Espanya, La Construcció De L’Estat Liberal

2,521 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Espanya, La Construcció De L’Estat Liberal

 1. 1. Espanya, la construcció de l’Estat Liberal 1808-1874
 2. 2. Cronologia del període
 3. 3. La guerra del Francés (1808-1814) <ul><li>El 1808 Napoleó va envair Espanya. </li></ul>
 4. 4. Carles IV i Ferran VII abdiquen a Baiona.
 5. 5. Josep I, germà de Napoleó, és el nou rei d’Espanya.
 6. 6. El poble espanyol es va revoltar contra eixa situació i el 2 de maig de 1808 comença la guerra.
 7. 7. <ul><li>Es crea la Junta Suprema Central que asumeix la sobirania en absència de Ferran VII. </li></ul>
 8. 8. Les Corts de Càdis <ul><li>La Junta Suprema Central convoca les Corts a Càdis el 1810. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Les Corts aproven la Constitució de 1812 i una sèrie de decrets que acaben amb l’Antic Règim. </li></ul>
 10. 10. El regnat de Ferran VII: Absolutistes i liberals (1814-1833) <ul><li>Derrotat Napoleó, Ferran VII deroga la legislació de Càdis i restaura l’absolutisme </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Els liberals s’organitzen en societats secretes i protagonitzen constants pronunciaments. Quasi tots fracasen. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>El 1820 triomfa el pronunciament de Riego i el rei jura la Constitució. </li></ul>“ Caminem francament, i jo el primer, per la senda constitucional ” Rafael Riego TRIENNI LIBERAL 1820-23
 13. 13. La dècada Ominosa 1823-33 <ul><li>La Santa Aliança restaura l’absolutisme. </li></ul><ul><li>El rei deroga la llei sàlica perquè puga regnar la seua filla Isabel. </li></ul><ul><li>Carles, germà del rei, no acepta eixa decisió. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Entre 1811 i 1825 totes les colònies espanyoles a Amèrica s’independitzen, excepte Cuba i Puerto Rico. </li></ul>
 15. 15. Les regències i el regnat d’Isabel II (1833-1868) <ul><li>Regència de Maria Cristina. 1833-40. </li></ul><ul><li>Primera guerra carlina. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Constitució progressista de 1837. </li></ul><ul><li>Desamortització de Mendizabal. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Amb un pronunciament progressista s’inicia la regència d’Espartero. 1840-43. </li></ul>El general Espartero governa de forma autoritària i personalista.
 18. 18. <ul><li>La reina es declarada major d’edat. </li></ul><ul><li>S’inicia la Dècada Moderada 1844-54 </li></ul><ul><li>Constitució moderada de 1845. </li></ul>Creació de la Guardia Civil.
 19. 19. <ul><li>Bienni progressista </li></ul><ul><li>1854-56. </li></ul>Desamortització de Madoz.
 20. 20. <ul><li>Segon Període Moderat 1856-68. </li></ul><ul><li>Només els moderats donen suport a la reina. </li></ul><ul><li>Política exterior de prestigi </li></ul>General Prim i la guerra d’Africa
 21. 21. Els Moderats i els Progresistes
 22. 22. El Sexenni Democràtic (1868-1874) <ul><li>Una revolució organitzada pels progessistes, Unió Liberal, demócrates i republicans, acaba amb el regnat d’Isabel II al setembre de 1868. </li></ul>1869-1870. Regència de Serrano. Constitució de 1869
 23. 23. <ul><li>1871-1873: Monarquia democràtica d’Amadeu I de Savoia. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>1873-1874: </li></ul><ul><li>Primera República </li></ul>Pi i Margal i Emilio Castelar
 25. 25. Comparativa de les Constitucions fins al Sexenni Democràtic
 26. 26. La Restauració de la Monarquia <ul><li>El general Martínez Campos protagonitza un cop d’Estat en Sagunt i proclama la Restauració de la Monarquia en la figura d’Alfons XII. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>S’inicia un període estabilitat política propiciat per la tasca de Antonio Cánovas del Castillo que crea un sistema polític al qual el Rei és intocable i participa activament en la vida política del país. </li></ul>

×