Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. Ο πνευματικός κόσμος στη λατρεία

2,735 views

Published on

ΟΚ

Published in: Education
 • Πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

5. Ο πνευματικός κόσμος στη λατρεία

 1. 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 2. 2. 2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ Α Ασώματοι Αεικίνητοι (Όχι πανταχού παρόντες) . Αθάνατοι Διαιρούνται σε εννέα τάγματα Κατώτεροι από το Θεό Ανώτεροι από τον άνθρωπο σε γνώση και δύναμη. Β Γ Δ Ε
 3. 3. Εκτελούν το θέλημα και τις εντολές του Θεού Προστασία ανθρώπων Μεσιτεία στο Θεό γι’ αυτούς Υμνούν το Θεό 3. ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
 4. 4. Συμψάλλουμε και συνυπηρετούμε το Θεό μαζίΣυμψάλλουμε και συνυπηρετούμε το Θεό μαζί με τους αγγέλους.με τους αγγέλους. (ένωση ουρανού και γης).(ένωση ουρανού και γης).
 5. 5.  ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΟἱΟἱ τὰτὰ Χερουβε μὶΧερουβε μὶ μυστικ ςῶμυστικ ςῶ ε κονίζοντεςἰε κονίζοντεςἰ ,, καὶκαὶ τῇτῇ ζωοποιῷζωοποιῷ ΤριάδιΤριάδι τ νὸτ νὸ τρισάγιοντρισάγιον μνονὕμνονὕ προσ δοντεςᾴπροσ δοντεςᾴ ,, π σανᾶπ σανᾶ τ νὴτ νὴ βιοτικ νὴβιοτικ νὴ ποθώμεθαἀποθώμεθαἀ μέριμνανμέριμναν,, ςὡςὡ τ νὸτ νὸ ΒασιλέαΒασιλέα τ νῶτ νῶ λωνὅλωνὅ ποδεξόμενοιὑποδεξόμενοιὑ ,, τα ςῖτα ςῖ γγελικα ςἀ ῖγγελικα ςἀ ῖ οράτωςἀοράτωςἀ δορυφορούμενονδορυφορούμενον τάξεσιντάξεσιν.. λληλούϊα.Ἀλληλούϊα.Ἀ  ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ ΥΜΝΟΣΕΠΙΝΙΚΙΟΣ ΥΜΝΟΣ γιος, γιος, γιος ΚύριοςἍ ἅ ἅγιος, γιος, γιος ΚύριοςἍ ἅ ἅ Σαβαώθ· πλήρης ο ραν ς καὁ ὐ ὸ ὶΣαβαώθ· πλήρης ο ραν ς καὁ ὐ ὸ ὶ γ τ ς δόξης σου, σανν νἡ ῆ ῆ ὡ ὰ ἐγ τ ς δόξης σου, σανν νἡ ῆ ῆ ὡ ὰ ἐ το ς ψίστοις. Ε λογημένοςῖ ὑ ὐ ὁτο ς ψίστοις. Ε λογημένοςῖ ὑ ὐ ὁ ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.ἐ ἐ ὀρχόμενος ν νόματι Κυρίου.ἐ ἐ ὀ σανν ν το ς ψίστοις.Ὡ ὰ ὁ ἐ ῖ ὑσανν ν το ς ψίστοις.Ὡ ὰ ὁ ἐ ῖ ὑ  ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ Εμείς που εικονίζουμε μυστικάΕμείς που εικονίζουμε μυστικά τα Χερουβίμ και ψάλλουμε στητα Χερουβίμ και ψάλλουμε στη ζωοποιό Τριάδα ας αφήσουμεζωοποιό Τριάδα ας αφήσουμε κάθε βιοτική φροντίδα, για νακάθε βιοτική φροντίδα, για να υποδεχτούμε το Βασιλέα τωνυποδεχτούμε το Βασιλέα των όλων, που αόρατα συνοδεύεταιόλων, που αόρατα συνοδεύεται από τις αγγελικές τάξεις.από τις αγγελικές τάξεις. Αληλούϊα.Αληλούϊα.  ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι ΚύριεΆγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Αγγελικών δυνάμεων.των Αγγελικών δυνάμεων. Γεμάτος από τη δόξα Σου είναι οΓεμάτος από τη δόξα Σου είναι ο ουρανός και η γη. Σώσε μαςουρανός και η γη. Σώσε μας Εσύ, που βρίσκεσαι στα ύψη.Εσύ, που βρίσκεσαι στα ύψη. Ευλογημένος είσαι Εσύ, πουΕυλογημένος είσαι Εσύ, που έρχεσαι στο όνομα του Κυρίου.έρχεσαι στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας Εσύ, που βρίσκεσαιΣώσε μας Εσύ, που βρίσκεσαι στα ύψη.στα ύψη.
 6. 6. 1.1. Άγγελοι που εξέπεσαν από τη θέση τουςΆγγελοι που εξέπεσαν από τη θέση τους γιατί θέλησαν από υπερηφάνεια ναγιατί θέλησαν από υπερηφάνεια να αντικαταστήσουν το Θεό.αντικαταστήσουν το Θεό. 2.2. Αρχηγός τους ο Εωσφόρος (Διάβολος).Αρχηγός τους ο Εωσφόρος (Διάβολος). 3.3. Έργο τους:Έργο τους: ΝαΝα παγιδεύουνπαγιδεύουν τον άνθρωποτον άνθρωπο στην αμαρτία με σκοπό να τονστην αμαρτία με σκοπό να τον απομακρύνουν από την κοινωνία του με τοαπομακρύνουν από την κοινωνία του με το Θεό.Θεό.
 7. 7. Λουκ. 10,18
 8. 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ- ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
 9. 9. 1. Οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα ασώματα1. Οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα ασώματα και αεικίνητα.και αεικίνητα. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
 10. 10. 2. Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν παράλληλα με2. Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν παράλληλα με τη δημιουργία του κόσμου.τη δημιουργία του κόσμου. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
 11. 11. 3. Το έργο των αγγέλων είναι να συντηρούν3. Το έργο των αγγέλων είναι να συντηρούν και να κυβερνούν τη δημιουργία.και να κυβερνούν τη δημιουργία. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
 12. 12. 4. Οι άγγελοι είναι πνευματικές υπάρξεις4. Οι άγγελοι είναι πνευματικές υπάρξεις κατώτερες από τον άνθρωπο σε δύναμη καικατώτερες από τον άνθρωπο σε δύναμη και γνώση, που όμως είναι πανταχούγνώση, που όμως είναι πανταχού παρούσες.παρούσες. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
 13. 13. 5. Στη Θεία Λειτουργία οι άγγελοι5. Στη Θεία Λειτουργία οι άγγελοι συλλειτουργούν και συμψάλλουν μαζί μεσυλλειτουργούν και συμψάλλουν μαζί με τους ανθρώπους.τους ανθρώπους. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
 14. 14. 6. Τα πονηρά πνεύματα δημιουργήθηκαν έτσι6. Τα πονηρά πνεύματα δημιουργήθηκαν έτσι από το Θεό.από το Θεό. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
 15. 15. 7. Τα πνευματικά όπλα για την αντιμετώπιση7. Τα πνευματικά όπλα για την αντιμετώπιση του κακού από τον άνθρωπο είναι ητου κακού από τον άνθρωπο είναι η προσευχή, η συμμετοχή στα μυστήρια τηςπροσευχή, η συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας και η ένωση με το Θεό.Εκκλησίας και η ένωση με το Θεό. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

×