La desforestació

2,541 views

Published on

Treball realitzat per Patricia Guasch i Mariuxi Arias de 1r Batxillerat B a

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
210
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La desforestació

 1. 1. La desforestació Mariuxi Arias i Patricia Guasch
 2. 2. ÍNDEX 1.Introducció2.Història3.Període històric 3.1.Segles XV i XVI 3.2.Actualitat4.Desforestació per regions 4.1.Africa 4.2.Àsia i el Pacífic 4.3.Europa
 3. 3. 4.4.Illes Balears 4.5.América Llatina i el Carib 4.6.América del Nord 4.7.Àsia occidental i central5.Efectes de la desforestació sobre el clima6.Causes de la desforestació7.Conclusió8.Bibliografía 
 4. 4. INTRODUCCIÓLa desforestació és la destrucció a gran escala dels boscos per laccióhumana. Milions dhectàrees es degraden o destrueixen anualment.Aquestes son talades o cremades, equivalen a la superficie de un camp defutbol cada dos segons. La desforestació avança a un ritme dunes 17milions d hectàrees a lany i estem perdent els més frondosos boscostropicals. Fa uns 8000 anys hi havia 6000 milions dhectàrees,i des de llavors shadestruït més de la meitat de la coberta forestal de la Terra. De les 3000hectàrees que queden en lactualitat només el 40% són boscos primarisprou grans per albegar la flora i la fauna originals sense suportar el perillde la pèrdua de la biodiversitat.Rússia, Canadà i Brasil alberguen el 70% de la superfície daquests tipusde boscos.
 5. 5. HISTÒRIALa desforestació és un procés antic que sha incrementat en els darrers tres segles,amb una mitjana de sis milions dhectàrees anuals. Principalment es va produiren lHemisferi Nord als segles XVIII i XIX, encara que al segle XX va començara realitzar-se en lHemisferi Sud, especialment en les selves tropicals de la regió delAmazones. Fa uns vuit mil anys, els éssers humans van començar a talar boscos enquantitats petites però significatives.A mesura que lagricultura sanava estenent, lhumà netejava el terreny darbres iarbustos per permetre que la llum del sol arribés fins a terra. Durant lestació secaes cremaven els residus caiguts i els arbres morts i se sembrava en el sòl enriquitamb les cendres.En els sis mil anys que van des de la prehistòria fins al començament de lerahistòrica, lhome va anar millorant les seves eines per treballar la terra. Aquestsavenços van fer que lagricultura fos guanyant terres al bosc que va ser talat allíon aquesta es va desenvolupar.
 6. 6. Període històricFa dos mil anys, a la Xina, Índia, el sud i loest dEuropa i el Magribmediterrani, així com a les terres baixes dAmèrica Central i les terresaltes de Perú, sempraven pràctiques agrícoles sofisticades. Totes aquestesregions són naturalment boscoses, i lagricultura a gran escala va exigirtalar aquests arbres.Lany 1089, Guillem el Conqueridor va ordenar realitzar lestudiDomesday, un estudi dels seus nous dominis. Aquest estudi va demostrarque shavia desforestat el 85% dels camps, així com el 90% de la terracultivable. Set segles abans de lera industrial, Gran Bretanya estavatotalment desforestada i molts dels «boscos» que quedaven estavenprotegits en qualitat de reserves de caça per a la reialesa i la noblesa.El primer cens fiable de la Xina, data de la dinastia Han, el país tenia 57milions dhabitants, amb una densitat que triplicava la dAnglaterra en elmoment de lestudi Domesday, el que implicava que tant Xina com Índiai Indonèsia, zones densament poblades, estaven desboscades ja fa dos milanys. 
 7. 7. Segles XV i XVILes illes del Carib, com també parts de Mèxic i Amèrica Central, comptàvenamb una gran riquesa forestal. Amb larribada dels espanyols a Amèrica va començar lexplotació daquestsboscos i davant un perillós increment del consum, la monarquia espanyolava promulgar lleis per regular laprofitament dels boscos i no comprometrelambient. Davant el poder britànic en els mars, els reis Felip V, Ferran VI i Carles IIIvan incentivar la creació de drassanes en algunes ciutats americanes amblobjectiu de recuperar el poder naval que shavia perdut. Davant aquestasituació, es va produir una gran demanda de fusta per la construcciódaquests vaixells.
 8. 8. ActualitatEn el present, la desforestació ocorre principalment, a Amèrica Llatina,Àfrica Occidental i algunes regions dÀsia.A les selves de lAmazones, el govern brasiler ha encoratjat un creixementràpid en les últimes dècades. Es va construir una supercarretera a lesregions amb major densitat de boscos, i va promoure assentaments humansi urbanitzacions en elles.Als països més desenvolupats es produeixen altres agressions, com la plujaàcida, que comprometen la supervivència dels boscos.En els països menys desenvolupats les masses boscoses es redueixen any rereany, mentre que als països industrialitzats sestan recuperant a causa de lespressions socials.Mentre que els boscos secs tropicals sestan perdent en una taxasubstancialment major, sobretot com a resultat de les tècniques utilitzadesde tala i crema per ser reemplaçades per cultius. La pèrdua de biodiversitates correlaciona generalment amb la tala darbres.
 9. 9. DESFORESTACIÓ PER REGIONS   ● ÀfricaEntre els anys 2000 i 2005 es van perdre uns 4 milionsdhectàrees de boscos a lany, sent la causa principal laconversió a una agricultura permanent de les àreesdeforestadas. Com a mesures contra la desforestació alÀfrica sestà adoptant un sistema de certificació, atesa lapreocupació mundial per obtenir fusta a partir de boscosgestionats de manera sostenible. Dels 306 milions dha deboscos certificats del món (juny 2079), uns 3 milions(només l1%) correspon a Àfrica i la majoria són boscosplantats. Amb uns 15 milions dha de boscos plantats a totel món (FAO, 2006), Àfrica només representa el 5% deltotal.També shan dut a terme altres mesures a nivell regionalcontra la desforestació i la desertificació com la Iniciativade la Gran Muralla Verda del Sàhara (UNU, 2007), ambun enfocament integrat entre lagricultura, la ramaderia ilactivitat forestal.
 10. 10. ● Àsia i el PacíficAquesta regió posseeix el 18,6% de la superfícieforestal mundial, repartida en una gran varietatdecosistemes, com boscos tropicals, boscostemperats, manglars costaners, muntanyes ideserts. La regió comptava amb 734 milions d hectàreesde boscos lany 2005, uns 3 milions més que el2000. Tanmateix, aquest augment va serresultat, en gran mesura, de lalta taxa derepoblació forestal de la Xina, la qual oculta lanotable desaparició de boscos naturals endiversos països, en total, van desaparèixer a laregió 3,7 milions de hectàrees de bosc a lanyentre 2000 i 2005
 11. 11. ● EuropaEuropa compta amb una quarta part dels recursosforestals mundials, aproximadament 1000 milionsdhectàrees, el 81% de les quals es troben a laFederació de Rússia. Les principals amenaces a què senfronten elsrecursos forestals a Europa són de naturalesaambiental, com incendis, brots de plagues itempestes, pluges àcides algunes de les quals espodrien incrementar amb el canvi climàtic
 12. 12. ● Illes BalearsLa desforestació a les Illes Balears sha produït històricament, i esprodueix en lactualitat, fonamentalment per dues causes: a. Lús tradicional del foc per a lobtenció de pastures, el que haprovocat la destrucció dimportants àrees boscoses i de matolls. b. Incendis forestals. Un dels fets que més negativament repercuteixen lecosistema Mediterrani, i especialment a les Illes Balears. Shapassat de comptabilitzar 3 incendis al any 1970 a 115 en lany 1998.Segons dades de lINE, lany 2003 es van produir 110 conats de foc i16 incendis, i la superfície total afectada 219,1 has de terres de conreui 156,6 has de superfície arbrada. Els incendis forestals a les Balears es veuen, a més, afavorits per unasèrie de factors: les característiques climàtiques de les illes, la pèrduade valor econòmic del bosc, la manca de consciència conservacionistaen la major part dels sectors agrícoles, lús de les zones boscoses per aàrees doci i recreació de manera incontrolada, i la concentració depoblació en aquestes zones. 
 13. 13. ● América LLatina i el CaribAmèrica Llatina i el Carib perden cada any 4,7 milions dhectàreesde superfície boscosa, segons dades divulgades avui pel Programade les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) en la setzenaReunió del Fòrum de Ministres de Medi Ambient dAmèrica Llatinai el Carib.Els països desenvolupats inverteixen un 1,5% del seu PIB en mediambientEl deteriorament mediambiental que pateix la regió, que en elsúltims anys ha perdut massa forestal a un ritme mitjà del 0,5 percent anual, la col·loca en una "situació molt crítica", segons elPNUMA. Aquestes dades suposen un preocupant retrocés respecte als anys90, va agregar un expert del programa, Enrique Provencio, que vaadvertir sobre la urgència daugmentar els fons destinats a laconservació de la Natura.
 14. 14. ● América del NordLa regió conté el 17% de la superfície forestal global (677 milionsdhectàrees). Aproximadament una tercera part del territori regional estàcobert de boscos. A causa de la gran varietat de condicions climàtiques hi hauna gran diversitat decosistemes forestals, des de boscos humits tropicals aboscos boreales.Algunos dels boscos més productius del món es troben enaquesta regió.Amèrica del Nord va contribuir en un 2% aproximadament a ladesforestació mundial anual entre 2000 i 2005, encara que la taxa dedesaparició dels boscos presenta una tendència a la baixa.La intensitat i la freqüència dels incendis forestals han augmentat tant alCanadà com als Estats Units, impulsades per prolongades sequeres(atribuïdes al canvi climàtic) i per programes de control dincendis que,encara que han tingut èxit, han incrementat de manera inadvertida laquantitat de material combustible. Digual manera, el canvi climàtic estàfomentant les infestacions de plagues: a loest del Canadà i dels EstatsUnits, 
 15. 15. ● Àsia Occidental i CentralÉs la regió amb menys boscos del món, amb tan solsun 4% de coberta forestal (el 1,1% de la superfícieforestal mundial). La major part de la superfícieforestal correspon a uns pocs països, mentre que en19 països es troba menys del 10% de la cobertaforestal. Prop del 75% de la regió és àrida, amb unabaixa productivitat de biomassa. La vegetació variades matolls desèrtics a Àsia central i la penínsulaAràbiga fins a petites àrees de manglars a la costa delgolf Pèrsic i praderies daltura a Àsia central. A causadaquesta reduïda coberta forestal, els arbres fora delbosc, especialment en granges i en altres terresarbrades, exerceixen importants funcions productivesi protectores.
 16. 16. Efectes de la desforestació en el climaEls efectes més immediats de la desforestació es donen a nivell local.Ambla pèrdua de bosc, la comunitat modifica el sistema que el s ofereix serveisvaluosos, encara que freqüentment menyspreats, com aseegurar el fluxregular d aigua, a més de netejar i pretegir a les comunitats de lesinundacions i la sequera. El bosc actua com un tipus de esponja, queadsorbeix la precipitació durant les tempestes tropicals, reté els sòls iallibera aigua a interals regulars de temps. Aquest tipus de regulació delsboscos plujosos ajuda a moderar els efectes destructius de les inundacionsi l asequera, que ocorren amb la desforestació del boscos.
 17. 17. Causes de la desforestació1.Tala immoderada per extreure la fusta.2.Generació de majors extensions de terra per a lagricultura i la ramaderia.3.Incendis.4.Construcció de més espais urbans i rurals.5.Plagues i malalties dels arbres.
 18. 18. CONCLUSIÓNO MÉS DESFORESTACIÓ !!!
 19. 19. Bibliografíahttp://www.proyectopv.org/1-verdad/deforestacion.htmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3nhttp://braian-deforestacin.blogspot.com.es/2010/12/periodo-historico.htmlhttp://www.monografias.com/trabajos91/deforestacion-concepto/deforestacion-concepto.shtml#historiadahttp://www.eumed.net/libros/2011a/915/Medio%20Ambiente%20Y%20El%20Desarrollo%20Sostenible%20En%20La%20Comunidad%20Autonoma%20dehttp://vicentvercher.wordpress.com/2008/01/28/la-terrible-deforestacion-de-america-latina-y-caribe-el-hombre-enemigo-de-la-naturaleza/%20Baleares.htmhttp://es.mongabay.com/rainforests/0902.htm

×