Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fa Milers D’Anys

4,972 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fa Milers D’Anys

 1. 1. Fa milers d’anys
 2. 2. Com vivien els primers humans recollien plantes silvestres pescaven caçaven vivien en coves eren nòmades El temps dels caçadors
 3. 3. Com vivien els primers humans El temps dels caçadors Feien servir ferramentes senzilles que fabricaven amb pedra, os o fusta.
 4. 4. Com vivien els primers humans El temps dels llauradors i ramaders Cultivaven plantes Domesticaven animals Construiren poblats permanents: sedentaris Elaboraren teixits Fabricaren atifells, armes, joies…
 5. 5. Com vivien els primers humans Records d’aquesta època Ús del foc La fosa de metalls Pintures rupestres
 6. 6. El començament de la història L’aparició de l’escriptura Fa més de 5.000 anys. Alfabet Al principi s’usaven jeroglífics La invenció de l’escriptura marca el començament de la història.
 7. 7. El començament de la història Les civilitzacions antigues <ul><li>Van sorgir fa uns 5.000 anys: </li></ul><ul><ul><li>Egipte </li></ul></ul><ul><ul><li>Índia </li></ul></ul><ul><ul><li>La Xina </li></ul></ul><ul><ul><li>Grècia </li></ul></ul><ul><ul><li>Roma </li></ul></ul><ul><li>Civilització: conjunt de persones que comparteixen les mateixes formes de vida i idees. </li></ul><ul><ul><li>Es formen els primers Estats. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’edifiquen palaus, temples… </li></ul></ul><ul><ul><li>S’escriuen lleis per a governar i es creen exèrcits. </li></ul></ul>
 8. 8. El començament de la història L’Espanya romana <ul><li>Els romans van arribar a la Península Ibèrica fa uns 2.000 anys. </li></ul><ul><li>Van edificar ciutats : Mèrida, Elx… </li></ul><ul><li>Van construir calçades i nombrosos monument s. </li></ul><ul><li>Ens van deixar la seua llengua, el llatí . </li></ul><ul><li>Amb ells va arribar el cristianisme . </li></ul>
 9. 9. El començament de la història L’Espanya romana Teatre romà de Sagunt Aqüeducte de Peña Cortada, a Xelva Santuari romà de Mura, a Lliria Arc de Cabanes, a Castelló Mosaic de l’Alcúdia d’Elx
 10. 10. Com era la vida fa 1.000 anys La convivència de dues civilitzacions <ul><li>Fa 1.000 anys van conviure a la península Ibèrica dues civilitzacions: la cristiana i la islàmica. </li></ul><ul><ul><li>La cristiana existia des de l’epoca romana. </li></ul></ul><ul><ul><li>La islàmica la introduiren els musulmans . </li></ul></ul>
 11. 11. Com era la vida fa 1.000 anys Un temps de mesquites <ul><li>Mesquites : temples en què s’orava. </li></ul><ul><li>Alcassabes : fortaleses. </li></ul><ul><li>Soc s: grans mercats. </li></ul><ul><li>Nous invents: la pólvora i la brúixol a. </li></ul><ul><li>Nous cultius: la taronja i l’ arròs . </li></ul><ul><li>Matemàtics, metges i astrònoms excel·lents. </li></ul>
 12. 12. Com era la vida fa 1.000 anys … i monestirs Els monjos vivien en monestirs. Oraven , treballaven l’hort i copiaven a mà llibres antics..
 13. 13. Com era la vida fa 1.000 anys Un temps de castells Els nobles vivien en castells .
 14. 14. Com era la vida fa 1.000 anys Els grups socials llogarets mesquita musulmans camperols monestir monjos castell nobles
 15. 15. Com era la vida fa 1.000 anys Records d’aquesta època <ul><li>L’ art d’aquesta època era religiós . </li></ul><ul><li>Es construiren esglésies, monestirs i catedrals . </li></ul><ul><li>Els camperols usaven la força animal i ferramentes senzilles. </li></ul><ul><li>El comerç era escàs: </li></ul><ul><ul><li>Fires. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mercats. </li></ul></ul><ul><li>Van aparéixer les llengües que es parlen a hores d’ara a Espanya , excepte l’èuscar. </li></ul>
 16. 16. HEM ACABAT

×