3r d’ESO
BIOLOGIA i GEOLOGIA
PRESENTACIÓ
CONTINGUTS
Bloc 1. L’organització i el funcionament del cos humà
B1.1- L’organització general del cos humà: aparells i sis...
Bloc 2. Les persones i la salut
B2.1- La salut i la malaltia. La malaltia i els seus tipus. Valoració de la importància de...
Bloc 3. Les persones i el medi ambient
B3.1- Els recursos naturals i els seus tipus. Els recursos naturals a les Illes
Bal...
Bloc 4. Transformacions geològiques degudes a l’energia externa
B4.1- L’activitat geològica externa del planeta Terra.
B4....
Bloc 0.Continguts comuns
B0.1-Utilització d’estratègies pròpies del treball científic com són el plantejament de
problemes...
Les unitats didàctiques a desenvolupar són les següents:
BLOCS 1 i 2
T1.-La salut humana: Cada punt d'aquest tema anirà do...
UNITAT DESDOBLAMENTS LABORATORI AULA
  1 Prova inicial Prova inicial
3.L’organització del cos
humà
2 Ús del microscopi i
o...
NORMES.
1.- Es treballarà amb el llibre de text de Santillana de 3r d’ESO. Els camins del saber.
2.-L’alumnat haurà de por...
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA.
Proves escrites: 50%
- Si alguna de les proves escrita no supera el 3 no es ...
Presentació 3r d’eso
Presentació 3r d’eso
Presentació 3r d’eso
Presentació 3r d’eso
Presentació 3r d’eso
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació 3r d’eso

883 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
246
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació 3r d’eso

 1. 1. 3r d’ESO BIOLOGIA i GEOLOGIA PRESENTACIÓ
 2. 2. CONTINGUTS Bloc 1. L’organització i el funcionament del cos humà B1.1- L’organització general del cos humà: aparells i sistemes, òrgans, teixits i cèl·lules. B1.2- Alimentació i nutrició humana. La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells i sistemes implicats en la nutrició: digestiu, respiratori, circulatori i excretor. B1.3- La reproducció humana. Canvis físics i psíquics en l’adolescència. Els aparells reproductors masculí i femení. El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. B1.4- La funció de relació. La percepció i els òrgans dels sentits, la seva cura i higiene. La coordinació i el sistema nerviós: organització i funció. El sistema endocrí: les glàndules endocrines i el seu funcionament. L’aparell locomotor.  
 3. 3. Bloc 2. Les persones i la salut B2.1- La salut i la malaltia. La malaltia i els seus tipus. Valoració de la importància dels hàbits saludables. B2.2- Malalties infeccioses. Principals agents causants. Prevenció. Sistema immunitari. Les vacunes. B2.3-La sexualitat humana. Salut i higiene sexual. Les malalties de transmissió sexual. Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius. B2.4- Malalties més freqüents dels aparells i sistemes relacionats amb la nutrició. Prevenció de les malalties més freqüents. B2.5- Alimentació i salut. Anàlisi de dietes saludables. Hàbits alimentaris saludables. Trastorns de la conducta alimentària. B2.6- Principals alteracions relacionades amb els aparells i sistemes que intervenen en la funció de relació i la seva prevenció. B2.7- Salut mental. Les substàncies addictives: el tabac, l’alcohol i altres drogues. Problemes associats. Actitud responsable davant conductes de risc per a la salut. Influència del medi social en les conductes. B2.8- El trasplantament i la donació de cèl·lules, sang i òrgans. B2.9- El sistema sanitari balear. Hàbits de salut a les Illes Balears.
 4. 4. Bloc 3. Les persones i el medi ambient B3.1- Els recursos naturals i els seus tipus. Els recursos naturals a les Illes Balears. Conseqüències ambientals del consum humà d’energia. B3.2- Importància de l’ús i la gestió sostenible dels recursos hídrics. La potabilització i els sistemes de depuració. Utilització de tècniques senzilles per conèixer el grau de contaminació i depuració de l’aire i de l’aigua. El problema de l’aigua a les Illes Balears. B3.3- Els residus i la seva gestió. La gestió de residus sòlids urbans a les Illes Balears. B3.4- Valoració de l’impacte de l’activitat humana en els ecosistemes. Principals problemes ambientals de l’actualitat. B3.5- Valoració de la necessitat de tenir cura del medi ambient i adoptar conductes solidàries i respectuoses. Protecció i conservació del medi ambient de les Illes Balears.
 5. 5. Bloc 4. Transformacions geològiques degudes a l’energia externa B4.1- L’activitat geològica externa del planeta Terra. B4.2-L’energia solar a la Terra. L’atmosfera i la seva dinàmica. Interpretació de mapes del temps senzills. B4.3- El relleu terrestre i la seva representació. Interpretació de mapes topogràfics. El relleu a les Illes Balears. B4.4- Alteracions de les roques produïdes per l’aire i l’aigua. La meteorització. Els sòls. B4.5- Els torrents, rius i aigües subterrànies com a agents geològics. La sobreexplotació d’aqüífers. L’acció geològica del gel i del vent. Dinàmica marina. Acció geològica de la mar. La costa de les Illes Balears. B4.6- La formació de roques sedimentàries. L’origen i la utilitat del carbó, del petroli i del gas natural. Valoració de les conseqüències de la seva utilització i esgotament
 6. 6. Bloc 0.Continguts comuns B0.1-Utilització d’estratègies pròpies del treball científic com són el plantejament de problemes, plantejament d'hipòtesi, interpretació dels resultats, anàlisi de dades organitzades en taules i gràfics i elaboració d’un informe científic. B0.2- Recerca i selecció d’informació de caràcter científic mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i altres fonts. B0.3-Interpretació d’informació de caràcter científic i utilització de l’esmentada informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i argumentant. B0.4- Valoració de les aportacions de les ciències de la naturalesa per donar resposta a les necessitats dels éssers humans i millorar les condicions de la seva existència, així com per apreciar i gaudir de la diversitat natural i cultural, i participar en la seva conservació, protecció i millora. B0.5- Utilització correcta dels materials, substàncies i instruments bàsics d’un laboratori. Respecte per les normes de seguretat al laboratori. B0.6- Reconeixement del caràcter aproximat de la mesura. Utilització de la notació científica i del sistema internacional d’unitats. B0.7- Respecte per l’entorn natural i fiançament d’actituds favorables a la conservació i protecció d’aquest, amb atenció a les circumstàncies ambientals relatives a la insularitat de la nostra comunitat. B0.8- Reconeixement de la importància del treball en equip i el respecte a les aportacions dels altres en la labor científica i tècnica. B0.9- Adquisició de les actituds característiques del treball científic: raonament de les solucions aparentment òbvies, rigor, precisió, creativitat, curiositat i obertura a noves idees.
 7. 7. Les unitats didàctiques a desenvolupar són les següents: BLOCS 1 i 2 T1.-La salut humana: Cada punt d'aquest tema anirà donant-se en cada un dels temes amb els quals estigui relacionat. T3.-L’organització del cos humà. T2.-Alimentació humana. T4.-Aparells digestiu i respiratori. T5.-Aparells circulatori i excretor. T6.-Sistema nerviós i hormonal. T7.-Els sentits i l’aparell locomotor . T8.-La reproducció humana. Aparells reproductors. BLOC 4 T9.-Paisatge i relleu. Geologia externa. BLOC 3 T10.-Els recursos naturals. T11.-Els impactes ambientals.
 8. 8. UNITAT DESDOBLAMENTS LABORATORI AULA   1 Prova inicial Prova inicial 3.L’organització del cos humà 2 Ús del microscopi i observació de la mida de cèl·lules. Volum 2 pàg 51 Tipus de microscopis. Volum 2 pàg 50. Observació d‘imatges histològiques.     4.Aparells digestiu i respiratori 3 -Calcular “Quantes calories té un cacauet“. La por a engreixar-se. Volum 4 pàg 204 i 205 4 Dissecció de pulmons La donació de cèl·lules , teixits i òrgans, Volum 4 pàg 206- 207. 5.Aparells circulatori i excretor. 5 Dissecció de cor   Prevenció de malalties cardiovasculars. Volum 4 pàg 208 i 209 6.Sistema nerviós i hormonal. 6 DVD el cervell La legalització de les drogues a debat. Volum 4 pàg 210 i 211. 7.Els sentits i l’aparell locomotor 7. Ús de les TIC, activitats educaplay. 8.Aparell reproductor. 8 DVD la gestació Valoració dels mètodes anticonceptius. Volum 4 pàg 212 i 213. 9.Paisatge i relleu. 9 Elaboració d’un perfil topogràfic. Volum 3 pàg 167. Actuació en cas de risc meteorològic. Volum 4 pàg 214-215. 10.Els recursos naturals. 10. Ús de les TIC, viatge virtual a les pedreres d‘Eivissa. 11.Els impactes ambientals.   11 Prova final Prova final
 9. 9. NORMES. 1.- Es treballarà amb el llibre de text de Santillana de 3r d’ESO. Els camins del saber. 2.-L’alumnat haurà de portar el volum 4 de Ciències de la Naturalesa per poder realitzar els desdoblaments de laboratori. 3.-L’alumnat ha de portar obligatòriament una llibreta a quadres de la matèria per treballar a classe. 4.-Per escriure només es poden utilitzar bolígrafs blaus i negres, mai de colors. Vermell per les correccions i llapis per dibuixar. No usar mai un llapis per realitzar una prova escrita. Tampoc es pot usar típex. 5.-Cada dia han de posar la data a la llibreta. La llibreta es lliurarà a la professor/a el dia de l’examen per ser revisada i avaluada. 6.- La llibreta s’avalua: presentació, ordre, faltes d’ortografia, tasques realitzades. 7.El professorat passarà llista cada dia i tindrà en compta les faltes d’assistència no justificades. 8.-Els treballs demanats durant el curs han de presentar l’estructura següent: portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusió, opinió personal i bibliografia o fonts d’informació i contraportada. És molt important la presentació, el contingut i sobretot l’ortografia i expressió escrita. 9.- Es valorarà molt positivament la participació a classe i l’actitud . 10- A final de curs es realitzarà un examen final tipus test que farà mitjana amb les altres notes i permetrà recuperar les avaluacions suspeses anteriors en cas de superar-lo positivament, per tant, no es realitzaran exàmens de recuperació després de cada avaluació.
 10. 10. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA. Proves escrites: 50% - Si alguna de les proves escrita no supera el 3 no es farà la mitjana amb la resta de notes. - Els exàmens no realitzats sense justificar comptaran com un zero, i per tant, es suspèn l’avaluació. Es decisió del professorat responsable el repetir o no l’examen. Treballs (10%), laboratori (10%), deures (10%) i llibreta de classe(20%) Actitud : serà avaluada en tots els instruments d’avaluació i si fos negativa pot suposar el suspens de la matèria. Si l’alumnat presenta moltes faltes d’ortografia se li pot baixar la nota fins a un 10%. MITJANA AMB FÍSICA I QUÍMICA A cada avaluació la nota ha de ser igual o superior a cinc per ser aprovada. Només a una de les avaluacions la nota serà conjunta Física-Química. Les altres avaluacions la nota correspondrà a la part donada. Per aprovar-la cal obtenir com a mínim un cinc de mitjana conjunta sempre i quan les dues notes siguin superiors a quatre. Si l’alumne/a ha suspès alguna part, i el professor així ho troba adient, la podrà recuperar just després de finalitzar la part donada. És a dir, quan l’alumnat suspès finalitzi el quadrimestre. Si una de les parts està aprovada, se li guarda aquesta nota per a setembre i per al curs vinent si promociona.

×