Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oversikt masa mai2010

331 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oversikt masa mai2010

  1. 1. Master program in community Work – Bergen University College (2007-2010) Autumn Spring Autumn Spring Autumn Spring 07 08 08 09 09 10 Social Community Philosophy MA-thesis: In- MA-thesis: In- Master theory work of science depth topic depth topic - thesis: theoretical community complete issue work Individual x x x x x xxxx assignments x Group x x assignments X= 10 ECTS
  2. 2. Master program in community Work – Bergen University College (2008-2011) Autumn Spring Autumn Spring Autumn Spring 08 09 09 10 10 11 Social Community Philosophy MA-thesis: In- MA-thesis: In- Master theory work of science depth topic depth topic - thesis: theoretical community complete issue work Individual x x x x x xxxx assignments Group x x x assignments X= 10 ECTS
  3. 3. Master program in community Work – Bergen University College (2010-2013) Autumn Spring Autumn Spring Autumn Spring 10 11 11 12 102 13 Social ST+PhS Community MA-thesis: In- MA-thesis: In- Master theory Community work depth topic depth topic - thesis Philosophy work Research theoretical community of science Research methods issue work methods Individual x x x x x xxxx assignments Group x x x assignments X= 10 ECTS
  4. 4. Utfordringer: Tverrfaglig utdanning – studentaktive læringsformer - mappeevaluering Tilstrekkelig nivå på samfunnsvitenskapelig vitenskapsteori og forskningsmetoder må ivaretas Emnene er gjensidig avhengig av hverandre – samme tematikk videreutvikles for hvert emne til og med ferdig MAoppgave Prosessorientert pedagogikk, skriving. Akademisk argumentasjon og analyse, økende krav gjennom studiet 60 sp mastergradsoppgave (gammeldags teoretisk hovedfag – sosiologi/statsveitenskap) Erfaringer så langt: Få søker avkorting, må uansett følge undervisning og lese det samme, tilbakemeldinger fra studentene er at det ikke svarer seg rent faglig og læringsmessig. Kan være nødvendige av andre hensyn (utenom studiet – helse, familie, praktisk). Kan være ødeleggende for kull’-følelsen og gjensidig støtte i utdanningen Alternativ: ulike utganger? Nær ’tid-for-tid’ prinsipp for relevante utdanninger – må ta samfunnsarbeid, vitenskapteori og metode (40 sp) og 30 sp mastergradsoppgave? Boligsosialt arbeid skal vurderes for større innpassing.

×