Aparell reproductor

Biologia i Geologia
Biologia i GeologiaBiologia i Geologia
LA REPRODUCCIÓ HUMANA
* La funció de la reproducció garanteix la supervivència de l’espècie. * En els humans, la reproducció és de tipus sexual , el que vol dir que només és possible entre dos individus de diferent sexe que produeixen cèl·lules sexuals diferents o gàmetes  : l’home produeix espermatozoides i la dona òvuls . *La unió d’aquestes dues cèl·lules es coneix com fecundació i té lloc en l’interior dels òrgans reproductors de la dona ( fecundació interior) . * La cèl·lula que es forma, que s'anomena zigot , es multiplica constantment originant un embrió. *El desenvolupament embrionari, que té lloc en l’interior de l’aparell reproductor femení ( viviparisme ) originarà un nou ésser. LA REPRODUCCIÓ EN ELS HUMANS
L'aparell reproductor o gònada és l'encarregat de produir, mitjançant la gametogènesi, les cèl·lules sexuals o gàmetes , procés que s'activa a partir de la pubertat i que condueïx també a l'aparició dels caràcters sexuals secundaris . També s'encarrega del desenvolupament del nou ésser. L’anatomia i la fisiologia de les gònades són diferents per a cada sexe. Així com també el desenvolupament complet de l'aparell reproductor i l'aparició dels caràcters sexuals secundaris va canviant amb l'edat i amb el sexe.  LES GONADES I EL SEU DESENVOLUPAMENT
DIMORFISME SEXUAL DONA HOME
L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ (EXTERN) La major part de l’aparell reproductor masculí és extern. Les parts visibles són el penis i l’ escrot , una bossa de pell que allotja els dos testicles . L'escrot permet que els testicles estiguin a una temperatura inferior a la del resta del cos, condició necessària per la formació dels espermatozoides. El penis és l'òrgan copulador masculí. L'extrem rep el nom de gland . És una zona molt vascularitzada i molt sensible que presenta un orifici anomenat meat urinari . El gland està recobert d'una pell anomenada prepuci que al retirar-se permet que aflori el gland. La seva excessiva estretor s'anomena fimosi . L'operació de retallar-lo quirúrgicament s'anomena circumcisió .
L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ (INTERN) Dins l’escrot trobem els testicles . A l'interior d'aquests òrgan hi ha uns llargs conductes molt replegats anomenats túbuls seminífers . Els túbuls semínifers desemboquen en una estructura tubular que es replega sobre el testicle anomenada epidídim . Cada epidídim comunica amb un conducte deferent que conduïrà els espermatozoides fins la uretra , que comunica amb l’exterior. També formen part de l’aparell reproductor les glàndules annexes que elaboren secrecions que permeten la maduració dels espermatozoides i els hi proporciona el medi líquid : són  les vesícules seminals , les glàndules de Cowper i la pròstata .
A les parets dels túbuls seminífers es troben les cèl·lules seminals encarregades de la espermatogènesis o formació dels espermatozoides . També es troben les anomenades cèl·lules de Leydig que produeixen l'hormona testosterona, responsable dels caràcters sexuals masculins (veu greu, barba, espatlles amples, etc.). Els espermatozoides acaben de madurar i s’acumulen en l’ epidídim fins al moment de l’ejaculació. ELS TESTICLES Secció de túbuls seminífer.
LES GLÀNDULES ANNEXES Les glàndules annexes aporten substàncies nutritives i protegeixen els espermatozoides en el seu viatge cap a l’òvul. El conjunt de les seves secrecions i els espermetazoides formen el semen . Durant el recorregut dels espermatozoides pel conducte deferent i la uretra les glàndules annexes segreguen les substàncies que constitueixen la part líquida del semen. Aproximadament s'ejaculen uns 3cm 3 de semen amb una concentració d'espermatozoides de 100 milions/cm 3 aprox. LES VESÍCULES SEMINALS : són dos dilatacions en forma de bossa, segreguen un líquid ric en fructosa que nodreix als espermatozoides i aporten la major part del contingut del semen. Aboca la secreció en el primer tram de la uretra, a nivell de la  próstata.
LES GLÀNDULES DE COWPER aboquen a la uretra un líquid viscós que protegeix el seu interior dels residus de l'orina i lubrifica la uretra abans de la sortida del semen LES GLÀNDULES ANNEXES LA PRÒSTATA : és una glàndula de la mida d’una castanya que es situa sota la bufeta i es disposa abraçant la uretra en el seu primer tram. La próstata aboca a la uretra un líquid d’aspecte lletós que protegeix i nodreix els espermatozoides.
L’ ejaculació té lloc amb el penis en erecció. L'erecció es produeïx gràcies a que l’interior del penis presenta tres cilindres de teixit erèctil anomenats: COSSOS CAVERNOSOS COS ESPONJÓS Això provoca l’erecció i l’ augment de mida del penis. EL TEIXTIT ERÈCTIL DEL PENIS cossos cavernosos (2 cossos cavernosos a dalt) i cos esponjós (1 a sota, envoltant la uretra) que en el moment de l'excitació s'omplen de sang.
epidídim prostata uretra túbuls  seminífers testicles bufeta  urinària cossos cavernosos testicles vesícules seminals glàndula de Cowper conductes  deferents prostata escrot gland meat urinari cos  esponjós ANATOMIA DE L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ
En un espermatozoide distingim les següents parts: * Un cap , que conté el paquet de cromosomes i una regió on es concentren els enzims necessàries per degradar les parets de l’òvul anomenada acrosoma . * En la seva part intermèdia o coll es troben les mitocondries, encarregades de produir l'energia necessària perquè aquest pugui arribar fins a l'òvul. * La seva cua o flagel , similar a un fuet, té com objectiu impulsar a l'espermatozoide cap a l'òvul femení. ELS GÀMETES MASCULINS: ELS ESPERMATOZOIDES
L’aparell reproductor femení té com a funcions produir els gàmetes femenins o òvuls , fabricar les hormones sexuals femenines: els estrogens i la progestrona. També és on té lloc la fecundació i la gestació (desenvolupament del fetus fins al seu naixement). És a dir és el cos de la dona el que rep als espermatozoides, i una vegada que l'òvul ha estat fertilitzat, alimenta a l' embrió i després al fetus durant les 40 setmanes de gestació fins a néixer completament format. L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ: PARTS EXTERNES
L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ: PARTS INTERNES
Els ovaris són les gònades femenines que alberguen els òvuls i produïxen les hormones sexuals . Cada 28 dies aprox. els ovaris alliberen un òvul madur, que són recollits per la trompa de Falopi. Les trompes de Fal·lopi són dos canals d'uns deu centímetres de longitud que s'estenen des dels ovaris fins a l'úter. En el seu interior, cadascuna d'elles posseïx unes pestanyes microscòpiques que, al vibrar, ajuden a impulsar a l'òvul en el seu camí cap a l’úter. És en aquest recorregut on l'òvul és fecundat per l'espermatozoide. L' úter és un òrgan muscular buit amb forma de pera, de paret gruixuda i elàstica, que amida de 7 a 8 centímetres de longitud. Les seves parets estan tapissades de teixit epitelial : mucosa uterina anomenada endometri . La seva funció és allotjar l'embrió en desenvolupament fins al seu naixement. Des de la part superior de l'úter sorgeixen, a cada costat, les trompes de Falopi, pel seu extrem inferior,regió coneguda com coll o cérvix , s'uneix amb la vagina. La vagina és un conducte musculós i elàstic d'uns 8 a 15 cm de longitud. Allotja el penis de l'home durant la relació sexual i és el canal de sortida del bebé quan el part és normal. L’ himen és una membrana que tapa l’entrada. L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ: PARTS INTERNES
L’ÒVUL Són cèl·lules inmòbils i grans. Quan l'òvul surt de l'ovari, passa a la trompa de Fal·lopi, on es pot quedar un període curt de temps. En aquest interval serà fecundat o morirà. Ovari alliberant un òvul
EL CICLE MENSTRUAL El procés de formació i maduració dels òvuls es denomina ovogénesis . És un procés que comença en l'etapa embrionària. Al néixer una nena ja té al voltant de 400 mil  òvuls en estat inmadur, que són emmagatzemats en uns fol·licles similars a uns sacs. El pròces de maduració dels òvuls es rependrà a la pubertat. De manera cíclica cada mes un dels ovaris madurarà un fol·licle que alliberarà un òvul. Aquest procès, controlat per hormones segregades en la hipòfisi i en el propi ovari es coneix com cicle menstrual . La durada sol ser de 24 a 35 dies, amb una mitjana de 28 dies. Però la regularitat del cicle és variable, fins i tot en una mateixa dona.
El cicle comença amb el creixement i desenvolupament d’un fol·licle d’un dels ovaris, que va madurant i passant per varis estadis. La hormona hipofisiària FSH estimula la maduració d’un fol·licle ovàric i que aquest produeixi estrogen , l’hormona que estimula l’engruiximent de l'endometri de l'úter. Al voltant del dia 14 el fol.licle, estimulat per l’hormona LH allibera un òvul cap a les trompes de Falopi, procès conegut com ovulació .  EL CICLE MENSTRUAL: FASE FOL·LICULAR
Després de l’ovulació el fol·licle degenera, acumula greix i es converteix en el cos luti , que serà l’encarregat de produir l’hormona progesterona que estimularà el creixement de l’endometri de l’úter en el cas que hi hagi fecundació. EL CICLE MENSTRUAL: FASE LÚTIA En conseqüència l’ endometri es desenvolupa, augmenta la vasculartització i de mida per poder nodrir el futur embrió. Si no hi ha fecundació el cos luti mor als 14 dies.
Si no hi ha fecundació: el cos luti s'atrofia 14 dies després de l’ovulació, cessant la producció d'hormones i provocant que l'endometri es desprengui i surti per la vagina a l'exterior, produint una hemorràgia denominada menstruació  o regla, que sol durar de 3 a 5 dies. Alhora a l’ovari un altre fol·licle comença el seu procès de maduració i torna a començar un altre cicle menstrual.  EL CICLE MENSTRUAL: LA MENSTRUACIÓ
EL CICLE MENSTRUAL: Gràfic
LA  FECUNDACIÓ La fecundació és la unió dels gàmetes (n) per donar lloc a un zigot(2n). Té lloc a l’interior de les trompes de Fal·lopi. Només un dels espermatozoides, del centenar que han arribat fins l’òvul, lograrà penetrar-lo.
LA FECUNDACIÓ: FUSIÓ DELS GÀMETES. L’ acrosoma de l’espermatozoide conté enzims que degraden la zona pel·lúcida de l’òvul. El cap de l’espermatozoide podrà pentrar fins el citoplasma. Aleshores la composició de la membrana de l’òvul canvia i es fa impermeable a qualsevol altre espermatozoide.
El zigot comença el seu viatge fins a implantar-se a l’úter. Durant aquest viatge comença a dividir-se i comença a desenvolupar-se com embrió. A partir de les 16 cèl·lules es comença parlar de mòrula . A continuació algunes cèl·lules continuen dividint-se i desplaçant-se i passen a un estat que es denomina blàstula . Aproximadament al sisé dia després de la fecundació la blàstula arriba a l’úter i s'implanta a l'endometri (etapa coneguda com anidament ) i continua la seva divisió i transformació que donarà lloc a l’embrió . LA PRIMERA SETMANA DE GESTACIÓ
FECUNDACIÓ, PRIMERES DIVISIONS DEL ZIGOT i ANIDAMENT
La placenta comença a formar-se a partir de la quarta setmana després de la fecundació a partir de teixits de l'embrió i de l'endometri matern i està totalment formada el 3r mes. Aquest òrgan permetrà, a través del cordó umbilical, alimentar a l'embrió i retirar i eliminar els productes de deixalla. Alhora que actuarà com barrera defensiva. La placenta també té una important funció endocrina: secreta hormones que possibilitaran la gestació i el desenvolupament de les glàndules mamàries. LA PLACENTA Sang fetal Sang materna
LA GESTACIÓ O EMBARÀS
 
IMATGES DE LES PRIMERES ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI
 
 
Final del sisé mes
 
EL PART El part pot definir-se com el període caracteritzat per la presència de contraccions uterines regulars i doloroses, acompanyades d'un aplanament i una dilatació cervical evident i progressiva i que acaba amb la sortida del fetus a l'exterior del cos matern. El part es divideix en tres períodes o fase: - Període de dilatació - Període d'expulsió - Període de deslliurament
En aquesta etapa s'inicien les contraccions uterines , regulars i doloroses que passen de produir-se cada mitja hora fins a esdevenir cada 3 minuts. La fase comença amb l’estovament i l’ esborrament del coll uterí. A continuació el coll de l’úter es dilata fins a tenir una obertura de 10 cm. Pot haver trencament de l’amni i abocament del líquid amniòtic (“ trencar aigües ”). Aquesta fase pot durar entre 5-20 hores. EL PART: FASE DE DILATACIÓ
EL PART: FASE D’EXPULSIÓ A causa de la bipedisme, els ossos del maluc han sofert modificacions pel que fa a la resta de primats i el canal del part forma angles; a més, l'úter forma un angle recte amb la vagina. És l’etapa compresa entre la dilatació completa i el naixement de la criatura. Les contraccións són més intenses. Gràcies a elles i a la musculatura abdominal de la mare, el bebé és empès cap a l’exterior. El fetus ha de realitzar una sèrie de rotacions del cap i dels muscles per a avançar per aquest tortuós passadís.
Embrió de 5 setmanes (10 mm) EL PART: FASE DE DESLLIURAMENT Als 20-30 minuts d’haver-se produït el naixement, les contraccions es reprenen amb la finalitat d’expulsar la placenta. Això es coneix com fase de deslliurament , i va acompanyada d’hemorragies.
FI
1 of 39

More Related Content

What's hot(20)

Aparell reproductor masculiAparell reproductor masculi
Aparell reproductor masculi
toniblanes5.9K views
Aparell reproductor masculiAparell reproductor masculi
Aparell reproductor masculi
Teresa Montenegro8.4K views
La reproducció dels animals La reproducció dels animals
La reproducció dels animals
Joan Camps Pons14.8K views
LES ETAPES DE LA VIDALES ETAPES DE LA VIDA
LES ETAPES DE LA VIDA
Diego García4.1K views
La ReproduccióLa Reproducció
La Reproducció
Pau Boada Cicle Superior22.8K views
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
CC NN8.2K views
La reproducció de les personesLa reproducció de les persones
La reproducció de les persones
Joan Camps Pons3.1K views
òRgans sexualsòRgans sexuals
òRgans sexuals
Mprof2.6K views
Aparell reproductor jordiAparell reproductor jordi
Aparell reproductor jordi
jordiclave3K views
Les màquinesLes màquines
Les màquines
Joan Camps Pons3.7K views
Reproducció humana p.pointReproducció humana p.point
Reproducció humana p.point
La cova de la Cova3.6K views
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporània
nuriamg67.9K views
L'embaràsL'embaràs
L'embaràs
cristina_2314.9K views
UD4 SÍNTESI ABIÒTICA (OPARIN I MILLER)UD4 SÍNTESI ABIÒTICA (OPARIN I MILLER)
UD4 SÍNTESI ABIÒTICA (OPARIN I MILLER)
Departament d'Educació23.4K views
L’embaràs i el partL’embaràs i el part
L’embaràs i el part
Marian Ferragut Roser8.4K views
Funcions esquelet i com són els ossos. 2Funcions esquelet i com són els ossos. 2
Funcions esquelet i com són els ossos. 2
Marcos Sarabia Alonso13.6K views
L'electricitat i el magnetismeL'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetisme
rogembak39.2K views

Viewers also liked

Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductorCC NN
5.3K views44 slides

Viewers also liked(20)

Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
CC NN5.3K views
Resultado 12 01-2014Resultado 12 01-2014
Resultado 12 01-2014
Evandro Lira528 views
GametogènesiGametogènesi
Gametogènesi
Biologia i Geologia1K views
Activitat arc reflexActivitat arc reflex
Activitat arc reflex
Biologia i Geologia3.7K views
L'aigua dels astronautesL'aigua dels astronautes
L'aigua dels astronautes
Biologia i Geologia2.5K views
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
escorialdigital7.1K views
Aparell digestiu. Les funcions digestivesAparell digestiu. Les funcions digestives
Aparell digestiu. Les funcions digestives
Biologia i Geologia3.5K views
Dossier ecosistemesDossier ecosistemes
Dossier ecosistemes
Biologia i Geologia757 views
Dossier activitats unitat 9 evolucióDossier activitats unitat 9 evolució
Dossier activitats unitat 9 evolució
Biologia i Geologia2K views
El procès de l’embaràsEl procès de l’embaràs
El procès de l’embaràs
esther1.5K views
La reproduccioLa reproduccio
La reproduccio
Elisabet1.1K views
7 aparato reproductor7 aparato reproductor
7 aparato reproductor
Roman Ramirez1.1K views
ReproduccióReproducció
Reproducció
Jordi Bas3.8K views
T7 estructura dels ecosistemesT7 estructura dels ecosistemes
T7 estructura dels ecosistemes
montsejaen8.4K views
Aparell excretorAparell excretor
Aparell excretor
dtors2K views
T7 dinàmica dels ecosistemesT7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemes
montsejaen11.8K views
ADN I BIOTECNOLOGIAADN I BIOTECNOLOGIA
ADN I BIOTECNOLOGIA
Departament d'Educació31.9K views
APARELL EXCRETORAPARELL EXCRETOR
APARELL EXCRETOR
Departament d'Educació107.2K views
L'APARELL CIRCULATORIL'APARELL CIRCULATORI
L'APARELL CIRCULATORI
Departament d'Educació98.4K views
El Desarrollo EmbrionarioEl Desarrollo Embrionario
El Desarrollo Embrionario
yramsan72.3K views

Similar to Aparell reproductor

Aparell ReproductorAparell Reproductor
Aparell ReproductorSimbiosi
2.4K views12 slides
La reproduccióLa reproducció
La reproduccióStela P. Romero
1.2K views27 slides
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductordiviii
258 views51 slides

Similar to Aparell reproductor(20)

Aparell ReproductorAparell Reproductor
Aparell Reproductor
Simbiosi2.4K views
La reproduccióLa reproducció
La reproducció
Stela P. Romero1.2K views
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
diviii258 views
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
diviii220 views
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
diviii1.2K views
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
diviii250 views
La reproduccio humana 4La reproduccio humana 4
La reproduccio humana 4
Maria Salom781 views
Tema 2Tema 2
Tema 2
guest1048d02.1K views
Aparell reproductorAparell reproductor
Aparell reproductor
Alberto Gayoso1.3K views
La reproduccióLa reproducció
La reproducció
mgil22431.3K views
Powerpoint tema 4 de mediPowerpoint tema 4 de medi
Powerpoint tema 4 de medi
amayans1.1K views
D'una cèl·lula a moltes: com comença totD'una cèl·lula a moltes: com comença tot
D'una cèl·lula a moltes: com comença tot
Departament d'Educació2.9K views

More from Biologia i Geologia(20)

Activitats perfil topogràficActivitats perfil topogràfic
Activitats perfil topogràfic
Biologia i Geologia1.6K views
Problemes de genèticaProblemes de genètica
Problemes de genètica
Biologia i Geologia4.3K views
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Biologia i Geologia390 views
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Biologia i Geologia488 views
La meva alimentació 1La meva alimentació 1
La meva alimentació 1
Biologia i Geologia657 views
La meva alimentacióLa meva alimentació
La meva alimentació
Biologia i Geologia160 views
Aigües subterràniesAigües subterrànies
Aigües subterrànies
Biologia i Geologia228 views
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia9.5K views
Problemes de genètica primera i segona lleiProblemes de genètica primera i segona llei
Problemes de genètica primera i segona llei
Biologia i Geologia4.4K views
28 problemes resolts28 problemes resolts
28 problemes resolts
Biologia i Geologia9.4K views
Unitat1 la cèl·lula, unitat de vidaUnitat1 la cèl·lula, unitat de vida
Unitat1 la cèl·lula, unitat de vida
Biologia i Geologia1.3K views
Instruccions 3r d'ESO curs 16-17Instruccions 3r d'ESO curs 16-17
Instruccions 3r d'ESO curs 16-17
Biologia i Geologia410 views
Instruccions 1r d'ESO curs 2016-17Instruccions 1r d'ESO curs 2016-17
Instruccions 1r d'ESO curs 2016-17
Biologia i Geologia446 views
Feina pendents 3r esoFeina pendents 3r eso
Feina pendents 3r eso
Biologia i Geologia714 views
Feina pendents 1r d’esoFeina pendents 1r d’eso
Feina pendents 1r d’eso
Biologia i Geologia1.3K views
Biologia 2n batx, presentacióBiologia 2n batx, presentació
Biologia 2n batx, presentació
Biologia i Geologia1.1K views
Normes inici del curs 2015 16 esoNormes inici del curs 2015 16 eso
Normes inici del curs 2015 16 eso
Biologia i Geologia3.1K views

Recently uploaded(8)

ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 views
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 views
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 views
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 views
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 views
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 views
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 views
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 views

Aparell reproductor

 • 2. * La funció de la reproducció garanteix la supervivència de l’espècie. * En els humans, la reproducció és de tipus sexual , el que vol dir que només és possible entre dos individus de diferent sexe que produeixen cèl·lules sexuals diferents o gàmetes  : l’home produeix espermatozoides i la dona òvuls . *La unió d’aquestes dues cèl·lules es coneix com fecundació i té lloc en l’interior dels òrgans reproductors de la dona ( fecundació interior) . * La cèl·lula que es forma, que s'anomena zigot , es multiplica constantment originant un embrió. *El desenvolupament embrionari, que té lloc en l’interior de l’aparell reproductor femení ( viviparisme ) originarà un nou ésser. LA REPRODUCCIÓ EN ELS HUMANS
 • 3. L'aparell reproductor o gònada és l'encarregat de produir, mitjançant la gametogènesi, les cèl·lules sexuals o gàmetes , procés que s'activa a partir de la pubertat i que condueïx també a l'aparició dels caràcters sexuals secundaris . També s'encarrega del desenvolupament del nou ésser. L’anatomia i la fisiologia de les gònades són diferents per a cada sexe. Així com també el desenvolupament complet de l'aparell reproductor i l'aparició dels caràcters sexuals secundaris va canviant amb l'edat i amb el sexe. LES GONADES I EL SEU DESENVOLUPAMENT
 • 5. L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ (EXTERN) La major part de l’aparell reproductor masculí és extern. Les parts visibles són el penis i l’ escrot , una bossa de pell que allotja els dos testicles . L'escrot permet que els testicles estiguin a una temperatura inferior a la del resta del cos, condició necessària per la formació dels espermatozoides. El penis és l'òrgan copulador masculí. L'extrem rep el nom de gland . És una zona molt vascularitzada i molt sensible que presenta un orifici anomenat meat urinari . El gland està recobert d'una pell anomenada prepuci que al retirar-se permet que aflori el gland. La seva excessiva estretor s'anomena fimosi . L'operació de retallar-lo quirúrgicament s'anomena circumcisió .
 • 6. L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ (INTERN) Dins l’escrot trobem els testicles . A l'interior d'aquests òrgan hi ha uns llargs conductes molt replegats anomenats túbuls seminífers . Els túbuls semínifers desemboquen en una estructura tubular que es replega sobre el testicle anomenada epidídim . Cada epidídim comunica amb un conducte deferent que conduïrà els espermatozoides fins la uretra , que comunica amb l’exterior. També formen part de l’aparell reproductor les glàndules annexes que elaboren secrecions que permeten la maduració dels espermatozoides i els hi proporciona el medi líquid : són les vesícules seminals , les glàndules de Cowper i la pròstata .
 • 7. A les parets dels túbuls seminífers es troben les cèl·lules seminals encarregades de la espermatogènesis o formació dels espermatozoides . També es troben les anomenades cèl·lules de Leydig que produeixen l'hormona testosterona, responsable dels caràcters sexuals masculins (veu greu, barba, espatlles amples, etc.). Els espermatozoides acaben de madurar i s’acumulen en l’ epidídim fins al moment de l’ejaculació. ELS TESTICLES Secció de túbuls seminífer.
 • 8. LES GLÀNDULES ANNEXES Les glàndules annexes aporten substàncies nutritives i protegeixen els espermatozoides en el seu viatge cap a l’òvul. El conjunt de les seves secrecions i els espermetazoides formen el semen . Durant el recorregut dels espermatozoides pel conducte deferent i la uretra les glàndules annexes segreguen les substàncies que constitueixen la part líquida del semen. Aproximadament s'ejaculen uns 3cm 3 de semen amb una concentració d'espermatozoides de 100 milions/cm 3 aprox. LES VESÍCULES SEMINALS : són dos dilatacions en forma de bossa, segreguen un líquid ric en fructosa que nodreix als espermatozoides i aporten la major part del contingut del semen. Aboca la secreció en el primer tram de la uretra, a nivell de la próstata.
 • 9. LES GLÀNDULES DE COWPER aboquen a la uretra un líquid viscós que protegeix el seu interior dels residus de l'orina i lubrifica la uretra abans de la sortida del semen LES GLÀNDULES ANNEXES LA PRÒSTATA : és una glàndula de la mida d’una castanya que es situa sota la bufeta i es disposa abraçant la uretra en el seu primer tram. La próstata aboca a la uretra un líquid d’aspecte lletós que protegeix i nodreix els espermatozoides.
 • 10. L’ ejaculació té lloc amb el penis en erecció. L'erecció es produeïx gràcies a que l’interior del penis presenta tres cilindres de teixit erèctil anomenats: COSSOS CAVERNOSOS COS ESPONJÓS Això provoca l’erecció i l’ augment de mida del penis. EL TEIXTIT ERÈCTIL DEL PENIS cossos cavernosos (2 cossos cavernosos a dalt) i cos esponjós (1 a sota, envoltant la uretra) que en el moment de l'excitació s'omplen de sang.
 • 11. epidídim prostata uretra túbuls seminífers testicles bufeta urinària cossos cavernosos testicles vesícules seminals glàndula de Cowper conductes deferents prostata escrot gland meat urinari cos esponjós ANATOMIA DE L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ
 • 12. En un espermatozoide distingim les següents parts: * Un cap , que conté el paquet de cromosomes i una regió on es concentren els enzims necessàries per degradar les parets de l’òvul anomenada acrosoma . * En la seva part intermèdia o coll es troben les mitocondries, encarregades de produir l'energia necessària perquè aquest pugui arribar fins a l'òvul. * La seva cua o flagel , similar a un fuet, té com objectiu impulsar a l'espermatozoide cap a l'òvul femení. ELS GÀMETES MASCULINS: ELS ESPERMATOZOIDES
 • 13. L’aparell reproductor femení té com a funcions produir els gàmetes femenins o òvuls , fabricar les hormones sexuals femenines: els estrogens i la progestrona. També és on té lloc la fecundació i la gestació (desenvolupament del fetus fins al seu naixement). És a dir és el cos de la dona el que rep als espermatozoides, i una vegada que l'òvul ha estat fertilitzat, alimenta a l' embrió i després al fetus durant les 40 setmanes de gestació fins a néixer completament format. L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ
 • 14.
 • 16. Els ovaris són les gònades femenines que alberguen els òvuls i produïxen les hormones sexuals . Cada 28 dies aprox. els ovaris alliberen un òvul madur, que són recollits per la trompa de Falopi. Les trompes de Fal·lopi són dos canals d'uns deu centímetres de longitud que s'estenen des dels ovaris fins a l'úter. En el seu interior, cadascuna d'elles posseïx unes pestanyes microscòpiques que, al vibrar, ajuden a impulsar a l'òvul en el seu camí cap a l’úter. És en aquest recorregut on l'òvul és fecundat per l'espermatozoide. L' úter és un òrgan muscular buit amb forma de pera, de paret gruixuda i elàstica, que amida de 7 a 8 centímetres de longitud. Les seves parets estan tapissades de teixit epitelial : mucosa uterina anomenada endometri . La seva funció és allotjar l'embrió en desenvolupament fins al seu naixement. Des de la part superior de l'úter sorgeixen, a cada costat, les trompes de Falopi, pel seu extrem inferior,regió coneguda com coll o cérvix , s'uneix amb la vagina. La vagina és un conducte musculós i elàstic d'uns 8 a 15 cm de longitud. Allotja el penis de l'home durant la relació sexual i és el canal de sortida del bebé quan el part és normal. L’ himen és una membrana que tapa l’entrada. L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ: PARTS INTERNES
 • 17. L’ÒVUL Són cèl·lules inmòbils i grans. Quan l'òvul surt de l'ovari, passa a la trompa de Fal·lopi, on es pot quedar un període curt de temps. En aquest interval serà fecundat o morirà. Ovari alliberant un òvul
 • 18. EL CICLE MENSTRUAL El procés de formació i maduració dels òvuls es denomina ovogénesis . És un procés que comença en l'etapa embrionària. Al néixer una nena ja té al voltant de 400 mil òvuls en estat inmadur, que són emmagatzemats en uns fol·licles similars a uns sacs. El pròces de maduració dels òvuls es rependrà a la pubertat. De manera cíclica cada mes un dels ovaris madurarà un fol·licle que alliberarà un òvul. Aquest procès, controlat per hormones segregades en la hipòfisi i en el propi ovari es coneix com cicle menstrual . La durada sol ser de 24 a 35 dies, amb una mitjana de 28 dies. Però la regularitat del cicle és variable, fins i tot en una mateixa dona.
 • 19. El cicle comença amb el creixement i desenvolupament d’un fol·licle d’un dels ovaris, que va madurant i passant per varis estadis. La hormona hipofisiària FSH estimula la maduració d’un fol·licle ovàric i que aquest produeixi estrogen , l’hormona que estimula l’engruiximent de l'endometri de l'úter. Al voltant del dia 14 el fol.licle, estimulat per l’hormona LH allibera un òvul cap a les trompes de Falopi, procès conegut com ovulació . EL CICLE MENSTRUAL: FASE FOL·LICULAR
 • 20. Després de l’ovulació el fol·licle degenera, acumula greix i es converteix en el cos luti , que serà l’encarregat de produir l’hormona progesterona que estimularà el creixement de l’endometri de l’úter en el cas que hi hagi fecundació. EL CICLE MENSTRUAL: FASE LÚTIA En conseqüència l’ endometri es desenvolupa, augmenta la vasculartització i de mida per poder nodrir el futur embrió. Si no hi ha fecundació el cos luti mor als 14 dies.
 • 21. Si no hi ha fecundació: el cos luti s'atrofia 14 dies després de l’ovulació, cessant la producció d'hormones i provocant que l'endometri es desprengui i surti per la vagina a l'exterior, produint una hemorràgia denominada menstruació o regla, que sol durar de 3 a 5 dies. Alhora a l’ovari un altre fol·licle comença el seu procès de maduració i torna a començar un altre cicle menstrual. EL CICLE MENSTRUAL: LA MENSTRUACIÓ
 • 23. LA FECUNDACIÓ La fecundació és la unió dels gàmetes (n) per donar lloc a un zigot(2n). Té lloc a l’interior de les trompes de Fal·lopi. Només un dels espermatozoides, del centenar que han arribat fins l’òvul, lograrà penetrar-lo.
 • 24. LA FECUNDACIÓ: FUSIÓ DELS GÀMETES. L’ acrosoma de l’espermatozoide conté enzims que degraden la zona pel·lúcida de l’òvul. El cap de l’espermatozoide podrà pentrar fins el citoplasma. Aleshores la composició de la membrana de l’òvul canvia i es fa impermeable a qualsevol altre espermatozoide.
 • 25. El zigot comença el seu viatge fins a implantar-se a l’úter. Durant aquest viatge comença a dividir-se i comença a desenvolupar-se com embrió. A partir de les 16 cèl·lules es comença parlar de mòrula . A continuació algunes cèl·lules continuen dividint-se i desplaçant-se i passen a un estat que es denomina blàstula . Aproximadament al sisé dia després de la fecundació la blàstula arriba a l’úter i s'implanta a l'endometri (etapa coneguda com anidament ) i continua la seva divisió i transformació que donarà lloc a l’embrió . LA PRIMERA SETMANA DE GESTACIÓ
 • 26. FECUNDACIÓ, PRIMERES DIVISIONS DEL ZIGOT i ANIDAMENT
 • 27. La placenta comença a formar-se a partir de la quarta setmana després de la fecundació a partir de teixits de l'embrió i de l'endometri matern i està totalment formada el 3r mes. Aquest òrgan permetrà, a través del cordó umbilical, alimentar a l'embrió i retirar i eliminar els productes de deixalla. Alhora que actuarà com barrera defensiva. La placenta també té una important funció endocrina: secreta hormones que possibilitaran la gestació i el desenvolupament de les glàndules mamàries. LA PLACENTA Sang fetal Sang materna
 • 28. LA GESTACIÓ O EMBARÀS
 • 29.  
 • 30. IMATGES DE LES PRIMERES ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI
 • 31.  
 • 32.  
 • 34.  
 • 35. EL PART El part pot definir-se com el període caracteritzat per la presència de contraccions uterines regulars i doloroses, acompanyades d'un aplanament i una dilatació cervical evident i progressiva i que acaba amb la sortida del fetus a l'exterior del cos matern. El part es divideix en tres períodes o fase: - Període de dilatació - Període d'expulsió - Període de deslliurament
 • 36. En aquesta etapa s'inicien les contraccions uterines , regulars i doloroses que passen de produir-se cada mitja hora fins a esdevenir cada 3 minuts. La fase comença amb l’estovament i l’ esborrament del coll uterí. A continuació el coll de l’úter es dilata fins a tenir una obertura de 10 cm. Pot haver trencament de l’amni i abocament del líquid amniòtic (“ trencar aigües ”). Aquesta fase pot durar entre 5-20 hores. EL PART: FASE DE DILATACIÓ
 • 37. EL PART: FASE D’EXPULSIÓ A causa de la bipedisme, els ossos del maluc han sofert modificacions pel que fa a la resta de primats i el canal del part forma angles; a més, l'úter forma un angle recte amb la vagina. És l’etapa compresa entre la dilatació completa i el naixement de la criatura. Les contraccións són més intenses. Gràcies a elles i a la musculatura abdominal de la mare, el bebé és empès cap a l’exterior. El fetus ha de realitzar una sèrie de rotacions del cap i dels muscles per a avançar per aquest tortuós passadís.
 • 38. Embrió de 5 setmanes (10 mm) EL PART: FASE DE DESLLIURAMENT Als 20-30 minuts d’haver-se produït el naixement, les contraccions es reprenen amb la finalitat d’expulsar la placenta. Això es coneix com fase de deslliurament , i va acompanyada d’hemorragies.
 • 39. FI