Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dipoli 20011-03-19-v1 1

241 views

Published on

Presentation I had 2001 at Dipoli

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dipoli 20011-03-19-v1 1

 1. 1. Today  Tomorrow XML-ratkaisut: arkistointi, tiedonhaku ja jakelu Tieto 2001 Information 7-8.2.2001 Sami Poikonen7-8.2.2001 1 TietoEnator©2001
 2. 2. Today  Tomorrow Esityksen runko • Yleisesittely • XML - johdatus perusteisiin • Arkistointi • Tiedonhaku • Tiedonjakelu • Ratkaisu7-8.2.2001 2 TietoEnator©2001
 3. 3. Today  Tomorrow TietoEnator Technology Oy Toimittaa asiakkailleen kansainvälisiin ohjelmistotuotteisiin perustuvia ratkaisuja.7-8.2.2001 3 TietoEnator©2001
 4. 4. Today  Tomorrow XML – Johdatus perusteisiin7-8.2.2001 4 TietoEnator©2001
 5. 5. Today  Tomorrow Mitä XML:llä tarkoitetaan?  W3.org:n standardi (suositus..) joka on  tietoformaatti (data format)  tiedonmallinnuskieli (data modeling language)  XML-muotoiltua dataa sovelluksissa  Metakieli sisällönkuvauskielille  Joukko standardeja (linkki, tyyli, kysely, kielimääritys, muunnos...[Xlink, Xpointer, Xpath, XSL...])7-8.2.2001 5 TietoEnator©2001
 6. 6. Today  Tomorrow Miksi XML?  Kuvailukielet (Markup Language) on joustavia ja tehokkaita  Riippumattomuus:  käyttöjärjestelmistä  ohjelmista  ohjelmistotoimittajista  työkaluista  Yksi kuvailukieli ei voi kuvata sanastollaan kaikkea. XML on laajennettava (eXtensible).7-8.2.2001 6 TietoEnator©2001
 7. 7. Today  Tomorrow XML:n pohjimmainen idea  Kuvata tieto vain kerran  Tuottaa monta erilaista esitystä samasta tiedosta  Mahdollistaa monipuoliset haut sisällöstä (tiedon rakenne)  Tiedon helppo vaihdettavuus  Tiedon pitkä ikä7-8.2.2001 7 TietoEnator©2001
 8. 8. Today  Tomorrow Esimerkki: Tietoa on, mutta mitä se merkitsee? 1980 Blues Brothers, The John Landis Dan Aykroyd John Landis Action, Comedy, Musical Theyll never get caught. Theyre on a mission from God. Jake Blues, just out from prison, puts together his old band to save the Catholic home where he and brother Elwood were raised.7-8.2.2001 8 TietoEnator©2001
 9. 9. Today  Tomorrow XML esimerkki <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <movie> <title year=”1980”>Blues Brothers, The</title> <director>John Landis</director> <writers> <writer>Dan Aykroyd</writer> <writer>John Landis</writer> </writers> <genre>Action, Comedy, Musical</genre> <tagline>Theyll never get caught. Theyre on a mission from God.</tagline> <plot_outline>Jake Blues, just out from prison, puts together his old band to save the Catholic home where he and brother Elwood were raised. </plot_outline> </movie>7-8.2.2001 9 TietoEnator©2001
 10. 10. Today  Tomorrow Selaimella katsottuna (versio1)7-8.2.2001 10 TietoEnator©2001
 11. 11. Today  Tomorrow Selaimella katsottuna (versio2) Tarvitaan tyylitiedostoa muotoiluun (XSL)7-8.2.2001 11 TietoEnator©2001
 12. 12. Today  Tomorrow XML perustuu tageihin Tagiparit (alku ja loppu)  liittävät datan mukaan  identifioivat/nimeävät datan.  Nimettyä komponenttia kutsutaan ”elementiksi” <director>John Landis</director> data lopputagi merkkaa alkutagi merkkaa datan loppukohdan datan alkukohdan7-8.2.2001 12 TietoEnator©2001
 13. 13. Today  Tomorrow Sanastot  sanastot itse määritettäviä (eXtensible)  sisältö/rakenne voidaan tarkistaa määritelmää varten  DTD (Document Type Definition)  XML Schema  Valid XML - validoitu7-8.2.2001 13 TietoEnator©2001
 14. 14. Today  Tomorrow XML ei tee mitään!  XML on vain tietoformaatti  Mutta ohjelmistot voi tehdä vaikka mitä sen ansiosta:  linkittää  muotoilla  ottaa osia tiedosta  uudelleen järjestää tietoa  uudelleen nimetä, lisätä uutta sisältöä  laskea lukumääriä7-8.2.2001 14 TietoEnator©2001
 15. 15. Today  Tomorrow Arkistointi7-8.2.2001 15 TietoEnator©2001
 16. 16. Today  Tomorrow Miten arkistoida tietoa? •Tallennusmuotona XML • tiedon pitkä säilytysaika • ohjelmisto-, järjestelmä- ja käyttöjärjestelmäriippumattomyys • tiedon kuvaaminen vain kerran7-8.2.2001 16 TietoEnator©2001
 17. 17. Today  Tomorrow Kahden tyyppistä tietoa: 1. Data. XML:ää jäsentävä relaatiokanta: • Oracle • MS SQLServer,… 2. Dokumentti XML Repository, XML:ää jäsentävä tekstitietokanta • TRIPxml 3. Oliot7-8.2.2001 17 TietoEnator©2001
 18. 18. Today  Tomorrow Tiedonhaku7-8.2.2001 18 TietoEnator©2001
 19. 19. Today  Tomorrow Vaatimukset tiedonhaulle • Tiedonhaun tehokkuus •Halutun tiedon on löydyttävä • rakenteen ja • sisällön perusteella -> vapaatekstihaku yhdistettynä rakenteeseen7-8.2.2001 19 TietoEnator©2001
 20. 20. Today  Tomorrow XML ja tiedonhaku • Ei vielä olemassa olevaa lopullista standardia • Työtä tehdään kuitenkin • XML-Query työryhmä • dokumenttikeskeiset: XQL, XPath, XSLT • relaatiopohjaiset: SQL • oliopohjaiset: OQL • semi-structured: XML-QL, Quilt, CCL7-8.2.2001 20 TietoEnator©2001
 21. 21. Today  Tomorrow Tiedonjakelu7-8.2.2001 21 TietoEnator©2001
 22. 22. Today  Tomorrow Jakelumuotona XML Etuja: Työalut jatkokäsittelyyn ja jalostamiseen konversiot, unifiointi,… Valmiit standardit: XSLT, Xlink, Xpointer… Tietomuodon riippumattomuus B2B, A2A, …7-8.2.2001 22 TietoEnator©2001
 23. 23. Today  Tomorrow Muotoiluun XSL Etuja: Samasta materiaalista useanlaiseen ulkoasuun. • perinteinen parerijulkaisu • PDF • faksi, eKirje • selaimet: HTML, www • PDAt, WAP: WML • puhe: VoiceML • muut sovellukset: XML • ...7-8.2.2001 23 TietoEnator©2001
 24. 24. Today  Tomorrow Ratkaisu7-8.2.2001 24 TietoEnator©2001
 25. 25. Today  Tomorrow TRIPxml • XML:n hyödyntäminen • XML:n rakenteen käyttäminen hakemisessa • Sovellusintegraatio, B2B, B2C • Tiedonvälitys • Pitkäaikainen tiedon säilytys • Uudelleenkäyttö • Tieto on rakenteista TRIPhighway TRIPsystem TRIPserver TRIP@client TRIPxml7-8.2.2001 25 TietoEnator©2001
 26. 26. Today  Tomorrow TRIPxml kuvaus TRIPxml XML XSL ProcessorTRIPxml Parser HTML WAP/WML XML7-8.2.2001 26 TietoEnator©2001
 27. 27. Today  Tomorrow TRIPxml:n toimintaperiaate Jäsennetään xml-dokumentin rakenne parserilla ja talletetaan tämä rakenne hakemista varten. Hauissa päästään suoraan automaattisesti käyttämään dokumentin rakennetta. ... mitään määrityksiä ei tarvita. esim. find movie=blues brothers find tagline=miss$ and god7-8.2.2001 27 TietoEnator©2001
 28. 28. Today  Tomorrow Arkistointi TRIPxml XML XSL Processor TRIPxml Parser HTML WAP/WML XML7-8.2.2001 28 TietoEnator©2001
 29. 29. Today  Tomorrow Tiedonhaku TRIPxml XML XSL ProcessorTRIPxml Parser HTML WAP/WML XML7-8.2.2001 29 TietoEnator©2001
 30. 30. Today  Tomorrow Tiedonjakelu TRIPxml XML XSL ProcessorTRIPxml Parser HTML WAP/WML XML7-8.2.2001 30 TietoEnator©2001
 31. 31. Today  Tomorrow Kysymyksiä? Tervetuloa standillemme kuulemaan lisää! Sami.Poikonen@republica.fi7-8.2.2001 31 TietoEnator©2001

×