Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rúbrica treball pràctic

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Practica 26 ciencias ii
Practica 26 ciencias ii
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

More from Biologia i Geologia (20)

Advertisement

Rúbrica treball pràctic

  1. 1. RÚBRICA TREBALL PRÀCTIC Criteris NIVELL 1, NOVELL NIVELL 2, APRENENT NIVELL 3, AVANÇAT NIVELL 4, EXPERT Plantejament del Planteja poques preguntes o És una proposta enginyosa. No És una proposta enginyosa i És una proposta enginyosa problema. problemes i sobre situacions sap quin material pot utilitzar. original. Anomena el material i original. S’ha anomenat el individuals i concretes. No sap quines variables s’han a utilitzar. No sap quines material necessari. Sap quines d’observar variables s’han d’observar . variables s’han d’observar . Formulació Formula una hipòtesi que no es Formula una hipòtesi Formula una hipòtesi que Formula una hipòtesi que d’hipòtesi rellevant. incompleta prediu alguna cosa però no prediu la relació entre clarifica la relació entre les variables. variables. Realització de Realitza l’experiment sense Realitza l’experiment amb Realitza una investigació Realitza una investigació l’experiment cap procediment errors en el procediment. senzilla d’acord amb la hipòtesi completa amb la hipòtesi plantejada. plantejada. Observació, No té en compte les dades Observa, obté però no anota Observa, obté i anota les Observa, obté i anota les i anotació de obtingudes les dades obtingudes. dades però sense constància dades amb constància ii dades. ni exactitud. exactitud Anàlisi i No analitza ni interpreta ni obté Analitza i interpreta però no Analitza, interpreta i obté Analitza, interpreta i obté interpretació de la conclusions. obté conclusions. alguna conclusió. conclusions que confirmen o informació. no la hipòtesi. Reconeixement No es planteja la existència Admet les fortaleses i límits del Reconeix algunes fortaleses i Descobreix i reconeix les fortaleses i de fortaleses i límits del treball treball científic. límits del treball científic. fortaleses i límits del treball limitacions del científic. científic i ho aplica a altres treball científic situacions. Comunicació de la Sol cometre moltes faltes Sol cometre algunes faltes Comet molt pocs errors No comet errors ortogràfics i informació ortogràfiques i gramaticals. ortogràfiques i gramaticals. ortogràfics i gramaticals. Text gramaticals. Text ordenat, clar Text no estructurat i lèxic Text amb una seqüència ordenat, clar i coherent amb un i coherent amb un lèxic ric i pobre. ordenada i lèxic apropiat. lèxic adequat. variat. Organització i No exposa els punts de la Els punts de la investigació els Alguns dels punts de la Tots els punts de la claredat investigació de forma clara ni exposa de forma clara però no investigació estan exposats de investigació estan exposats de ordenada. ordenada o de forma ordenada forma clara i ordenada. forma clara i ordenada. però no clara
  2. 2. FONT: http://www.inteligenciasmultiples.net/conocimientointerac.htm

×