Successfully reported this slideshow.

Piles i bateries

0

Share

Upcoming SlideShare
Reciclatge de les piles
Reciclatge de les piles
Loading in …3
×
1 of 11
1 of 11

Piles i bateries

0

Share

Download to read offline

Description

Presentació sobre el reciclatge de piles i bateries realitzada per l'alumnat del taller de ciències experimentals, Nina i Alexandra

Transcript

 1. 1. El reciclatge de les  piles i bateries Alexandra i Nina
 2. 2. Per què les piles s'han de considerar residus especials? <ul><li>Les piles que tots nosaltres fem servir en transistors, joguines, llanternes... i les piles botó, aquestes petites piles de rellotges, calculadores i altres petits aparells, contenen metalls com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient. Per això, aquests residus s'han de considerar residus especials. </li></ul>
 3. 3. Per què no podem llençar les piles a la bossa d'escombraries? <ul><li>- Si es disposen en un abocador incontrolat, l'aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d'aigua i, des d'aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d'éssers vius. - Si es cremen en una incineradora inadequada, els metalls es vaporitzen, es dispersen per l'aire i, quan plou, són arrossegats cap a la terra i els cursos d'aigua. </li></ul>Quan llencem les piles a la bossa d'escombraries, hi llencem els metalls que contenen. Això aporta un risc ambiental.
 4. 4. El procés de tractament i reciclatge de les piles consta de dues unitats diferenciades: <ul><li>La unitat de tractament i reciclatge de piles convencionals i la unitat de tractament i reciclatge de piles botó . </li></ul>
 5. 5. 1   Recollida selectiva de piles convencionals <ul><li>     Les piles són sotmeses a un procés </li></ul><ul><li>mecànic amb diferents etapes de trituració sota condicions de refrigeració amb nitrògen .  Després de passar per una canaleta vibratòria i un rentat amb aigua se separen els metalls fèrric i no fèrric, plàstic, paper i pols de piles. La pols de les piles passa al procés hidrometal·lúrgic per recuperar els diferents metalls que hi conté. Afegint àcid i reactius obtenim finalment grafit i biòxid de manganèsi, ciment metàl·lic Hg, Cu, Ni, Zn i Cd, dissulció de sulfat de zinc i sals de manganès. </li></ul>
 6. 6.   <ul><li>2     Recollida selectiva de piles botó. </li></ul><ul><ul><li>Càrrega en un contenidor de 350 Kg per introduir-ho al destil·lador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambra de destil·lació on se separen els casquets metàl·lics de les piles botó del mercuri que s'emmagatzema també per la seva venda. </li></ul></ul>
 7. 7. Recollida selectiva a Catalunya <ul><li>Amb el lema Apila el mercuri a part es va iniciar l'any 1992 la recollida selectiva de piles a través dels establiments comercials a Catalunya. Amb aquesta finalitat la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya) va facilitar els contenidors específics perquè els ciutadans poguessin dipositar aquest material. Actualment, hi ha més de 16.000 punts de recollida de piles a Catalunya. </li></ul>
 8. 8. Recollida selectiva a les Illes Balears Balears és la comunitat on es van recollir menys piles el 2010 per al seu reciclatge, en concret un 2,8% de les usades en la comunitat, segons les dades de la fundació Ecopilas, que gestiona aquests residus i que a tot Espanya va reunir l'any passat 2.354.219 quilos de bateries usades, un 109,6% més que el 2009.
 9. 9. De l'any 2000 al 2001 va haver-hi un increment, encara que no molt gran. A l'any següent  va augmentar molt la quantitat de piles reciclades, encara que en 2003 i 2004 va tornar a baixar. En 2005 és quan finalment puja fins arribar al seu màxim en 2007. Aquest augment de reciclatge pot ser degut a que la gent s'ha conscienciat cada vegada més i, per tant, recicla més. Reciclatge de piles a les Illes Balears
 10. 10.   Video sobre les piles
 11. 11. Nina i Alexandra, 3ºD RECICLA-LES!

Description

Presentació sobre el reciclatge de piles i bateries realitzada per l'alumnat del taller de ciències experimentals, Nina i Alexandra

Transcript

 1. 1. El reciclatge de les  piles i bateries Alexandra i Nina
 2. 2. Per què les piles s'han de considerar residus especials? <ul><li>Les piles que tots nosaltres fem servir en transistors, joguines, llanternes... i les piles botó, aquestes petites piles de rellotges, calculadores i altres petits aparells, contenen metalls com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient. Per això, aquests residus s'han de considerar residus especials. </li></ul>
 3. 3. Per què no podem llençar les piles a la bossa d'escombraries? <ul><li>- Si es disposen en un abocador incontrolat, l'aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d'aigua i, des d'aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d'éssers vius. - Si es cremen en una incineradora inadequada, els metalls es vaporitzen, es dispersen per l'aire i, quan plou, són arrossegats cap a la terra i els cursos d'aigua. </li></ul>Quan llencem les piles a la bossa d'escombraries, hi llencem els metalls que contenen. Això aporta un risc ambiental.
 4. 4. El procés de tractament i reciclatge de les piles consta de dues unitats diferenciades: <ul><li>La unitat de tractament i reciclatge de piles convencionals i la unitat de tractament i reciclatge de piles botó . </li></ul>
 5. 5. 1   Recollida selectiva de piles convencionals <ul><li>     Les piles són sotmeses a un procés </li></ul><ul><li>mecànic amb diferents etapes de trituració sota condicions de refrigeració amb nitrògen .  Després de passar per una canaleta vibratòria i un rentat amb aigua se separen els metalls fèrric i no fèrric, plàstic, paper i pols de piles. La pols de les piles passa al procés hidrometal·lúrgic per recuperar els diferents metalls que hi conté. Afegint àcid i reactius obtenim finalment grafit i biòxid de manganèsi, ciment metàl·lic Hg, Cu, Ni, Zn i Cd, dissulció de sulfat de zinc i sals de manganès. </li></ul>
 6. 6.   <ul><li>2     Recollida selectiva de piles botó. </li></ul><ul><ul><li>Càrrega en un contenidor de 350 Kg per introduir-ho al destil·lador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambra de destil·lació on se separen els casquets metàl·lics de les piles botó del mercuri que s'emmagatzema també per la seva venda. </li></ul></ul>
 7. 7. Recollida selectiva a Catalunya <ul><li>Amb el lema Apila el mercuri a part es va iniciar l'any 1992 la recollida selectiva de piles a través dels establiments comercials a Catalunya. Amb aquesta finalitat la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya) va facilitar els contenidors específics perquè els ciutadans poguessin dipositar aquest material. Actualment, hi ha més de 16.000 punts de recollida de piles a Catalunya. </li></ul>
 8. 8. Recollida selectiva a les Illes Balears Balears és la comunitat on es van recollir menys piles el 2010 per al seu reciclatge, en concret un 2,8% de les usades en la comunitat, segons les dades de la fundació Ecopilas, que gestiona aquests residus i que a tot Espanya va reunir l'any passat 2.354.219 quilos de bateries usades, un 109,6% més que el 2009.
 9. 9. De l'any 2000 al 2001 va haver-hi un increment, encara que no molt gran. A l'any següent  va augmentar molt la quantitat de piles reciclades, encara que en 2003 i 2004 va tornar a baixar. En 2005 és quan finalment puja fins arribar al seu màxim en 2007. Aquest augment de reciclatge pot ser degut a que la gent s'ha conscienciat cada vegada més i, per tant, recicla més. Reciclatge de piles a les Illes Balears
 10. 10.   Video sobre les piles
 11. 11. Nina i Alexandra, 3ºD RECICLA-LES!

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×