Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bomba camp pegagogiset ratkaisut alustus 1

831 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bomba camp pegagogiset ratkaisut alustus 1

  1. 1. Alustus 1 Monimuotoiset pedagogiset ratkaisut Marja Gröhn-Rissanen OIS-projektikoordinaattori Hyvinvointialueen osaamisalueen kehittämispäivät/ Bomba-Camp Nurmes 10- 11.6.2010
  2. 2. Pedagogiset ratkaisut? Tavoitteet Opiskelijat Minä opettajana Ympäristö <ul><li>tarve </li></ul><ul><li>odotukset </li></ul><ul><li>erityispiirteet </li></ul><ul><li>tieto </li></ul><ul><li>taito </li></ul><ul><li>asenne </li></ul><ul><li>fyysinen </li></ul><ul><li>psyykkinen </li></ul><ul><li>sosiaalinen </li></ul>
  3. 3. Tavoitteena <ul><li>Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntemusta hyödynnetään työelämän osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus- ja innovaatio- ja kehittämistarpeiden vastaamiseen </li></ul><ul><li>Opiskelijat ja henkilökunta ovat aktiivisia toimijoita ja kehittäjiä yhdessä asiantuntijaverkoston ja loppukäyttäjien kanssa </li></ul><ul><li>Opiskelijat ja henkilöstö toimivat yhteisöisesti hyödyntäen Savonian monialaista osaamista </li></ul><ul><li>Erilaisissa monimuotoisissa oppimisympäristöissä tapahtuva oppiminen ja kehittämistoiminnat, joissa toimijoina myös sidosryhmät </li></ul><ul><li>Verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti </li></ul>OIS- mallin tausta-ajatuksia
  4. 4. Opiskelija <ul><li>Aktiivinen toimija ja kehittäjä yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa </li></ul><ul><li>Hänen yksilöllisyyden, kehittämistarpeiden sekä aiemmin opitun huomioiminen opetussuunnitelmassa </li></ul><ul><li>Uuden oppija ja rohkea uudistaja </li></ul>
  5. 5. Opettaja <ul><li>Oppimisen mahdollistaja </li></ul><ul><li>Erilaisten ympäristöjen ja –tilanteiden luoja </li></ul><ul><li>Etsii koulutusalojen asiantuntijoiden rajapinnoilta uusia innovatiivisia toimintatapoja ja sisältöalueita </li></ul><ul><li>Tekee tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän, oman ja muiden koulutusalojen asiantuntijoiden kanssa </li></ul><ul><li>Rohkea uudistaja ja uuden oppija </li></ul>
  6. 6. Ympäristö: <ul><li>O&O ja TKI- toiminnan integrointi -> monipuolisemmat oppimisympäristöt, joka mahdollistaa yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen sekä työelämälähtöisyyden </li></ul><ul><li>Millainen on OIS-malin mukaista toimintaa mahdollistava ja tukeva fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja virtuaalinen ympäristö ? </li></ul>
  7. 7. Pienryhmä tehtävä: <ul><li>Ideoikaa vuosille 2015 ja 2020 Savonia amk:n hyvinvointiosaamisalueelle monimuotoisia pedagogisia ratkaisuja, joissa oppimis- tutkimus- ja kehittämistoiminnat toteutetaan yhteistyössä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. </li></ul>

×