Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

εξεταστεα υλη 2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

εξεταστεα υλη 2013

 1. 1. Signature Nothttp://didefth.gr Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.07.25 10:35:18 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 29767 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2156 18 Ιουλίου 2012 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 27−08−2005 ως προς την ονομασία του μαθήματος Ιστο− ρίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 περ. α΄, 20 παρ. Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πα− 33, 21 περ. α΄, 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τά− Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών ξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012−2013 .............................................................................................. 1 Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των Πα− και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις». νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τά− 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄ ξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχο− 372) Υ.Α. «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των λικό έτος 2012−2013. ................................................................... 2 φορέων που καταργούνται με το ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευ− ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε: Ορίζουμε την εξεταστέα διδακτέα ύλη των πανελλα− Αριθμ. 76775/Γ2 (1) δικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελ− Λυκείου για το σχολικό έτος 2012−2013 ως εξής: λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012−2013. Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Νεοελληνική Γλώσσα ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στη διδακτέα − εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Έχοντας υπόψη: περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια: 1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2525/97 1. Έκφραση − Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση 2012, εκτός από του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ− τα εξής: παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». • Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΠΔ • Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του • To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία Ενιαίου Λυκείου». 2. Έκφραση − Έκθεση για το Γενικό Λύκειο − Θεματικοί 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3475/06 (ΦΕΚ Α΄ Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου και Γλωσ− 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας σικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο. επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ− η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και (ως πομπού και ως δέκτη). το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται Συγκεκριμένα: δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 5. Tη με αρ. πρωτ. 63442/Γ2/27−06−2005 (ΦΕΚ B΄ 921) 1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφο− Υ.Α. «Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ τάξης Ημε− ρούν ένα κείμενο. ρησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαί− α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επι− ου Λυκείου» και τη με αρ. πρωτ. 106529/Γ2/28−09−2007 διώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το (ΦΕΚ Β΄ 1988) «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 63442/Γ2/ περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα:
 2. 2. http://didefth.gr 29768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) • να διακρίνει: − μακροπερίοδου ή μη λόγου o τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επί− − παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου κληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, − ρηματικών ή ονοματικών συνόλων επίκληση στην αυθεντία) − αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας o τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.) − των σημείων της στίξης o το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική− − λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου κ.ά. • να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς: • να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων o στη διαφήμιση • να ερμηνεύει λέξεις o στον πολιτικό λόγο • να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λε− o στον επιστημονικό λόγο ξιλογίου • να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα: • να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντι− o να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την καθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να ορθότητα ενός επιχειρήματος σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους o να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων λόγου κ.ά. • να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας • να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση: υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, εί− o την οργάνωση / δομή (συνειρμική − λογική) δος λόγου κ.ά.). o το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης ελεύθερος στοχα− 2. Ο μαθητής με βάση συγκεκριμένο κείμενο παράγει σμός) γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθητής o την οπτική (υποκειμενική − αντικειμενική) να είναι σε θέση: o τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) • να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή κ.ά. του • να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκι− • να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε πα− μίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο ραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά. • να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου • να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του • να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα (μια φράση λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου) • να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επι− • να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου φυλλίδα κ.ά.): και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη o το θέμα • να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο o την άποψη του συγγραφέα ύφους σε άλλο κ.ά. o τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηρι− ΙΙ. ΓΡΑΦΩ ώσει την άποψή του Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινω− o τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προ− νιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή βλήματος κ.ά. έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσ− • να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώ− σική διδασκαλία. δες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες. Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου, δηλαδή επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, • να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσ− επίλογο) ενός κειμένου σας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά. • να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να ενότητες επιδιώκεται από τον μαθητή: • να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρω− • η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητού− τικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) μενα του θέματος • να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους • η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με πα− • η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων ράδειγμα κ.ά. • η πρωτοτυπία των ιδεών • να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λο− • ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με γική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική το παραγόμενο κείμενο κ.ά. συλλογιστική πορεία κ.ά.). Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, • η σαφής και ακριβής διατύπωση στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλί− • ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος ες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο • η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανά− μαθητής να είναι σε θέση: λογα με το είδος του κειμένου • να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού • η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων οι οποίες αφορούν τη χρήση: • η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων − ενεργητικής ή παθητικής φωνής στίξης κ.ά. − συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρό− Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου νου/έγκλισης) • η λογική αλληλουχία των νοημάτων
 3. 3. http://didefth.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29769 • η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, Κεφάλαιο 3 Πιθανότητες παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου) Παρ. 3.1 Δειγματικός Χώρος Ενδεχόμενα. • η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό Παρ. 3.2 Έννοια της Πιθανότητας. πλαίσιο κ.ά. Παρατηρήσεις ΙΣΤΟΡΙΑ Η διδακτέα − εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγ− τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. χρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Τάξης Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι Γενικού Λυκείου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου, Γενι− ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και κής Παιδείας, των Ιωάννη Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου δεν εξετάζονται. Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά, Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν Χάριτος Σχολινάκη Χελιώτη, έκδοση 2012. εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπο− ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ρούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815−1871) λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλί− 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814−1815) σ. 9−12 ου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά σ. 13−15 Ευρώπη την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαι− 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 τεί τη χρήση τους. Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη σ. 16−33 ΦΥΣΙΚΗ 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830−1881) σ. 34−37 Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος σ. 38−40 Γενικής Παιδείας των Γεωργακάκου Π., Σκαλωμένου Αθ. 6. Η Βιομηχανική Επανάσταση σ. 41−43 κ.ά., έκδοση 2012. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο 1. ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (1871−1914) 1.1 Η φύση του φωτός. 1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας σ. 53−56 1.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά 3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της τη διάδοσή του. σ. 60−62 1.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα. Ελλάδας 4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σ. 63−67 2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912−1913) σ. 68−73 2.1 Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρο− γόνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 2.2 Διακριτές ενεργειακές στάθμες. σ. 75−96 ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2.3 Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φω− ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ τονίων. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 2.4 Ακτίνες Χ. 3. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 1. Η δεκαετία 1920−1930 σ. 97−100 3.1 Ιδιότητες των πυρήνων. 2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923−1930) σ. 101−103 3.3 Η ραδιενέργεια. (Εκτός της υποπαραγράφου: Ρυθ− 3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της σ. 104−105 μοί διάσπασης – Χρόνος υποδιπλασιασμού. Σελ. 87–88) 4. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930−1940 σ. 106−108 3.4 Πυρηνικές αντιδράσεις. (Εκτός των υποπαραγρά− φων: Πυρηνική σχάση, Πυρηνική σύντηξη και το πρόβλη− ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ σ. 111−138 μα των πυρηνικών αποβλήτων. Σελ. 91 – 93) 3.5 Εφαρμογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ σ. 139−165 Σημείωση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τα θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο με έγχρωμο φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα – διδακτέα Από το βιβλίο “Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής” ύλη. της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.ά., έκδοση 2012. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός Από το βιβλίο ‘‘Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Παρ. 1.1. Συναρτήσεις. Γενικής Παιδείας των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου. αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Παρ. 1.3. Παράγωγος συνάρτησης Γ., έκδοση 2012. Παρ. 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτή− Κεφάλαιο 1 «Άνθρωπος και Υγεία», εκτός από τις σε− ριο της 2ης παραγώγου. λίδες 19 − 21 (Πολλαπλασιασμός των ιών) της ενότητας Κεφάλαιο 2 Στατιστική 1.2, την υποενότητα 1.3.3 (Προβλήματα στη δράση του Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες ανοσοβιολογικού συστήματος), καθώς και τις ενότητες Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς 1.4 (Καρκίνος) και 1.5 (Ουσίες που προκαλούν εθισμό). την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους». Κεφάλαιο 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον», εκτός από Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υπο− την υποενότητα 2.2.3 (Η έννοια της παραγωγικότη− παραγράφους «Εκατοστημόρια», “Επικρατούσα τιμή” και τας), την ενότητα 2.4 (εισαγωγή σελίδες 92 − 94) και «Ενδοτεταρτημοριακό εύρος». τις υποενότητες 2.4.1 (Άνθρωπος και περιβαλλοντικά
 4. 4. http://didefth.gr 29770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προβλήματα), 2.4.2 (Μείωση της βιοποικιλότητας) και ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ τη σελίδα 112 (Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ της υποενότητας 2.4.4 Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων Κεφάλαιο 3 «Εξέλιξη»: μόνο την Εισαγωγή 3.1 (σελίδες της αττικής διαλέκτου. 119−131). 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ − ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Σημείωση α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνα− Στην εξεταστέα διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα σίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνα− έκδοση 2012. τότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές − Διδασκαλίας», έκδοση 2012 (ενότητες 1 − 21). δημιουργικές εργασίες των μαθητών. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τά− ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά, έκδοση 2012. Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ − ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ) Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των 1. Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός» Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση 2012. 2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αμάρτημα της μητρός μου» Α. Εισαγωγή: 3. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα» Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 4. Ποιήματα για την ποίηση σ. 34−39 (Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. • Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσω− Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορι− νος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μ.Χ.» σμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική. • Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί με αγάπησες» Κεφ. Δ3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη). • Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποίηση 1948» ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ: • Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο Νίκο Ε… 1949» σ. 40−42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του). • Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια» ΙΙΙ. Πλάτωνος Πρωταγόρας: 5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου» α) σ. 49−52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα • «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς» πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρω− • «Στου Κεμάλ το σπίτι» ταγόρα…») Σημείωση β) σ. 56−57 (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου). Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά − πεζά) που περι− IV. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία λαμβάνονται στην εξεταστέα διδακτέα ύλη θα διδα− α) σ. 92−93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, χθούν με τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και καθορίζεται από: τα πρόσωπα του διαλόγου) α) τη χρονολογική σειρά των κειμένων, σύμφωνα με β) σ. 96−102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλά− την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λο− κων, 12. Οι φιλόσοφοι − βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. γοτεχνίας και Οι φαύλες πολιτείες). β) το είδος τους, με στόχο την εναλλαγή ποίησης γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου). και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα): των μαθητών. α) σ. 139−141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης − ΙΣΤΟΡΙΑ Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των στη συνέχεια»). Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. β) σ. 145−149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκα− Φωτιάδη, έκδοση 2012. λος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙ− Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του ΗΣΗ δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ. και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα − 42−54 Το τέλος της ζωής του»). ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, σ. 151−153 ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821−1936) VII. Αριστοτέλη Πολιτικά, σ. 178−179 Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844−1880), σ. 70−79 Β. Κείμενα: Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880−1909), σ. Ι. ΠΛΑΤΩΝ 80−88 Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Δ. Ανανέωση − Διχασμός (1909−1922), σ. 89−98 Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12 και 13. ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821−1930) ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116 Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, σ. 137 και 10. Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914−1922, Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και σ. 138−143 20. Β. Μικρασιατική καταστροφή, σ. 144−152
 5. 5. http://didefth.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29771 Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σελ. 153−159 5−2 Κρούσεις. Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνο− 5−3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών. τουρκική προσέγγιση, σ. 160−162 5−4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163−169 μεγάλης μάζας. ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 5−9 Φαινόμενο Doppler. ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. Σημείωση Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία με την Ελλάδα, σ. 206−220 δεν αποτελούν εξεταστέα διδακτέα ύλη. V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα, Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκεί− σ. 245−254. ου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., ΛΑΤΙΝΙΚΑ έκδοση 2012. Από το βιβλίο «Λατινικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη Γ. Σαββα− περιοδικός πίνακας, εκτός από: ντίδη, έκδοση 2012. α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 (σ. Κείμενα − Γραμματική − Συντακτικό 26) και Τα κείμενα των ενοτήτων 21 − 50, εκτός των ενοτήτων β) τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR της παραγρά− 22, 26, 33, 35, 39 και 50, από τις οποίες θα διδαχθούν φου 1.5 (σ. 32−35). μόνο τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περι− εκτός από: λαμβάνονται σ’ όλες τις ενότητες (21−50) του διδακτικού α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της εγχειριδίου της τάξης αυτής. παραγράφου 3.2 (σ. 99−101) και Επίσης, στην εξεταστέα διδακτέα ύλη συμπεριλαμβά− β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας (σ. 131− νονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που 137). περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου «Λα− Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία, εκτός από: τινικά» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Πασχάλη α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1 (σ. Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2012. 199−200) Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστε− ΦΥΣΙΚΗ ρεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 201−214) γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου Από το βιβλίο «Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κα− 5.3 (σ. 221−222) τεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιωάννου δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσε− Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση 2012. ων της παραγράφου 5.3 (σ. 230−236) και 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 (σ. 1−1 Εισαγωγή. 237−245) με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση 1−2 Περιοδικά φαινόμενα. (σ. 239−240). 1−3 Απλή αρμονική ταλάντωση. 1−4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1−5 Φθίνουσες ταλαντώσεις. Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής 1−6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρε− 1−7 Σύνθεση ταλαντώσεων. αδάκη Στ., κ.ά., έκδοση 2012. 2. ΚΥΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α 2−1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθμοί 2−2 Μηχανικά κύματα. 2−3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων. Παρ. 2.1 Η έννοια του Μιγαδικού Αριθμού. 2−4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού. Παρ. 2.2 Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών. 2−5 Στάσιμα κύματα. Παρ. 2.3 Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού. 2−6 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. ΜΕΡΟΣ Β 2−8 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Κεφάλαιο 1 Όριο − Συνέχεια συνάρτησης 2−9 Ανάκλαση και διάθλαση. Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί. 2−10 Ολική ανάκλαση. Παρ. 1.2 Συναρτήσεις. 4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις − Αντίστροφη συ− 4−1 Εισαγωγή. νάρτηση. 4−2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων. Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x0∈R 4−3 Ροπή δύναμης. Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της 4−4 Ισορροπία στερεού σώματος. υποπαραγράφου «Τριγωνομετρικά όρια» 4−5 Ροπή αδράνειας. Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x0∈R. 4−6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης. Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο. 4−7 Στροφορμή. Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης. 4−8 Διατήρηση της στροφορμής. Κεφάλαιο 2 Διαφορικός Λογισμός 4−9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπα− 4−10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση. ράγραφο «Κατακόρυφη εφαπτομένη» 5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις − Παράγωγος 5−1 Εισαγωγή. συνάρτηση.
 6. 6. http://didefth.gr 29772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γι− θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της νομένου συναρτήσεων. Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής. της κοινωνικής ζωής. Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογι− β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο σμού. και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής. περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους. Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θεώ− γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο “Ας ερευνήσουμε ρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου). …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτελούν Παρ. 2.8 Κυρτότητα − Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα προτάσεις για συνθετικές − δημιουργικές εργασίες των μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, του− μαθητών. λάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ πεδίου ορισμού τους). Παρ. 2.9 Ασύμπτωτες − Κανόνες De l’ Hospital. ΦΥΣΙΚΗ Παρ. 2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστα− Από το βιβλίο « Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής κα− σης μιας συνάρτησης. τεύθυνσης» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, των Ιωάννου Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισμός Α., Ντάνου Γ. κ.α., έκδοση 2012, όπως ακριβώς ορίζεται Παρ. 3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαρά− για τη Φυσική της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης γραφος «Αρχική συνάρτηση» που θα συνοδεύεται από Γενικού Λυκείου. πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περι− λαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες) ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Παρ. 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα ΧΗΜΕΙΑ Παρ. 3.5. Η συνάρτηση F(x) = ʃ αx f(t)dt Παρ. 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρ− Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου μογή 3 της σελίδας 348. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη Παρατηρήσεις κ.ά., έκδοση 2012. Η διδακτέα − εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με Κεφάλαιο 1 Οξέα–Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. από: Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και παραγράφου 1.2 (σ. 10−12) και δεν εξετάζονται. β) το γινόμενο διαλυτότητας της παραγράφου 1.7 (σ. Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν 42−48). εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπο− Κεφάλαιο 3 Οργανική χημεία, εκτός από: ρούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη α) την παράγραφο 3.1 στερεοϊσομέρεια (Εναντιοστε− λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. ρεομέρεια και διαστερεομέρεια) (σ. 101−114) Εξαιρούνται από την εξεταστέα διδακτέα ύλη οι εφαρ− β) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου μογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους 3.2 (σ. 121−122) και με βάση διαφορετική του e και του 10. γ) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 3.3 (σ. 130−138). ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Από το βιβλίο “Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των ΑλεπόρουΜαρίνου Από το βιβλίο «Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Γιαλούρη Π., Μποσι− Σγουρίτσα Β., έκδοση 2012. νάκου Αικ., Σίδερη Δ., έκδοση 2012. Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό». Κεφάλαιο 1 Οργανική Χημεία και Βιοχημεία Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της Κεφάλαιο 2 Αμινοξέα – Πεπτίδια γενετικής πληροφορίας». Κεφάλαιο 3 Πρωτεΐνες Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA». Κεφάλαιο 4 Ένζυμα Κεφάλαιο 5 «Μενδελική κληρονομικότητα». Κεφάλαιο 5 Νουκλεϊνικά οξέα Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεις». Κεφάλαιο 7 Βασικές αρχές μεταβολισμού Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολο− Κεφάλαιο 8 Σάκχαρα γίας» εκτός από την ενότητα ‘‘Η παραγωγή Κεφάλαιο 9 Μεταβολισμός των σακχάρων της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθ− Κεφάλαιο 10 Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδω− μό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας’’ τική φωσφορυλίωση μόνο οι παράγρα− Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην φοι 10.1, 10.2 και 10.3. Ιατρική» εκτός από τις ενότητες “Εμβό− Σημείωση λια’’ και ‘‘Αντιβιοτικά’’. Στην εξεταστέα διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται: Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη α) Τα ένθετα − παραθέματα (κείμενα σε πράσινο φό− γεωργία και την κτηνοτροφία». ντο), τα κείμενα υπό τον τίτλο “Γνωρίζεις ότι’’ και οι Σημείωση χημικοί τύποι που βρίσκονται μέσα σε πλαίσιο. Στην εξεταστέα διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται: β) Το περιεχόμενο των αριθμημένων εικόνων που συ− α) Τα ένθετα − παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν νοδεύει το κείμενο και συμβάλλει στην κατανόησή του. να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης Δεν απαιτείται η απομνημόνευσή του.
 7. 7. http://didefth.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29773 γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο “Ας ερευνήσουμε 3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, τα οποία αποτελούν 3.1 Δεδομένα προτάσεις για συνθετικές − δημιουργικές εργασίες των 3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα μαθητών. 3.3 Πίνακες 3.4 Στοίβα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3.5 Ουρά Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής 3.6 Αναζήτηση Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρε− 3.7 Ταξινόμηση αδάκη Στ., κ.α., έκδοση 2012, όπως ακριβώς ορίζεται για 6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό τα Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού 6.1 Η έννοια του προγράμματος. Λυκείου. 6.2 Ιστορική αναδρομή. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6.2.1 Γλώσσες μηχανής. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επι− πέδου. Από το Βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επι− 6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου. χειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2012. 6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων. Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος. 6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός. 1.2 Η Επιχείρηση (σελ. 25−29) 6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός. 1.3 Λειτουργίες της επιχείρησης (σελ. 30−34) 6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα. 1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σελ. 34−37) 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού. 1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 37−43) 7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ. Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης 7.2 Τύποι δεδομένων. των Επιχειρήσεων 7.3 Σταθερές. 7.4 Μεταβλητές. 2.1 Εισαγωγικές Έννοιες (σελ. 55) 7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (σελ. 56−63) 7.6 Συναρτήσεις. Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 3.3 Διεύθυνση (σελ. 123−156) 7.8 Εντολή εκχώρησης. 3.3.1 Ηγεσία – Βασικές έννοιες 7.9 Εντολές εισόδου − εξόδου. 3.3.2 Παρακίνηση 7.10 Δομή προγράμματος. 3.3.3 Δυναμική Ομάδων 8. Επιλογή και επανάληψη 3.3.4 Επικοινωνία 8.1 Εντολές Επιλογής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 8.1.1 Εντολή ΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8.2 Εντολές επανάληψης 8.2.1 Εντολή ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ− 8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ _ ΟΤΟΥ ματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 8.2.3 Εντολή ΓΙΑ ... ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννό− 9. Πίνακες πουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλό− 9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες. πουλου, Π. Πολίτη, έκδοση 2012. 9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες. 1. Ανάλυση προβλήματος 9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες. 1.1 Η έννοια πρόβλημα. 9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων. 1.2 Κατανόηση προβλήματος. 10. Υποπρογράμματα 1.3 Δομή προβλήματος. 10.1 Τμηματικός προγραμματισμός. 1.4 Καθορισμός απαιτήσεων. 10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων. 1.5 Κατηγορίες προβλημάτων. 10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματι− 1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής. σμού. 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 10.4 Παράμετροι. 2.1 Τι είναι αλγόριθμος. 10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις. 2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων. 10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων. 2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου. 10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών. 2.4.1 Δομή ακολουθίας. 10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι. 2.4.2 Δομή Επιλογής. Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία. 2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται Σημείωση η τελευταία πρόταση της σελ. 36 «Αν οι διαφορετικές Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις επιλογές ... στο παράδειγμα που ακολουθεί.», που ανα− των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε φέρεται στην πολλαπλή επιλογή, καθώς και το Παρά− μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ», δειγμα 5. Επιλογή ορίων, σελ. 37). όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό 2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες. εγχειρίδιο. Ασκήσεις ή παραδείγματα του βιβλίου μα− 2.4.5 Δομή Επανάληψης. θητή ή του τετραδίου μαθητή που χρησιμοποιούν την
 8. 8. http://didefth.gr 29774 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιμετωπίζονται ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με τη χρήση άλλης δομής επιλογής. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ Από το βιβλίο «Ηλεκτρολογία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυ− τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου κείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βιδιαδάκη, Χ. Κα− Α. και Χατζηανδρέου Α., έκδοση 2012. νελλόπουλου, Α. Μπινιάρη, Γ. Χατζαράκη, έκδοση 2012. Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των πα− 1. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Μετρήσεις ραγράφων 6 και 13. 1−1 Νόμος του Ohm. Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών. 1−2 Νόμοι του Kirchoff. Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, 1−3 Βασικές εφαρμογές του νόμου του Ohm και των εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που νόμων του Kirchoff. αναφέρονται στο κόστος παραγωγής. 1−3.1 Συνδεσμολογία αντιστάσεων. Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών. 1−3.2 Συνδεσμολογία πηγών τάσης. Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της πα− 1−3.3 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος. ραγράφου 6. 1−4 Εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα 1−5 Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος – εναλλασ− προαναφερόμενα κεφάλαια. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της σόμενης τάσης. Κυβερνήσεως. 1−6 Ενεργός ένταση και ενεργός τάση. 1−7 Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύ− Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2012 ματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1−8 Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα. 1−8.1 Ωμική αντίσταση στο Ε. Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1−8.2 Πηνίο στο Ε. Ρ. F 1−8.3 Πυκνωτής στο Ε. Ρ. Αριθμ. 76774/Γ2 (2) 1−9 Σύνθετα κυκλώματα – Σύνθετη αντίσταση. Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των Πανελ− 1−9.1 Κύκλωμα RL σε σειρά. λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του 1−9.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά – Συντονισμός σειράς. Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 1−10 Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα. 2012−2013. 4. Ηλεκτρονικά Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γενικά ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 4−1 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4−2 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών. 4−2.1 Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί. Έχοντας υπόψη: 4−2.2 Ημιαγωγοί πρόσμιξης. 1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2525/97 4−3 Επαφή p − n. (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 4−3.1 Πόλωση της επαφής p − n. του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ− 4−3.2 Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p − n. παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 4−4 Κρυσταλλοδίοδος επαφής. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 και 30 του Π.Δ 4−5 Εφαρμογές των διόδων. 60/06 (ΦΕΚ Α΄ 65). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3475/06 (ΦΕΚ 4−5.1 Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac) σε Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας συνεχή τάση (dc). επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 4−5.2 Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 4−6 Κρυσταλλοτρίοδος (transistor) για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ− 4−6.1 Λειτουργία του τρανζίστορ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και 4−7 Ενισχυτής το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 4−7.1 Χαρακτηριστικά ενισχυτών δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4−10 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits, IC). 5. Tη με αρ. πρωτ. 63442/Γ2/27−06−2005 (ΦΕΚ Β΄ 921) 4−11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις (όσες αντιστοιχούν στην Υ.Α. «Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ τάξης Ημε− ύλη). ρησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου 4−12 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Digital Electronics). Λυκείου» και τη με αρ. πρωτ. 106529/Γ2/28−9−2007 (ΦΕΚ 4−13 Πραγματοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων. Β΄ 1988) Υ.Α. «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 63442/Γ2/27− 4−14 Συστήματα αρίθμησης. 08−2005 ως προς την ονομασία του μαθήματος Ιστορίας 4−16 Άλγεβρα Boole. Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της 4−17 Λογικές Πύλες (Gates). Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου». Σημείωση 6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 περ. α΄, 20 παρ. Στην εξεταστέα διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται 33, 21 περ. α΄, 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ οι εφαρμογές, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προ− Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών βλήματα, που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, − εξεταστέα ύλη και που περιέχονται στο βιβλίο της Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών «Ηλεκτρολογίας». και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
 9. 9. http://didefth.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29775 7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (ΦΕΚ Β΄ • να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο /άρθρο /επι− 372) Υ.Α. «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φυλλίδα κ.ά.): φορέων που καταργούνται με το ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ o το θέμα 118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευ− o την άποψη του συγγραφέα τικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αποφασίζουμε: o τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηρι− Ορίζουμε την εξεταστέα διδακτέα ύλη των Πανελλα− ώσει την άποψή του δικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπε− o τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προ− ρινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012−2013 βλήματος κ.ά. ως εξής: • να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώ− Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ δες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες. β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ • να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, Στη διδακτέα − εξεταστέα ύλη του μαθήματος της επίλογο) ενός κειμένου Νεοελληνικής Γλώσσας της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού • να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές Λυκείου περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια: ενότητες 1. Έκφραση − Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού • να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση 2012, εκτός από η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρω− τα εξής: τικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) • Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο • να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους • Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με • To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με πα− 2. Έκφραση − Έκθεση για το Γενικό Λύκειο − Θεματικοί ράδειγμα κ.ά. Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου και Γλωσ− • να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λο− σικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο γική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του συλλογιστική πορεία κ.ά.). μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλί− (ως πομπού και ως δέκτη). ες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο Συγκεκριμένα: μαθητής να είναι σε θέση: Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ/ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ • να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού 1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφο− οι οποίες αφορούν τη χρήση: ρούν ένα κείμενο. − ενεργητικής ή παθητικής φωνής α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επι− − συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρό− διώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το νου/έγκλισης) περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα: − μακροπερίοδου ή μη λόγου • να διακρίνει: − παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου o τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επί− − ρηματικών ή ονοματικών συνόλων κληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, − αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας επίκληση στην αυθεντία) − των σημείων της στίξης o τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.) − λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων o το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική− κ.ά. επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου • να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων • να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς: • να ερμηνεύει λέξεις o στη διαφήμιση • να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λε− o στον πολιτικό λόγο ξιλογίου o στον επιστημονικό λόγο • να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντι− • να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα: καθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να o να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους ορθότητα ενός επιχειρήματος λόγου κ.ά. o να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας • να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, εί− • να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση: δος λόγου κ.ά.). o την οργάνωση / δομή (συνειρμική – λογική) 2. Ο μαθητής με βάση συγκεκριμένο κείμενο παράγει o το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης – ελεύθερος στο− γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθητής χασμός) να είναι σε θέση: o την οπτική (υποκειμενική – αντικειμενική) • να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή o τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά. του • να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκι− • να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε πα− μίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο ραγράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά. • να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου • να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του • να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα, (μια φράση λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)

×