Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ліпінська

654 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ліпінська

 1. 1. Вчителя англійської мови Полонської гімназіїЛіпінської Юлії Леонідівни
 2. 2. Учень – це не посудина, яку потрібнозаповнити, учень – факел, який треба запалити. Стародавня мудрість
 3. 3.  Рік народження: 9 лютого 1987 року; У 1994 році пішла до першого класу; У 2005 році закінчила Полонську Гімназію; З 2005-2010 рік навчалася у “Міжнародному економіко- гуманітарному університеті ім.академіка Степана Дем’янчука”; Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (Англійська) Та здобула кваліфікацію філолог, викладач англійської мови та література, зарубіжної літератури та німецької мови; З 2010 року працюю вчителем англійської мови у початковій школі Полонської гімназії;
 4. 4. Комунікативність - це процес взаємодії між людьми, в ході якого виникають, виявляються і формуються міжособистісні відносини. Комунікативність передбачає обмін думками, почуттями, переживаннями і т. п
 5. 5.  Говорячи про таке явище як комунікативність особистості, слід мати на увазі, що це явище необхідно розглядати не тільки як сукупність деяких характерологічних властивостей і якостей, що дозволяють здійснювати процес спілкування, але і те, що комунікативність особистості є компонентом мотиваційно-потребностной сфери. Це має на увазі собою те, що комунікативність вимагає наявності відповідної спрямованості особистості, визначальною соціальний і моральний вага особистості, її потреби, інтереси, переконання, ідеали і відповідних ціннісних орієнтацій, як правило, не безпосередньо мотивуючих поведінку, а виконують координуючу функцію, в тому числі і «фільтруючу».Комунікативність в цілому визначається такими компонентами, як комунікативна активність, емоційна реактивність у спілкуванні, комунікативна впевненість, комунікативний обєкт.Розвиток комунікативності особистості починається з формування у людини такої спрямованості особистості, при якій цінність людського спілкування знаходиться не на периферії, а в центрі системи ціннісних орієнтацій людини
 6. 6. Комунікативна спрямованість уроків англійської мови:Останніми роками в методиці викладання іноземних мов найбільшої актуальності набуло питання навчання не іноземної мови взагалі, а спілкування іноземною мовою. Такапостановка задачі знайшла певне відображення і в сучасній програмі для середньої школи,де практична мета навчання полягає у навчанні школярів спілкуванню іноземною мовою. Правомірність та обґрунтованість такої постановки питання не викликає сумнівів. Будь-який навчальний процес являє собою процес спілкування, але навчальний процес на уроці іноземної мови – це не просто процес спілкування, а навчання спілкування незнайомоюмовою. Відбувається даний процес у формі спілкування вчителя та учнів, а також шляхомспілкування учнів один з одним (режим: учитель - клас, учитель - учень, клас - учень). На уроці іноземної мови іншомовне спілкування – це не лише засіб, але й мета навчання
 7. 7.  У цьому відтінку процесу спілкування учителя з учнями пятеро з них і брали безпосередню участь, в той час як усі інші мали можливість слухати, розмірковувати, згадувати мовні одиниці, готуватися до висловлювання власних варіантів – словом, у них зявилася потреба і умови для використання своїх знань англійської мови.
 8. 8.  Емоційна Вольова Інтелектуальна
 9. 9. Вивчення алфавіта
 10. 10. РОБОТА БІЛЯ ДОШКИ ЧИТАННЯ ТЕКСТУ
 11. 11.  Я захоплююся астрологією та літературою, люблю готувати та плавати.
 12. 12. ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ”ГРИНВІЧ ” Цішевська Дарина 3-Б  Процун Аміна 3-А
 13. 13. Комунікативна методика вдало поєднує в собі багато позитивних ефектів які сприяють вивченню мови Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для інших виборює життя. В. Симоненко

×