Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

яськова л. звіт

571 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

яськова л. звіт

 1. 1. Звіт про роботу вчителя англійської мови Полонської гімназії Яськової Л.М.
 2. 2. Полонська гімназія Освіта: вища, Житомирський педагогічний інститут Кваліфікаційна категорія: “ спеціаліст вищої категорії ” Педагогічний стаж: 23 роки Яськова Лариса Миколаївна
 3. 3. Моє педагогічне кредо “ Мова – це фортеця, і штурмувати її потрібно усіма можливими засобами”! Старанність – заохочуй, Інтерес – пробуджуй, Розум – розвивай, Творчість – розпалюй, Інертність – подолай!
 4. 4. Проблеми, над якими працюю Комунікативна на- правленість мовле- ннєвої діяльності учнів на уроках англійської мови Проблема кафедри Проблема вчителя • Description of the contents • Description of the contents  Description of the business Творче самовира- ження, самореалі- зація особистості учня в процесі ово- лодіння мовними компетентностями
 5. 5. Обгрунтування доцільності вибору поставленої проблеми Урок іноземної мови розглядається як діяльність спілкування Комунікативно спрямовані завдання і вправи забезпечують оволодіння мовою, як засобом спілкування Формування в учнів комунікативної компетенції Мета навчання іноземної мови
 6. 6. Завдання: - формувати та розвивати в учнів психологічну готовність до спілкування іноземною мовою; - вчити учнів застосовувати всі свої мовні навички й уміння в навчальних ситуаціях; - активізувати навчально- пізнавальну діяльність учнів; - стимулювати учнів до активної участі у процесі спілкування; - вчити учнів правилам “спільного” навчання (у групах, у парах, у колективі).
 7. 7. Уроки будую з урахуванням основних критеріїв навчання англійської мови:комунікативної спрямованості,крос-культурного компонента, міжпредметного інтегрування, які підпорядковані основній меті – комунікативно-орієнтованому навчанню.
 8. 8. Методи навчання, які використовую у роботі: ЧАСТКОВО- ПОШУКОВІ ПОЯСНЮВАЛЬНО- ІЛЮСТРАТИВНІ МЕТОДИ ПРОБЛЕМНОГО ВИКЛАДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКІ РЕПРОДУКТИВНІ
 9. 9. Інноваційні підходи: Інноваційні педагогічні технології • Креативність • Інформативність • Творчість Інтерактивні технології Технологія проектного навчання Інформаційно- комунікаційні технології
 10. 10. Метод ПРЕС Мозкова атака Ажурна пилка Робота в парах Інтерактивні методи Мікрофон Дискусія Імітаційні ігри Незакінчені речення Навчаючи - учусь Дебати Дерево рішень Акваріум
 11. 11. Використання інтерактивних технік в практиці У практиці своєї роботи переважно використовую інтерактивні техніки : «Спільний проект», «Синтез думок», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Кожен вчить кожного» , «Мозаїка». Такі види роботи передбачають парну співпрацю, роботу в ротаційних трійках, роботу у малих групах і фронтальне включення в процес обговорення .
 12. 12.  Створення ігрових ситуацій;  Інтригуючий початок уроку;  Нестандартний урок;  Застосування цікавих розвивальних завдань. Найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці
 13. 13. • Це дає можливість створити додаткову мотивацію. • Учні виконують проекти, тому що це їм цікаво. • Результатом проекту може бути плакат, картки, словник в малюнках, малюнок з надписами, тощо. Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови Проект- це вид навчальної діяльності, в якій задіяні досвід, уява, знання та бажання поділитися з іншими. Технологія проектного навчання
 14. 14. Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови Проект «All about myself» 3 клас Проект «My favourite season» 4клас Проект «My favourite wild animal» 2 клас Проект «My room» 4 клас Проект «My family» 3 клас Проект «What do you like to collect» 4 клас
 15. 15. Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови Проект The best recipe» 7 клас Проект «Sports in Great Britain» 9 клас Проект «My hobby» 5 клас Проект «My favourite holiday» 6 класПроект « The best summer camp in Ukraine» 5 клас Проект «What country would you like to visit» 9клас Проект «The most popular Ukrainian sports» 7 клас
 16. 16. Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови І Педагогічні Програмні Засоби Мультимедійні презентації Навчальні фільмиВідео пісні
 17. 17. Використання навчально-методичних комплексів : • English • New Headway
 18. 18. Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови Результативність створити іншомовне середовище на уроці залучати пасивних слухачів до активної діяльності робити заняття більш наочними та інтенсивними створити позитивну атмосферу на уроці покращити взаємини "учень-учитель“ Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови значно посилюють та допомагають:
 19. 19. Діагностика знань, вмінь, навичок учнів за показниками «Успішність»,«Якість знань» Педагогічна діяльність 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 80 83 87 93 98 33 34 40 41 43 Успішність Якість
 20. 20. Підсумки контрольних робіт з англійської мови Клас Кількість учнів в класі Середній бал Успішність 3-Б (поч.школа) 13 8 91% 4-Г (поч.школа) 15 7 84% 4-А (гімназія) 15 6 62%
 21. 21. Я – класний керівник
 22. 22. Методична діяльність  Відкриті уроки  Методичний тиждень з англійської мови  Підвищення кваліфікацій  Виступи на педрадах та робота в шкільних методичних об ’єднаннях  Работа по самоосвіті
 23. 23. Методична діяльність
 24. 24. Відкриті уроки та заходи Тема урока, заходу Клас Рік Рівень “My Flat” (Моя квартира) 5 2008 шкільний “Past Simple Tense” ( минулий час ) 6 2009 г. шкільний “Computers in our life” ( Компьютери в нашому житті ) 8 2010 г. шкільний “Travelling” ( Подорожі) 6 2010 г. шкільний «Лондон» 7 2011 г. шкільний Тиждень англійської мови «Навчання може бути цікавим» 5-9 2011 шкільний Виховний захід «Улюблені страви Великобританії» 8,9 2011 шкільний Урок країнознавства: “ Лондон ” 9 2011 районний
 25. 25. Відкриті уроки та заходи Тема урока, заходу Клас Рік Рівень “Моє улюблене свято» 4-Г поч.школа 2014 шкільний «Захист довкілля. Вплив людства на екологію». 4-А гімназія. 2015 г. шкільний Наукова конференція «Подорож по Лондону». 3-ті кл. гімназія 2013-2014 н.р. шкільний Наукова конференція «Визначні місця світу» 4-ті кл. гімназія 2014-2015 н.р. шкільний Виховний захід: «Збройні сили України» 3-4-ті кл. гімназія 2014 р. шкільний
 26. 26. Дидактична діяльність Маю власні наробки: - Завдання до підсумкових контрольних робіт з аудіювання на тему: “ Роль телебачення у сучасному житті”; - Завдання до підсумкових контрольних робіт з читання на тему: “ Видатні місця Лондону”; - Завдання до уроку країнознавства “ Лондон – столиця Великобританії” - Методичні матеріали з англійської мови по темі: “ Подорожі ” для 7-9 класів (презентація, публікація)
 27. 27. Работа по самоосвіті № Рік Тема самоосвіти Підсумок роботи 1 2007-2008 «Інтерактивні технології навчання англійської мови» Відкритий урок з використанням інтерактивних технологій 2 2008-2009 Метод проектів з використанням Комп’ютерних технологій Виступ на педраді 3 2009-2010 “School life” (урок англійської мови у 7 класі) Відкритий урок з використанням комп,ютера 4 2010-2011 Сутність інтерактивного навчання Виступ на засіданні шкільного методичного об’єднання 5 2011 “Комунікативна спрямованість мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови» Узагальнення досвіду, публікація дидактичних матеріалів з англійської мови для учнів 6-9
 28. 28. Перспективи роботи створити нові презентації до уроків англійської мови у співпраці з моїми колегами активно залучати учнів до проектної роботи на основі інтерактивних технологій.
 29. 29. Замість висновків... Вчителю суджено бути пошуковцем, винахідником, а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які привносить новий час, аби підготувати людину до життя в нинішньому століт- ті. Від здатності вчителя да- ти гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців, та й, власне, майбутнє самої України.
 30. 30. Дякую, за увагу!

×