Tema 1. Les activitats econòmiques.

7,368 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 1. Les activitats econòmiques.

 1. 1. TEMA 1.- LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Salvador Vila Esteve Geografia 3r d’ESO
 2. 2. TEMA 1. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. 2.- Els factors de producció. 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. 4.- Els agents econòmics. 5.- El món del treball.
 3. 3. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. Anomenem economia a la ciència que estudia les lleis que regeixen la producció, comercialització i consum dels béns escassos (econòmics) que serveixen per a satisfer les necessitats humanes.
 4. 4. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. Quan les necessitats humanes que pretenem cobrir són únicament les fisiològiques, primàries o “naturals” parlem d’economia de subsistència, que actualment sols trobem en xicotetes comunitats d’Amèrica del Sud, Àfrica, Àsia i Oceania. Però la majoria de necessitats que tenim en el món desenvolupat són secundàries o culturals, creades per les societats en què vivim i, especialment, per l’actual economia capitalista de mercat.
 5. 5. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. Anomenem activitat econòmica a tota activitat humana destinada a satisfer necessitats mitjançant la producció, comercialització i/o consum d’un bé o servei.
 6. 6. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. Els béns econòmics Serveixen per a satisfer necessitats humanes. Són limitats o escassos Es poden produir, comercialitzar (comprar i vendre) i consumir i, per tant, tenen un preu (són mercaderies). Bé econòmic Bé lliure
 7. 7. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. La producció És el conjunt d’activitats econòmiques que combinen recursos naturals, tècnica i treball per a obtenir un bé o servei destinat al consum. Anomenem béns o productes als objectes materials o tangibles (taronja, cotxe,...) i serveis a les tasques que es presten a persones o grups sense produir cap article material (transport, comerç, sanitat,...). Els béns materials poden ser béns de consum, quan es destinen al consum directe (roba, televisió, encisam,...), o béns de producció, quan es destinen a produir un altre bé (màquines, fusta,...). Béns de consum Béns de producció
 8. 8. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. La comercialització Conjunt d’activitats que es dediquen a la distribució i venda de béns i serveis, incloent l’emmagatzematge, el transport i la venda. Dos models de comerç Venda a l’engròs: entre empreses i comerciants, en grans quantitats. Venda al detall: del comerciant al consumidor i en xicotetes quantitats
 9. 9. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. El consum: activitat consistent en la utilització o consum del producte o servei per a satisfer necessitats.
 10. 10. 1.- L’economia i les activitats econòmiques. Les activitats econòmiques s’agrupen en tres sectors econòmics Sector primari: inclou les activitats dedicades a la producció i extracció de recursos directament de la natura (agricultura, ramaderia, pesca, explotació forestal). Sector secundari: es dedica a la transformació dels recursos naturals (matèries primeres) en productes elaborats i tangibles (indústria, construcció). Sector terciari: conjunt d’activitats que no es dediquen a la producció de béns tangibles, sinó a la prestació de serveis (educació, sanitat, seguretat, transport, turisme,...).
 11. 11. Exercicis 1.- Les activitats productives. 1. Què és l’economia? I l’activitat econòmica? 2. Quins dos tipus de necessitats humanes podem distingir? Explica-les i posa dos exemples de cadascuna. 3. Quines característiques té un bé econòmic? 4. Posa tres exemples de bé econòmic i tres exemples de bé lliure. 5. Indica quines activitats econòmiques de producció, de comercialització i de consum fan falta per a que un client puga beure una botella de vi en un restaurant: · De producció: · De comercialització: ·De consum: 6. Explica els dos tipus de venda o comerç que hi ha i posa dos exemples de cadascun.
 12. 12. Exercicis 1.- Les activitats productives. 7. Classifica els següents productes segons es tracte de béns de consum, béns de producció o serveis: operació quirúrgica, galetes, nit d’hotel, formigonera, aixada, munyidora, ulleres, teler, bolígraf, àcid sulfúric, concert, cotxe, camió, dinar en un restaurant, reparació de l’ordinador, pantalons. Béns de consum Béns de producció Serveis
 13. 13. Exercicis 1.- Les activitats productives. 8. Digues a quin sector econòmic pertanyen els següents oficis i explica per què: · Metge: · Granger: · Pescater: · Pescador: · Conserver: · Administratiu: · Obrer de la construcció: · Llaurador: · Escriptor: · Treballador de la Ford: · Collidor: · Apicultor: · Fuster: · Taxista: · Treballador de la cooperativa:
 14. 14. 2.- Els factors de producció. Anomenem factors de producció a tots els mitjans o elements necessaris per a la producció d’un bé o servei Poden ser de tres tipus Recursos naturals Recursos humans (treball) Capital
 15. 15. 2.- Els factors de producció. Recursos naturals Són aquells béns que ens proporciona la natura i que, mitjançant l’extracció, domesticació i/o transformació dels mateixos, els utilitzem per produir béns o subministrar serveis (terra, aigua, vegetals, minerals, animals, vent,...). Cal vigilar l’ús dels recursos naturals, ja que una sobreexplotació o contaminació dels mateixos ens pot deixar sense ells.
 16. 16. 2.- Els factors de producció. Recursos humans Anomenem treball a qualsevol activitat humana que serveix per a produir béns o subministrar serveis. El treball és allò que dóna valor als productes i serveis i l’únic mitjà de satisfer les necessitats (siga el teu propi treball o el d’altres). Tipus de treball Per compte d’altre: treballen per a un altre a canvi d’un salari. Per compte propi o autònom: treballen per a ells mateixos, en un negoci propi.
 17. 17. 2.- Els factors de producció. Capital És el conjunt de recursos, béns i valors que s’utilitzen per a produir béns o serveis. Tipus Capital físic: conjunt de béns d’equip, instal·lacions i infraestructures necessàries per a la producció (terreny, edificis, màquines, matèries primeres, tecnologia,...). Capital humà: conjunt de coneixements i habilitats que posseixen els treballadors i empresaris que participen en la producció. Capital financer: són els diners de l’empresa, incloent deute i actius financers (accions, bons,...).
 18. 18. 2.- Els factors de producció. Una vegada realitzada la producció, anomenem excedent a la part que sobra de la producció d’un producte una vegada descomptat allò que necessitem per al nostre consum i reproduir la producció. L’excedent es sol destinar a la venda per aconseguir beneficis.
 19. 19. Exercicis 2.- Els factors de producció. 1. Completa l’esquema dels factors de producció: 2. De quins recursos naturals es fabriquen els següents productes: - Paper: - Pell: - Marbre: - Plàstic: - Moble: - Pneumàtic:
 20. 20. Exercicis 2.- Els factors de producció. 3. Digues què és el treball i explica els dos tipus principals de treball en la societat actual, posant un exemple de cadascun. 4. Classifica els següents elements segons a quin factor de producció corresponguen: camió, transportista, aigua, compte corrent en un banc, maquinària, comptable, arena, empresari, guixaire, formigonera, rajoles. - Recursos naturals: - Recursos humans: - Capital físic: - Capital humà: - Capital financer: 5. Quines conseqüències pot tenir la sobreexplotació o contaminació dels recursos naturals?
 21. 21. 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. Anomenem mode de producció al conjunt de relacions que les persones estableixen entre elles, amb els mitjans o factors de producció i amb la natura per a produir béns i repartir-los. Al llarg de la història han existit diferents modes de producció com l’esclavista, el feudal,... En l’actualitat podem trobar-ne quatre tipus: l’economia de subsistència, el socialista, el capitalista intervencionista i el capitalista de lliure mercat.
 22. 22. 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. L’economia de subsistència És aquella en què les famílies produeixen per a cobrir les seues necessitats bàsiques, sense generar a penes excedents per a la venda. En l’actualitat és minoritària i pròpia de societats poc desenvolupades.
 23. 23. 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. El mode de producció socialista Va ser ideat per Karl Marx i Friedrich Engels i posat en pràctica a la URSS després de la revolució russa, estenent-se a quasi la meitat de la població mundial en la dècada del 1970. Actualment està present en molt pocs països (Cuba, Corea del Nord). La propietat dels mitjans de producció és de l’estat (propietat pública). L’estat pren totes les decisions econòmiques: reparteix la producció, el treball, el producte i els beneficis, teòricament de manera igualitària (el benestar de tots per igual com a objectiu).
 24. 24. 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. El capitalisme intervencionista: la immensa majoria dels mitjans de producció són propietat privada, però l’estat intervé en l’economia aprovant lleis que afecten a la producció, els preus, mercat de treball, comerç,... i oferint serveis bàsics (educació, sanitat, pensions, infraestructures,...).
 25. 25. 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. L’economia capitalista de mercat (I) La va formular Adam Smith i actualment està present en quasi tot el món. La propietat dels mitjans de producció és privada. Es produeix, es compra i es ven lliurement, sense la intervenció de l’estat. Es basa en l’egoisme individual, que provocaria el bé de tots: els compradors buscarien sempre comprar allò que volen al preu més baix possible i els venedors buscarien el màxim benefici oferint el millor producte possible a un preu més barat que la competència.
 26. 26. 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. L’economia capitalista de mercat (II) Els béns econòmics s’intercanvien en el mercat, on els venedors ofereixen el seu producte (oferta) i els compradors van a buscar tot allò que volen (demanda). El preu dels productes està marcat per la llei de l’oferta i la demanda: si l’oferta d’un producte puja, el preu baixa; si l’oferta baixa, el preu puja; si la demanda puja, el preu puja; i si la demanda baixa, el preu baixa. Els desequilibris entre oferta i demanda poden provocar un augment generalitzat dels preus (inflació) quan baixa l’oferta i/o puja la demana, o una disminució (deflació) quan puja l’oferta i/o baixa la demanda.
 27. 27. 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. L’economia capitalista de mercat (III) Sobre l’oferta poden influir factors com el cost dels factors de producció (salaris, matèries primeres,...), la quantitat final del producte disponible en el mercat i els preus previs. Sobre la demanda influeixen factors com els ingressos de la gent, les preferències, la moda i, especialment, la publicitat, que dóna a conèixer el producte i tracta de crear en el consumidor la necessitat de comprar- lo per a fer pujar la demanda.
 28. 28. Exercicis 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. 1. A partir de la lectura dels dos textos, respon les qüestions següents: a) Quin tipus de text és el primer? I el segon? D’on s’ha tret el primer text? D’on s’ha tret el segon text? Quan es va escriure? Quin és el tema del primer text? I del segon? b) Quin mode de producció tenia la República Popular Xina? De què s’encarregava l’Estat? c) Amb quin mode de producció relacionaries el segon text? Per què? A què es deu la pujada del preu de les creïlles? d) Explica, amb l’ajuda dels textos, tot el que sàpigues sobre el mode de producció socialista i l’economia capitalista de mercat.
 29. 29. Exercicis 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. 2. Copia el quadre en gran a la llibreta i completa’l: Mode de producció socialista Capitalisme intervencionista Economia capitalista de mercat Ideòleg o ideòlegs -------------------------- Qui pren les decisions? Qui té la propietat dels mitjans de producció? Qui dirigeix la producció? Quin és l’objectiu? Com es fixen els preus? Quin és el paper de l’Estat?
 30. 30. Exercicis 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. 3. En un lloc es produeixen 10.000 kg. d’arròs i hi ha 20.000 persones disposats a comprar- los, de manera que paguen 1€ per cada quilogram d’arròs. Què passarà amb el preu de l’arròs si a l’any següent: a) es produeixen 500 kg. d’arròs? b) hi ha 15.000 persones que volen comprar-lo? c) es produeixen 1.400 kg. d’arròs? d) hi ha 30.000 persones que volen comprar-lo?
 31. 31. 4. A partir del document següent, respon: a) Quin tipus de document és? b) Quin és el tema? c) Quin mitjà de comunicació rep una major inversió en publicitat? Quina quantitat? Per què és el primer en publicitat? d) Quins quatre mitjans el segueixen? Amb quines quantitats? e) Escriu tres línies en què expliques la importància de la publicitat en la nostra economia utilitzant les paraules següents: consumidor, informació, condiciona, preus, productes. Exercicis 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat.
 32. 32. Exercicis 3.- Els modes de producció. L’economia capitalista de mercat. 5. Busca un anunci i pega’l al teu quadern. A partir d’ell, respon: a) Quines qualitats destaca del producte anunciat? b) A quin públic va dirigit? c) Com capta la seua atenció per a vendre el producte?
 33. 33. 4.- Els agents econòmics. Són les persones, grups i institucions que intervenen en la producció, comercialització i/o consum de béns o serveis. Agents econòmics principals Les famílies Les empreses L’estat
 34. 34. 4.- Els agents econòmics. Les famílies: són les principals consumidores de béns i serveis, que paguen amb els ingressos obtinguts pels seus membres, normalment amb el salari que reben pel seu treball en la producció.
 35. 35. 4.- Els agents econòmics. Les empreses Anomenem empresa a la unitat econòmica que, per mitjà del capital i el treball, produeix i distribueix béns o serveis. Són el principal agent de producció i comercialització de béns i serveis en l’economia capitalista, però també consumeixen els factors de producció. Les empreses tenen com a objectiu obtindré beneficis, que serien la diferència entre els preu de venda del producte i el seu preu de cost, i que sempre ixen del treball.
 36. 36. 4.- Els agents econòmics. Classificació de les empreses Segons la grandària Segons la propietat Microempreses (fins a 10 treballadors) Xicotetes empreses (de 10 a 50 treballadors) Mitjanes empreses (de 50 a 250 treballadors) Grans empreses (més de 250 treballadors) Públiques: de l’estat, és a dir, de tots. Cooperatives: d’una associació autònoma de persones que s’uneixen voluntàriament Privada: d’una o diverses persones Societats anònimes (SA): la propietat es divideix en accions que es compren i venen Societats limitades (SL): de diverses persones concretes Propietat privada individual
 37. 37. 4.- Els agents econòmics. L’estat i el sector públic (I) Anomenem sector públic al conjunt d’activitats econòmiques i socials que porta a terme l’estat. Es paguen amb els impostos que paguen ciutadans i empreses i que poden ser directes (es paguen segons els ingressos i patrimoni de cada individu o empresa, com l’IRPF) o indirectes (són iguals per a tots i graven el consum, com l’IVA).
 38. 38. L’estat i el sector públic (II) 4.- Els agents econòmics. Activitats A més, posa les lleis que regulen el funcionament de l’economia Manteniment de l’administració pública (governs, conselleries, ajuntaments,...) Construcció d’infraestructures i obres públiques Serveis públics: sanitat, educació, seguretat,... Prestacions socials: pensions, subsidis d’atur,... Subvencions i ajudes a empreses privades Creació d’empreses públiques
 39. 39. Exercicis 4.- Els agents econòmics. 1. Què són els agents econòmics? Quins són els més importants? 2. A partir del document de baix, respon: a) Quin tipus de document és? Quin és el tema? b) Elabora, amb les dades del document, una gràfica de barres. c) En quines cinc coses gasten més diners les famílies espanyoles (indica el percentatge)? d) A quines cinc coses destinen menys diners (indica el percentatge)? e) En quines dues fases de l’activitat econòmica són fonamentals les famílies. Explica-ho breument.
 40. 40. Exercicis 4.- Els agents econòmics. 3. Quin paper tenen les empreses en l’economia capitalista actual? Quin és el seu objectiu? Com les podem classificar? 4. A partir del document següent, respon: a) Quins dos tipus d’impostos hi ha? Quina és la diferència entre ells? Qui paga cadascun? Posa un exemple de cada impost. b) Qui recapta els impostos? A què es dedica segons el document? c) Posa altres exemples d’intervenció de l’estat en l’economia que no estiguen al document.
 41. 41. 5.- El món del treball. L’actual societat capitalista es divideix en dues classes socials Burgesia o empresaris Propietaris dels mitjans de producció Proletariat o treballadors No tenen mitjans de producció, sols força de treball Força de treball Salari
 42. 42. 5.- El món del treball. La burgesia trau el seu benefici de la quantitat de treball que no li paga al treballador (plusvàlua). VALOR TOTAL DEL PRODUCTE TREBALL PAGAT AL TREBALLADOR TREBALL NO PAGAT → PLUSVÀLUA
 43. 43. 5.- El món del treball. El treball es compra i ven al mercat de treball com qualsevol mercaderia: el treballadors que ofereixen el seu treball són l’oferta, els empresaris que busquen treballadors són la demanda, el treball és la mercaderia i el salari és el preu. Anomenem població activa al conjunt de persones que, estant en edat legal de treballar (entre 16 i 67 anys), treballen (població ocupada) o volen treballar (aturats).
 44. 44. Anomenem població inactiva al conjunt de població que ni té un treball remunerat ni vol tindre’l. 5.- El món del treball.
 45. 45. 5.- El món del treball. Segons el sexe, el masclisme fa que en quasi tots els llocs hi hagen més homes que dones en la població activa i en l’ocupada i, a més, les dones cobren menys i hi ha moltes menys dones que homes en els llocs de gestió i responsabilitat. Per sectors d’activitat, el sector terciari és el que ocupa a més gent als països desenvolupats, seguit pel secundari i, en últim lloc, el primari. HOMBRES Población de 16 años y más 18.584,4 Activos 12.287,4 - Ocupados 9.144,5 - Parados 3.142,9 Inactivos 6.297,0 Tasa de actividad 66,12 Tasa de paro 25,58 MUJERES Población de 16 años y más 19.641,9 Activas 10.473,9 - Ocupadas 7.639,2 - Paradas 2.834,7 Inactivas 9.167,9 Tasa de actividad 53,32 Tasa de paro 27,06
 46. 46. 5.- El món del treball. L’atur és un dels majors problemes actuals a causa de la crisi econòmica, l’automatització de la producció (màquines) i la deslocalització (moltes empreses han traslladat les seues fàbriques a països on la mà d’obra és més barata i els treballadors tenen pocs drets).
 47. 47. 5.- El món del treball. Dismi- nueix el consum Menys impostos Més despeses Més economia submergida Més gent aturada El consum disminueix Menys ingressos per a les empreses Més destrucció de llocs de treball
 48. 48. Postergació de l’edat d’emancipació Emigració Disminució de la Natalitat Retard en l’edat de matrimoni Retard en l’edat de tenir fills. 5.- El món del treball. AUGMENT DE L’ATUR
 49. 49. 5.- El món del treball. L’augment de l’atur és aprofitat per la burgesia per a reduir salaris i empitjorar les condicions de vida i treball dels treballadors (contractes basura, menys drets, jubilacions més tard i amb menys pensió,...).
 50. 50. 5.- El món del treball. Per a defensar els seus interessos, els treballadors s’organitzen en sindicats, que poden fer vagues, i els empresaris en organitzacions patronals que pressionen als governs per obtenir lleis favorables.
 51. 51. Exercicis 5.- El món del treball. 1. Amb l’ajuda dels dibuixos, respon: a) A quina classe social representa el personatge de dalt de la primera imatge? Per què es caracteritza? b) A quina classe social representen els personatges de baix? Per què es caracteritza? c) Què li compra la burgesia als treballadors? A canvi de què? d) Per què es representa en el dibuix d’eixa manera a cadascuna de les classes socials? e) D’on ix el beneficis de l’empresari? Explica-ho amb l’ajuda del segon dibuix. f) Explica el significat del tercer dibuix.
 52. 52. Exercicis 5.- El món del treball. 2. A partir del document de baix, respon: a) Quin tipus de document és? Quin és el tema? b) Què és la població activa? Va augmentar o va disminuir en Espanya durant l’any 2009? En quantes persones? c) Què és la població ocupada? Va augmentar o va disminuir en Espanya durant l’any 2009? En quantes persones? d) Què és la població aturada? Calcula el nombre d’aturats en Espanya en cada trimestres del 2009 i posa’ls en la gràfica en la casella corresponent. e) Què és la població inactiva? f) Pot pujar al mateix temps la població ocupada i el nombre d’aturats d’un país? Justifica la resposta. g) Pot baixar al menys temps la població activa i la població inactiva d’un país? Justifica la resposta.
 53. 53. Exercicis 5.- El món del treball. 3. Explica el funcionament del mercat de treball. 4. Amb l’ajuda dels documents, respon: a) Quin tipus de document és el primer? I la resta? Quin és el tema conjunt a tots ells? b) Explica l’evolució de l’atur en Espanya en els últims quinze anys a partir de la gràfica. Per què ha pujat l’atur en els últims anys? c) Explica què ha suposat l’augment de l’atur per als treballadors i digues quin és el significat de cadascun dels dibuixos.
 54. 54. Exercicis 5.- El món del treball. 5.- En quines associacions s’organitzen els treballadors? Per a què? Quina forma de lluita poden utilitzar? En quines associacions s’organitzen els empresaris? Per a què? 6.- A partir dels documents, respon: a) Quins dos tipus de documents són? D’on s’ha tret el text? Qui és l’autor? b) Quin és el tema conjunt als dos documents? c) Descriu amb detall què es veu a la fotografia i digues a quin tipus de país creus que respon. Per què creus que passa això?
 55. 55. Exercicis de síntesi 1. Vocabulari: economia, activitat econòmica, producció, comercialització, consum, factor de producció, recurs natural, treball, capital, excedent, mode de producció, agent econòmic, empresa, plusvàlua. 2. Explica la diferència entre: a) necessitats primàries i necessitats secundàries. b) bé i servei. c) bé de consum i bé de producció. d) venda a l’engròs i venda al detall. e) sector primari, sector secundari i sector terciari. f) treball per compte d’altre i treball autònom. g) capital físic, capital humà i capital financer. h) burgesia i proletariat. i) economia de subsistència i economia de mercat. j) oferta i demanda. k) impost directe i indirecte. l) burgesia i proletariat. m) població activa i inactiva. n) població ocupada i aturada. o) sindicat i organització patronal.

×