Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundacio Tutelar Família i Societat

831 views

Published on

Incapacitació, testament i tutela

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fundacio Tutelar Família i Societat

 1. 1. INCAPACITACIÓ, TESTAMENT iTUTELA<br />Sabadell, 2-07-2011<br />
 2. 2. PATOLOGIES COM:<br /><ul><li>La discapacitat psíquica
 3. 3. Les malalties mentals
 4. 4. Les malalties neurològiques
 5. 5. La demència senil
 6. 6. L’autisme
 7. 7. Altres que afecten el sistema cognitiu </li></ul>Fan que hi hagi<br /> Persones amb una discapacitat que els impedeix, totalment o de forma parcial el seu autogovern .<br />
 8. 8. PERSONES<br /><ul><li>amb els mateixos drets que tothom
 9. 9. que no poden exercir-los per sí mateixes
 10. 10. que necessiten ajuda de tercers </li></ul>Qui els pot ajudar?<br />Els pares... SEGUR<br />Però ... i desprès ?<br />
 11. 11. La realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual<br /><ul><li>Cada cop major esperança de vida
 12. 12. Incertesa de futur
 13. 13. Desemparament ?
 14. 14. Qualitat de vida minvada ?
 15. 15. Angoixa dels pares</li></ul>PREVENCIÓ DE FUTUR<br />
 16. 16. LA PREGUNTA DELS PARES<br />Què serà del nostre fill o la nostra filla quan nosaltres no hi siguem o ja no ens en puguem cuidar?<br />
 17. 17. UN EXEMPLE REAL...<br />… el canvi en la vida de <br />“Juan Solo” <br />esdevingut en <br />“Juan Tutelat”<br />
 18. 18. JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 19. 19. Sense llum
 20. 20. Sense condicions higièniques
 21. 21. Alimentació deficitària
 22. 22. Saldo zero al compte estalvi
 23. 23. Pis amb deutes i apercebut d’embargament
 24. 24. Apoderament per vendre pis a preu inferior a valor
 25. 25. Nul seguiment mèdic
 26. 26. Casat amb camerunesa
 27. 27. Poca o nul·la relació social</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 28. 28. Sense llum</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 29. 29. Llum contractat i TV</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 30. 30. Sense llum
 31. 31. Sense condicions higièniques</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 32. 32. Llum contractat i TV
 33. 33. Pis netejat per Serveis socials</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 34. 34. Sense llum
 35. 35. Sense condicions higièniques
 36. 36. Alimentació deficitària</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 37. 37. Llum contractat i TV
 38. 38. Pis netejat per Serveis socials
 39. 39. Menjador social</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 40. 40. Sense llum
 41. 41. Sense condicions higièniques
 42. 42. Alimentació deficitària
 43. 43. Saldo zero al compte </li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 44. 44. Llum contractat i TV
 45. 45. Pis netejat per Serveis socials
 46. 46. Menjador social
 47. 47. Estalvi > 1.000 Euros</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 48. 48. Sense llum
 49. 49. Sense condicions higièniques
 50. 50. Alimentació deficitària
 51. 51. Saldo zero al compte estalvi
 52. 52. Pis amb deutes i apercebut d’embargament</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 53. 53. Llum contractat i TV
 54. 54. Pis netejat per Serveis socials
 55. 55. Menjador social
 56. 56. Estalvi > 1.000 Euros al c.e.
 57. 57. Deutes més antics pagats i embargaments aturats</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 58. 58. Sense llum
 59. 59. Sense condicions higièniques
 60. 60. Alimentació deficitària
 61. 61. Saldo zero al compte estalvi
 62. 62. Pis amb deutes i apercebut d’embargament
 63. 63. Apoderament per vendre pis a preu inferior a valor</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 64. 64. Llum contractat i TV
 65. 65. Pis netejat per Serveis socials
 66. 66. Menjador social
 67. 67. Estalvi > 1.000 Euros al c.e.
 68. 68. Deutes més antics pagats i embargaments aturats
 69. 69. Aturada i replantejada la venda del pis</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 70. 70. Sense llum
 71. 71. Sense condicions higièniques
 72. 72. Alimentació deficitària
 73. 73. Saldo zero al compte estalvi
 74. 74. Pis amb deutes i apercebut d’embargament
 75. 75. Apoderament per vendre pis a preu inferior a valor
 76. 76. Nul seguiment mèdic</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 77. 77. Llum contractat i TV
 78. 78. Pis netejat per Serveis socials
 79. 79. Menjador social
 80. 80. Estalvi > 1.000 Euros al c.e.
 81. 81. Deutes més antics pagats i embargaments aturats
 82. 82. Aturada i replantejada la venda del pis
 83. 83. Realitzades visites metge</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 84. 84. Sense llum
 85. 85. Sense condicions higièniques
 86. 86. Alimentació deficitària
 87. 87. Saldo zero al compte estalvi
 88. 88. Pis amb deutes i apercebut d’embargament
 89. 89. Apoderament per vendre pis a preu inferior a valor
 90. 90. Nul seguiment mèdic
 91. 91. Casat amb camerunesa</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 92. 92. Llum contractat i TV
 93. 93. Pis netejat per Serveis socials
 94. 94. Menjador social
 95. 95. Estalvi > 1.000 Euros al c.e.
 96. 96. Deutes més antics pagats i embargaments aturats
 97. 97. Aturada i replantejada la venda del pis
 98. 98. Realitzades visites al metge
 99. 99. Instarem l’anul·lació</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 100. 100. Sense llum
 101. 101. Sense condicions higièniques
 102. 102. Alimentació deficitària
 103. 103. Saldo zero al compte estalvi
 104. 104. Pis amb deutes i apercebut d’embargament
 105. 105. Apoderament per vendre pis a preu inferior a valor
 106. 106. Nul seguiment mèdic
 107. 107. Casat amb camerunesa
 108. 108. Poca relació social</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis dels pares
 109. 109. Llum contractat i TV
 110. 110. Pis netejat per Serveis socials
 111. 111. Menjador social
 112. 112. Estalvi > 1.000 Euros al c.e.
 113. 113. Deutes més antics pagats i embargaments aturats
 114. 114. Aturada i replantejada la venda del pis
 115. 115. Realitzades visites al metge
 116. 116. Instarem anul·lació matrimoni
 117. 117. Obert a relacions socials</li></li></ul><li>JUAN SOLO<br /><ul><li>Viu al pis del pares difunts propietat de 4 germans
 118. 118. Sense llum
 119. 119. Sense condicions higièniques
 120. 120. Alimentació deficitària
 121. 121. Saldo zero al compte estalvi
 122. 122. Pis amb deutes i apercebut d’embargament
 123. 123. Apoderament per vendre pis a preu inferior a valor
 124. 124. Nul seguiment mèdic
 125. 125. Casat amb camerunesa
 126. 126. Poca relació social</li></ul>JUAN TUTELAT<br /><ul><li>Continua vivint al pis del pares
 127. 127. Llum contractat i TV
 128. 128. Pis netejat pels Serveis Socials
 129. 129. Va al menjador social
 130. 130. Estalvi > 1.000 Euros al c.e.
 131. 131. Deutes més antics pagats i embargaments aturats
 132. 132. Aturada i replantejada la venda del pis
 133. 133. Realitzades visites al metge
 134. 134. Instarem anul·lació matrimoni
 135. 135. Obert a relacions socials</li></li></ul><li>I ... l tant o més important,<br />JUAN TUTELAT TÉ <br />AMB QUI PARLAR, <br />AMB QUI COMPARTIR <br />I, SOBRE TOT ,<br />EN QUI CONFIAR <br />
 136. 136. COM PREVEURE EL FUTUR PER...?<br /><ul><li>Evitar situacions de desemparament o indefensió.
 137. 137. Assegurar una protecció adient i de qualitat.
 138. 138. Vetllar per la personaamb discapacitat.</li></ul>Fer testament<br />Procés d’incapacitació legal<br />Preveure la tutela<br />
 139. 139. FER TESTAMENT<br />PROTEGIR<br />INCAPACITAR<br />PROTEGIR<br />TUTELAR<br />PROTEGIR<br />
 140. 140. FER TESTAMENT<br />INCAPACITAR<br />PROTEGIR<br />TUTELAR<br />
 141. 141. EL TESTAMENT<br /><ul><li>Deixar dit QUÍ ES VOL com a tutor i QUI NO
 142. 142. Possibilitat de més d’un tutor i ordre de preferència
 143. 143. Estipular si el tutor pot heretar del tutelat
 144. 144. Testar en nom del fill o de la filla</li></li></ul><li> PERQUÈ INCAPACITAR LEGALMENT ?<br /><ul><li>Protegir</li></ul>a i per...<br />LA PERSONA<br /><ul><li>Cuidar
 145. 145. Defensar
 146. 146. Vetllar</li></li></ul><li>QUÈ ÉS LA INCAPACITACIÓ ?<br />Sentènciajudicial que reconeix que la persona no té la capacitat (total o parcial)<br />per auto governar-se.<br />QUAN S’HA DE PLANTEJAR ?<br /><ul><li>Des del mateix moment en que la persona no pot cuidar-se d’ella mateixa ni dels seus bens.
 147. 147. No esperar a que arribi la situació de desemparament.</li></li></ul><li>TIPUS D’INCAPACITACIÓ<br /><ul><li>Incapacitació TOTAL</li></ul>Parlem de TUTELA<br /><ul><li>Incapacitació PARCIAL</li></ul>Parlem de CURATELA<br />
 148. 148. Procés d’incapacitació<br />
 149. 149. LA incapacitació...<br /><ul><li>No és per sempre, es pot revisar
 150. 150. No suposa pèrdua de drets, els protegeix
 151. 151. No impossibilita treballar
 152. 152. No implica pèrdua de la relació familiar
 153. 153. No soluciona per sí mateixa els problemes de la persona amb discapacitat.</li></li></ul><li>LA incapacitació...<br />És una figura legal de:<br /><ul><li>protecció
 154. 154. exercici i defensa dels drets</li></ul>de la persona amb discapacitat<br />
 155. 155. LA TUTELA<br />Els pares<br />ALTRES<br />Potestat<br />Parental<br />PERSONA<br />FÍSICA<br />PERSONA<br />jurídica<br />ENTITAT<br />TUTELAR<br />Prorrogada<br />(abans dels <br />18 anys)<br />Rehabilitada <br />(després dels <br />18 anys) <br />Rendiment de comptes i <br />informes personals <br />davant el jutge<br />
 156. 156. La pretutela<br />Coneixement mutu entre l’entitat tutelar, <br />el futur tutelat, la seva família i/o el seu entorn.<br /><ul><li>Compromís formal d’acceptació de tutela
 157. 157. Assessorament i informació
 158. 158. Informació sobre ajuts, recursos i serveis de suport</li></li></ul><li>Les entitats tutelars<br />Persones jurídiques sense ànim de lucre<br />Objectius<br /><ul><li>Tenir cura de la persona tutelada
 159. 159. Defensar els seus drets personals, patrimonials i socials
 160. 160. Mantenir i potenciar els vincles familiars i personals
 161. 161. Fomentar la seva autonomia personal</li></li></ul><li>Les entitats tutelars<br />Controls als que estem sotmeses<br /><ul><li>Jutge
 162. 162. Informes personals i patrimonials (anual)
 163. 163. Unitat de Gestió de Tuteles de la Generalitat:
 164. 164. Compliment de les obligacions amb les persones tutelades
 165. 165. Departament de Justícia de la Generalitat:
 166. 166. Funcionament intern de la Fundació</li></li></ul><li>Les entitats tutelars<br />Successió en les funcions tutelars <br /><ul><li>En cas de dissolució de la Fundació...
 167. 167. Previstos mecanismes de nomenament d’altre o altres Entitat/s com a tutora/es.
 168. 168. Decisió del Jutge.
 169. 169. Amb el suport de la Unitat Gestió de Tuteles de la Generalitat de Catalunya.</li></li></ul><li>Les entitats tutelars<br />quan la família ja no pot fer-ho,<br />Constitueixen EL DARRER RECURS, <br />La peça faltant del puzle<br />que Vetlla pel BENESTAR <br />de la persona amb discapacitat<br />
 170. 170. <ul><li>Fundació creada per CIPO, un grup dels seus associats i altres particulars de Sabadell.
 171. 171. Impulsades les nostres activitats amb el nom actual amb la incorporació d’Atendis (APDP) i CIPO-FLISA.
 172. 172. Amb la incorporació de l’Entitat PRODIS, de Terrassa, estem consolidant l’expansió comarcal.</li></li></ul><li>Moltes gràcies per la vostra atenció.<br />ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ A:<br />C/ les Valls 28, 1r-2a<br />08201- Sabadell (Barcelona)<br />Tel/Fax: 93.727.70.55<br />fundacio.tutelar@familiaisocietat.cat<br />www.familiaisocietat.cat<br />

×