Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

звіт музика

402 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

звіт музика

 1. 1. Музики Ірини Юріївни Портфоліо бібліотекаря Полонської гімназії Що скажуть про тебе інші, коли ти сам про себе нічого сказати не можеш. Козьма Прутков
 2. 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ (коротко про себе)
 3. 3. РІС КСУ ( Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету)
 4. 4. Ярмарка педагогічних ідей
 5. 5. .
 6. 6. - кумулятивна – формування, накопичення, систематизація, аналітико-синтетична обробка й організація збереження документальних ресурсів; -сервісна – надання інформації про наявні бібліотечні ресурси, організація пошуку, видачі і прийому документів і інформації з запитів різних категорій користувачів, забезпечення доступу до віддалених джерел інформації; -науково-методична – вивчення інформаційних потреб користувачів, інструктивно-методичне забезпечення діяльності, науково-дослідна робота в галузі нових інформаційних технологій, розробка навчально- методичних матеріалів з основ інформаційної культури користувачів; -навчальна – організація бібліотечно-бібліографічних занять з основ інформаційної культури із різними категоріями користувачів;
 7. 7. -просвітительська – організація заходів c метою прилучення студентів і співробітників університету до скарбів української і світової культури; -виховна – активне сприяння процесу підготовки висококваліфікованих фахівців, гармонійному розвиткові особистості, а також вихованню почуття патріотизму на державному, регіональному й університетському рівнях; -соціальна – сприяння розвитку здатності користувачів до самоосвіти і їхньої адаптації в сучасному інформаційному суспільстві; -координуюча – узгодження своєї діяльності з усіма підрозділами університету в сфері інформаційного забезпечення навчально- виховного процесу, науково-дослідній роботі, а також надання методичної допомоги в організації бібліотечно- інформаційного обслуговування в регіоні.
 8. 8. -повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; -сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; -всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів; -допомога учням в оволодінні знаннями державного стандарту; -сприяння розвитку пізнавальних інтересів учнів і формування читацьких інтересів; -формування національної свідомості, характеру, моральних якостей учнів; -впровадження інтерактивних форм і методів у роботі з читачами; -створення комфортного бібліотечного середовища.
 9. 9. Мандрівка в Країну дитинства (за книгами Всеволода Нестайка)
 10. 10. “Любіть книгу всією душею. Вона не тільки ваш кращий товариш, але і до кінця вірний супутник” . (Михайло Шолохов).
 11. 11. Бібліотечні уроки  Скажи, що ти читаєш, і я скажу тобі, хто ти є (бібліотечний урок-захист читацьких формулярів).  Урок-презентація «Історія книги та бібліотек».  Виникнення книгодрукування в Україні.

×