Emergem ict 29.1.2013-public

298 views

Published on

Esitys 29.1.2013 Jyväskylässä Kauppakamarin ICT-valiokunnan tilaisuudessa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emergem ict 29.1.2013-public

 1. 1. VAPAUDU TYÖPISTEEN RAJOITTEISTA Sami Poikonen sami.poikonen@emergem.fi
 2. 2. Muutokset työympäristössä Organisaatio Hierarkia Matriisi Virtuaalinen Joustava/ Aika 08-16 Vapaa työaikapankki Mittaaminen Läsnäolo Tulokset Konttori Avokonttori Flexispace Tila Palomuurin Työpiste Mistä tahansa sisäpuolelta Paikka Työnantajan laite Miltä laitteelta Työpiste (VPN) tahansa Laite Markkinat Paikallinen Alueellinen Kansallinen Kansainvälinen Monikansallinen Globaali
 3. 3. Kohti verkostoja:Hierarkia, matriisi, virtuaalinen
 4. 4. Aika: 08-16; Joustava, ajasta riippumaton
 5. 5. Paikasta: toimistokopista, avokonttoriin japaikasta riippumattomaan
 6. 6. Läsnäolosta tuloksiin
 7. 7. Kansainvälistyminen Globalisaation haasteet Paikallinen Alueellinen Kansallinen Kansainvälinen Monikansallinen Globaali Maantieteellinen laajentuminen
 8. 8. Muutokset työympäristössä Organisaatio Hierarkia Matriisi Virtuaalinen Joustava/ Aika 08-16 Vapaa työaikapankki Mittaaminen Läsnäolo Tulokset Konttori Avokonttori Flexispace Tila Palomuurin Työpiste Mistä tahansa sisäpuolelta Paikka Työnantajan laite Miltä laitteelta Työpiste (VPN) tahansa Laite Markkinat Paikallinen Alueellinen Kansallinen Kansainvälinen Monikansallinen Globaali
 9. 9. Mihin muutokset vaikuttavat Liiketoimintastrategia Informaatioarkkitehtuuri Kuinka tieto on organisoitu? Kenellä Pilveen? Sosiaalinen media? Some pääsy, miten käytetään? Miten luokiteltu? sisäisesti? Vaikutukset liiketoimintaan? Metatiedot? Löydettävyys? Jaettavuus? Rekrytointiin? Saavutettavuus? Yhdessätyöskentely / Toimintakulttuuri Kollaboraatio Tukeeko strategiaa? Onko tuottavaa vai Tiedonjako, työskentely yhdessä. Virtuaaliset asioiden tekemistä tekemisen vuoksi? tiimit? Aikavyöhykkeet ja eri toimipisteet? Etätyö? Pikaviestintä? Kokouskäytännöt? Kokonaisarkkitehtuuri Sisällönhallinta Sisällön Järkeistäminen ja kustannussäästöt? Selkeät tuottaminen, jakelu, tallentaminen, versiointi roolit? Suunnitelmallinen pitkäaikainen , sähköinenarkisointi, dokumenttienhallinta, kehittäminen ja tiekartat? Tuki strategialle? haku
 10. 10. Mitä Emergem tarjoaa Liiketoimintastrategia Informaatioarkkitehtuuri Arkkitehtuurisuuttittelu, sisältötyypit, takson Strategiatyö, neuvonanto, konsultointi, toim omiat, ontologiat, hakemistot, asiakirjapohja innan mittaaminen t, tarvekartoitukset ja ratkaisuvaihtoehdot. Yhdessätyöskentely / Toimintakulttuuri Kollaboraatio Selvitykset, koulutukset, toimitapamuutoks et, työkalujen sopivuus, asenteet, Ohjeistus Selvitykset, konsultointi ja koulutus: Työkalut ja opastus ja toimintatavat, tarvekartoitukset ja ratkaisuvaihtoehdot. Sisällönhallinta Kokonaisarkkitehtuuri Järjestelmien auditointi, kehitys- ja Nykytilakartoitukset, kehitystiekartat, järkei parranuskohteiden stäminen, toimittaja- ja selvittäminen, kilpailuttaminen, soveltuvuus teknologiariippumattomat arviot tarpeisiin, tarvekartoitukset ja ratkaisuvaihtoehdot.
 11. 11. • Fyysinen vastaan virtuaalinen työpiste Ergonomia Virikkeet Yhteisöllisyys
 12. 12. KokonaisarkkitehtuuriPlaceholder for text
 13. 13. Informaatioarkkitehtuuri
 14. 14. Tiedon säätelystä läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen"The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism“, 1970 Akerlof2001 taloustieteen Nobelin palkinto: George Akerlof, Michael Spence, and Joseph StiglitzTiedon epäsymmetria päätöksenteossa
 15. 15. Kuinka tietotyötä tehostetaan jaarvioidaan?• Ymmärrettävä missä ollaan• Mikä on kulttuuri ja mikä siihen sopii• Mikä on strategia• Mikä on toimintaympäristö ja mihin asiakkaat ja kumppanit ovat menossa• Mittarit oman strategian ja tavoitteiden mukaan• Ymmärrettävä mihin tehot hukkuvat? • Sähköposti vallan työkaluna • Tiedon pirstaloituminen hajanaisiin järjestelmiin • Tieto ei löydy • Tietoon ei ole pääsyä • Aika menee palavereihin ja näennäisesti tehokkaaseen toimintaan • Motivaatio (autonomia, tarkoitus, taituruus)• Työkalujen on tuettava toimintaa, järjestelmiä järkeistettävä ja mieluummin vähennettävä kuin hankittava lisää. Ainakin vähennettävä enemmän kuin lisätään.• Joku tietty tuote ei ole ratkaisu. Se voi olla osa, mutta pitää huomioida niin paljon muutakin.
 16. 16. Want to hearmore? @PoikonenSami @EmergemFI http://www.linkedin.com/company/emergem Sami.poikonen@emergem.fi ´+358 44 2112 130 Ylistönmäentie 24, 40500 Jyväskylä Wolffintie 36, 65200 Vaasa

×