Terimaan

4,965 views

Published on

saja syer dgn u all..

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,965
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
106
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Terimaan

 1. 1. TERIMAAN Salmah binti Selamat JANM NS 06-7612244 [email_address]
 2. 2. AP 60 Resit rasmi secara manual atau elektronik mestilah dikeluarkan sebagai akuan terima wang yang dibayar.
 3. 3. AP 62 (a) Meminda resit adalah dilarang. Jika resit rosak dan tidak boleh dikeluarkan, ianya hendaklah dibatalkan dan disimpan. Resit batal dan salinannya hendaklah dikemukakan untuk diaudit. Dalam persekitaran elektronik, resit batal dan laporan resit batal perlu dikemukakan untuk diaudit.
 4. 4. AP 62(b) Resit mesti dibatalkan oleh pegawai yang diberikuasa secara bertulis. Contoh AP62(b)
 5. 5. AP 63 (a) Resit, lesen atau borang akuan terima yang lain yang memerlukan penggunaan karbon dua belah muka sama ada dalam sebuah buku atau mesin daftar wang.
 6. 6. AP 63 (b) Sistem pengeluaran resit, lesen atau borang akuan terima lain secara berkomputer hendaklah memenuhi ciri-ciri kawalan tertentu yang ditetapkan.
 7. 7. AP 64 Hasil dipungut dengan setem. Pastikan : <ul><li>Pejabat pemungut mempunyai surat kebenaran memungut setem hasil daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan </li></ul><ul><li>Kaedah memungut hasil dengan cara setem hasil hanya dibenarkan di bawah Akta Setem 1949 (Akta 378) </li></ul><ul><li>c) Pegawai diberikuasa untuk menjual dan membatalkan setem. Pembatalan setem mesti dilakukan oleh pegawai yang lain daripada yang menjual setem </li></ul><ul><li>d)Penyata bulanan mengenai setem yang dibatalkan menunjukkan amaun hasil bagi sesuatu bulan dan hendaklah dituntut daripada Pos Malaysia Berhad </li></ul>
 8. 8. AP 66 (c) Stok resit hendaklah dikeluarkan mengikut susunan yang betul
 9. 9. AP 67 Daftar Borang Hasil mengikut bentuk yang ditetapkan, menunjukkan resit, lesen dan borang akuan terima lain yang diterima dan dikeluarkan hendaklah diselenggara dan dikemukakan untuk diaudit
 10. 10. AP 69 Pemungut hendaklah menyelenggara suatu rekod mengenai kebenaran bertulis kepada pegawainya untuk menerima wang Contoh AP69
 11. 11. AP 70(a) <ul><li>Resit mestilah ditulis dengan berkarbon oleh pegawai </li></ul><ul><li>yang menerima wang tetapi ditandatangani oleh </li></ul><ul><li>pegawai yang lain. Pengecualian; </li></ul><ul><li>i) Resit dikeluarkan menggunakan sistem terimaan bermesin atau elektronik </li></ul><ul><li>ii) Bayaran tetap tercetak pada Resit Rasmi, lesen atau tiket </li></ul><ul><li>Pegawai membuat pungutan luar dan bekerja seoarng diri </li></ul><ul><li>Tiada pegawai lain dan mendapat kebenaran khas dari Akauntan Negara/ Akauntan Negeri/ Bendahari Negeri </li></ul>Contoh AP70(a)
 12. 12. AP 70(b) Kunci bagi sistem resit bermesin yang diluluskan mestilah disimpan oleh pemungut atau pegawai kanan selain dari operator atau juruwang. Jika sistem bermesin digunakan, katalaluan/ kata pengenalan perlu dirahsiakan, ditukar dari masa ke semasa dan ditukarkan jika terdapat pertukaran pegawai Contoh AP70(b)
 13. 13. AP 72 <ul><li>Setiap resit mestilah direkodkan satu persatu dalam </li></ul><ul><li>buku tunai / buku tunai elektronik pada masa hari </li></ul><ul><li>yang sama. Pengecualian daripada kaedah ini </li></ul><ul><li>diberikan atas sebab-sebab tertentu. </li></ul><ul><li>Sistem bayaran elektronik </li></ul><ul><li>Pungutan melalui ejen </li></ul><ul><li>Membuat pungutan luar; rekod sebaik kembali ke pejabat </li></ul><ul><li>Keadaan lain, kebenaran khas dari Akauntan Negara/ Akauntan Negeri/ Bendahari Negeri </li></ul>
 14. 14. AP 72A Buku tunai manual perlu menunjukkan resit rasmi batal. Kecuali buku tunai elektronik di mana satu senarai resit rasmi batal telah disediakan oleh sistem
 15. 15. AP 73 Semua pungutan hendaklah direkodkan oleh seorang pegawai lain daripada pegawai yang menerima pungutan kecuali dengan kebenaran Akauntan Negara dan sistem peresitan bermesin dapat menjana Buku Tunai Contoh AP73 dan AP80(b)
 16. 16. AP 74 Pegawai yang menyediakan daftar atau senarai, dan dalam keadaan rekod-rekod dijana secara berkomputer perlu memberitahu pemungut secara bertulis jika terdapat perselisihan antara amaun yang dipungut dengan sepatutnya dipungut
 17. 17. AP 75 Lebihan semasa mengimbang buku tunai perlu dikreditkan kepada hasil kerajaan di mana pemungut berkhidmat dan perlu dilapor kepada Ketua Jabatan.
 18. 18. AP 76(a) Pemungut atas budi bicara boleh menerima cek sebagai bayaran. Cek hendaklah dipalang “Akuan Penerima Sahaja”. Resit yang dikeluarkan untuk penerimaan cek mestilah dicatatkan dengan nombor cek dan bank pembayar.
 19. 19. AP 76(b) Pelarasan perlu ditunjukkan dalam buku tunai atau buku tunai elektronik apabila cek diketahui tidak laku
 20. 20. AP 78 Terimaan hendaklah dimasukkan ke Akaun Bank Kerajaan <ul><li>Hendaklah dibankkan pada hari yang sama atau </li></ul><ul><li>keesokkan hari </li></ul><ul><li>pungutan wang kertas dan duit syiling melebihi RM500.00 </li></ul><ul><li>Jumlah pungutan melebihi RM2,000.00 </li></ul><ul><li>Cek hendaklah dibankkan tidak lewat dari satu </li></ul><ul><li>minggu dari tarikh terima </li></ul>Contoh kebenaran membankkan pungutan
 21. 21. AP 79(a) Penyata Pemungut hendaklah disediakan apabila pungutan hendak dimasukkan ke dalam bank. Jika pungutan mengandungi nombor cek/ wang pos/ kiriman wang/ draf bank, nombor dan nilai setiap satunya perlu ditunjukkan dalam penyata pemungut. Bagi pungutan yang diakaunkan terus ke akaun bank, penyata pemungut perlu disediakan berdasarkan amaun dan maklumat transaksi.
 22. 22. AP 79(b) Amaun tiap-tiap satu kemasukkan ke bank hendaklah dicatatkan dalam buku tunai/ buku tunai elektronik pada hari yang sama
 23. 23. AP 79(f) Jika tiada pungutan dibuat dalam tempoh akaun yang ditetapkan maka suatu penyata “tiada” hendaklah dihantar
 24. 24. AP 80(b) Pemungut atau wakilnya hendaklah menyemak semua catatan dalam buku tunai atau laporan-laporan yang dijana secara elektronik setiap hari untuk memastikan akaun mereka adalah betul. Pegawai yang menyemak buku tunai mestilah bukan pegawai yang mencatat buku tunai tersebut. Pegawai berkenaan hendaklah menandatangan ringkas dan mencatat tarikh di tempat setakat mana buku tunai atau laporan yang dijana secara elektronik itu telah disemak Contoh AP73 dan AP80(b)
 25. 25. AP 80(d) Bayaran kepada bank hendaklah disemak dengan Penyata Pemungut untuk menentukan tarikh dan cop terima dengan mesin oleh bank telah dibuat ke atas Penyata Pemungut. Bagi pungutan elektronik, tandatangan ringkas hendaklah dibuat ke atas penyata pemungut sebagi bukti semakan telah dibuat ke atas penyata pemungut dengan buku tunai
 26. 26. AP 80(e) Bayaran kepada Kerajaan hendaklah disemak dengan Resit Perbendaharaan yang dikeluarkan oleh Pejabat Perakaunan
 27. 27. AP 91 Sistem resit bermesin atau elektronik atau cara lain mengeluarkan resit rasmi tidak boleh digunakan tanpa kelulusan bertulis Akauntan Negara/ Pegawai Kewangan Negeri
 28. 28. AP 145(a) Lembaran asal buku tunai beserta baucar penyokong yang perlu hendaklah dihantar dalam tempoh 10 hari selepas akhir tiap-tiap bulan untuk diaudit
 29. 29. AP 145(b) Jika tiada terimaan dalam satu tempoh akaun yang ditetapkan, maka satu penyata ‘tiada terimaan’ perlu dihantar dalam tempoh yang sama iaitu 10 hari selepas akhir tiap-tiap bulan
 30. 30. AP 147 Pindaan/ pemadaman angka di buku tunai adalah tidak dibenarkan. Sekiranya pembetulan diperlukan, angka asal hendaklah digaris dengan satu garisan untuk menunjukkan dengan terang angka asal. Angka yang betul ditulis di atas angka asal dan pembetulan tersebut perlu ditandatangan ringkas oleh Ketua Jabatan atau wakilnya yang diberi kuasa
 31. 31. AP 292 Semua cadangan borang kewangan baru atau pindaan borang kewangan dan buku rekod sedia ada perlu dirujuk kepada Perbendaharaan untuk kelulusan
 32. 32. Terimaan Wang (AP69, AP70(a), AP71) CARTA ALIRAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA KKWT Masukkan Wang Ke Dalam Bank (AP78) Sediakan Penyata Pemungut (AP79(a)) Keluarkan Resit (AP60, AP61, AP62, AP63, AP66(c)) Rekod Butiran Resit Di Buku Tunai (AP72, AP72A, AP73) Semak Penyata Pemungut (AP80(d)) Penyediaan Penyata Penyesuaian Hasil Ke Pejabat Perakaunan (AP143) Semakan Resit Perbendaharaan Dan Rekod Butiran Di Buku Tunai (AP80(e)) Semakan Harian Di Buku Tunai (AP80(b)) Rekod Butiran Penyata Pemungut Di Buku Tunai (AP79(b)) Hantar Penyata KKWT Ke Bhgn Pgrsn Audit Dalam, JANM (AP79(f), AP145)
 33. 33. SEKIAN TERIMA KASIH

×