Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solvang Us Them Discourse

713 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Solvang Us Them Discourse

  1. 1. Per Solvang, "The Emergence of an Us and Them Discourse in Disability Theory," Scand.J.Disability Research 2, no. 1 (2000): 3-20.<br />
  2. 2. Utfordrer at funksjonsnedsettelser skal defineres medisinsk<br />Demediakliserende strategi<br />Refortolke funksjonshemming som en politisk kategori<br />Fra klient til undertrykking<br />Makt og kraft i anerledesheten<br />Gir forståelse for sosial konstruksjon av forskjell og marginalisering<br />
  3. 3. Diskurser definerer hva som er anerkjent som meningsfull tenking om et fenomen, regler for hvordan vi kan tenke om noe på et gitt tidspunkt og sted.<br />
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7. http://en.wikipedia.org/wiki/1968_Olympics_Black_Power_salute<br />

×