Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esitys tekes pp

420 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esitys tekes pp

 1. 1. YritysYritys on erikoistunut innovaatiollisen oppimisympäristö/sosiaalinen verkon kehittämiseen, suunnitteluun,ylläpitoon, asiantuntijapalvelun konsultointi.Opetussisällön tuottamiseen multimedia muodossaesimerkiksi ECDL - kansainvälinen tietokoneen ajokortinmoduulit jotta opiskelija voi opiskella oppimisympäristöverkossa ajasta ja paikasta riippumatta, ohjatusti taiitsenäisesti.Internet palvelimen palvelun tarjoaja sosiaaliverkkosovelluksille. 1
 2. 2. LiikeideaOppimisympäristö- sosiaalisenverkon monipuolisetinnovaatiolliset toiminnotHelppokäyttöisyys, monikielisyys, kansanvälisyys, käyttäjä voimuokata opetus- sosiaalisenverkon tarpeensa mukaisestiilman ohjelmointia ilmaisilla, maksullisilla tai personoiduillatoiminnoilla.Kun asiakas halua oman opetus- sosiaalisenverkon hänen eitarvitse muuta kuin täyttää kaavakkeen jossa hän valitseeoman tarpeensa mukaan verkkoonsa haluamansaominaisuudet, sekä internet palvelimen sopiva palvelu ilmanohjelmointia, ainoastaan rekisteröimällä.Sosiaalisenverkon käyttöjärjestelmää on tarkoitettuoppilaitoksille, yrityksille, yhdistyksille seuroille sekäyksityishenkilöille kotimaassa ja ulkomailla.Nykyaikaiset yritystoiminta työkaluja.Eritasoisia video neuvottelu työkaluja.Opetusverkko palvelin jossa käyttäjät voivat tuottaa jakaaopetusmateriaalia ja hyödyntää verkossa olevaaopetusmateriaalia maasta ja kielestä riippumatta.Opetusmateriaalin tuottaminen ilmaisia ja maksullisia,esimerkiksi ECDL - kansainvälinen tietokoneen ajokortinopetusohjelmia kaikista tutkinnoista.Oppimisverkko- sosiaalisenverkon internet- 2palveluinfrastruktuurin monipuolinen tarjonta.
 3. 3. LiiketoimintastrategiaOppimisverkko- sosiaalisenverkon räätälöinti asiakkaantarpeiden mukaisesti ammatti- ohjelmoitsia palvelu.Käytetään Internetiä hyväkseen yhteyden muodostamisessaasiakkaan ja sovelluspalvelun välilläErilaiset avoimen lähdekoodin toimintamallitInternet-palveluinfrastruktuurin tuotteetHyödyntää olemassa olevia internetin palveluita ja ratkaisujaUudet ohjelmistokehityksen tuotteetUudet käyttöympäristöalustatUusiin ympäristöihin modernisoidut ja integroidut ohj. TuotteetUusmedia-alueen ohjelmistotuotteetHinta erittäin kilpailukykyinen, kustannus säästö, eri tasoisia jahintaisia verkkoympäristöjä jopa ilmaisia käyttäjille.Tuotetuki, opetusohjelma oppimisympäristö verkontoiminnoista ja se käytöstä.Oppiympäristö verkon laajat toiminnot.Käyttäjä voi itsenäisesti räätälöidä ilman ohjelmointia omaaverkko oppimisympäristöä tarpeensa mukaisesti, ilmaisilla, 3maksullisilla tai personoiduilla toiminnoilla.
 4. 4. LiiketoimintastrategiaTietotaidon, sisältö- pankin, jakaminen lokaalisesti jakansanvälisesti.Oppimisverkko- sosiaalisenverkon internet-palveluinfrastruktuurin monipuolinen tarjonta.Käyttöjärjestelmästä riippumaton, selainpohjainen, toimiimobiiliympäristössä.Uuden sukupolven opetus, yritys ja toimialatuotteet,opetusmateriaali verkossa, kansanvälisyys, helppokäyttöisyys,monipuolinen.Opetusohjelmia multimedia muodossa esimerkiksi ECDL -kansainvälinen tietokoneen ajokortin moduulit jotta opiskelijavoi opiskella oppimisympäristö verkossa ajasta ja paikastariippumatta, ohjatusti tai itsenäisesti.Kyseistä palvelua ei ole olemassa missään maassa.Helppokäyttöisyys. 4
 5. 5. Innovatiiviset ominaisuudetKäyttäjä voi itsenäisesti räätälöidä ilman ohjelmointia omaaverkko oppimisympäristöä tarpeensa mukaisesti, ilmaisilla,maksullisilla tai personoiduilla toiminnoilla.Asiakas voi kasvattaa oman verkon internet tiedonsiirtokapasiteettia ja tallennus tilaa.Monikielisyys, tunnistaa millä kielellä kirjaudutaan.Oppimisverkossa on täydellinen käyttäjien ja tiedostojenadministraattori hallinta työkalu.Käyttäjän, ryhmän ja tiedoston näkyvyys voi valita ovatkojulkisia, vain rekisteröidyille, ystäville tai täysin yksityinen.Oppimisverkko voi kytketä ulkopuolisiin verkkoihin sekäinternet ja intranet sovelluksiin.Asiakas voi luoda oman oppimis- sosiaalisenverkon omanaliiketoiminnalla, omalla internet osoitteella.Palvelujen, tuotteiden opetusmateriaalin jakaminen loppukäyttäjille.Oppimisverkko- sosiaalisenverkon internet-palveluinfrastruktuurin monipuolinen tarjonta. 5
 6. 6. Hyöty asiakkailleKäyttäjä voi itsenäisesti räätälöidä ilman ohjelmointia omaaverkko oppimisympäristöä tarpeensa mukaisesti, ilmaisilla,maksullisilla tai personoiduilla toiminnoilla.Asiakas voi kasvattaa oman verkon internet tiedonsiirtokapasiteettia ja tallennus tilaa.Asiakkaalla on käytössä monipuolinen sosiaalisenverkonominaisuudet jolla voi kehittää omaa toimintaa tai liiketoimintaaAntaa parempaa vuorovaikutteista palvelua, toimintaa,asiointia, koulutusta käyttäjille.Jakaa kansanvälisesti tietotaitoa.Tietotaidon, sisältö- pankin sisällön tuottaminen(oppimateriaali, tuotteet ), jakaminen myös kansanvälisesti,avoin internetissä.Oppimisverkko- sosiaalisenverkon internet-palveluinfrastruktuurin monipuolinen tarjonta.Avoin lähdekoodiUuden sukupolven opetus, yritys ja toimialatuotteet,opetusmateriaali verkossa, kansainvälisyys, helppokäyttöisyys,monipuolisuus.Oppimisverkon/sosiaaliverkon täydellinen käyttäjien, 6toimintojen ja tiedostojen administraattori hallinta työkalu.
 7. 7. Hyöty asiakkailleKäyttäjien, ryhmien, tiedostojen ja kansioidenresurssienhallintaKäyttäjien, ryhmien, tiedostojen näkyvyys voi valita ovatkojulkisia, vain rekisteröidyille, ystäville tai täysin yksityinen.Huomattava kilpailu etu on että asiakas voi perustaa omanoppimisverkon/sosiaaliverkon ja näin laajentaa tai luoda uudenliiketoiminnan, valmiilla tai personoidulla verkolla.Asiakas omistaa ja hallitsee omanopetusverkon/sosiaalisenverkon kaiken sisällön ja toiminnot.Kuka tahansa voi omistaa oman verkon koulutuksesta jataloudellisesta tilanteesta riippumatta koska kustannukset ovathuomattavan pienet.Yksityinen henkilö, uuden tai olemassa olevan yrityksen taioppilaitos voi jakaa tietotaitoa ottamalla käyttöön meidänsosiaaliverkon.Ilmainen Opetusverkko / sosiaaliverkko kaikille avoin, maastaja kielestä riippumaton, käyttäjät voivat kehittää ja jakaa omaatietotaitoa verkossa. 7
 8. 8. Miksi?Antaa parempaa vuorovaikutteista palvelua. Jakaa kotimaassaja kansanvälisesti tietotaitoa ja tuotteita.Kuka tahansa voi omistaa oman verkon koulutuksesta jataloudellisesta tilanteesta riippumatta koska alku kustannuksetovat huomattavan pienet.Vaikutus vientiin, tuote perustuu kansanväliseenverkostoitumiseen, sekä suomalaisen tietotekniikanopetusmateriaalin ja tietotaidon vienti ulkomaille, esimerkiksiOpetusohjelma multimedia muodossa ECDL - kansainvälinentietokoneen ajokortin tutkinnot.Motivoi, innostaa ja helpottaa, uusia ja olemassa oleviayrityksiä tai yksityisiä henkilöitä tuoda esille uudella tavallatietotaitoa ja tuotteita.Opetuspuolella oppimisympäristö verkko antaa vuorovaikutusmahdollisuuden oppilaitoksen sisällä ja sen ulkopuolella.Työorganisaatioiden kehittämisen vaikutuksetOpetusverkko / sosiaaliverkko kaikille avoin maasta ja kielestäriippumaton, käyttäjät voivat kehittää ja jakaa omaa tietotaitoaverkossa.Oppimisverkko voi kytketä ulkopuolisiin verkkoihin sekäinternet ja intranet sovelluksiin. 8
 9. 9. Miksi?Oppimisympäristö- sosiaalisenverkon monipuolisetinnovaatiolliset toiminnot, helppokäyttöisyys, monikielisyys,kansanvälisyys, käyttäjä voi muokata opetus-sosiaalisenverkon tarpeensa mukaisesti ilman ohjelmointia,ilmaisilla, maksullisilla tai personoiduilla toiminnoilla.Kun asiakas halua oman opetus- sosiaalisenverkon hänen eitarvitse muuta kuin täyttää kaavakkeen jossa hän valitseeoman tarpeensa mukaan haluamansa ominaisuudet, sekäinternet palvelimen sopiva palvelu ilman ohjelmointia,ainoastaan rekisteröimällä.Oppimisverkon/sosiaaliverkon täydellinen käyttäjien,toimintojen ja tiedostojen administraattori hallinta työkalu.Käyttäjän, ryhmän ja tiedoston näkyvyys voi valita, ovatkojulkisia, vain rekisteröidyille, ystäville tai täysin yksityinen.Käyttäjien, ryhmien, tiedostojen ja kansioidenresurssienhallintaOppimisverkko/ sosiaaliverkko ympäristö, käyttöjärjestelmästäriippumaton, selainpohjainen, toimii mobiiliympäristössä.Avoin lähdekoodi.Käyttäjillä on laaja tallennus tila tiedostoille verkon palvelimella. 9
 10. 10. Miksi?Täysi tuki takaa vankan ja turvallisen infrastruktuurin.Ei mainoksiaKäyttäjä säilyttää täysin omistus oikeuden koko verkkoonsahallitsee sen sisällön.Voit tallentaa tiedostoja, jos haluat varmuuskopioida tai viedäverkon in-house, pankkiin.Voit lisätä tai poistaa ominaisuuksia kun haluat, räätälöidäsopivaksi itsellesi ja yleisölle.Omistat kaikki tiedostot, sisällön ja käyttäjinen rekesteri tiedoteikä joku toinen. Opetus/sosiaalinen/yritys verkko onrakennettu avoimeksi ja suljetuksi, palveluun sisältyyturvallinen palomuuri.Emme käytä mainontaa emmekä koskaan jaa tai myydäkäyttäjien tietoja tai tiedostoja, omistat ja hallitset 100% kaikensisällön omassa verkossasi.Miksi ei ole "ilmainen"?Uskomme verkon käypä hintaan, emme usko ilmaiseenverkkon jossa myydään mainoksia tai rajoitetaanverkonkäyttöä ja hallintaa, jossa et hallitse täysin oma verkkoa,näin voidaan taata palvelun jatkuvuuteen.Kun omistat täysin Opetus/sosiaalinen/yritys verkkon säilytätomistus ja tiedostojen hallinta eikä joku toinen.. 10
 11. 11. Oppimisympäristö verkon hyötyjä. ● Tietoverkkojen hyödyntämistä opiskeluaiheeseen liittyvässä tiedonhaussa ● Oppimismateriaalin julkaisemista verkossa ● Oppimistehtävien julkaisemista verkossa ● Oppimistehtäviä tai testejä, jotka oppija ratkaisee verkossa ja saa niistä verkon kautta automaattisen palautteen ● Ajankohtaisista asioista tiedottamista verkossa ● Oppijoiden ratkaisujen julkaisemista verkossa ● Ryhmätöitä, vuorovaikutusta verkossa ● Oppimisympäristön tai -alustan käyttöä opetuksen tukena ● Monimuoto-opetusta verkossa ● Monimuoto-opetusta verkossa maantieteellisesti kaukana toisistaan oleville oppijoille ● Etäopetusta verkossa ja itseopiskelua verkossa ● Verkko-opiskelijat luokassa Audio- tai videoneuvottelu ● Kaikki tarvittavat verkkoominaisuudet itsenäiseen ja ohjattuun opiskeluun. ● Opetus sisältö-pankki. ● Multimedia opetus matriaali. 11 ● Monipuoliset verkkoominaisuudet
 12. 12. Asiakkaat Sosiaalisenverkon käyttöjärjestelmää on tarkoitettu kotimaassa ja ulkomailla.OppilaitoksilleYrityksilleYhdistyksille ja seuroilleYksityishenkilöille 12
 13. 13. Oppilaitokset Opettaminen ja Henkilökohtainen Oppiminen ja Ryhmätyö Verkko ja käyttäjä tuki 365 päivää 24hVerkko ja käyttäjä Oppimis- Oppimis- hallintatökalut sosiaaliverkko sosiaaliverkko Julkaisu ja kommunikaatioYhteistyö verkon sisällä tökaluja sekä ulkopuolella, vuorovaikkutteisuus Sisällön jakaaminen, Monipuolliset opetus työskentely, tuottaminen työkalut sisäisesti ja ulkoisesti 13
 14. 14. Tallennus/palvelin 14
 15. 15. Omat tiedostot aina käytettävisä.Paikasta,laitteesta, käyttöjärjestelmästä riippumatta 15
 16. 16. Kommunikaatio työkaluja:Chat, video chat, yksityinen, ryhmä,verkossa, tai verkon ulkopuolella. 16
 17. 17. Projekti työkalu 17
 18. 18. Kysely/tenttilomakeen luonti 18
 19. 19. Ryhmien ja proyektien luonti, helppo tapa tehdä yhteistyötäjakaa tiedostoja, kommunikoida, yhteinen tapahtuma kalenteri. 19
 20. 20. Administraattorityökalu, hallitsee kaikeken mitä verkossa tapahtuu, oikeuksien hallinta. 20
 21. 21. Kansioiden ja tiedostojen hallinta.Mukava tapa pitää omat, ryhmienja verkon tiedostot järjestyksessä 21
 22. 22. Tiedostojen esikatselu ohjelma, voi mukota kommentoida, tallentaa, jakaa tai antaa eri käyttöoikeuksia muille. 22
 23. 23. Sisäinen ja ulkopuolinen sähköposti järjestelmä 23
 24. 24. Kalenteri:HenkilökohtainenRyhmäYleinen/tapahtumaYstävienYhteistyöProjektiVoi jakaa kalenteria muitten kanssa 24
 25. 25. Osoitteisto 25
 26. 26. Personoi ja muokkaa mielesi mukaan verkkoasi 26
 27. 27. Tiedoston hallinta 27
 28. 28. Teksti editointi työkalu 28
 29. 29. ●Avoin lähdekoodi●Php ohjelmointikieli●Voi lisätä omia tai ostettujasoveluksia●Laitteesta riippumaton●Selain pohjainen●Kaiki samassa paketissa 29
 30. 30. Verkon hallintatyökalut.●Administraattori kontroloi verkonsisällön ja käyttäjien oikeuksia.●Koko verkon toimintaa.●Verkon muokkaminen●Profiilit●Ryhmien toiminta ja oikeuksia●Avoimet ja suljetut:●Tiedostot●Tapahtumat●Ryhmät●Osastot●Luokat●Käyttäjät 30
 31. 31. Yleiset tiedot●Käyttäjien lukumäärä on ja off tilassa●Profiilit●Työ/systeemin ryhmät●Kovalevyn käyttötila●Yleiset, käyttäjät, profiilit, työryhmät,oikeudet, App, Lisenssi 31
 32. 32. Käyttäjät●Admistraattori voi luoda uusia käyttäjiä.●Nähdä olemassa olevia kyttäjieninformaation.●Muokata oikeuksia usille ja olemassa olevillekäyttäjille. 32
 33. 33. Kun aktivoi käyttäjän:●Näkyy yleiset tiedot●Profiilit.●Ryhmät mihin hän kuuluu●Oikeudet●Työryhmät●Voi myös nähdä käyttäjienaktivisuutta sekä kovalevyn tilaapalvelimella 33
 34. 34. Kun aktivoikäyttäjän:●Näkyy yleisettiedot●Profiilit.●Ryhmät mihinhän kuuluu●Oikeudet●Työryhmät●Voi myös nähdäkäyttäjienaktivisuutta sekäkovalevyn tilaapalvelimella 34
 35. 35. Profiilit●Luoda uusia profiileja käyttäjille.●Admisnitraattori voi antaa erilaisiaprofiili oikeuksia käyttälle.●Antaa oikeuksia avata ja luodatiedostoja.●Luoda eri asteisia profileja käyttäjille.●Määrittää käyttäjille tallennus tilaa. 35
 36. 36. Profiilit●Luoda uusia profiilejakäyttäjille.●Admisnitraattori voi antaaerilaisia profiili oikeuksiakäyttälle.●Antaa oikeuksia avata jaluoda tiedostoja.●Luoda eri asteisia profilejakäyttäjille.●Määrittää käyttäjille tallennustilaa. 36
 37. 37. Ryhmät●Luoda uusia ryhmiä●Hallita olemassa olevia ryhmiä●Vaihtaa ryhmien ja sen jäsenienoikeuksia ja rooleja.●Hallinta ikkunassa näkyy ryhmientiedot.●Lisätä tai poistaa käyttäjiä ryhmistä 37
 38. 38. Oikeuksia:●Optio luoda ja hallita ryhmien jakäyttäjien profiilit.●Muokata ryhmien profiilit käyttäjienmukaisesti ja päinvastoin 38
 39. 39. Lomake 39
 40. 40. Voit tilata oman MINI PLUS PROverkon räätäläitynä Idyllinen pienille Edistyneet toiminnot. Kehitetty suurille ryhmille. Työkaluja sekä vaativille oman tarpeesi Helpoin ja nopein toimintoja Oppimisymäristö/työ/ mukaisesti. tapa luoda oma personoidakseen Organisaatiolle. oppimisymäristö/työ/ omaa verkkoasi, Sisältää Organisaatiolle/henkil enemmän Oppimisympäristölle ökohtaisen verkon. joustavuutta, hallintaa kehitetyt toiminnot ja Aloitus paketti ja käyttäjien laajempaa työkaluja laajaan tarvittavat toimintaa. verkko työskentelyyn. ominaisuudet ja Pro versoissa on työkalut verkko mahdollista lisätä työskentelyyn. ilmaisia ja maksullisia toimintoja.HintaKäyttäjiä 150 1.000 Ei limittiäTallennustila 1GB 10GB Ei limittiä Esimerkki toimintojaTallennustila Tilattaessa Tilattaessa Xhallinta ryhmille,käyttäjille.Blogit X X XForumit X X XChat X X XVideo chat X XTapahtumia X X XRyhmiä X X XYstavät X X XVideo tiedosto X X XValokuva tiedosto X X XOma video player X XOma ääni player X XVerkko sivut X X X 40Apps 1 5 10
 41. 41. Toimintoja YRITYS MINI PLUS PROMainos työkalu X XOma logo X X XPersonoitu ulkoasu X XMaksu X Xtyökalu/myyntiMarkkinointi X XtyökaluRymä työskentely X X XAdministraattori X X XProjektit X X XOikeuksien hallinta X X XKansioiden/tiedost X X Xon hallintaTiedosto esikatselu X X XKalenterit X X XOsoitteisto X X XTeksti editointi X X XKäyttäjien hallinta X X XRSS X X XKieli edittori X X XTilasto seuranta X X XToimintojen hallinta Rajallinen X XTiedostojen X X XtallennusTiedostojen X X Xjakaminen 41Web sivu luonti X X X
 42. 42. Toimintoja MINI PLUS PROSähköposti Siäsinen X Xsisäinen jaulkoinenSuosikki linkki sivu X X XSiäinen info taulu X X XSisäiset sivut X X XViimeiset X X XtapahtumatVerkko uutiset X X XTieto/taito pankki X X XKokous hallinta X X XAloite sivut X X XKysely X X XHakutoiminto X X XOmat ryhmät X X XRyhmä tehtävät X X XOmat tehtävät X X XProjekti seuranta X X XKÄYTTÄJIENAdministraattori X Xhallinta työkaluBlog, forum,chat X X XSähköposti X XOma tallennustila X X XTiedostojen X X Xjakaminen 42Web sivu X X X
 43. 43. Toimintoja MINI PLUS PROKÄYTTÄJIENRyhmät X X XKalenteri X X XTehtävät X X XTieto/taito pankki X X XProjektit X X XVideo chat X XKokous hallinta X X XInfo sivut X X XKysely X X XHakutoiminto X X XOmat ryhmät X X XRyhmä tehtävät X X XOmat tehtävät X X XProjekti seuranta X X XOPETUSTentti työkalu X XOppilas seuranta X XOpetus luokat X XOpettaja/oppilas X Xchat, videoRyhmätyö X XLuokka forum X X 43
 44. 44. Toimintoja MINI PLUS PROOPETUSTehtävä seuranta X XOppilas arviointi X XTehtävä hallinta X XOppi pankki rajallinen XKansio/tiedosto X XhallintaVideo nauhoitus tilattaessa XHenkilökohtainen X XopetusVerkko opetus X XIntranet ja web X Xopetus pankkiOppilais hallinta X XOmat ryhmät X XRyhmä tehtävät X XOmat tehtävät X XProjekti seuranta X XKonferenssi huone X XAktiviteetti kansio X XInfo/uutiset X X XAloite sivut X X XLuokka kohtainen X Xtapahtuma sivutLinkki sivut X X XKalenterit 44 X X X
 45. 45. Palvelut● Kehitämme jatkuvasti uusia verkkotyökaluja ilmaisia ja maksullisia räätälöitynä asiakkan toivomuksen mukaan.● Asiakas voi valita ilmaisia verkko pohjia tai tilata oman personoidun verkon mikä sopii parhaiten asiakkaan käyttättötarkoitukseen.● Asiakas voi tilata täydellisesti personoitu opetus/työ/organisaatio verkon. Internet palvelin, osoite rekisteröinti.● Verkkokauppa hallintatyökalu ilmainen ja maksullinen.● Personoitu Mobiili ympäristö soveluksia verkkotoiminalle. 45
 46. 46. Opetus ja sisällön tuottaminen ● Jokaisesta verkko toiminnasta on opetusvideoita ja ohjeet erikielillä. ● Tuotamme yrityksille heidän tuotteista, palveluista ja toiminnasta opetusohjelmia, näin heidän asiakkat voivat helposti havoinollistaa yrityksen palveluja ja tuotteita. ● Opetusverkossa on ECDL - Kansainvälinen tietokoneen ajokortti tuntintojen opetus ohjelmat, käyttäjät voivat opiskella näyttökokeeseen ajasta ja paikasta riippumatta. Näyttökokeella voi todentaa oman osaamisensa pätevästi, ja todistukseksi saa tutkintotodistuksen, kansainvälisen tietokoneen ajokortin. ● Oppimisympäristö verkossa on opetus/sisältö pankki aiheittain jossa käyttäjät voivat tuottaa jakaa ja hyödyntää, maasta riippumatta. 46
 47. 47. ECDL - Kansainvälinentietokoneen ajokortti● ECDL Finland ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä tietokoneen ajokorttitutkintoja Suomessa. ECDL-tutkinnot (European Computer Driving Licence) ovat käyttäjien tietoteknisiä taitoja mittaavia, kansainvälisesti sertifioituja tutkintoja.● ECDL-tutkintoja voi suorittaa 148 maassa 41 kielellä. Tutkinnonsuorittajia on jo yli 12 miljoonaa. Suomessa tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. ECDL Finland on voittoa tavoittelemattoman ECDL- säätiön tytäryhtiö.● Kansainvälinen tietokoneen ajokortti (European Computer Driving Licence, ECDL) on maailman tunnetuin tietotekniikkatutkinto. Sen on suorittanut jo yli 10 miljoonaa ihmistä ympäri maailman.● ECDL-tutkintotodistus on kansainvälisesti tunnistettu ja tunnustettu todistus tietoteknisestä osaamisesta. Tutkintojen vaatimukset vastaavat hyvin työelämän vaatimuksia ja ne ovat kansainvälisten standardien mukaisia. ECDL-tutkinnot ovat samansisältöisiä kaikissa maissa – suoritetun tutkinnon avulla voi kiistatta osoittaa tietokoneen käyttötaidon pitävästi ja pätevästi kaikkialla maailmassa.● ECDL-tutkintotodistus myönnetään ECDL-tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle. Tietotekninen osaaminen osoitetaan näyttökokein, joita voi suorittaa auktorisoidussa ECDL-testikeskuksessa. Näyttökokeet voi tehdä automaattisella testausjärjestelmällä tai perinteisin kokein. Näyttökokeella voi todentaa oman osaamisensa pätevästi, ja todistukseksi saa tutkintotodistuksen, kansainvälisen tietokoneen ajokortin.● ECDL-tutkintorakenne uudistui vuoden 2011 alussa. Valittavana on nyt kolme erilaista tutkintoa: eKansalainen, Start ja ECDL. Tutkintorakenteesta ja tutkintojen sisällöistä löytyy lisätietoa Tutkinnot-osiosta sekä materiaalipankista.● ECDL–tutkinnot sopivat ikään katsomatta kaikille eri aloilla työskenteleville ihmisille, sekä opiskelijoille ja työnhakijoille. Todista osaaminen itselle ja työnantajalle ECDL-ajokortilla! 47

×