Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

La posidònia 2

 1. 1. LA POSIDÒNIA EL BOSC SUBMERGIT
 2. 2. <ul><li>INTRODUCCIÓ </li></ul><ul><li>Bàsicament als mars i oceans no solament existeixen les algues com a únics vegetals, sinó que també existeixen plantes marines com és el cas de les fanerògames marines. </li></ul><ul><li>S’agrupen en sis famílies, amb dotze gèneres i unes cinquanta espècies. </li></ul><ul><li>Presenten una organització interna en arrel, tija, fulles, flors i fruits amb llavors i una organització interna complexa amb teixits diferenciats. </li></ul><ul><li>Gran capacitat per formar praderies on alberguen fauna. </li></ul><ul><li>Contenen lignina (defensa davant els depredadors). </li></ul>
 3. 3. <ul><li>LES FANERÒGAMES MARINES DEL MEDITERRANI </li></ul><ul><li>En el mediterrani hi ha tres gèneres de fanerògames marines: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Posidònia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cymodocea </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zostera </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Gènere Cymodocea </li></ul><ul><li>-Agrupa una única espècie, Cymodocea nodosa </li></ul><ul><li>- Considerada fanerògama més important desprès de la posidònia. </li></ul><ul><li>-Prades en fons arenosos rics en fang i en llocs d’onatge moderat. </li></ul><ul><li>-Floració en estiu. </li></ul>Cymodocea nodosa
 5. 5. <ul><li>Gènere Zostera </li></ul><ul><li>Dues espècies: </li></ul><ul><li>-Zostera nana i Zostera marina. </li></ul><ul><li>-Es troba en llocs amb baixa salinitat. </li></ul><ul><li>-Espècie preferida per la tortuga verda. </li></ul><ul><li>- Formació comunitats poc importants. </li></ul>Zostera marina
 6. 6. La planta de posidònia <ul><li>LA POSIDÒNIA </li></ul><ul><li>La planta de posidònia ( Posidònia oceànica ) és una espècie endèmica del Mediterrani. </li></ul><ul><li>Datació aproximada entre el Miocè i a finals del Tericiari. </li></ul>Posidònia oceànica
 7. 7. <ul><li>MORFOLOGIA DE LA POSIDÒNIA </li></ul><ul><li>Cada planta es denomina feix o fascicle. La base està constituida pel rizoma ; del rizoma cap a dalt , surten les fulles acintades. A la part anterior del feix es troben les fulles més antigues i les noves al centre. </li></ul><ul><li>Mideixen uns 60- 80 cm i presenta una protecció davant l’onatge. </li></ul><ul><li>Renovació constant de fulles </li></ul><ul><li>Capacitat de crear flors i fruits. </li></ul>
 8. 8. La planta de posidònia <ul><li>-A la fulla trobem dues parts: </li></ul><ul><li>*El limbe: part encarregada de fer la fotosíntesi. </li></ul><ul><li>*El pecíol: es troba en la base;és fibrós i quasi sense pigments. </li></ul><ul><li>Ambdues parts es troben separades per la língula, que és la línia de ruptura per on es produeix l’escissió de la fulla quan es separa. </li></ul><ul><li>-Dos tipus rizomes: </li></ul><ul><li>*Rizoma ortòtrop: en llocs amb forta sedimentació i amb aigües transparents. </li></ul><ul><li>*Rizoma plagiòtrop: serveix per estendre les prades de posidònia. </li></ul><ul><li>Flors reunides en inflorescències. </li></ul><ul><li>És una planta hermafrodita. </li></ul>Flor i fruit de posidònia
 9. 9. La planta de posidònia <ul><li>LES PRADES DE POSIDÒNIA </li></ul><ul><li>Es troben en fons arenosos i en graves fines i gruixades amb aigües trasparents ( afavoreix la fotosíntesi). </li></ul><ul><li>S’estenen per l’expansió dels rizomes plagiòtrops. </li></ul><ul><li>Les plantes que originen les prades formen esculls on es troba assentada la prada. </li></ul><ul><li>Són molt sensibles a les activitats humanes. </li></ul><ul><li>Indicadors de la contaminació de l’aigua. </li></ul>
 10. 10. La planta de posidònia <ul><li>CICLE BIOLÒGIC </li></ul><ul><li>Es presenta un cicle vital per estacions: </li></ul><ul><li>-Tardor: Pèrdua fulles verdes. Acumulació de fulles mortes a les platges. Floració mitjançant la energia del midó sintetitzat i emmagatzemat en els rizomes. </li></ul><ul><li>-Hivern: Creixement de les fulles i continuació de la floració. Aparició primers fruits. </li></ul><ul><li>-Primavera: Època de maduresa. Germinació dels fruits. </li></ul><ul><li>-Estiu: S’afegeixen organismes damunt les fulles ( organismes epibionts). Dificultat per dur a terme la fotosíntesi ( fulles blanquinoses). </li></ul>
 11. 11. La planta de posidònia <ul><li>REPRODUCCIÓ SEXUAL </li></ul><ul><li>- Es produeix a les flors. El polen es transportat pel corrent marí des dels estomes als pistils de la planta. </li></ul><ul><li>-Es produeixen llavors que són transportades pels corrents a llocs on creixen i es propaguen noves prades. </li></ul><ul><li>- Principalment no es sap amb certesa perquè la posidònia té reproducció sexual quan en veritat es reprodueixen la majoria de vegades horitzontalment (reproducció vegetativa) </li></ul>
 12. 12. Paper de la posidònia en el litoral <ul><li>PROTECTORA DE LA COSTA I DEL MEDI. </li></ul><ul><li>Les fulles de la posidònia aporten a l’ecosistema grans quantitats d’oxigen. </li></ul><ul><li>Suposa de barrera física contra l’onatge. </li></ul><ul><li>La prada actua com a filtre depurant l’aigua de la mar. </li></ul><ul><li>Contribueix a la formació de les platges amb restes d’organismes adherits. </li></ul><ul><li>Eviten la pèrdua d’arena a les platges. </li></ul>
 13. 14. La comunitat de posidònia <ul><li>TOT UN ECOSISTEMA </li></ul><ul><li>-A les praderes de posidònia hi habiten una sèrie d’organismes diferents. Es diferencien dos ambients: </li></ul><ul><li>* Estrat foliar: Ocupat per espècies caràcter fotòtil.( llum) </li></ul><ul><li>*Entramat dels rizomes: Espècies de caràcter esciòfil.( ombra) </li></ul><ul><li>Segons els ambients les espècies es clasifiquen en : </li></ul><ul><li>Habitants de les fulles: Hidrozous, algues, briozous, poliquets, tunicats… </li></ul><ul><li>Habitants dels rizomes: Cucs anèl·lids poliquets i mol·luscs bivalves. </li></ul><ul><li>Fauna vàgil associada: Peixos, lliris de mar… </li></ul>Cuc Poliquet (Sabella apallanzani)
 14. 15. La comunitat de posidònia Nacra (Pinna nobilis) Sèpia ( Sepia officinalis) Barracuda (Sphyraena sohyraena)
 15. 16. La conservació de les prades <ul><li>AMENACES </li></ul><ul><li>Els principals factors que amenacen les prades de posidònia són: </li></ul><ul><li>- Les obres marítimes, construcció de ports esportius, dics, etc. </li></ul><ul><li>- Contaminació de les aigües costaneres per l’abocament d’aigües residuals sense depurar. </li></ul><ul><li>- Enfangament dels fons litorals. </li></ul><ul><li>- La regeneració i mplantació de platges artificials. </li></ul><ul><li>- La incorrecta gestió en la neteja de les platges ( eliminació de dics protectors de fulles mortes. </li></ul><ul><li>- El alga Caulerpa taxifolia . </li></ul><ul><li>- L’ancoratge massiu i incontrolat en els entorns de les prades. </li></ul><ul><li>- La pesca de ròssec il·legal a menys de 50 m de profunditat. </li></ul>
 16. 17. La conservació de les prades <ul><li>Caulerpa taxifolia </li></ul>
 17. 18. La conservació de les prades <ul><li>ESTRATEGIA PER A LA CONSERVACIÓ </li></ul><ul><li>Aprofundir en l’estudi de les prades, amb l’objectiu de trobar la seva distribució i conèixer el seu estat de salut. </li></ul><ul><li>Promoure mesures legals per protegir les prades. </li></ul><ul><li>Crear xarxes de zones protegides. </li></ul><ul><li>Realitzar controls. </li></ul><ul><li>Recuperar prades degradades. </li></ul><ul><li>Fer campanyes per salvar-les. </li></ul>
 18. 19. Guia per visitar les prades <ul><li>RECORREGUT LITORAL. </li></ul><ul><li>-Al recorregut litoral podem apreciar la distribució de la prada de posidònia al llarg de la costa. Es poden veure nombrosos materials dipositats a les platges. </li></ul><ul><li>RECORREGUT SUBMARÍ. </li></ul><ul><li>- En el recorregut submarí es pot observar: </li></ul><ul><li>* L’aspecte de la prada. </li></ul><ul><li>* L’alçària de l’escull. </li></ul><ul><li>* La fauna i flora dels rizomes i fulles. </li></ul><ul><li>* Fauna vàgil associada. En la seva majoria, peixos. </li></ul>Estrella de mar ( Echinaster sepositus) Gall ( Zeus faber )
 19. 20. Guia per visitar les prades Lliri de mar ( Antedon mediterranea) Vaquilla Saupe ( Sarpa salpa)

×