Buku panduan ppg

12,454 views

Published on

3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
374
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku panduan ppg

 1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) Institut Pendidikan Guru Malaysia Aras 1, Blok 2200, Enterprise Building 3, Persiaran APEC, Cyber 6, 63000 Cyberjaya. Tel : 03-8312 6666 Faks: 03-8312 6655 Web : http://www.moe.gov.my/ipgm Berkuat kuasa Jun 2011(kemas kini Jan 2012)
 2. 2. PRAKATA Buku Panduan Program Pensiswazahan Guru (PPG) Institut Pendidikan Gurubertujuan memberikan maklumat berkaitan kursus, meliputi kursus wajib, teras,pengkhususan serta kokurikulum. Buku ini juga bertujuan menjelaskan kepada pelajarPPG maklumat ringkas tentang jam kredit, jumlah masa pembelajaran kendiri danpembelajaran atas talian. Maklumat yang dimuatkan dalam buku ini adalah amatbermakna kepada pelajar PPG dalam usaha mereka menyahut cabaran kerajaan untukmeningkatkan profesionalisme keguruan. Buku Panduan PPG bukan sahaja dapat membantu pelajar PPG tetapi jugadapat menjadi bahan rujukan kepada pensyarah dan pihak pengurusan InstitutPendidikan Guru di 27 buah kampus yang terdapat di seluruh Malaysia bagi merancangprogram ini dengan lebih berkesan. Adalah diharapkan Buku Panduan ini akan membantu seluruh pelajar PPG untukmengoptimumkan penggunaan masa mereka demi mencari ilmu pengetahuan,kemahiran dan penyuburan nilai jati diri selaras dengan kehendak kerajaan dalammembangunkan modal insan negara bagi menghadapi cabaran abad ke -21.
 3. 3. Buku Panduan PPG 2011 VISI IPG IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru MISI IPG Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia(kemas kini Jan 2012) iv
 4. 4. SENARAI KANDUNGAN Bil. Muka surat 1 Prakata Rektor ii 2 Visi dan Misi iv 3 Bab 1 Maklumat Pusat Pembelajaran PPG 1-3 4 Bab 2 Maklumat Pelaksanaan Akademik 4-9 5 Bab 3 Struktur Kurikulum dan Keperluan 10 - 14 Pengijazahan 6 Bab 4 Perincian Kurikulum Mengikut Bidang Pengkhususan 15 - 63 7 Bab 5 Pakej Kursus Elektif 64 - 66 8 Lampiran 1 – Kombinasi Pakej Kursus Elektif 67 – 69Kemas kini Jan 2012
 5. 5. Buku Panduan PPG 2011 BAB 1 MAKLUMAT PUSAT PEMBELAJARAN PPG 1.1 PENGENALAN Program Pensiswazahan Guru (PPG) yang ditawarkan kepada guru dalam perkhidmatan merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah memartabatkan profesion perguruan seperti yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Teras 5 bagi memastikan guru-guru mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya peringkat ijazah pertama. Program Pensiswazahan Guru (PPG) ini dilaksanakan di dua puluh tujuh (27) Kampus Institut Pendidikan Guru melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). 1.2 MATLAMAT PROGRAM Matlamat PPG ini adalah untuk melahirkan guru-guru siswazah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. 1.3 FOKUS HASIL PEMBELAJARAN Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi:  Pengetahuan dan Kefahaman  Kemahiran Praktikal  Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab  Etika, Profesionalisme dan Kemanusiaan  Komunikasi, Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan  Kaedah Saintifik, Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah  Pembelajaran Sepanjang Hayat  Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan(kemas kini Jan 2012) Page 1
 6. 6. Buku Panduan PPG 2011 1.4 JAMINAN KUALITI Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework - MQF). 1.5 KELULUSAN KURIKULUM Kurikulum Program Pensiswazahan Guru (PPG) adalah tertakluk kepada kelulusan Senat IPGM.(kemas kini Jan 2012) Page 2
 7. 7. Buku Panduan PPG 2011 1.6 BIDANG PENGKHUSUSAN PPG IPG menawarkan enam belas (16) bidang pengkhususan bagi pelajar, iaitu: BIL. KURSUS MAJOR KOD 1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMM 2 Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCN 3 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BTM 4 Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah MZU 5 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV 6 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah PIM 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJM 8 Matematik Pendidikan Rendah MTE 9 Sains Pendidikan Rendah SCE 10 Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah RBT 11 Pendidikan Prasekolah PRA 12 Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB 13 Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah PKD 14 Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah PKL 15 Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah PKP Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan 16 TSL Rendah(kemas kini Jan 2012) Page 3
 8. 8. Buku Panduan PPG 2011 BAB 2 MAKLUMAT PELAKSANAAN AKADEMIK 2.1 PEMBELAJARAN DI IPG KAMPUS 2.1.1 Pembelajaran Program Pensiswazahan Guru (PPG) di IPG Kampus melalui mod pendidikan jarak jauh ini mengambil kira status pelajar PPG sebagai guru dalam perkhidmatan. 2.1.2 Mod pembelajaran PPG merupakan integrasi antara Pembelajaran Kendiri, Pembelajaran Bersemuka dan Pembelajaran Atas Talian (OLL). a. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri membolehkan pelajar memilih masa dan tempat yang sesuai untuk menguruskan pembelajaran pelajar berpandukan kepada modul pembelajaran, buku rujukan dan bahan sumber internet. b. Pembelajaran Atas Talian (OLL) Pembelajaran Atas Talian membolehkan pelajar belajar melalui saluran yang berikut;  Mengakses dan muat turun bahan pembelajaran seperti modul pembelajaran, soalan tugasan, nota pensyarah dan bahan rujukan yang membantu pembelajaran anda  Berinteraksi dengan pensyarah melalui forum  Berkomunikasi dengan Mentor  Berkongsi pengalaman pembelajaran dengan pelajar lain  Mendapat maklumat terkini atau berita terkini Semua pelajar WAJIB mendaftarkan diri sebagai pengguna pembelajaran atas talian. c. Interaksi Bersemuka Interaksi bersemuka membolehkan anda berbincang topik-topik pembelajaran dalam modul. Interaksi bersemuka dijalankan sebanyak lima (5) kali setiap semester mengikut kalender akademik program.(kemas kini Jan 2012) Page 4
 9. 9. Buku Panduan PPG 2011 2.1.3 Portal Pembelajaran IPG : http://www.moe.gov.my/ipgm/a/atutor/login.php2.2 PELAKSANAAN AKADEMIK2.2.1 Pelaksanaan akademik PPG adalah secara berpusat dan menggunakan kurikulum yang sama di semua pusat pembelajaran.2.2.2 Kalendar Akademik Kalendar akademik adalah jadual kegiatan akademik semester yang ditetapkan oleh Senat IPGM. Semester Januari Pengajaran dan Pembelajaran 15 Minggu Minggu Ulangkaji 03 Minggu Minggu Peperiksaan 02 Minggu Jumlah 20 Minggu Semester Jun Pengajaran dan Pembelajaran 15 Minggu Minggu Ulangkaji 03 Minggu Minggu Peperiksaan 02 Minggu Jumlah 20 Minggu(kemas kini Jan 2012) Page 5
 10. 10. Buku Panduan PPG 20112.2.3 Penawaran Kursus Setiap Semester IPGM mempunyai kuasa muktamad dalam menentukan kursus yang ditawarkan pada satu-satu semester tertakluk kepada keputusan Senat IPG. Kursus yang ditawarkan dalam setiap semester akan dimaklumkan kepada pelajar pada awal permulaan semester.2.2.4 Tempoh Pengajian Tempoh pengajian PPG adalah lapan (8) semester.(kemas kini Jan 2012) Page 6
 11. 11. Buku Panduan PPG 20112.2.5 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar Satu (1) jam kredit bersamaan dengan 40 jam pembelajaran (Notional Credit Hours) untuk setiap kursus dalam setiap semester. Jam pembelajaran merujuk kepada agihan masa untuk interaksi bersemuka, pembelajaran atas talian dan pembelajaran kendiri. Jam pembelajaran diterjemahkan seperti yang berikut: Agihan Jam pembelajaran Mengikut Kredit Kursus 3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit Aktiviti-aktiviti Tanpa Tanpa Tanpa Pembelajaran Amali Amali Amali Amali Amali Amali (2+1) (1+1) (3+0) (0+3) (2+0) (0+2) (1+0) (0+1) (1+2)Membaca modulpembelajaran dan 70 ½menyiapkan latihan / 60 ½ 63 38 ½ 30 ½ 62 13 ½ 10tugasan terarah / amaliMenghadiri kelas interaksi 10 10 10 5 5 5 5 5bersemuka (5 kali)Amali* - 10 10 - 8 8 - 5Pembelajaran Atas Talian 7 7 7 7 7 7 5 5Kerja Kursus 20 20 20 17 17 17 10 10Ulangkaji 10 10 10 10 10 10 5 5Peperiksaan 2½ 2½ - 2½ 2½ - 2½ -Jumlah 120 80 40 * Penilaian Amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.2.2.6 Jumlah Kredit PPG(kemas kini Jan 2012) Page 7
 12. 12. Buku Panduan PPG 2011 Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit.2.3 PENGECUALIAN KREDIT2.3.1 Pelajar PPG layak mendapat tiga puluh (29) pengecualian kredit secara pukal. Kursus- kursus yang layak untuk pengecualian kredit adalah seperti yang berikut: Kursus Bilangan Jumlah Rujuk Maklumat Kursus Pengecualian pada Muka Surat Kredit (Pukal) Kokurikulum 6 5 11 Pengajian Profesional 4 12 13 Praktikum - 12 14 Jumlah Besar 292.3.2 Kursus Kokurikulum – Olahraga (1 kredit) dikekalkan selaras dengan pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S) mulai 2011.2.3.3 Dua puluh sembilan (29) kredit yang tersebut di atas tidak diambil kira dalam pengiraan PMG/PMGT bagi tujuan pengijazahan.(kemas kini Jan 2012) Page 8
 13. 13. Buku Panduan PPG 20112.3.4 Pengecualian kredit secara PUKAL ini telah mendapat kelulusan Senat IPG untuk pelajar PPG yang mengikuti pengajian di IPG.(kemas kini Jan 2012) Page 9
 14. 14. Buku Panduan PPG 2011 BAB 3 STRUKTUR KURIKULUM DAN KEPERLUAN PENGIJAZAHAN 3.1 STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: JUMLAH BIL. KURSUS KREDIT KREDIT dan WAJARAN 1. KURSUS WAJIB  Kursus Wajib IPT 4 23 (17%)  Kursus Wajib IPG 19 2. KURSUS TERAS  Pengajian Profesional 27  Major 45 86 (65%)  Amalan Profesional 14 3. KURSUS ELEKTIF  Pakej Elektif 1 12 24 (18%)  Pakej Elektif 2 12 JUMLAH 133 (100%)(kemas kini Jan 2012) Page 10
 15. 15. Buku Panduan PPG 2011 3.2 KURSUS WAJIB Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT), dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PPG. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus Wajib Kokurikulum – Olahraga ditawarkan selaras dengan Dasar 1Murid 1Sukan. Senarai Kursus Wajib adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3115 ***Bahasa Melayu Komunikatif I 2(2+0) WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3116 ***Bahasa Melayu Komunikatif II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)**** *WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) *WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1) *WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1) *WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1)(kemas kini Jan 2012) Page 11
 16. 16. Buku Panduan PPG 2011 KOD KURSUS KREDIT WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1) *WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) WAJ 3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) **KT Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) **KT Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) **KT Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) **KT Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) **KT Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) 3(0+3) Jumlah 23 (i) * Kursus pengecualian kredit secara pukal. (ii) **KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. (iii) *** Kursus Wajib ini hanya untuk pengkhususan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3102 dan WAJ3103 (iv) **** Penerangan pecahan kredit adalah seperti yang berikut: 3(2+ 1 ) Jumlah Kredit yang Peruntukan Kredit Peruntukan Kredit diperuntukkan untuk Teori di untuk Amali di mana 1 kredit mana 1 kredit bersamaan 15 jam bersamaan 30 jam pembelajaran pembelajaran Contoh pengiraan jam pembelajaran suatu kursus adalah seperti yang berikut: Pecahan Kredit Jumlah Jam Pembelajaran 3(2+1) 60 2(2+0) 30(kemas kini Jan 2012) Page 12
 17. 17. Buku Panduan PPG 2011 3.3 KURSUS TERAS Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Senarai Kursus Pengajian Profesional adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT *EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0) *EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) *EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) *EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) Jumlah 27 * Kursus pengecualian kredit secara pukal. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan(kemas kini Jan 2012) Page 13
 18. 18. Buku Panduan PPG 2011 pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Senarai Kursus Amalan Profesional adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT *PRK3101 Praktikum Fasa I 2 *PRK3102 Praktikum Fasa II 4 *PRK3103 Praktikum Fasa III 6 INT3101 Internship 2 Jumlah 14 * Kursus pengecualian kredit secara pukal. 3.4 Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. 3.5 Kursus MUET Senat IPG telah memutuskan bahawa kursus MUET tidak menjadi syarat lulus pengajian PPG.(kemas kini Jan 2012) Page 14
 19. 19. Buku Panduan PPG 2011 BAB 4 PERINCIAN STRUKTUR KURIKULUM PENGKHUSUSAN 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0) BMM3101 Malaysia Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 3(2+1) BMM3117 Sekolah Rendah Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) BMM3103 Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.(kemas kini Jan 2012) Page 15
 20. 20. Buku Panduan PPG 2011 Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 3(0+3) BMM3105 Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran 3(3+0) BMM3106 Bahasa Melayu Sekolah Rendah XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 14 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT Pengantar Linguistik Bahasa 2(2+0) BMM3107 Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa 3(3+0) BMM3108 Melayu Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) EDU3105 Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK** Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6(kemas kini Jan 2012) Page 16
 21. 21. Buku Panduan PPG 2011 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) Semantik dan Peristilahan Bahasa 2(2+0) BMM3111 Melayu Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan 3(3+0) BMM3112 dan Terjemahan XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 14 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) EDU3108 Profesional Penyelidikan Tindakan I - Bahasa 3(3+0) BMM3113 Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu 2(2+0) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 14 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) Penyelidikan Tindakan II - Bahasa 3(0+3) BMM3115 Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam 3(3+0) BMM3116 Bahasa Melayu XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 17
 22. 22. Buku Panduan PPG 20112. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata 3(2+1) BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran 3(2+1) Bahasa Cina Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik 3(3+0) BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak 3(2+1) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.(kemas kini Jan 2012) Page 18
 23. 23. Buku Panduan PPG 2011 Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3106 Prosa 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 14 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran 3(3+0) Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina 3(3+0) Sekolah Rendah EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olaraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK** Jumlah 13 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3110 Puisi 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.(kemas kini Jan 2012) Page 19
 24. 24. Buku Panduan PPG 2011 Semester 6 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) Kemahiran Mengarang BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam 3(3+0) Pendidikan Bahasa Cina XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 15 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) Profesional BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina 3(3+0) Pendidikan Rendah (Kaedah) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) BCN3114 Novel dan Drama 3(3+0) BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa 3(0+3) Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 20
 25. 25. Buku Panduan PPG 20113. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT BTM3101 Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil 3(2+1) BTM3102 SJK(T) / SK Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 3(2+1) BTM3103 Tamil BTM3104 Tatabahasa I 3(3+0) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT BTM3105 Pengajaran Tatabahasa 3(3+0) Pengayaan dan Penggunaan Bahasa 3(2+1) BTM3106 Tamil XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 14 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.(kemas kini Jan 2012) Page 21
 26. 26. Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT Pengajaran dan Pembelajaran 3(3+0) BTM3107 Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya 3(3+0) BTM3108 Kreatif Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) EDU3105 Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK** Jumlah 13 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT BTM3109 Kesusasteraan Tamil Moden I 3(3+0) Pentaksiran dan Penilaian dalam 3(3+0) BTM3110 Bahasa Tamil XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) BTM3111 Tatabahasa II 3(3+0) BTM3112 Puisi Tamil Klasik 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 15 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6(kemas kini Jan 2012) Page 22
 27. 27. Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) EDU3108 Profesional Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil 3(3+0) BTM3113 Pendidikan Rendah (Kaedah) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) BTM3114 Kesusasteraan Tamil Moden II 3(3+0) Penyelidikan Tindakan II – Bahasa 3(0+3) BTM3115 Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 23
 28. 28. Buku Panduan PPG 20114. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I 1(0+1) MZU3102 Teori Muzik I 2(2+0) MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) MZU3105 Teori Muzik II 2(2+0) MZU3106 Kecekapan Kibod II 1(0+1) MZU3107 Muzik di dalam Bilik Darjah 2(1+1) Alat Muzik Utama MZP3108P Piano I Gitar I 1(0+1) MZP3108G MZP3108V Vokal I Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II 1(0+1) Permainan Kibod & Nyanyian dalam MZU3110 Bilik Darjah 1(0+1) Pendekatan Pengajaran Pendidikan MZU3111 Muzik 3(3+0) Alat Muzik Utama MZP3112P Piano II 1(0+1) MZP3112G Gitar II MZP3112V Vokal II XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 24
 29. 29. Buku Panduan PPG 2011 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I 3(2+1) MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I 2(1+1) Alat Muzik Utama MZP3115P Piano III 1(0+1) MZP3115G Gitar III MZP3115V Vokal III EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK** Jumlah 13 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZU3116 II 2(2+0) MZU3117 Muzik Malaysia 3(2+1) Alat Muzik Utama MZP3118P Piano IV 1(0+1) MZP3118G Gitar IV MZP3118V Vokal IV XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.(kemas kini Jan 2012) Page 25
 30. 30. Buku Panduan PPG 2011 Semester 6 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II 3(2+1) MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Alat Muzik Utama MZP3121P Piano V 1(0+1) MZP3121G Gitar V MZP3121V Vokal V XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 15 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) EDU3108 Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan MZU3122 3(3+0) Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) MZU3123 Teknologi Muzik 3(1+2) Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan MZU3124 Muzik Pendidikan Rendah 3(0+3) (Pelaksanaan dan Pelaporan) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 26
 31. 31. Buku Panduan PPG 20115. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual 3(3+0) PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan 3(2+1) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak 3(3+0) PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum 3(3+0) Pendidikan Seni Visual KBSR Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) Pendidikan Seni Visual PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR – 3(2+1) Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 14 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.(kemas kini Jan 2012) Page 27
 32. 32. Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual 3(2+1) KBSR PSV3108 Pendidikan Seni Visual KBSR - 3(2+1) Membentuk dan Membuat Binaan, dan Mengenal Kraf Tradisional EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK** Jumlah 13 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT PSV3109 Multimedia Kreatif dalam 3(1+2) Pendidikan Seni Visual PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri 3(2+1) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 15 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6(kemas kini Jan 2012) Page 28
 33. 33. Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) Profesional PSV3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan 3(3+0) Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) PSV3114 Seni dan Pengurusan 3(1+2) PSV3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan 3(0+3) Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 29
 34. 34. Buku Panduan PPG 20116. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan 3(3+0) Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(2+1) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah 3(3+0) PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah 3(3+0) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah 3(3+0) PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 14 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.(kemas kini Jan 2012) Page 30
 35. 35. Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah 3(3+0) Rendah PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah 3(3+0) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK Jumlah 13** * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT PIM3109 Pengurusan Sumber dan 3(2+1) Pengajaran Mikro, Makro Pendididikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 Semester 6 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan 3(3+0) Islam PIM3112 Pengajian Aqidah 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 15(kemas kini Jan 2012) Page 31
 36. 36. Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) Profesional PIM3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan 3(3+0) Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) PIM3114 Pengajian Fiqh 3(3+0) PIM3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah 3(0+3) (Pelaksanaan dan Pelaporan) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 32
 37. 37. Buku Panduan PPG 20117. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) PJM3103 Olahraga 2(0+2) Jumlah 13 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) PJM3104 Renang 2(0+2) PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan 2(2+0) Pembelajaran Motor PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) Jumlah 13 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT PJM3107 Gimnastik 2(0+2) PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 15 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.(kemas kini Jan 2012) Page 33
 38. 38. Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi 3(2+1) Pendidikan Jasmani PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola 2(0+2) Baling EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK** Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran 3(2+1) Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 11 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) PJM3115 Pengukuran dan Penilaian 2(1+1) Pendidikan Jasmani dan Sukan XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 13(kemas kini Jan 2012) Page 34
 39. 39. Buku Panduan PPG 2011 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) Profesional PJM3116 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan 3(3+0) Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 14 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) PJM3119 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan 3(0+3) dan Pelaporan) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 13(kemas kini Jan 2012) Page 35
 40. 40. Buku Panduan PPG 20118. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT MTE3101 Mengenal Nombor 3(3+0) MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik 3(3+0) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) MTE3103 Geometri 3(2+1) MTE3104 Matematik Keputusan 3(3+0) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT MTE3105 Statistik 3(3+0) MTE3106 Resos Dalam Matematik 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 14 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.(kemas kini Jan 2012) Page 36
 41. 41. Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT MTE3107 Perancangan dan Pengajaran 3(3+0) Matematik MTE3108 Kalkulus Asas 3(3+0) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olaraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK** Jumlah 13 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT MTE3109 Mengajar Nombor, Pecahan, 3(2+1) Perpuluhan dan Peratus MTE3110 Algebra Linear 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) MTE3111 Mengajar Geometri, Pengukuran 3(2+1) dan Pengendalian Data MTE3112 Amalan Pentaksiran dalam 3(3+0) Matematik XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 15 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6(kemas kini Jan 2012) Page 37
 42. 42. Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) Profesional MTE3113 Penyelidikan Tindakan I – Matematik 3(3+0) Pendidikan Rendah (Kaedah) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) MTE3114 Aplikasi Matematik 3(2+1) MTE3115 Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan 3(0+3) Pelaporan) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 38
 43. 43. Buku Panduan PPG 20119. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT SCE3101 Hidupan dan Proses Kehidupan 3(2+1) SCE3102 Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains 3(3+0) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) SCE3103 Penerokaan Bahan 3(2+1) SCE3104 Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan 3(3+0) Pedogogi Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 3 KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT SCE3105 Fizik dalam Konteks 3(2+1) SCE3106 Pemikiran dan Kerja Bersaintifik 3(3+0) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK** Jumlah 14 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.(kemas kini Jan 2012) Page 39
 44. 44. Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti 3(2+1) SCE3108 Perancangan dalam Pengajaran 3(3+0) Sains Sekolah Rendah EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1) Pembelajaran XXX31XX Elektif 1 3(x+x) WAJ3112 Kokurikulum - Olaraga 1(0+1) ELS3102 English Language Enrichment II TK** Jumlah 13 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 5 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT SCE3109 Tenaga Kimia 3(2+1) SCE3110 Bumi dan Angkasa 3(2+1) XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 KOD KURSUS KREDIT WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) SCE3111 Pentaksiran dalam Pangajaran 3(3+0) Sains SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan 3(3+0) Bahan XXX31XX Elektif 1 3(x+x) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 15 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6(kemas kini Jan 2012) Page 40
 45. 45. Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) Profesional SCE3113 Penyelidikan Tindakan I – Sains 3(3+0) Pendidikan Rendah (Kaedah) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) Jumlah 12 Semester 8 KOD KURSUS KREDIT EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) SCE3114 Sains, Teknologi dan Masyarakat 3(3+0) SCE3115 Penyelidikan Tindakan II – Sains Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan 3(0+3) Pelaporan) XXX31XX Elektif 2 3(x+x) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(kemas kini Jan 2012) Page 41

×