Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Arte En El Siglo Xi Xpower Point

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

El Arte En El Siglo Xi Xpower Point

 1. 1. L’ART AL SEGLE XIX
 2. 2. ANTECEDENTS S.XVIII ARQUITECTURA BARROC NEOCLÀSSIC ROCOCÓ HISTORICISTA MODERNISME FERRO I CIMENT ROMANTICISME IMPRESSIONISME REALISME ESCULPTURA PINTURA GOYA
 3. 3. ANTECEDENTS
 4. 4. ARQUITECTURA <ul><li>HISTORICISTA </li></ul><ul><li>Inspirada en models històrics </li></ul>
 5. 5. ARQUITECTURA <ul><li>FERRO I CIMENT </li></ul><ul><li>Revolució industrial </li></ul><ul><li>Nous materials: ferro, formigó i vidre </li></ul><ul><li>Construccions funcionals: ponts, </li></ul><ul><li>mercats, estacions de ferrocarrils. </li></ul>
 6. 6. ARQUITECTURA <ul><li>MODERNISME </li></ul><ul><li>Naix com a explosió de llibertat </li></ul><ul><li>Inspirat en la natura </li></ul><ul><li>Brussel.les,Viena i Barcelona </li></ul><ul><li>Gaudí </li></ul>
 7. 7. ROMANTICISME <ul><li>Moviment artístic i corrent intel.lectual. </li></ul><ul><li>Valors: LLibertat individualisme i defensa dels sentiments. </li></ul><ul><li>Escriptors, pintors i músics participen en les lluites lliberals i nacionals </li></ul>
 8. 8. PINTURA ROMÀNTICA <ul><li>Moviment, color i llum, paisatge. </li></ul><ul><li>Gericault, Delacroix. </li></ul><ul><li>Turner. </li></ul><ul><li>Fortuny i Madrazo </li></ul>
 9. 9. ESCULPTURA ROMÀNTICA <ul><li>Expressió de moviments i sentiments </li></ul><ul><li>Aparició de temes patriòtics </li></ul>
 10. 10. REALISME <ul><li>Conèixer i descriure la realitat del seu temps </li></ul><ul><li>Causes: </li></ul><ul><li>- Fracàs de les revolucions de 1848. </li></ul><ul><li>- Avanç de la industrialització i la ciència </li></ul><ul><li>Pintors, esculptors, escriptors. </li></ul>
 11. 11. PINTURA REALISTA <ul><li>Temes de la vida qüotidiana, problemes socials i desencant pels fracassos revolucionaris. </li></ul><ul><li>Millet, Courbet, Daumier </li></ul><ul><li>Sorolla </li></ul>
 12. 12. ESCULPTURA REALISTA <ul><li>Preocupació per qüestions socials i de la vida qüotidiana. </li></ul><ul><li>Mariano Benlliure </li></ul>
 13. 13. IMPRESSIONISME <ul><li>“ L’artiste ha de pintar el què veu, però de la manera en què ho veu” </li></ul>
 14. 14. GOYA 1746-1828 <ul><li>Pintor d’estil innimitable, </li></ul><ul><li>Avança des de la seua formació barroca,cap al Romanticisme i Impresionisme. </li></ul><ul><li>Vol retratar la realitat més enllà de l’evidència </li></ul>
 15. 15. GOYA : Inicis <ul><li>Pintor de cartons.Estil colorista. </li></ul><ul><li>Pintor de la cort Retratista.Es tornarà més obsevador i crític. </li></ul>
 16. 16. GOYA .Ruptura amb l’academicisme <ul><li>Llibertat imaginació i ironia: grabats “Caprichos” </li></ul><ul><li>Profund impacte de la guerra contra Napoleó:”Los Desastres de la guerra” </li></ul>
 17. 17. GOYA : L’aillament <ul><li>El retorn de l’absolutisme provocarà el seu aillament. </li></ul><ul><li>Pintures negres. </li></ul><ul><li>Apunts cap a l’impressionisme. </li></ul>

×