Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Reproducció Humana

12,308 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

La Reproducció Humana

 1. 1. La reproducció humana <ul><li>Coneixement del Medi </li></ul><ul><li>6é de Primària </li></ul>
 2. 2. La reproducció. Els aparells reproductors <ul><li>Les diferències corporals entre les dones i els homes s’anomenen caràcters sexuals. </li></ul><ul><li>Caràcters sexuals primaris: òrgans reproductors. </li></ul><ul><li>Caràcters sexuals secundaris: característiques físiques que permeten distingir una dona i un home però que no estan directament relacionades amb la reproducció. </li></ul><ul><ul><li>Borrissol arreu del cos dels homes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Veu grossa dels homes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Veu aguda de les dones. </li></ul></ul>
 3. 3. La reproducció. Els aparells reproductors <ul><li>L’aparell reproductor femení està format per diversos òrgans: ovaris, trompes de Fal·lopi, úter i vagina. </li></ul><ul><li>Ovaris : són dos i madura cada mes un òvul en un ovari diferent. </li></ul><ul><li>Trompes de Fal·lopi : són dues i comuniquen els ovaris amb l’úter. </li></ul><ul><li>L’ úter : òrgan on es desenvolupa el bebé durant l’embaràs. </li></ul><ul><li>Vagina : comunica l´úter amb l’exterior. </li></ul>mamelles trompa de Fal·lopi ovari úter úter ovari ovari trompa de Fal·lopi vagina
 4. 4. La reproducció. Els aparells reproductors <ul><li>L’aparell reproductor masculí està format per diversos òrgans: testicles, pròstata, vesícules seminals i penis. </li></ul><ul><li>Testicles : són dos i fabriquen espermatozoides contínuament. Estan protegits per l’ escrot . </li></ul><ul><li>Pròstata i vesícules seminals : fabriquen l’esperma, que serveix de transport i d’aliment als espermatozoides. </li></ul><ul><li>Penis : òrgan pel qual els espermatozoides ixen a l’exterior. A l’interior del penis hi ha l’ uretra . </li></ul>conductes deferents penis escrot testicle testicle uretra vesícules seminals pròstata testicles
 5. 5. La fecundació <ul><li>Els òvuls són les cèl·lules sexuals femenines, és a dir, són cèl·lules encarregades de la reproducció. </li></ul><ul><li>Els òvuls d’una xiqueta només maduren quan arriba a la pubertat. </li></ul><ul><li>En madura un cada 28 dies en un ovari diferent. </li></ul><ul><li>L’òvul recorre la trompa de Fal·lopi i arriba a l’úter. </li></ul><ul><li>Menstruació o regla : hemorràgia que es produeix per a expulsar l’ovul si no hi ha hagut fecundació. </li></ul>nucli nucli cap cua membrana
 6. 6. La fecundació <ul><li>Els espermatozoides són les cèl·lules sexuals masculines encarregades de la reproducció. </li></ul><ul><li>Són molt xicotets: tenen un cap menut i una cua que mouen per a desplaçar-se. </li></ul><ul><li>Es fabriquen contínuament als testicles des de la pubertat. </li></ul><ul><li>Ixen dels testicles i recorren els conductes deferents i la uretra per a eixir a l’exterior del penis. </li></ul><ul><li>Durant aquest recorregut s’uneixen al líquid que han fabricat les vesícules seminals i la pròstata i formen el semen . </li></ul>
 7. 7. La fecundació <ul><li>La fecundació és la unió d’un òvul i d’un espermatozoide. </li></ul><ul><li>Es realitza a les trompes de Fal·lopi. </li></ul><ul><li>És necessari que els espermatozoides arriben a les trompes de la dona. </li></ul><ul><li>Passa durant la còpula. </li></ul>
 8. 8. La fecundació <ul><li>La fecundació i el desenvolupament de l’òvul fecundat. </li></ul>6 . L’òvul fecundat s’adhereix a la paret de l’úter. 1 . Eixida de l’òvul de l’ovari. 2 . Recorregut de l’òvul per la trompa de Fal·lopi. 3 . Trobada de l’òvul i dels espermatozoides. 4 . Entrada d’un espermatozoide a l’òvul. 5 . L’òvul fecundat baixa cap a l’úter.
 9. 9. La fecundació <ul><li>La fecundació i el desenvolupament de l’òvul fecundat. </li></ul>L’òvul fecundat o zigot comença a dividir-se. En arribar a l’úter, l’embrió ja està format per moltes cèl·lules.
 10. 10. L’embaràs i el part <ul><li>L’embaràs és el conjunt de canvis que es produeixen des de la fecundació fins al naixement del bebé. </li></ul><ul><li>Símptomes de l’embaràs: </li></ul><ul><ul><li>No hi ha mentruacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solen produir-se mareigs i vòmits. </li></ul></ul><ul><li>L’embaràs dura nou mesos: </li></ul><ul><ul><li>Embrió : els tres primers mesos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fetus : a partir del tercer mes quan ja té el òrgans formats. </li></ul></ul><ul><li>Es forma la placenta quan l’òvul fecundat s’adhereix a l’úter. </li></ul><ul><li>Cordó umbilical : la unió entre la placenta i el fetus. </li></ul><ul><li>Líquid amniòtic : envolta al fetus i el protegeix. </li></ul>
 11. 11. L’embaràs i el part <ul><li>Durant l’embaràs el fetus es converteix en bebé. </li></ul><ul><li>Primer trimestre : </li></ul><ul><ul><li>L’embaràs no es nota exteriorment. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’embrió és tan menut com un gra d’arena. </li></ul></ul><ul><li>Tres mesos : es poden distingir totes les parts del cos del bebé. </li></ul><ul><li>Quatre mesos : el fetus ja té el òrgans formats. </li></ul><ul><li>Nou mesos: </li></ul><ul><ul><li>El bebé mesura uns 50 cms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pesa uns 3.300 grams. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està preparat per a nàixer. </li></ul></ul>
 12. 12. L’embaràs i el part <ul><li>L’eixida del bebé del ventre de la mare s’anomena part. </li></ul><ul><li>Al començament l’úter es contrau rítmicament per espentar el cap a la vagina. </li></ul><ul><li>La mare ajuda espentant amb força amb els músculs de l’abdòmen. </li></ul><ul><li>Quan el bebé ha nascut es talla el cordó umbilical: melic . </li></ul><ul><li>El part acaba quan s’expulsa la placenta. </li></ul>
 13. 13. La lactància <ul><li>La paraula mamífer significa “que té mamelles”. </li></ul><ul><li>Les femelles dels mamífers són els únics animals que tenen mamelles i alimenten les cries amb la llet que s’hi produeix. </li></ul><ul><li>Els bebés s’alimenten només de llet durants els primers mesos de vida. </li></ul><ul><li>Tipus de llet: </li></ul><ul><ul><li>Materna: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conté tot l’aliment que el bebé necessita. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Té substàncies que defenen el bebé d’algunes malalties com el refredat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Artificial: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llet de vaca modificada per adaptar-se als bebés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No el defenen de les malalties. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Les etapes de la vida <ul><li>Des del naixement fins al dotze anys, aproximadament. </li></ul><ul><li>El cos creix i canvia molt de pressa. </li></ul><ul><li>La dentadura de llet es substitueix per la definitiva. </li></ul><ul><li>És una etapa en la que aprenem moltes coses. </li></ul><ul><li>Les persones es converteixen en adultes. </li></ul><ul><li>La majoria de persones elegeixen tindre fills i han aprés el necessari per a cuidar i educar-los. </li></ul><ul><li>El cos està totalment desenvolupat als 20 anys. </li></ul><ul><li>Comença amb la pubertat: maduració dels òrgans reproductors. </li></ul><ul><li>Es desenvolupen els caràcters sexual secundaris: borrissol, canvi de veu.... </li></ul><ul><li>Els joves aprenen a prendre les seues pròpies decisions. </li></ul><ul><li>Les persones tenen menys força i menys agilitat. </li></ul><ul><li>Les persones tenen molts coneixements i experiències. </li></ul><ul><li>Es disposa de molt de temps lliure per a poder gaudir de les aficions i de la família. </li></ul>INFÀNCIA MADURESA ANCIANITAT JOVENTUT
 15. 15. HEM ACABAT!

×