Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

гончаренко

674 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

гончаренко

 1. 1. ПОРТФОЛІО практичного психолога Полонської гімназії Гончаренко Ніни Юріївни
 2. 2. Види діяльності шкільного психолога 1) психодіагностика; 2) психологічне консультування; 3) психологічна просвіта; 4) психологічна підтримка; 5) психопрофілактика; 6) психокорекція.
 3. 3. Основною метою діяльності психологічної служби гімназії є виявлення та забезпечення оптимальних умов для формування зрілої особистості, орієнтованої на розвиток своїх здібностей та потребу в самореалізації. Важливими напрямами роботи є: •Допомога дитині в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої. •Психологічна підготовка дитини до школи. •Робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні, порушення поведінки, емоційні розлади). •Робота з обдарованими дітьми. •Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психологічного здоров’я. •Профілактика адиктивної поведінки. •Розвиток особистісної зрілості та соціальної компетентності гімназистів.
 4. 4. ГРАФІК Дані тижня Понеділок Вівторок Середа Інтервали робочого часу Види роботи 8.15 - 9.00 9.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 Організаційно-методична робота. Психологічна просвіта Робота з учнями (діагностична, корекційно-відновлювальна та розвивальна) Консультування вчителів Консультування учнів Консультування батьків 9.00 – 10.00 10.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 Організаційно-методична робота Робота з учнями (діагностична, корекційно-відновлювальна та розвивальна) Консультування вчителів Консультування учнів Консультування батьків 9.00 – 10.00 10.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 Організаційно-методична робота Робота з учнями (діагностична, корекційно-відновлювальна та розвивальна) Консультування вчителів Консультування учнів Консультування батьків Четвер П’ятниця РОБОТИ 9.00 – 10.00 10.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 Інтервали робочого часу поза межами навчального закладу 15.00 – 16.15 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 Методичний день (участь в районному семінарі психологів та соціальних педагогів; співпраця з працівниками соціальної служби; робота в бібліотеці.) Організаційно-методична робота Робота з учнями (діагностична, 15.00 – 17.00 корекційно-відновлювальна та розвивальна) Консультування вчителів Консультування учнів Консультування батьків Види роботи Організаційно - методична робота: підготовка до проведення психологічного дослідження, обробка результатів; підготовка до психолого-педагогічних семінарів, тренінгів. Організаційно - методична робота: аналіз результатів діагностичного дослідження; написання висновків та рекомендацій. Організаційно - методична робота: обробка результатів дослідження; оформлення документації; самоосвітня діяльність. Організаційно - методична робота: оформлення висновків за результатами психологічного дослідження; співпраця з працівниками соціальної служби; відвідування дітей удома.
 5. 5. • Посадові обов’язки практичного психолога Організовує: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • психологічне діагностування учнів школи; сталу систему психологічної освіти вчителів; проведення психолого-корекційної роботи з учнями; допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів; просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу; психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини; психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх. Сприяє: пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей; вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; формуванню психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків; здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків; забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; підвищенню свого кваліфікаційного рівня. Бере участь: в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку; в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань; у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу; у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання; в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей; в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.
 6. 6. • • • • • • Має право на: • • • самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи; спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням; захист професійної честі й гідності; ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень; захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики; конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом; підвищення кваліфікації; проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію. • Контролює: • перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків. • • • Розробляє: річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи. та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій. Забезпечує: • • • • • • • • • своєчасне складання встановленої звітної документації; зв’язки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів; своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу. Керується: у своїй діяльності Законами України з питань освіти. Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; Погоджує: свою роботу з директором школи. професійно підпорядкований психологічному центру району, області.
 7. 7. Робота з обдарованими учнями МАН - «Субкультура як спосіб самовираження сучасноі молоді» Пасіщук Анна, 2011р., 2 місце в обласному турі; -“Стрес у підлітків”, Кирилюк Діана, 2012 р., 2 місце в районному турі. - “Вплив мультфільмів на психіку дітей 8-10 років”, Березова Мирослава, 2012 р. Олімпіади з психології та педагогіки 2011 р. – Степанчук Максим, 1 місце в районному турі; 2012 р. – Плис Наталія, 1 місце в районному турі.
 8. 8. Тиждень психології в школі • Понеділок Відкриття тижня психології «Кожна людина – Всесвіт» • Подорож в країну Психоландію. • Інформаційно- пізнавальний вісник «Шкільний психолог» • Виставка психологічної літератури в бібліотеці • Відкриття галереї «Автопортрет класу» • Комп'ютерна діагностика • Вівторок День спілкування • Психологічна вправа «Паркан думок» • Анкетування, інтерв’ю • Гра «Слідопити» • Пошта довіри • Лекторій для батьків • Години спілкування • Середа День творчості • Виставка дитячих малюнків «Що таке щастя» • Психологічний КВК «Ерудит» • Інтелектуальні конкурси • Тренінгове заняття «Від творчого вчителя до учнівської творчості» • Четвер Здоровим бути модно • Виставка малюнків, плакатів • Акція «За здоровий спосіб життя» • Лекторій для вчителів • П’ятниця Колір моєї душі • Веселка настрою • Ігри на перервах • Тренінгові заняття • Конференція «Психологія кольору»
 9. 9. Проект «Конфлікти в шкільному середовищі» Тип проекту: інформаційно – дослідницький, груповий, середньої тривалості. План реалізації проекту Організаційний • Формулювання мети • Складання плану роботи над проектом • Створення творчих груп • Визначення завдань для кожної творчої групи Дослідницький • Робота з різноманітними джерелами інформації • Підготовка анкет та тестового матеріалу • Проведення дослідження • Обробка результатів • Складання сценаріїв для розігрування життєвих ситуацій, репетиції • Складання рекомендацій щодо регулювання конфліктних ситуацій • Видання буклету «Шляхи подолання конфліктів» Узагальнюючий • Презентація проекту
 10. 10. Реалізація проекту ТЕОРЕТИКИ ДОСЛІДНИКИ КОНСУЛЬТАНТИ РЕЖИСЕРИ
 11. 11. Презентація проекту
 12. 12. Щоб щасливо в світі жити, Треба вміти мріяти й любити. Бути добродушним, щиро усміхатись, Твердо йти вперед, не оглядатись! Головне - не втратити запал та інтерес, Бо життя то є складна наука А щасливим бути, то хороша штука!

×