd*A L i I I V
 • 19. - . t*i-iilj,s--t-o ot$l - -Jt4''6r3 :e L] (R) - L2 (S) - L3 (T) DC9 D12 Dt6 D2s I i $ E L,/
 • 20. (d-g- S ,"f-a 1 ,;:.*lt UJJ: js ,/rJ-i-1i,, l).Fr oA_o L.- .- . - _ L3 (D _il_? €Eg ir: 5i UL.]JI4.La LAg D09907 (d€;)_tjd+-li )o-l;aJr +,r-Jr -5_*bee tnt.O a*u:U 'j.!ft-+t;.2, tr,6 -:& ;n t u;" ce,L c3!& at >::, 3 e?j,r* JIPFt laa . -6,1t:5,<:: . A--st:stet^ia: ffi fi# ffi. ffi D09 D12 D16 D40 D63 Fsa ? oE. -rti*- -rt,rt Ht "' ri'Lr lq tIHD--r
 • 21. -+et! *a$ oL>-3 . _,-a-t '<!,_- _r: _ JJLt{1j;d}$l ;,-Je u|r. fr-{a^a, I -- L1 (R) (J)>L-l f {ag: ) d.?.1, 6J.14 p_{o,::rj , tJatn rfi:"J,+tJ an-d (.!*tb:t 1 ;gas sb*K:;tat *t ffi fEi .,r 1l+i'l'i" l-I( r)-7 : i l j lth,H& ffi 'G$ k F€E ry f{4: DC9 D12 D16 D25 w} &li '%, ,r-l_r- . e l E' r '' i "",. _l ri,i UV!V --.i..-,1i rl =t li lL ,
 • 22. )*{UtQt i',ssui-*.b, i tl 6sVl (-Jde , A-b3z,l, .i-iu21 i-.tt-41 i r--c t*" .-:r ''rrrU tJ_,.p-: j,Ir ) ! z. Y ! ! i3 l' .!, .; t__ n}aJ crrf]lnll- t-lt L lrz
 • 23. - +ji5:lJ s->9 o-a3l . )rrv 6*J:L: 4Pdtgj{:t L-te sv 6S,tJt g,-{ot-tst (,-4r*' f rga ) (J,r-s*) *jZtV (_sJ) a.o.s,4;e*ryt^Jt;,tt' I Lll-d t-*+tioi.iiSr: ' ilo.--lvt' aa.J {N ,yA,"rJpf;^tt.!,3t: . *:"tv ()e)b.J - L1 (R) - L2(S) - - L3(T) - N (NIP) ffi ry#gjE -.;*E i rk ;8fi rIqfLUl ll l al -- m' ffi'ffi D40 D63 i i ;,*ll D09 D12 D 1{j ut3 .ri,", "3,
 • 24. - Ll (R) - L2(S) - L3CD cr c2 '.fi n D09 D12 Dr6 o25 ari; tcKa:;13t, . ;29 b. J -ij o. - ,3trt L. (r ffiffi . --]
 • 25. d*t'lilJ ':eV aiq3l ' -i'=r4S'-Sll ${Lr-a{,:rffJi "b "1#' ( J-ll-,, I f-{r|).,+.-r".5+ t-'.9'-s 4 _ L1 (R) - L2 (s) _ t?(T) D09 D12 D16 D?5 -V;4 &E! * e-J43U,;; rr+Jl r A9 - D09907 J3/ Ye ---,,9 L^ Fti .i_ fLqt l- - - 6 I _-I T" KB' lL - n1fl]3 Ul tLr. r i=--1- (t )
 • 26. t *: :!j:l I 4lralv +ea OJ-u, J . i.*l*, t L1v,*trd ot + s-riftall o;ag (i:.!+rr.,).LUaf r CL:.jctI&otbri i[ffiD09 D12 D16 D25 o, r, , A04 ^M'trr J (0 ::=::;j- EE Rl R2 R3
 • 27. - - ,tjgl,_,bl ",V.VF" Zll-alLJ. c I .eJ l- r 1,, " *. q L *l- J _ L1 (B) _ L2 (s) _ L3 (T) -..,-t*v ffiw #& i ffi ieffi1 i""=r" D40 D63 D09 D12 D16 D25 D40 D63 D09 D12 D16 D25 " J-)-i'| ' ';st tl e = " - .11 (R) - L2 (s) - L3 (T) nrfhr-r r[ ]Ll xk rrfhrrltt _ I L..r
 • 28. "rJ:)-- d-rt-3, ;).i;tt i J p-{azJt;Pr.} 4-pr - Li (R) - i)(s) - L3 CI') D09 D12 D16 D25 L I tn, - L2 (S) - 13(T) D40:D 65 i&.1, .)tslr.GUa. V*ilt j'r9t 5,.2 D09 Dr2-D16 D25 i Lnlc,l,-,t dU.:Dt -a) o<,9 J€> xvl cA )tb .)D rs a-l,r:b.v -h;t ? o* .(.y)p) -rV 4#', & xYl - cA oL4ul D 25 -Dog -D16 -D12 .1ull . .(; u,,rr.:,ytor:dr5r J LAg_D941+DF_FA04 lnitt lzoxs ,r,.a" UVW .rfErr-) UL-]LI:
 • 29. u i{;.1>6$l . -,-'+, i' <> rJr? '4-rls-.tl e1 ( cslvlrLi) 4+t'rt,rt" n{aclst f{4, ( 6sV[+s oi+) ;-t-,St ettq rSOJI ..- Ll (B) L2 (S) _ L3(T) JL9 GP TTTtti ,' J tltj rt+ t'l'l vvq lii 't{t ,,, {l'rl'lll ''ll'li'tIJ Ut LJ Pa D09 D12 D16 D25 D09 D12 D16 D2s e) t -o .." ,.lit irI 4',j.ei-lf i lt.>l ;r$1 l-r, I )t) A07 )
 • 30. (:'-t1) gjlt*bl i.r,r{-" e, Ib?eLa,o t,ii+-b3 ltaa - fK^:,ll zr3ls+14^t p.:rG-l;-'5r,+u- F+ J4-PJV xSE 4rtz,rz o[arlt .. 44-rr ULt" 4:r* (:lri,lt P<alfl;4-;g at+:lt _l .,,;ii,udkini : t (o.2taill) ft"'"t-rals:' 'rif!;r ^ tts,1*;5t, 11 ,fu3 7uu 4-tXJ
 • 31. ajbLtt e)u,'o d*e, , 'twre?$tsi d+i:b) L"), e)V r,;:;i;S I d;e i* e ti-a Udrdq!.$J; 2;Sh3*A,J*Jwr :dEl - D63 '.,.: t/ LgAS:/ l? 1 :
 • 32. -vVfr ol4,-:.l 7 2i;'t-r45-r*g3rt+ 62$t6,taA-+ 6se^f^.it ,ui<*la3Jt''t .,, _12 "51b, -D) € 9 6 - 13 <>u;92Jt .ite Jb} lale iVY- lS -l+ tS;ii" -isti* ti - tt,tul3S <ite 6))l t tl.-c /l2.it I .lr+? "&is?'Seiih )Y;t 4-tr ,&t'l*;Str6)4+
 • 33. -: 1.1 (R) -- L2 (S) :-_- L3(T) i.rr ..<tr yt{v;9-{gr3Jil 14+ J . - o.Ptrlt O<;i G* a';.is,-e<t ;:.ztt J=ii *t9 . r-,"t d+'t ..1--r--tr,J4- i;-f irl: ;l .Jrlj3i altajl "j-..,'r &yb );-,ll e,-;st )p!, t 'o)L't$l tr-"<lr -1" EE +-T I I r_],"trE * rl t" *,E I "'^.,*lJI ffi 6 dJr - dl
 • 34. _ ;3;fi*f-"* ,:rjra.3 4-i9 !L"-j,r*,.*i*.-L: "r g.. .:r ,,, {*-Lia..:L..rt ./ i*g os.el .n^ : - J=9 ?" a')a -e -Z u, 6*;i* ,. .i+!i*J *Lra* 7 ss3 4wL -, " 'rFi9 e- 4 -Aii -7r* ds;;P r-Y-?-Y: f-gr_: l { *;L&f, f 1 , r xl-= o+"d i r*..L41 HB i
 • 35. ;6t-rOS oLak{r . lJ'l4i 1f*> !95t . . )J?fr+{t I LrJs crlt f{^j g1 oS + (r).-t Y F-{^3 ) -r-+ grie dij J :.tl n-G:^l r tq,*****t., S i '.,$ i ffi *fi ru rjf: wi"'"' t't"' i' ffi;i- _ J- ffi ffi ffi il ili' rtrr -z; / rrl . l IE I EE D09 D12 D16 D2s rts3,5A-r;,-vJ 2t&Jlf D40 tro.) -.+-llLrl'l ttlt tr UI L -,] .-?:--al--
 • 36. L ,. ) :J U/VI l i'i -. tit, iffi .m! ;fiffic 4 l-! ) -rr i . i. *,r "i : -." -.' .{: : '*' . ..1>" D l D D Dr
 • 37. A-{rAS cJL^Wl .-r-iF i{pi.-y:r, . )t{geQl L*septattt l 1 l ia-G; (J.]-" f 6c-iz:1 L;L L^'-,'-tLJ-;-iiJl i I I I I I I I I _l D09 D12 D16 D25 ]ul(."-M4 jjL)tJ9 - D40 D63 rrrllrr ! lFLt tl Ll--.- }l r1
 • 38. F{dJ) b3l:4;;;: L] (F) L2 (S) L3 (T) C1 C2 -',,;1$- f I t I I l ; :&$ D09 D12 D16 -t o4 c,Sfs V,t' 6j;;l .;;, aoj v * cs;eL^ lQstzi3t: D25 gK.lJt..t;:, )!,-b13 -).; - ), D25 sfii,;t,;,::o'r'laJt.'q D40 D63 ;.' : tr, -Jl I .- sevp,' I I "qitaLl4t I sg tlI:tl -u:r': D09 D12 D16
 • 39. a-{}-rrJt (,t4t4;l . }aV 6p'3't,. '*J,L-A e,rYL#p t e6*;;3" bG) 4J rr "'r- // ,'l'La' r.iiiir:rlr:.,:. lrlri:+,:;-:::;'l;r:ir:ili:l- ::iii t1...!1... . .i il.{..iljii:l=rj :l:i:ili::ii: :. i.::r jii | ,,..: tti:iii tt':; :{'::il.::+r:: -r:.1::!rlllill: r::i!ii-,ri:.+: a .+t ',t,tl"I "".v l:' "...+ 'fu*tdt;.(}A!A€).Lbl llHt-rr. lt tL )
 • 40. t tF PS t ),, S:5oS4. rL:i,t Lt c|:zl+s
 • 41. AS-)a, leg oaJ . tJ:'ri- 4l-+> -;rL.. ?--LrC,rr.rl,-r r.:J:r--i f p(;jl -l-:p q-,e J9-r-r gfzf '*'l ffi , & .tEot D12 D16 D25 D40 D63 d.s3-V':.-.96 ffiD
 • 42. . (c, fsi^f orrr 47 ] , i-Dgat" i qJ y l -r;i-t -Yl- e_*+ U ''LJ,;t: "' +; r J 22a a.-jJ,!t rjnLl ljl o r 22CV tA36av 2j3,,-1uir =-: -:3Sa igrjlJr._:iBrl,t . : J-c,. V ,/ A 66Ov 2gjurt;;-'1 ', #jI i ;,ill "rr!: ,*r,,: bj{g9f -,- .,J ^",;
 • 43. A{r^X x.-y ot43l ., liJ :21:n. 65>_ S :,,, ".-tr-(-t*jL-l__11(H)_._.- (i:{t- q *5.:; ' rt:.rL;(+L,! FG,a /Q1 _ L3 rT) D12 D16 D25 D40 D63 i-1fiqvp-'5 ZXY UVr'./ , l-flra r lltii. t. i ..' -, { n-G;it;'(c , ilo- r ^-. <_;4.t,_S_- . Ll.-@. ttt;.,*q;f-U;', 4ct:l., ''Ct . -a-tr, .
 • 44. i_bjatt Upf ^ ,.'r;:rt. - rlLa 61+7.f '" ::i s li't' 4D. j, y 3 220 a:,;;i^tr .:jrtr lil A 22ov / Ai|'oV ':i,sctl;>i +-yi r & 380 ar,];:Jr .:;kur A380v/A66oV tje4i;t KMl tS- ott l*e-jrt )j;{t:.rS .J[ir.r_:,c KMz aJ.i:-.rf _b;-rydy5"5 KM3 'P.ttJ:"9rft JS - L:'J: .u-,'P ",,u"JdL_) ^o#rI * l-,-n" ' i-ri Ir
 • 45. id. Oa:c2ta 3, )U4 aj-ai;-o ei;el4 Ucty* .L!s-lrrJ9,+rF aa L1 (R) - r12 1gy L3 (T) D12 D16 D25 D40 D63 Y '4swe-ct,' l'4.ii*t esJ,i' . ',1uyrb t U2 *e* ffiffiruffiBHI&&*E!IffiM ffiIffigffiIweffiEtwd @
 • 46. -'i-9 lc-(?r_:4r?,ti d4t4.:,.*),i -2r_i.<-i . ,,=, . ---:e-t J;--- --...; -:;):;dc"s a I". +L *,E {";-J *,r -J ! .-- +ptt,{ 12 .;;; .e)_ r# I I
 • 47. :43-c,J-a J tS;: aj A {*> g :L1 1:*;t ?Lhill:t )Fgl J--+ .rp._*J-J t,+_fa_:-t r l "; _ .tts-ig:-, t "-ir:,:,;";'r-:- t " E-xit " ffi ffi ffi -*:xFerqe - ;;Er :,*E !1 ren ::t rree .1 &*r IffiJ t. ws1:11" € I r ' '-JIi i.r--: i aE$. r #:'.( t- --s. Ii 4 :l =--,-=.*r:*E!.-::e::--:*:.+:l<t;l*s=+di li E:il airl V] W1 IJ2 r:rDrr lllttUI IL . J--- -1- D12 D16 D2s D40 D63 v2 w2
 • 48. rt KM] "4P;;;^)o. ^')9{5i-' KM2 ' cAt,lu-', J:*9 lji{u4r 'i-.tl,-:t a,-c'*ll KM3 " alw +J4.r:,{t-:45 RTT ' +a;;*t ;o-p' As,-.aG RT2 o d-'1 w 4c:>- 1 cSl)- d-rG
 • 49. Telemecanique a..r.-.Jt( ,r!,Jte rPl;r? W . -roJ, 7l* <o,t , M-* YA t 4y3a (C : I ..Lr'qc9 . rXS*t.,15>;, " :pJL-r.Jlgf
 • 50. U.")t"-2,2. ; = llJ d ^ : c! :->:l.l-J,__-* a--},-€Sl Ji-<-dtz*i-.:,'" ,--)J4-L :r_,, i^f ,Yl_rej3,. .t =st LS-a i=': 34t.:rl{-r-r3iJJ,- JJ' 2,Q,=, c cL4;-1 U .. f,+A!.+l/9"o;A, n..110 !JJ+J . - .L+ C*Jr pr r.. ,, *hl)Jt*:r..-.Go, . . :3*Jpti,, _ e.tj.IIJ-r1.3-_+ :-- <-=g ijL,1.,r4i Lj U.-6-(6:-r-r _: . , !-zj e r*6.e+i- lli, - tl_r-Jt ;.y'y :-o.It . A. -jj,.-..' :.- -, ,L-$ tJ-p.r-Jr i !r.tr . i .-., - __-:_:__J _ ; u_"+^ :Jl ?L, rr..l(Ir -: ' - -l-atl -' ,. ll U' r. v I ",,Jr VoAfV!rr)*1^U- i,r-Or-"11 _-rJr+ (-r & j_ -- a1;i-ALaJt-e-cj-t- qYlAAL,il iaUJr__/_*.,r g& rr )_ :t f-*_ll __->:_.- - i' q. o t,.3 ;AUt_dL3_Jr!:t+ ?,_r- -: 4j-r-rlt OL+! ,,-,u^+ff _*-(*r i (. f( I tt'''_+t ., 1:--J;4Jr i__5t:Jr -J:" qvtoYtcr iu--or-"11 -_-l!r L; . i: .r.ejl Jt-ifu tUr-: : t . 101.( J'i-at_ur t LJI . rl4;)! {U,^ltiil.re.;!JJ Jlcl* J:Lo zte . q.YA^s ,--!rigJj +c. :'y' L1i.+r- :- ,