Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Almanca bir kelime olan Gestalt; “durum, figür,
sima, şekil, form” gibi anlamlara karşılık
gelmektedir.
 Gestalt Kuramı, 1912 yılında, Max
Wertheimer’in çalışmaları ile
başlamıştır.
 Gestalt kuramı bilişsel
 yaklaşımın içinde bulunmasına karşın insan
bakışı açısından dolayı varoluşçu ve insancıl bir
y...

doğmuştur. Gestaltçılar , psikolojik
olayların bütününe dikkat çekerler.
Gestaltçıların temel görüşlerini şöyle
sırala...
 İnsanlar nesneleri bazı örgütleyici eğilimlere göre
algılar.
 İnsanlar çevrelerini bir düzen içinde görürler.
 Davranı...
GESTALT
•Bütüncü
•Bütüne Ait
•Öznel
•Doğuştancı
•Bilişsel
DAVRANIŞÇI
Atomcu
Moleküler Nesnel
Çevreci
Davranışçı

 Wertheimer düşüncelerimizin anlamlı algılar olduğunu savunur.
 Çevreyi algılama biçimi, uyaranları anlamlandırmada en...
 Gerçekte bir hareket olmadığı halde gidip gelen
bir hareket görürüz.
• Beyaz noktalar hareket ediyormuş gibi görünüyor.
• Tıpkı ışıklı ilan panolarında ışığın, hareket ediyormuş
görüntüsü ver...
1. Şekil- zemin ilişkisi
2. Yakınlık yasası
3. Benzerlik yasası
4. Tamamlama yasası
5. Süreklilik yasası
6. Basitlik yasası
http://people.csail.mit.edu/fredo/SIG02_ArtScience/siggra
ph_Gestalt_talk.pdf
 Yandaki resme bakınca vazo mu
görüyorsunuz...
Şekil- zemin ilişkisi
Şekil- zemin ilişkisi
 Birbirine yakın olan uyarıcıları
bir grup gibi algılarız.
 Ortadaki kadın hangi adamla birlikte?
 Birbirine benzer özellikleri olan
uyarıcılar, algısal bir bütünlük
kazanırlar ve tek bir grup gibi
algılanırlar.
 Peki ya uyarıcıların tamamı
birbirine benzer ama biri
farklıysa?
 Farklı olanı hemen öbürlerinden
ayırt ederiz!
 Tamamlanmamış
etkinlikler, biçimler ve
sesler tamamlanarak
algılanmaktadır.
 Tanıdık bir marka! Eksik mi ?
 Yoksa siz mi tamamladınız?
 Aynı yönde giden noktalar,
çizgiler vb. birimler birlikte
gruplanarak birbirinin devamı
gibi algılanırlar.
 Öteki unsurlar eşit
olduğunda, birey, basit ve
düzenli bir biçimde
organize edilmiş figürleri
algılar.
 Prägnanz Yasası, zihnimizin uyarıcıları
algılarken, mümkün olduğunca en iyi, en basit ve en
anlamlı biçime dönüştürme eğ...
 Bir objeyi farklı koşullara rağmen aynı obje olarak görmemize
“algısal değişmezlik” denir.
 Gözümüzün retina tabakasına...
 Uzaktaki çocuğu küçük, yakındakini büyük görürüz
ama ikisini de aynı boyda olarak algılarız.
 İnsan beyni uyarıcıları anlamlandırmakta,
basitleştirmekte, tamamlamakta ve
organize etmektedir.
 Algı yasaları ve algı...
 Çevresel yaşantının, beyinde meydana getirdiği etkinliğe “bellek
süreci” ;
 Bu etkinlik bittiğinde kalan ize de “bellek...
 Gestaltçılara göre unutmanın iki temel nedeni
vardır:
1. Geriye getirmedeki başarısızlık ve
2. iz sitemindeki bozulma.
1 Test etme sırasında
bellek izini geri getirme
anımsama ile ilgili güçlük.
2 Bellek izini tekrar düzenlenmesi
sırasında o...
• Çözüm öncesinden geçiş ani ve tamdır.
• İçgörüyle edinilen , çözüme dayalı performans
genellikle pürüzsüz ve hatasızdır....
 Köhler yaptığı deneylerde, genellikle maymunları
kullanmış,
 kafesin içine sopa, kutu ve baston gibi çeşitli
araç- gere...
 Hayvanlar için, yiyeceklere ulaşmalarını içeren, bir bakışta
çözemeyecekleri, problem durumları oluşturmuştur.
 Hayvan önce problemin çözümü için yollar
denemiş, ardından bir süre düşündükten sonra
aniden bu araç gereci kullanarak y...
http://www.pigeon.psy.tufts.edu/psych26/kohler.htm
 İçgörüsel öğrenme, bilişsel bir yapıya işaret etmektedir.
 Deneylerde oluşturulan problem durumunu çözen maymunlar,
ben...
 Wertheimer, problemleri iki biçimde çözdüğümüzü ifade
etmektedir:
 A türü çözümler; yaratıcılık ve içgörünün olduğu çöz...
 Üretici düşünme, A türü çözümler üretebilmeyi
gerektirir.
 B türü çözümler, ezbere dayalı olduğu için sınırlı
durumlard...
1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1
Lewin , davranış üzerinde o
davranışı gerektiren birçok
psikolojik olgunun etkili olduğunu
ve bütün psikolojik olguların
...
 Lewin davranışın birey
 için anlamlı olan amaçlara
yöneldiğini ifade eder ve
sınıftaki her öğrencinin farklı
bir yaşam ...
1 Gestaltçılara göre insanlar
dünyayı bir olarak
algılarlar.
2 Gestalt kuramına göre
öğrencinin inanç değerleri ,
tutumlar...
 İnsancıl psikolojisinin Combs , Rogers ve Maslow gibi
önemli isimleri vardır.Bu yaklaşım bireyi diğerlerinden
farklı kıl...
Bu kavram kendimizle
ilgili bütün düşünceler,
algılamalar , duygular
ve değerlendirmelerinin
tümünün
etkileşiminden doğan
...
Benli kavramı şu soruların yanıtını arar .
•Ben neyim?
•Ben ne yapabilirim?
•Benim için neler değerlidir?
•Hayatta ne isti...
Bir sınıf ortamında
köklü davranış
değişiklikleri
gerçekleşmektedir.
İşte bu güvenli
ortamın
vazgeçilmez üç
temel niteliği...
• Koşulsuz saygıda
öğretmen öğrencisine
kendisini ifade edebilmesi
için saygı duymayı
öğrenmeli.
• Empatik anlayışta
öğret...
1-Öğretmen öğrencinin
merakını gidermesini
sağlamalı ve onlar için
neyin önemli ve anlamlı
olduğunu keşfetme
özgürlüğünü v...
1 Değişik yaşantılara açık
olabilmesi.
2 Kişinin kendine karşı dürüst
olması olumlu ve zayıf
yönlerinin farkında olması
3 ...
• İnsanın tek ve temel güdüsü
kendini gerçekleştirme
güdüsünden kaynaklanır.
• Davranış bozuklulukları güvensizlik
sonucun...
Maslow kendini
gerçekleştirme
kavramını öne
sürerek, ortam
uygun olduğunda
her insanın gizli
güçlerini farkına
varacağını ...
Sağlıklı bir kişinin gelişebilmesi
için gerekli olan gereksinimlerin
oluşturduğu piramit bir biçimde
hiyerarşiden bahseder...
• Öncelikle Öğrencinin temel fizyolojik
gereksinmeleri karşılanmalıdır.
• Öğrenciler görüşlerini rahatça
aktarabilmesi içi...
 Bilge, F. (2002). Gestalt ve insancıl yakla ımda ö renme,ş ğ (Edt. B. Ye ilyaprak), Geli im veş ş
ö renme psikolojisi, P...
Gestalt kuramı
Gestalt kuramı
Gestalt kuramı
Gestalt kuramı
Gestalt kuramı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal ve kültürel faktörler
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Gestalt kuramı

Download to read offline

Eğitim bilimlerinin temel dersi olan eğitim psikolojisinin içinde yer alan önemli bir konu

Gestalt kuramı

 1. 1.  Almanca bir kelime olan Gestalt; “durum, figür, sima, şekil, form” gibi anlamlara karşılık gelmektedir.
 2. 2.  Gestalt Kuramı, 1912 yılında, Max Wertheimer’in çalışmaları ile başlamıştır.
 3. 3.  Gestalt kuramı bilişsel  yaklaşımın içinde bulunmasına karşın insan bakışı açısından dolayı varoluşçu ve insancıl bir yaklaşımdır.  Gestalt kuramında öğrenme; algılama , içgüdüsel öğrenme, üretici düşünceler çerçevesinde açıklanarak daha sonraki aşamasa ise benlik kavramı , öğrenci öğretmen ilişkisi, insancıl yaklaşımın eğitim ilkeleri gibi başlıklar altında incelenir.
 4. 4.  doğmuştur. Gestaltçılar , psikolojik olayların bütününe dikkat çekerler. Gestaltçıların temel görüşlerini şöyle sıralayabiliriz. İnsanlar gördüklerini bir bütün olarak algılarlar.Parçalar arasındaki ilişkilerde önem taşır. Bir nesnenin algılanışı onu diğer parçalarla olan ilişkisine bağlıdır.
 5. 5.  İnsanlar nesneleri bazı örgütleyici eğilimlere göre algılar.  İnsanlar çevrelerini bir düzen içinde görürler.  Davranış kişinin karşılaştığı durumu algılamasına ve durumu kendi amaçları arasında yorumlamasına bağlıdır. Öğrenme bu belirtilen algı ve yorumdaki değişmedir.  Öğrenme , kişinin karşılaştığı bir durumu algılaması ve yorumundaki bir değişmedir.
 6. 6. GESTALT •Bütüncü •Bütüne Ait •Öznel •Doğuştancı •Bilişsel DAVRANIŞÇI Atomcu Moleküler Nesnel Çevreci Davranışçı
 7. 7.   Wertheimer düşüncelerimizin anlamlı algılar olduğunu savunur.  Çevreyi algılama biçimi, uyaranları anlamlandırmada en önemli faktördür.  Algı bir tür örgütlemedir.  Duyu organlarına gelen uyarıcılar, gruplanır, yorumlanır ve örgütlenir.
 8. 8.  Gerçekte bir hareket olmadığı halde gidip gelen bir hareket görürüz.
 9. 9. • Beyaz noktalar hareket ediyormuş gibi görünüyor. • Tıpkı ışıklı ilan panolarında ışığın, hareket ediyormuş görüntüsü vermesi gibi... • 0.2 sn den az aralıklarla iki ışık noktası yakıldığında denek bir ışığın ileri geri hareket ettiğini söyler…
 10. 10. 1. Şekil- zemin ilişkisi 2. Yakınlık yasası 3. Benzerlik yasası 4. Tamamlama yasası 5. Süreklilik yasası 6. Basitlik yasası
 11. 11. http://people.csail.mit.edu/fredo/SIG02_ArtScience/siggra ph_Gestalt_talk.pdf  Yandaki resme bakınca vazo mu görüyorsunuz, yoksa yüz yüze bakan iki insan mı?  Algı alanımıza giren temel uyarıcıyı “şekil”, onu çevreleyen ortamı da “zemin” olarak algılarız.
 12. 12. Şekil- zemin ilişkisi
 13. 13. Şekil- zemin ilişkisi
 14. 14.  Birbirine yakın olan uyarıcıları bir grup gibi algılarız.
 15. 15.  Ortadaki kadın hangi adamla birlikte?
 16. 16.  Birbirine benzer özellikleri olan uyarıcılar, algısal bir bütünlük kazanırlar ve tek bir grup gibi algılanırlar.
 17. 17.  Peki ya uyarıcıların tamamı birbirine benzer ama biri farklıysa?  Farklı olanı hemen öbürlerinden ayırt ederiz!
 18. 18.  Tamamlanmamış etkinlikler, biçimler ve sesler tamamlanarak algılanmaktadır.
 19. 19.  Tanıdık bir marka! Eksik mi ?  Yoksa siz mi tamamladınız?
 20. 20.  Aynı yönde giden noktalar, çizgiler vb. birimler birlikte gruplanarak birbirinin devamı gibi algılanırlar.
 21. 21.  Öteki unsurlar eşit olduğunda, birey, basit ve düzenli bir biçimde organize edilmiş figürleri algılar.
 22. 22.  Prägnanz Yasası, zihnimizin uyarıcıları algılarken, mümkün olduğunca en iyi, en basit ve en anlamlı biçime dönüştürme eğilimidir.
 23. 23.  Bir objeyi farklı koşullara rağmen aynı obje olarak görmemize “algısal değişmezlik” denir.  Gözümüzün retina tabakasına gelen görüntü ile, zihnimizin yorumladığı görüntü aynı değildir.
 24. 24.  Uzaktaki çocuğu küçük, yakındakini büyük görürüz ama ikisini de aynı boyda olarak algılarız.
 25. 25.  İnsan beyni uyarıcıları anlamlandırmakta, basitleştirmekte, tamamlamakta ve organize etmektedir.  Algı yasaları ve algısal değişmezlik bunu göstermektedir.
 26. 26.  Çevresel yaşantının, beyinde meydana getirdiği etkinliğe “bellek süreci” ;  Bu etkinlik bittiğinde kalan ize de “bellek izi” adı verilir.
 27. 27.  Gestaltçılara göre unutmanın iki temel nedeni vardır: 1. Geriye getirmedeki başarısızlık ve 2. iz sitemindeki bozulma.
 28. 28. 1 Test etme sırasında bellek izini geri getirme anımsama ile ilgili güçlük. 2 Bellek izini tekrar düzenlenmesi sırasında orijinal olayın kaybedilmesi. Zeren, 2007
 29. 29. • Çözüm öncesinden geçiş ani ve tamdır. • İçgörüyle edinilen , çözüme dayalı performans genellikle pürüzsüz ve hatasızdır. • İçgörüyle kazanılan problem çözümü uzun süre anımsanır • İçgörüyle kazanılan bir ilke , diğer problemlerin çözümüne kolayca
 30. 30.  Köhler yaptığı deneylerde, genellikle maymunları kullanmış,  kafesin içine sopa, kutu ve baston gibi çeşitli araç- gereç koymuştur.
 31. 31.  Hayvanlar için, yiyeceklere ulaşmalarını içeren, bir bakışta çözemeyecekleri, problem durumları oluşturmuştur.
 32. 32.  Hayvan önce problemin çözümü için yollar denemiş, ardından bir süre düşündükten sonra aniden bu araç gereci kullanarak yiyeceklere ulaşmıştır.
 33. 33. http://www.pigeon.psy.tufts.edu/psych26/kohler.htm
 34. 34.  İçgörüsel öğrenme, bilişsel bir yapıya işaret etmektedir.  Deneylerde oluşturulan problem durumunu çözen maymunlar, benzer durumlarla karşılaştıklarında, önceki çözümleri ve benzerlerini kullanmışlardır.  Bir diğer deyişle, problemin çözümüne ilişkin içgörü kazanmışlardır.  Davranışçı kuramın aksine bilişsel süreç ön plandadır…
 35. 35.  Wertheimer, problemleri iki biçimde çözdüğümüzü ifade etmektedir:  A türü çözümler; yaratıcılık ve içgörünün olduğu çözümlerdir;  B türü çözümler ise; anlamadan kuralları ezberlemeye dayalı çözümlerdir.
 36. 36.  Üretici düşünme, A türü çözümler üretebilmeyi gerektirir.  B türü çözümler, ezbere dayalı olduğu için sınırlı durumlarda kullanılabilirler.
 37. 37. 1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1
 38. 38. Lewin , davranış üzerinde o davranışı gerektiren birçok psikolojik olgunun etkili olduğunu ve bütün psikolojik olguların kişinin yaşam alanını oluşturduğunu belirtir.
 39. 39.  Lewin davranışın birey  için anlamlı olan amaçlara yöneldiğini ifade eder ve sınıftaki her öğrencinin farklı bir yaşam alanı olduğunu söyler. Bunun için bir öğretmenin dünyayı öğrencilerin gözüyle görmeye çalışmalı ya da öğrencinin yaşam alanını anlama çabasında olmalıdır.
 40. 40. 1 Gestaltçılara göre insanlar dünyayı bir olarak algılarlar. 2 Gestalt kuramına göre öğrencinin inanç değerleri , tutumları dikkate alınması gerekir. 3-Öğrenmede tekrarlara önem verilmelidir. 4-Öğretmenler problemin çözümü için gerekli tüm öğeleri sunmalıdır. 5-Öğrencilerin yeni durumlara
 41. 41.  İnsancıl psikolojisinin Combs , Rogers ve Maslow gibi önemli isimleri vardır.Bu yaklaşım bireyi diğerlerinden farklı kılan ve ona özgü olan duyguları , algıları , inançları ve amaçları üzerinde durur. Bu kuram Gestalt yaklaşımından yaralanıp insanı merkez alırHümanist psikologları,  insanın doğuştan iyi olduğunu , olumlu bir potansiyele sahip ve hızını içten alan bir varlık olduğunu ve sürekli kendisini geliştirme amacına yönelik olarak etkinlikte
 42. 42. Bu kavram kendimizle ilgili bütün düşünceler, algılamalar , duygular ve değerlendirmelerinin tümünün etkileşiminden doğan genel bir algıdır.
 43. 43. Benli kavramı şu soruların yanıtını arar . •Ben neyim? •Ben ne yapabilirim? •Benim için neler değerlidir? •Hayatta ne istiyorum? Benlik yaşantılar sonucu oluşur ve öz benin oluşumunu sağlar.
 44. 44. Bir sınıf ortamında köklü davranış değişiklikleri gerçekleşmektedir. İşte bu güvenli ortamın vazgeçilmez üç temel niteliği bulunmaktadır. Bunlar 1-Koşulsuz saygı 2- Empatik anlayış 3- Dürüstlüktür
 45. 45. • Koşulsuz saygıda öğretmen öğrencisine kendisini ifade edebilmesi için saygı duymayı öğrenmeli. • Empatik anlayışta öğretmen öğrencisinin çevreyle ve insanla olan ilişkisini anlamalı ve yaklaşım tarzını belirlemeli. • Dürüstlük ilkesinde öğretmen öğrenciye saydam ve içten bir tutum sergilemeli.
 46. 46. 1-Öğretmen öğrencinin merakını gidermesini sağlamalı ve onlar için neyin önemli ve anlamlı olduğunu keşfetme özgürlüğünü vermeli. 2-Öğrenci motive edilmeli. 3-Özgür ve demokratik bir ortam oluşturmalı. 4-Öğrencilere bağımsız ve kendilerince olmayı öğretmeli. 5-Değişen dünyaya uyum sağlamasında yardımcı olunmalı.
 47. 47. 1 Değişik yaşantılara açık olabilmesi. 2 Kişinin kendine karşı dürüst olması olumlu ve zayıf yönlerinin farkında olması 3 Kendini ve başkalarını kabul edebilmesi. 4 Değişime açık olması. Bu ölçütlere sahip olan öğretmenler uygun bir model olurlar.
 48. 48. • İnsanın tek ve temel güdüsü kendini gerçekleştirme güdüsünden kaynaklanır. • Davranış bozuklulukları güvensizlik sonucunda ortaya çıkar • İnsan hem reaktif hem de aktif bir yaratıktır. • İnsanın davranışlarını, kendi özel gerçeği tayin eder. • İnsanın davranışını tayin eden en önemli gerçek kendini algılayış biçimidir. • İnsan davranışlarını değiştirmek için önce onun öznel gerçeğini değiştirmek gerekmektedir.
 49. 49. Maslow kendini gerçekleştirme kavramını öne sürerek, ortam uygun olduğunda her insanın gizli güçlerini farkına varacağını ve kendini gerçekleştireceğini savunur.
 50. 50. Sağlıklı bir kişinin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinimlerin oluşturduğu piramit bir biçimde hiyerarşiden bahseder. Bu Piramitte temeldeki bir gereksinim, karşılanmadan birey daha üste yer alan gereksinmelerden etkilenmez. Alta düzeydekiler doyuma ulaşınca üst düzeye hazır hale gelir. Böylece bireye kendini gerçekleştirilir.
 51. 51. • Öncelikle Öğrencinin temel fizyolojik gereksinmeleri karşılanmalıdır. • Öğrenciler görüşlerini rahatça aktarabilmesi için gerekli ortamlar hazırlanmalıdır. • Öğrenci sınıf ortamında benimsendiğini hissetmeli ve öğretmenleri tarafından sevildiğinin farkında olmalıdır. • Öğrenciler yetenekleri takdir edilip ödüllendirilmelidir. Bunlar gerçekleştikten sonra öğrenci kendini gerçekleştirmek için motive olur.
 52. 52.  Bilge, F. (2002). Gestalt ve insancıl yakla ımda ö renme,ş ğ (Edt. B. Ye ilyaprak), Geli im veş ş ö renme psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara.ğ  Child, D. (2007). Psychology and the teacher, Continuum International Publishing Group, New York.  Cücelo lu, D. (1999).ğ nsan ve davranı ıİ ş , Remzi Kitabevi, stanbul.İ  Dictionary Portal. (2007). Almanca- Türkçe çeviri. http://www.almancasozluk.gen.tr/index.php? search=ok&lang=tr&word=gestalt adresinden 30 A ustos 2007 tarihinde elde edilmi tir.ğ ş  Elliott, S.N., Kratochwill, T.R., Cook, J.L. &Travers, J.F. (2000). Educational psychology: effective teaching, effective learning, Mc Graw Hill, Boston.  Esher, M.C. (2007). Fishes and birds, perceiving pattern and shape. http://www.graphics.cornell.edu/~jaf/projects/pn/form.html adresinden 30 A ustos 2007 tarihindeğ elde edilmi tir.ş  Hohn, R.L. (1995). Classroom learning and teaching, Longman Publishers, USA.  Kaygusuz, C. (2007). Gestalt ö renme kuramığ (Edt. A. Kaya), E itim psikolojisi, PegemAğ Yayıncılık, Ankara.  Köhler, W. (1925). The mentality of apes. http://books.google.com/books? id=hOFJysQuHIYC&pg=PP1&dq=The+Mentality+of+Apes&sig=uQRWn8_ogBMCTXCvLUp8GnH5 HYo#PPP1,M1 adresinden 12 A ustos 2007 tarihinde elde edilmi tir.ğ ş  Köhler, W. (1947). Gestalt psychology (reissued 1992), Liveright, New York.  Özakpınar, Y. (2007). Bili sel psikoloji. http://dis.fatih.edu.tr/store/docs/66656EWXszetY.docş adresinden 30 A ustos 2007 tarihinde elde edilmi tir.ğ ş  Senemo lu, N. (2004).ğ Geli im ö renme ve ö retimş ğ ğ , Gazi Kitabevi, Ankara.  Sözlük. (2007). From language to language. http://www.sozluk.de/ adresinden 30 A ustos 2007ğ tarihinde elde edilmi tir.ş  Süper Sözlük. (2007). Almanca- Türkçe Sözlük. http://mydictionary.dyndns.org/dict/seek/translator adresinden 30 A ustos 2007 tarihinde eldeğ edilmi tir.ş  Ünver, G. (2007). Bili sel yakla ım Gestalt kuramış ş , (Edt. A. Ulusoy), E itim psikolojisi, Anığ Yayıncılık, Ankara.  Woolfolk, A.E. (1998). Educational psychology, Allyn and Bacon, Boston.
 • Sedaalkan6

  Jun. 24, 2019
 • HasanAlptuCAN

  May. 2, 2018
 • McahitKurt

  Mar. 13, 2018
 • NaciyeAbla

  Jan. 17, 2018
 • webesen1

  Jul. 2, 2017

Eğitim bilimlerinin temel dersi olan eğitim psikolojisinin içinde yer alan önemli bir konu

Views

Total views

16,019

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

80

Actions

Downloads

118

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×