Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. industrialització

1,116 views

Published on

Presentació Industrialitzaciñó (unitats 3 i 5)

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

3. industrialització

 1. 1. UNITAT 4 LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES
 2. 2. 1. CAUSES A - LA REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA - Disminució mortalitat sobre tot infantil (millora alimentació, higiene i medicina). - Es manté natalitat alta (falta mitjans anticonceptius, treball infantil...) - Augmenta l’esperança de vida. Gran creixement població Europa; de 140 milions, el 1750, a 266, el 1850.
 3. 3. AGB.- REVOLUCIÓ AGRÍCOLA L’augment de població augmenta la demanda d’aliments. -Privatización terra. Lleis tancament, desamortitzacions, fi règim senyorial...
 4. 4. - Nous mètodes i tècniques; Norfolk (fi del guaret)
 5. 5. - Mecanització (arada roterham, segadores, sembradores,...), nous cultius (blat d´Índies, patata), millora ganaderia... Millora alimentació i éxode rural
 6. 6. 2. El sorgiment de la indústria - Màquina vapor (James Watt 1769). Aparició fàbriques.
 7. 7. Lightshot
 8. 8. • INDÚSTRIA TEXTIL Mecanització; cotó
 9. 9. SIDERÚRGIASIDERÚRGIA Demanda creixent de ferró
 10. 10. STEPHENSON 1829. 1830 primer ferrocarril Liverpool Manchester 3.- LA REVOLUCIÓ DEL TRANSPORT. Ferrocarril i vaixells de vapor
 11. 11. Increment comerç. Teories del Lliurecanvisme i el Proteccionisme. P-90
 12. 12. 4. CARACTERÍSTIQUES DEL CAPITALISME I EL LIBERALISME - Individualisme; l’interès personal i la recerca del benefici són els motors de l’economia. - L’economia la regula el mercat, l’oferta i la demanda - L’Estat no ha d’intervenir en economia. - Expansió; Desenvolupament Banca, borsa i societats anònimes. Adam Smith(1723-1790). Assaig sobre la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions.1776
 13. 13. Problemes: crisis periòdiques per excès d’oferta i falta de protecció (seguretat social, atur, jubilació…)
 14. 14. 5. SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 1870 – 1914. -Noves fonts d’energia; electricitat i petroli. -Nous sectors econòmics; bens de consum (automòbil) química, alumini…
 15. 15. 5. SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 1870 – 1914. -Noves fonts d’energia; electricitat i petroli. -Nous sectors econòmics; bens de consum (automòbil) química, alumini…
 16. 16. NOVES ORGANTZACIONS INDUSTRIALS: Taylorisme aplicat per Ford (fabricació en sèrie , cadena de muntatge...) Concentració industrial; càrtel, holding, trust, monopoli...
 17. 17. 6.- LA SOCIETAT de classes.
 18. 18. 6.- ELS MOVIMENTS OBRERS. A.- LUDDISME; destrucció de màquines (Alcoi, Fàbrica Bonaplata a Barcelona)
 19. 19. B.- SOCIETATS DE SOCORS MUTUS. Ajuda en cas de malaltia, caixa de resistència. C.- SINDICATS; lluita per millorar condicions laborals (sou, horaris, treball infantil) UGT.
 20. 20. MARXISME ANARQUISME
 21. 21. LES INTERNACIONALS OBRERES Unió dels obrers del món per lluitar contra Capitalisme. Primera (1864-1876). Marxistes i anarquistes Segona (1889-1914): Només marxista crea himne i dia treballadors
 22. 22. Pablo Iglesias funda el PSOE (1879). Fundació UGT 1888 ANARQUISTESMARXISTES 1897 1878
 23. 23. CAUSES RETARD INDUSTRIALITZACIÓ ESPANYOLA - MORTALITAT MÉS ELEVADA. Crisis subsistència 1.- Menor creixement demogràfic. 2.-2.- Societat - Absència burgesia industrial. Jornalers molt nombrosos amb poca capacitat de consum
 24. 24. 3 .- RETARD AGRICULTURA Mentalitat rentista, latifundis, jornalers… 4.- INDÚSTRIA Falta de capital, fonts d’energia, problemes transport, proteccionisme.
 25. 25. 5.- POSICIÓ ALLUNYADA Respecte als nuclis més industrialitzats
 26. 26. MOVIMENT OBRER LUDDISME SINDICATS

×