Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kropp KjøNn Ui B 2010 Tekst

843 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kropp KjøNn Ui B 2010 Tekst

 1. 1. Hvor er kjønn?<br />Hvem er kjønn?<br />Hvordan er kjønn?<br />Hvorfor kjønn?<br />Hva gjør kjønn?<br />Smitter kjønn?<br />Når er kjønn?<br />Relevans for helsefag?<br />
 2. 2. Forståelser av kjønn<br />Rolle – to sosiale kategorier<br />Relasjon – livsbetingelser, komplemtaritet, makt, dominans, underordning<br />Struktur – arbeidsdeling, posisjoner<br />Dikotomiserte egenskaper – maskulin eller feminin, symbolisering<br />Biologi / essens – ikke tolket, ’kulturell konstant’<br />Variabel / forklaring – ingen forskjell intet kjønn?<br />Ferdighet, handling – doing gender<br />
 3. 3. Forståelser av kjønn- skjematisk<br />Kjønn som biologi <br />Kjønn som identiet<br />Kjønn som symbol<br />Kjønn som struktur<br />NoU 1999:13:kap 3<br />
 4. 4. Kjønn som biologi <br />Biologiske likheter XX og XY<br />Biologiske forskjeller XX og XY<br />Gruppenivå – individ nivå<br />Symptom forskjeller<br />Kjønnsskifteoperasjoner<br />Kjønnstesting av idrettsutøvere<br />Historisk og lokal variasjon - naturalisering<br />Medisinske modellers gjennomslagskraft<br />
 5. 5. Kjønn som identitet<br />Vi former og blir formet i forhold til forståelse av kjønn<br />Henger sammen med forståelse av biologi, symbolsk orden og struktur<br />Helse – selvforståelse, handling<br />Historisk og lokal variasjon<br />Naturalisering <br />
 6. 6. Kjønn som relasjon<br />
 7. 7. Kjønn som symbol<br />Kulturens framstilling av mannlig og kvinnelig – lokal og historisk variasjon<br />Aggresiv, ambisiøs, analytisk, selvsikker, konkurransebevisst, dominant, uavhengig, full av selvtillit, sterk, selvhjulpen<br />Kjærlig, munter, barnlig, medlidende, mild, lett å smigre, lojal, følsom, sjenert, elskverdig, deltakende, øm, varm,naiv<br />Naturalisering<br />
 8. 8. Kjønn som forestillinger<br />
 9. 9. Kjønn som struktur<br />Organisering og fordeling av arbeid<br />Rangering og prioritering <br />Utdanning – klasse - bosted<br />Trygd og skatt – rettigheter og plikter, øvre og nedre innslagspunkter<br />Makt – familie til politikk<br />Lokal og historisk variasjon – kontekst<br />Naturalisering <br />
 10. 10. Kjønn som rangering<br />
 11. 11. m.a.o.<br />Kjønn betyr nesten alltid noe<br />Betydningen er ofte usynlig eller vrengt<br />Forskjell betyr ikke alltid diskriminering<br />Likhet betyr ikke alltid rettferdighet<br />Selvoppfyllende profetier<br />Varier hva som gjør kjønn relevant og på hvilken måte<br />
 12. 12. Tommelfingerregler <br />Regn med at kjønn kan bety noe<br />Regn med at vi har blinde flekker og vrengt kunnskap<br />Kjønn gjelder både menn og kvinner<br />Kjønn gjelder brukere, ansatte, politikere<br />Kjønn gjelder organisasjon, regler, kultur<br />Nysgjerrighet er bedre enn direktiver<br />
 13. 13. Praktiske analytiske tips<br />Bytt kjønn - Endre alder<br />Endre etnisitet – endre klasse<br />Endre utdanning, bosted, arbeid osv<br />Snu prioritering og prestisje<br />Kjenn på motstand og ubehag<br />Ta fram spøkelsene<br />Svart, lesbisk, kvinne,overvektig, FM/MS/slag<br />Hvit, hetero, mann,veltrent, ins cor/tum cer<br />
 14. 14. Uproblematisk kommersialisering av den kjønnede kroppen?<br />Frisør<br />Pedikyr<br />Manikyr<br />Optiker<br />Tannlege<br />Hudterapeut<br />Sminkør<br />Kontorutstyr<br />Ergonomi<br />Kosthold<br />Kosttilskudd<br />Sko<br />Klær<br />Naturprodukter<br />Madrasser<br />Treningsstudio<br />
 15. 15. Privatisering av helsetjenester<br />Kosmetisk kirurgi<br />Reality TV – extrem makeover<br />Prostitusjon<br />(Il)legalt organsalg<br />Billig arbeidskraft – her/andre steder<br />Betydninger av kjønn, alder, klasse, etnisitet?<br />Problematisk kommersialisering av den kjønnede kroppen?<br />

×