Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TAJUK: ISLAM DI ANTARA KONSERVATISME DAN LIBERALISME : PENGALAMAN KAJIAN DAN PERTEMUAN DENGAN TOKOH LIBERAL DI MESIR DAN ...
PENDAHULUAN <ul><li>Satu penelitian di adakan di Mesir oleh penulis dan Profesor Dr Abdul Aziz Mohd Zin pada 21 Oktober hi...
DR NASR HAMID ABU ZAID
<ul><li>Nasr Abu Zaid menulis dalam bukunya Mafhum al-Nass- Dirasah fi Ulum al-Qur’an yang menjelaskan kajian beliau men...
Samb. <ul><li>Tidak seharusnya al-Qur’an itu dijadikan sesuatu yang muqaddas , tetapi ia tetap sama dengan teks bahasa da...
Samb. <ul><li>Adalah menjadi kesilapan para ulama tradisionalis hari ini kerana mereka memencilkan nas daripada realiti da...
samb <ul><li>Abu Zaid sejak mula sudah mengagak ideanya ini akan ditentang oleh musuhnya dengan dakwaan sebagai usaha men...
HASAN HANAFI
PANDANGAN HASAN HANAFI <ul><li>Memperkenalkan dirinya sebagai pemikir Islam. </li></ul><ul><li>Hasan Hanafi berusaha mengg...
Samb. <ul><li>Hasan Hanafi melihat ilmu Kalam Islam (kususnya serangan beliau kepada Asya`irah) bersifat dogmatis dan tida...
Samb. <ul><li>Hasan Hanafi menyatakan: “Bukankah akal mampu memimpin masyarakat…” </li></ul><ul><li>Di sana terdapat akal ...
Samb. <ul><li>Secara ringkasnya, buku Hasan Hanafi &quot; Min al-`Aqidah Ila al-Thawrah, memfokus kritikannya kepada golo...
Samb. <ul><li>Apakah bezanya kenyataan Hasan Hanafi itu dengan slogan Marxisme yang mengatakan &quot;Agama candu rakyat&q...
Samb. <ul><li>Beliau mempertikaikan akidah Asya`irah yang terlampau memfokus kepada af`al Allah , ` ilm Allah, dan hukm...
Muhammad Imarah
PENDAPAT MUHAMMAD `IMARAH <ul><li>Muhammad `Imarah tidak melihat adanya liberalisme dalam Islam, atau istilah Islam lib...
Samb. <ul><li>Menurut Imarah, Hasan Hanafi menjadikan kesemua agama sebagai bahan sejarah belaka. </li></ul><ul><li>Sepatu...
Samb. <ul><li>Apabila dikemukan soalan siapa lagi yang bersama dengan Hasan Hanafi, jawab Imarah, Nasr Abu Zaid, Ali Harb,...
JAMAL AL-BANNA
Pendapat Jamal al-Banna <ul><li>Menolak aliran tradisional yang berpegang kepada metodologi lama. </li></ul><ul><li>Beliau...
Samb. <ul><li>Menyerang aliran tradisional seperti al-Azhar Universiti yang masih mewakili pandangan lama </li></ul><ul><...
DR HAMED TAHER
Pendapat Hamed Taher <ul><li>Tokoh ini juga menolak pendekatan al-Azhar yang tradisionalis. </li></ul><ul><li>Bersetuju de...
TAHA JABIR AL-`ULWANI
Pendapat Taha Jabir al-`Ulwani <ul><li>Ulama `Iraq lepasan al-Azhar ini juga mengatakan Liberalisme adalah falsafah Barat...
Samb. <ul><li>Taha Jabir tidak menafikan Barat lebih berjaya daripada sudut kemajuan individu. Dalam teori kita lebih baik...
Samb. <ul><li>Islam gagal menyaingi Barat kerana Gerakan Islam sendiri masih mengambil Islam dalam aspek &quot;bentuk&quot...
Dr Sa`d `Arfah Mansur ( Dekan Fakulti Mahasiswi ( al-Banat ) al-Azhar, Alxendaria)
Pendapa t Dr Sa`d `Arfah Mansur <ul><li>Mengatakan al-Azhar berada pada sikap pertengahan, wasatiyyah . Ia tidak mengamb...
Samb. <ul><li>Dato` Zainal Abidin Abdul Kadir, Duta Besar Malaysia di Kaherah, salah seorang alumni al-Azhar sama juga se...
YUSUF AL-QARADAWI
PANDANGAN AL-QARADAWI TERHADAP HASAN HANAFI <ul><li>“ seorang yang menyeleweng ( munharif ), pemikirannya bercampur baur (...
KESIMPULAN <ul><li>Golongan liberal terdiri daripada 2 katageri: </li></ul><ul><li>Bersifat keras seperti Nasr Hamid Abu ...
<ul><li>Aliran liberalisme di Mesir terdiri pelopornya daripada mereka yang bukan berkepakaran dalam bidang Islam, tetapi ...
SARANAN <ul><li>Perlu disebarkan kepalsuan liberalisme bagi menentukan umat Islam tidak berpecah belah, menyeleweng dan te...
<ul><li>Sekian, </li></ul><ul><li>Terima Kasih </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6

Share

Download to read offline

Kajian Islam & Liberalisme

Download to read offline

ISLAM DI ANTARA KONSERVATISME DAN LIBERALISME : PENGALAMAN KAJIAN DAN PERTEMUAN DENGAN TOKOH LIBERAL DI MESIR DAN PENILAIAN PEMIKIR ISLAM

OLEH:
PROF MADYA MOHAMAD KAMIL BIN HJ AB MAJID

AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kajian Islam & Liberalisme

 1. 1. TAJUK: ISLAM DI ANTARA KONSERVATISME DAN LIBERALISME : PENGALAMAN KAJIAN DAN PERTEMUAN DENGAN TOKOH LIBERAL DI MESIR DAN PENILAIAN PEMIKIR ISLAM OLEH: PROF MADYA MOHAMAD KAMIL BIN HJ AB MAJID AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA
 2. 2. PENDAHULUAN <ul><li>Satu penelitian di adakan di Mesir oleh penulis dan Profesor Dr Abdul Aziz Mohd Zin pada 21 Oktober hingga 30 Oktober 2007. </li></ul><ul><li>Penulis juga berkesempatan di Qatar bertemu Yusuf al-Qaradawi pada 26 Jun 2008. </li></ul><ul><li>Tokoh Liberal di Mesir : Dr Hassan Hanafi dan Jamal Al-Banna. </li></ul><ul><li>Tokoh Pemikir Islam: Dr Muhammad `Imarah, Dr. Taha Jabir al-`Ulwani dan Dr Yusuf al-Qaradhawi. </li></ul><ul><li>Lain-lain tokoh: Dr Hassan al-Mashat, Dr Hamed Taher, Sayyid al-Jalayand, Dr Arafah Mansur dan Duta Besar Malaysia di Kaherah, Dato` Zainal `Abidin bin Abdul Kadir. </li></ul>
 3. 3. DR NASR HAMID ABU ZAID
 4. 4. <ul><li>Nasr Abu Zaid menulis dalam bukunya Mafhum al-Nass- Dirasah fi Ulum al-Qur’an yang menjelaskan kajian beliau mengenai al-Qur’an dilihat daripada berbagai sudut. </li></ul><ul><li>Nasr Abu Zaid memfokuskan kajiannya kepada al-Qur’an (dengan mengenepikan ulama terdahulu) sebagai nas bahasa, bukan sebagai mukjizat yang diturunkan. </li></ul><ul><li>Bagi Nasr Abu Zaid, teks al-Qur’an sama sahaja dengan teks-teks bahasa biasa yang lain, di mana peranan pentafsir sepatutnya mengenepikan penulis asal. </li></ul>PANDANGAN NASR HAMID ABU ZAID
 5. 5. Samb. <ul><li>Tidak seharusnya al-Qur’an itu dijadikan sesuatu yang muqaddas , tetapi ia tetap sama dengan teks bahasa dan sastera yang lain. </li></ul><ul><li>Perlulah ilmu ` Ulum al-Qur`an dan `Ulum al- Hadith, diberi bacaan baru, tidak mengulangi apa yang sudah diulang-ulangi sebelum ini. </li></ul><ul><li>Menurut beliau, al-Quran hanyalah sebagai “teks bahasa”mewakili sejarah dan budaya Arab pada masa al-Quran diturunkan. </li></ul><ul><li>Beliau mempersoalkan bolehkah idea ulama tradisionalis seperti al-Zarkasyi (794H), al-Suyuti (910H.) atau Ibn al-Salah (643H.), boleh digunakan pada masa kini?, </li></ul>
 6. 6. Samb. <ul><li>Adalah menjadi kesilapan para ulama tradisionalis hari ini kerana mereka memencilkan nas daripada realiti dan meletakkan nas sebagai sesuatu yang qudus. </li></ul><ul><li>Penyelesaian pihak tradisionalis sala fi, bertentangan dengan maksud syariah dan wahyu diturunkan, apabila mereka memisahkan di antara &quot;nas&quot; dengan &quot;realiti&quot;. Seolah-olah memaksa nas yang mutlak ke atas realiti yang mutlak. </li></ul>
 7. 7. samb <ul><li>Abu Zaid sejak mula sudah mengagak ideanya ini akan ditentang oleh musuhnya dengan dakwaan sebagai usaha menggugat akidah umat Islam. </li></ul><ul><li>Memang pun andaian itu benar, justeru tidak lama selepas itu, Nasr Abu Zaid dihukum murtad oleh ulama Mesir. </li></ul><ul><li>Mahkamah negara Mesir memisahkan beliau dengan isterinya kerana dianggap beliau murtad. </li></ul>
 8. 8. HASAN HANAFI
 9. 9. PANDANGAN HASAN HANAFI <ul><li>Memperkenalkan dirinya sebagai pemikir Islam. </li></ul><ul><li>Hasan Hanafi berusaha menggarap kemajuan tamadun dari dalam masyarakat Islam. </li></ul><ul><li>Fokusnya adalah kepada sumber-sumber warisan ( turath). Turath bagi beliau harus dilihat dari sudut ianya sebagai usaha manusia, bukannya bersifat keagamaan. </li></ul><ul><li>Dalam bukunya Min al-`Aqidah ila al-Thawrah beliau melihat akidah hanyalah sebagai warisan dan thawrah adalah tajdid dan pembaharuan. </li></ul>
 10. 10. Samb. <ul><li>Hasan Hanafi melihat ilmu Kalam Islam (kususnya serangan beliau kepada Asya`irah) bersifat dogmatis dan tidak praktis. </li></ul><ul><li>Beliau mengkritik doktrin akidah umat Islam yang menekankan perkara yang berkaitan dengan Allah dan Rasul. </li></ul><ul><li>Beliau melihat perbincangan ilmu Kalam sudah terlalu melangit, sepatutnya membumi. </li></ul>
 11. 11. Samb. <ul><li>Hasan Hanafi menyatakan: “Bukankah akal mampu memimpin masyarakat…” </li></ul><ul><li>Di sana terdapat akal sosial, akal politik, akal sejarah untuk mencipta undang-undang dan merangka syariah…Akal itu tidak memerlukan bantuan. Dan tidak ada di sana apa-apa pun yang boleh menandingi akal. Sebaliknya nubuwwah , adakah ia mampu meringankan kekurangan dan kelemahan manusia. </li></ul>
 12. 12. Samb. <ul><li>Secara ringkasnya, buku Hasan Hanafi &quot; Min al-`Aqidah Ila al-Thawrah, memfokus kritikannya kepada golongan salaf, justeru salaf bagi beliau ialah kumpulan yang mengawal wahyu, risalah dan ulama. </li></ul><ul><li>Beliau dengan berani mengatakan, berdoa kepada Allah adalah satu bentuk nifaq , mengampu,dan bersikap lemah. </li></ul><ul><li>Tuhan tidak perlu kepada pujian manusia ( Allah `Alim, Allah Qadir, Allah Hayy, Allah Sami`, Allah Basir, Allah mutakallim ). </li></ul>
 13. 13. Samb. <ul><li>Apakah bezanya kenyataan Hasan Hanafi itu dengan slogan Marxisme yang mengatakan &quot;Agama candu rakyat&quot;. </li></ul><ul><li>Baginya, turath bukan agama, tetapi hasilan akal manusia. </li></ul><ul><li>Dalam bukunya &quot; al-Turath wa al-Tajdid &quot; Hasan Hanafi, mengulangi mempertahankan tauhid harus dihubungkan dengan bumi. Ertinya tauhid dihubungkan dengan krisis semasa. </li></ul>
 14. 14. Samb. <ul><li>Beliau mempertikaikan akidah Asya`irah yang terlampau memfokus kepada af`al Allah , ` ilm Allah, dan hukm Allah ….. </li></ul><ul><li>Kaedah Hasan Hanafi adalah jelas mengkritik warisan ( turath) agama sebagai syarat penting bagi mengkritik masyarakat. Kritikan kepada agama adalah pendahuluan kepada menggerakkan revolusi dan realiti. </li></ul><ul><li>Sama dengan Nasr Abu Zaid dan Arkoun, Hasan Hanafi menolak al-Qur`an sebagai mukjizat. Malah nabi Muhammad SAW pula dipandang bukan sebagai seorang rasul, tetapi seorang politikus yang mampu mencapai kepentingannya pada masa yang diingininya. </li></ul>
 15. 15. Muhammad Imarah
 16. 16. PENDAPAT MUHAMMAD `IMARAH <ul><li>Muhammad `Imarah tidak melihat adanya liberalisme dalam Islam, atau istilah Islam liberal. </li></ul><ul><li>Golongan yang mengaku liberal Islam ini membuang nama Allah dalam bahasa Arab. Mereka menukar iman kepada atheisme. </li></ul><ul><li>Mereka mencampakkan ilmu-ilmu Islam. Mereka mempraktiskan apa yang tidak ada dalam ajaran Islam. </li></ul><ul><li>Muhammad Imarah mencontohkan , Hasan Hanafi mengerjakan Haji dan umrah tanpa wuduk. Justeru dia melihat ibadat haji tidak lebih daripada saki baki penyembahan patung berhala. </li></ul>
 17. 17. Samb. <ul><li>Menurut Imarah, Hasan Hanafi menjadikan kesemua agama sebagai bahan sejarah belaka. </li></ul><ul><li>Sepatutnya mereka berdiri atas &quot;Liberalisme“ sahaja, tanpa Islam dihujungnya. </li></ul><ul><li>Hasan Hanafi ini adalah Marxis yang bercakap atas nama Islam. Pandangan mereka ini adalah keliru dan tempang ( shadhdhah ). Mereka sebegini ada pada setiap zaman. Mereka mencari pengaruh di kalangan orang ramai </li></ul>
 18. 18. Samb. <ul><li>Apabila dikemukan soalan siapa lagi yang bersama dengan Hasan Hanafi, jawab Imarah, Nasr Abu Zaid, Ali Harb, Muhammad Arkoun. Mereka ini meruntuhkan Islam. </li></ul><ul><li>Liberalisme adalah falsafah Barat yang ada sayap politik dan ada sayap ekonomi. Mereka memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia sehingga membuang hak-hak Allah </li></ul><ul><li>Manusia ialah tuan kepada alam (faham Humanisme ) </li></ul>
 19. 19. JAMAL AL-BANNA
 20. 20. Pendapat Jamal al-Banna <ul><li>Menolak aliran tradisional yang berpegang kepada metodologi lama. </li></ul><ul><li>Beliau memilih metodologi bebas. </li></ul><ul><li>Cukup dengan hanya berpegang kepada al-Qur`an dan al-Hadith. Malah jika hadith bertentangan dengan al-Qur`an, ditolak sahaja hadith. </li></ul><ul><li>Mengakui ulama salaf besar dan hebat, tetapi mengatakan mereka bukannya manusia maksum. Kita tidak patut menjadi &quot;pak turut&quot; kepada mereka secara bertaqlid. Sistem ilmu yang ada pada mereka tidak boleh menjawab persoalan semasa. </li></ul>
 21. 21. Samb. <ul><li>Menyerang aliran tradisional seperti al-Azhar Universiti yang masih mewakili pandangan lama </li></ul><ul><li>Al-Azhar tidak membawa apa-apa sumbangan kepada zaman ini. Jika mahu releven katanya, kembalilah sahaja kepada al-Qur`an secara langsung, bukannya tafsiran Ibn Abbas atau Sayyid Qutub, bukannya al-Qurtubi atau al-Tabari </li></ul><ul><li>Sama dengan Nasr Abu Zaid dan Hasan Hanafi, beliau juga menolak penggunaan asbab al-nuzul . Al-Quran ditafsir dengan al-Qur`an, bukannya melalui pendapat fuqaha` mahu pun mufassirin. </li></ul>
 22. 22. DR HAMED TAHER
 23. 23. Pendapat Hamed Taher <ul><li>Tokoh ini juga menolak pendekatan al-Azhar yang tradisionalis. </li></ul><ul><li>Bersetuju dengan Hasan Hanafi, `Atif al-`Iraqi, Mahmud Qasim dan Nasr Abu Zaid. </li></ul><ul><li>Beliau berpendapat al-Qaradawi mewakili tradisionalis yang hanya ada sedikit-sedikit pembaharuan. Malah al-Qaradawi banyak &quot;bermain tarik tali&quot;( huwa yal`ab `ala al-habl.) </li></ul><ul><li>Berpendapat bahawa al-Azhar menghalagi idea-idea baru dalam reformasi politik dan ekonomi. </li></ul>
 24. 24. TAHA JABIR AL-`ULWANI
 25. 25. Pendapat Taha Jabir al-`Ulwani <ul><li>Ulama `Iraq lepasan al-Azhar ini juga mengatakan Liberalisme adalah falsafah Barat, tidak ada kena mengena dengan Islam. </li></ul><ul><li>Kebebasan dalam Islam tidak sama atau mutlak dengan kebebasan yang Barat perjuangkan. </li></ul><ul><li>Kebebasan individu masih dalam kerangka jemaah. Bermula dengan pasangan hidup, hingga ibadat secara berjamaah. </li></ul><ul><li>Jika Barat memberikan kebebasan mutlak, kebebasan Islam cukup berdisiplin. Barat mengutamakan kebebasan individu, Islam lebih cenderung kepada konsep &quot;jemaah&quot; dan &quot;ummah. </li></ul>
 26. 26. Samb. <ul><li>Taha Jabir tidak menafikan Barat lebih berjaya daripada sudut kemajuan individu. Dalam teori kita lebih baik. </li></ul><ul><li>Taha Jabir tidak suka menyamakan liberalisme Barat dengan Liberalisme di Mesir. Namun Mesir lebih liberal daripada negara-negara Arab yang lain. </li></ul><ul><li>Ini disebabkan hubungan lebih awal antara Mesir dengan negara-negara Barat. Kumpulan liberal di Mesir masih kecil, angkanya amat terhad. </li></ul>
 27. 27. Samb. <ul><li>Islam gagal menyaingi Barat kerana Gerakan Islam sendiri masih mengambil Islam dalam aspek &quot;bentuk&quot;, bukan isi. Sedangkan Islam lebih terbuka. Islam sebagai agama dan umat tidak tertutup. </li></ul><ul><li>Institusi Islam masih mengutamakan warisan lama ( turath qadim ). Langkah awal katanya, mestilah ada reformasi organisasi dan institusi keagamaan. Reformasi umpamanya melalui muraja`h al-turath. </li></ul><ul><li>Sikap beliau yang lebih sederhana, menyatakan kemunculan liberalisme di kalangan umat Islam ada juga faktor kesalahan kumpulan Islam sendiri. </li></ul>
 28. 28. Dr Sa`d `Arfah Mansur ( Dekan Fakulti Mahasiswi ( al-Banat ) al-Azhar, Alxendaria)
 29. 29. Pendapa t Dr Sa`d `Arfah Mansur <ul><li>Mengatakan al-Azhar berada pada sikap pertengahan, wasatiyyah . Ia tidak mengambil jalan &quot;melampau&quot;. Tidak juga mengambil pendekatan &quot;longgar&quot; akan hal keagamaan. </li></ul><ul><li>Alumni al-Azhar, katanya ke luar dari negara Mesir membawa pemikiran sederhana. Tidak pernah membawa isu &quot;takfir&quot; dan tidak juga bawa kebebasan &quot; ibahiyyah “. </li></ul>
 30. 30. Samb. <ul><li>Dato` Zainal Abidin Abdul Kadir, Duta Besar Malaysia di Kaherah, salah seorang alumni al-Azhar sama juga seperti`Arafah, menyetujui pendapat Taha Jabir bahawa liberalisme di Mesir amat kecil bilangannya. Tetapi mereka seperti “ nila setitik yang merosakkan susu sebelanga”. Kata beliau tegasnya, dua tiga biji limau yang busuk merosakkan bau sekotak limau yang elok . </li></ul><ul><li>Umat Islam kata mereka, perlu bertoleransi, tetapi pemikiran seperti Hasan Hanafi perlu ditentang kerana ia liberal 100 peratus. Bukan liberal Islam. Mereka menjadi ghuluww tafrit. </li></ul>
 31. 31. YUSUF AL-QARADAWI
 32. 32. PANDANGAN AL-QARADAWI TERHADAP HASAN HANAFI <ul><li>“ seorang yang menyeleweng ( munharif ), pemikirannya bercampur baur ( afkaruhu makhlutah), malah falsafahnya kurang jelas, ( falsafatuhu gyar wadihah ).” </li></ul>
 33. 33. KESIMPULAN <ul><li>Golongan liberal terdiri daripada 2 katageri: </li></ul><ul><li>Bersifat keras seperti Nasr Hamid Abu Zaid dan Hasan Hanafi, Arkoun dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Bersifat lembut seperti Jamal al-Banna dan Hamed Taher. Namun mereka tetap tidak menyukai tradisionalis dan salafi seperti al-Azhar, lebih-lebih lagi Wahabi. Mereka dianggap konservatif. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Aliran liberalisme di Mesir terdiri pelopornya daripada mereka yang bukan berkepakaran dalam bidang Islam, tetapi mereka sebenarnya daripada latar belakang berkepakaran dalam bidang falsafah dan bahasa (pengajian di barat) mengambil idea-idea Barat untuk dikembangkan dalam masyarakat Islam, terutama di kalangan awam. </li></ul><ul><li>Kemunculan mereka sekitar tahun 70-an abad lalu, sewaktu bermulanya zaman kebangkitan Islam. Apakah ianya satu kebetulan atau satu perancangan?? </li></ul><ul><li>Mereka mencemuh al-Azhar sebagai mewakili aliran tradisional dan menafikan pembaharuan yang dijalankan al-Azhar. </li></ul>Samb...
 35. 35. SARANAN <ul><li>Perlu disebarkan kepalsuan liberalisme bagi menentukan umat Islam tidak berpecah belah, menyeleweng dan termakan umpan Barat yang ingin melonggarkan kefahaman dan amalan keislaman yang bersifat tafrit. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Sekian, </li></ul><ul><li>Terima Kasih </li></ul>
 • zaimim1

  Jan. 20, 2018
 • NaqiuddinZahariKamal

  Jul. 17, 2017
 • BWEMRT

  Apr. 16, 2015
 • adavadiboys

  Oct. 16, 2011
 • RicardoIzection

  Oct. 23, 2010
 • AmitRanjan

  Sep. 16, 2008

ISLAM DI ANTARA KONSERVATISME DAN LIBERALISME : PENGALAMAN KAJIAN DAN PERTEMUAN DENGAN TOKOH LIBERAL DI MESIR DAN PENILAIAN PEMIKIR ISLAM OLEH: PROF MADYA MOHAMAD KAMIL BIN HJ AB MAJID AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA

Views

Total views

12,416

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

51

Actions

Downloads

494

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×