Successfully reported this slideshow.

Activitat colesterol estrogen

2,500 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat colesterol estrogen

  1. 1. Llegeix, observa la gràfica i contesta:Instituts Nacionals de Salut han demostrat que els nivells de colesterol de les dones es corresponen amb elscanvis mensuals en els nivells d’estrogen. Aquesta variació natural, suggereixen, podria indicar la necessitatde tenir en compte les fases del cicle menstrual duna dona abans davaluar les seves mesures decolesterol. De mitjana, el nivell total de colesterol de les dones en lestudi va variar el 19 per cent al llarg delcicle menstrual.En un cicle normal, els nivells destrogen augmenten constantment com lòvul madura, amb un pic justabans de lovulació. Estudis previs han demostrat que prendre les formulacions que contenen estrogen -anticonceptius orals o teràpia hormonal per la menopausa - pot afectar els nivells de colesterol. No obstantaixò, els resultats dels estudis que examinen els efectes de forma natural els nivells de lhormona sobre elcolesterol no han estat concloents.Lestudi va comparar l’estrogen amb els nivells de colesterol i triglicèrids entre 259 dones sanes dentre 18 i44 anys dedat. Al 94 per cent deles voluntàries, els investigadors van prendre 14 o més mesuramentsdurant dos cicles menstruals.La majoria de les dones eren físicament actives i no fumaven.Només el 5 percent tingué nivells de colesterol total superiors a 200 mg / dL, considerat el límit dalt risc de malaltiacardíaca.No obstant això, els nivells de colesterol entre un 19,7 per cent de les dones va arribar a 200 mg /dL almenys una vegada.Un petit grup de dones obeses de més de 40 van mostrar una major fluctuació en els nivells de colesteroldurant els seus cicles.Perquè creus que cal tenir en compte aquest estudi quan es prenen mostres de sang a les dones?

×