Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TeknoLab-IT

580 views

Published on

IT & Telco Consultancy
MDM
Access Control
RFID
Mobile Apps

Published in: Technology
 • Be the first to comment

TeknoLab-IT

 1. 1. Uçtan Uca BT Çözümleri / End to End ITSolutions
 2. 2. Kimiz? / Who R We?BT çözüm ve servislerine ihtiyaç duyan We aim to provide a single point of contactmüşterilerimize, verimlilik ve rekabet for customers who are in need of ITavantajı sağlayan teknoloji, çözüm ve technology, solution, and services that willhizmetleri tek bir çatı altında sunmayı help them to enhance their efficiency andhedeflemekteyiz. achieve competitive advantage. What we doNe Yapıyoruz? Provide IT solutions that will improve itsMüşterilerimize verimlilik ve karlılık customers’ efficiency and profitabilitysağlayan BT çözümleri sunmaktayız. How we do itNasıl Yapıyoruz? Provide its know-how in the industry inMüşterilerimize sektörel bilgi which its customer positions itselfbirikimlerimizi sunarak en iyi hizmeti Define IT requirements, implement andsağlamaktayız. manage the operationMüşterilerimizin, BT ihtiyaçlarını belirler,uygular ve yönetiriz.
 3. 3. Hizmetlerimiz / Our Services Mobil Çözümler  Mobile Solutions  Mobil Cihaz Yönetimi  Mobile Device Management  Kurumsal Mobil Uygulamalar  Corporate Mobile Applications  Mobil İçerik Uygulamaları &  Mobile Content Applications & Man. Yönetimi  Digital Content – E-Mag- Comics –  Dijital İçerik –E-Dergi- Çizgi Roman Mobile Apps for Kids – Mobil Çocuk Uygulamaları  Digital Signage  Digital Signage  3D Content  3D İçerik  IP Based Content Management  IP Bazlı İçerik Yönetimi  LBS – Location Based Services  LBS- Lokasyon Bazlı Servisler  Project Based & Sectoral Proje Bazlı & Sektörel Solutions_SW & HW & Çözümler_Yazılım & Donanım Consultancy & Danışmanlık  RFID-NFC & Automation  RFID- NFC & Otomasyon  Sectoral Solutions  Sektörel Çözümler  Stadium & Arenas IT Solutions  Stadyum & Arena IT Çözümleri  Education IT Solutions  Eğitim Sektörü IT Çözümleri  Shopping Mall Management Solutions  AVM Yönetim Çözümleri  Installation,Support & Kurulum,Bakım & Onarım Maintenance Services Hizmetleri
 4. 4. Mobil Çözümler/ Mobile Solutions• Mobil Cihaz Yönetimi / MDM• Kurumsal Mobil Uygulamalar / Corp. Mobile Apps• Mobil İçerik Uyg. & Yönetimi /Mobile Content Apps & Man.• Lokasyon Bazlı Servisler / Location Based Services
 5. 5. FORMS_Saha Operasyon & İlişki Yönetim Sistemi/FORMS_Field Operation & Relation Man. System  Forms Nedir? /What is Forms?  Genel Özellikler / General Features  Fonksiyonlar / Functions  Faydalar / Benefits
 6. 6. Forms Nedir?/What is Forms?Forms Nedir? What is Forms? FORMS, kullanıcı  FORMS, is a mobile field ihtiyaçlarına uygun, operations platform that esnek bilgi giriş formları allows to design flexible tasarlayabilmeye olanak data input forms and sağlayan ve sahadan mobil olarak bilgi mobile data collection & toplama ve on-line reporting from the field raporlama imkânı veren according to user needs. mobil bir saha operasyonu yönetimi platformudur.
 7. 7. Genel Özellikler/General FeaturesTeknoloji Technology Akıllı telefon ve tablet PC’lerde  Can be used online with all browser üzerinden online smartphones & tablet PC’s via browser kullanılabilir,  Can be used as a device spesfici Cihaza özel client uygulaması client application, mevcuttur  Integrated with Teleatlas mapping Teleatlas Harita sistemi ile tam system entegre çalişir,  Adress verification for all city & Tüm il ve ilce merkezleri için adres district centersT doğrulamasi yapilabilir,  Can be easily integrated with enterprise back-office apps via Hazır WEB servisleri sayesinde ready to use WEB services kolaylıkla kurumların back ofis  Runs on MS SQL database uygulamalarıyla entegre olabilir.  Programming language is Jawa & MS SQL veri tabani üzerinde calışır, XHTML 5 Programlama dili Jawa ve XHTML 5
 8. 8. Genel Özellikler/General Features Corporate ManagementKurum Yönetim Paneli Console Farklı yetkinlikte, sınırsız çalışan  Unlimited worker definitions with various tanımlanabilir, skills / responsibilities  Groups of employees can be created Çalisan grupları oluşturulabilir,  Able to design unlimited number of data İstenilen sayıda ve formatta veri giriş entry forms with various designs. The formu tasarlanilabilir. Form içerisindeki flow order & the rules of the fileds within sahaların akış sırası ve kuralları the forms can be differentiated olusturulabilir,  The assignment areas of the employees can be defined Calişanlarin görev bölgeleri  To be visited adresses of theCalişanlarin tanımlanabilir, ziyaret employees can be verified & Calişanlarin ziyaret edeceği adresler defined in the system sisteme dogrulanarak tanimlanabilir,  Assignment definitions & work orders can be done based on area, adress, Bölge, adres, calisan,calisan gruplari employee, or employee groups bazinda ve tarih ve çağrı merkezi supported by scheduling & call center arayüzüyle gorev tanimlamasi interface yapilabilir- iş emri atanabilir
 9. 9. Genel Özellikler/General FeaturesMobil Arayüz Mobile Interface  Açik isleri, gecikmiş isleri ve  Open, late & closed assignments can tamamlanmis isleri farkli gruplar halinde be viewed as different groups gorebilir,  Can be informed about places to go,  Gidilecek yer ve yapilacak isle ilgili details of the assignments and view detayli bilgi edinebilir, yonetici notlarini the management notes gorebilir,  Can see the assigned works, distance to the current place or order  Üzerine atanmiş islere, bulunduğu the assignments based on deadline noktaya olan uzakliğı yada, tamamlanma zamanına göre sıralatabilir,  Can see the route to the assigned place of work on map  Seçtiği adrese yada bölgeye bulunduğu noktadan ulaşim bilgisini harita üzerinde  When entering data to the form can take picture, save the taken pictures görebilir, on the form with GPS code & time  Cihaz üzerinde form doldururken fotoğraf stamp. çekebilir, çektigi fotoğraflari GPS kodu ve tarih saat damgasıyla birlikte form üzerine kayıt edebilir,
 10. 10. Genel Özellikler/General FeaturesRapor Modülü Reporting Module Saha Personeli anlık olarak harita  The field personnel can be tracked üzerinde izlenebilir, real time on map Formların doldurulduğu lokasyon ile  The comparison of the places where doldurulmasi gereken lokasyon karşılastirilmasi yapilabilir, the forms are filled & where they should be Saha personeli karşilastirmali performans raporları alınabilir  Performance reports based on field Form’lar içerisindeki tüm alanlar kullanici, staff comparisons can be done tarih vs. gibi farkli kriterlerle raporlanabilir,  All fields within the form can be Alınan raporlar Türkiye haritası üzerinde reported based on diiferent criteria grafik olarak ve farkli renklerde e.g. Users, date etc boyanarak alinabilir,  The reports can be shown on map as Iş zekası uygulamalarıyla entegrasyon graphics or as coloured yapılabilir,  Integration with BI apps
 11. 11. Fonksiyonlar /Functions Kurum yönetim paneli ile  With the help of Corporate kurum yetkilileri ,kullanıcı , Management Console the grup , form ve bölge definitions of responsibles, tanımlarını istediği gibi users, groups, forms & areas yapabilir. can be created according to needs
 12. 12. Fonksiyonlar /Functions Kullanıcı Tanımlama  User Definition Farklı yetkinlikte, sınırsız  Unlimited number of sayıda çalışan tanımlanabilir employees with various skills can be defined
 13. 13. Fonksiyonlar /Functions Grup Oluşturma  Creating Groups İşlere , bölgelere ve  Users can be assigned to çalışanların niteliklerine göre groups depending on the kullanıcılar farklı gruplara works to be done, areas & atanabilir. user skills
 14. 14. Fonksiyonlar /Functions Veri Giriş Formu Tasarlama  Designing Data Entry Forms İstenilen sayıda ve formatta  Unlimited number of Data Entry veri giriş formu .Form Forms with various formats. içeriğindeki belli alanlar Predetermined areas in the entegrasyon ile sistemsel forms can be filled olarak dolu gelebilir. automatically with back-office app integration
 15. 15. Fonksiyonlar /Functions Veri Giriş Formu Tasarlama  Designing Data Entry Tasarlanan formlarının ve Forms form içerisindeki sahaların  The flow order & the rules of akış sırası ve kuralları the forms / fileds in the forms belirlenebilir. can be determined
 16. 16. Fonksiyonlar /Functions Adres Oluşturma  Creating Addresess Sahada ziyaret edilen/edilecek  To be visited / visited adresses can be taken from the corporate adresler kurum sisteminden alınabilir system or entered via user panel veya kullanıcı panelinden sisteme girilebilir.  Adreeses can be geocoded on the maps. The transfer of the adress Adresler harita üzerinde işaretlenir. data from excel is also possible Excel de bulunan kurum ve adres bilgileri sisteme aktarılabilir
 17. 17. Fonksiyonlar /Functions Bölge Tanımlama  Area Definition Coğrafi Bölgeler oluşturulabilir,  Geographical Areas can be created. bölgeler, adresler & bölgede Areas, adresses & workers on the çalışanlar harita üzerinde farklı areas can be viewed in different renklerde görüntülenebilir colours on the map
 18. 18. Fonksiyonlar /Functions Genel Görev Tanımlama  General Assignment Definition Farkli is birimlerinin gorev  Work assignments for different work tanimlamalari yapilir, görev units can be done. To be visited esnasında saha birimlerinin ziyaret adresses & to be used forms of the edecekleri adresler ve görev field staff can be managed via this esnasında kullanılacakları formlar bu panel panelden yönetilir
 19. 19. Fonksiyonlar /Functions Hızlı İş Emri Atama  Quick Work Order Assignment Birim yöneticileri yada çagri merkezi  When assigning a work order to field operatörlerince, saha operasyon staff unit responsibles or CC birimlerine iş atarken ,birimin yerini, operators can visualize the region of işin yapılacağı yeri, birimin elindeki the work, the number of open & açık ve kapalı iş sayısını görerek closed work orders of the unit & do atama yapılabilir. the assignment accordingly
 20. 20. Fonksiyonlar /Functions Mobil Arayüz  Mobile Interface Saha personeli login ekranına  The field staff can access to his/her şifresini ve kullanıcı ismini girerek , assigned works by loging in with kendisine atanmış işlere erişir. username / psswd
 21. 21. Fonksiyonlar /Functions Mobil Arayüz  Mobile Interface Saha personeli bulunduğu yeri ,  The field staff can see where he/she gideceği adresi ve rotasını harita is, to be reached adress & the route üzerinde görebilir. on map Saha personeli bilgi formunu mobil  The field staff can enter data on the cihaz üzerinden kolayca ve hatasiz form easily & correct via mobile doldurur. interface
 22. 22. Fonksiyonlar /Functions Raporlar  Reports Yetkili kullanıcı ,kişi ,grup, görev ,  Reports can be takne based on lokasyon ve ziyaret edilen nokta authorized users, individuals, groups, bazında raporlar alabilir assignments, location & visited places
 23. 23. Fonksiyonlar /Functions Raporlar  Reports Formda yer alan her bir alan için  Reports can be generated by filtering filtreleme yapılarak detay rapor all fields on the forms. alınabilir.
 24. 24. Faydalar/Benefits Tüm satış , servis , denetim , anket,  By doing all sales, service, sertifika ve veri toplama işlemlerini audit,surveying, certification & data yaparak gathering transactions  Personeli sahada güçlendirir,  Empowers field personnel  Saha personelinin ve geçici ekiplerinin  Easily audit temporary workforce denetlenmesini sağlanir, & field staff  Kayıt girişi sırasindaki hata oluşumu  Prevents erronous data entry engellenir,  Veri giriş süresi kısalır,  Decreases data entry time  Günluk girilen kayıt sayısı ve personel  The effectiveness of daily records verimliliği artar, & personnel raises  Operasyon maliyetleri düşer,  Decreases operational costs  Genel verimlilik artar,  General efficiency goes up  Personel sadakat ve memnuniyetini  Loyalty & satisfaction of the artiş sağlanir, personnel increases  Kurum imajına pozitif katkı sağlar,  Positive contribution to the  Online yapısı sayesinde hızlı ve etkin corporate image yönetim esnekliği sağlar,  Fast & effective management  Sahadan toplanacak veri çeşitliliğinin sağlanması ve harita üzerinde görsel flexibility due to online structure raporlama imkanı ile kurumun karar  Ensures the diversity of the destek sistemleri alt yapısına destek gathered data & supports sağlar. corporates BSS
 25. 25. Mobil Çözümler/ Mobile Solutions• Mobil Cihaz Yönetimi / MDM• Kurumsal Mobil Uygulamalar / Corp. Mobile Apps• Mobil İçerik Uyg. & Yönetimi /Mobile Content Apps & Man.• Lokasyon Bazlı Servisler / Location Based Services
 26. 26. Digital Publishing Platform /Dijital Yayıncılık Platformu dMAGS  dMAGS Kitap, Dergi, Katalog, Çizgi Roman,  Books, Mags, Catalogues, Comics & Çocuklara Yönelik İçerikler Content for Children E-kitap uygulamaları  E-book apps  TR ilk E-Kitap Afilli Lügat by  TR first e-book Afilli Lugat by Domingo Domingo  Steve Jobs by Domingo  Steve Jobs by Domingo E-Dergiler & Dergilik Uygulaması  E-Mags & Mag Application  TR’de Yayınlanan Sektörel ve Genel  Around 200 mags published in TR both Toplam 200’e Yakın Dergi sectoral & general  Tüm Altyapı ( Yayın / Reklam /  All infrastructure ( Publisihing / Ödeme ) Tek Platformda Advertisement / Payment ) in one  Tüm Dergilere Tek Bir Noktadan platform Erişim  Access to all mags via one platform  Sektörel & İç İletişim Dergileri  Sectoral & corporate internal communication mags
 27. 27. Digital Publisihing Platform /Dijital Yayıncılık Platformu  dMags iOS platformu için hazırlanmış yenilikçi bir dergi mağaza uygulamasıdır  dMags is an mag store application developed for iOS platform
 28. 28. Digital Publisihing Platform / Dijital Yayıncılık Platformu dMAGS Perakende  dMAGS Retail İşletmeler için Katalog Uygulaması  Catalogue app for businesses Hem mobil de hem web de  Both on Mobile & Web Migros & Carrefour & Praktiker  Migros & Carrefour & Praktiker Catalogues Catalogues TR de ilk ve tek “E-Çizgi Dükkan”  Turkeys first & only”E-Comics” store
 29. 29. Digital Publisihing Platform / Dijital Yayıncılık Platformu dMAGS Çocuk  dMAGS Kids Çocuklara Yönelik E-İçerik ve  E-Content & Apps for Kids Uygulamalar  The first Turkish interactive iOS  Çocuklar için yayınlanan ilk Türkçe app for kids Speaking Farm interaktif iOS uygulaması Konuşan  The first Turkish paint app for kids Çiftlik  Magic Fingers  Çocuklar için yayınlanan ilk Türkçe  Forest Animals boyama uygulaması  Sihirli  Lala Kids Book Parmaklar  Ben Series  Orman Hayvanları  An ebook app telling the Turkish  Lala Çocuk Kitabı history to kids – 12 differrent e-books  Ben Serisi  Who is who in Turkish history?  Tarihimizi çocuklarımıza anlatan bir uygulama 12 ayrı kitap  Sabiha Gökçen Kimdir ? Hazerafen Kimdir?
 30. 30. Digital Publisihing Platform / Dijital Yayıncılık Platformu dMAGS Özel  dMAGS Special Projeler Projects Kurumsal Mobil & Web Tabanlı  SW development for corporations Yazılım Geliştirme ( iOS / Android ) (Web based / iOS / Android )  Ipod Touch Sipariş Uygulamaları  Ipod Touch Order Taking App Outsource Yazılım Desteği  Outsource SW Support dMags Reklam Yönetimi  dMags Ads Management Eğitim içerikleri ve mobil eğitim  Mobile Education apps uygulamaları  New Technologies Yeni Teknolojiler  Augmented Reality  Augmented Reality
 31. 31. Digital Signage-Pixage Dijital İçerik Dağıtım Yönetim  Digital Content Distribution Man. Yazılımı-Pixage Software – Pixage www.pixage.tv  www.pixage.tv Çözüm Ortağı: KoçSistem  Solution Partner: KoçSistem  Kolay İçerik Yönetimi  Easy Content Man.  Hedef Kitlenize Özel Mesaj  Special Messages to Target  Tek Ekrandan Birden Fazla Yayın Audience  İnteraktif Yayın  Multi Broadcast via One Display  Üçüncü Partilerle Entegrasyon  Interactive Broadcast  Farklı İçerik Yayınlama  Third Party Integration Referanslar:  Multiple Content  Arçelik Bayileri, Fida Film  References: Salonları, TCDD, TT Arena GSK,  Arçelik Distr., Fida Film Movies, FB Ulker Arena,İngiltere 25+ TCDD – Turkish Rail, GSK TT Arena Stadyum Stadium, FB Ulker Arena25 + Stadiums in UK
 32. 32. IPTV IPTV Altyapısı ve  IPTV Infrastructure & Yönetimi Man. Çözüm Ortağı:  Solution Partner: KoçSistem KoçSistem  Eğlence Servisleri  Entertainment Services  Video & Müzik  Video & Music  Internet ( Web )  Internet ( Web )  İletişim ( Fax,SMS, Mail )  Communication ( Fax,  Ses ve Veri Entegrasyonu SMS, Mail )  Sayısal Yayıncılık  Audio & Data Integration Entegrasyonu  DS Integration
 33. 33. 3D Content / 3D İçerik 3D Yayıncılık  3D Broadcasting Çözüm Ortağı: Fameshot  Solution Partner: Fameshot  Prodüksiyon & Post  Entertainment Services Prodüksiyon  Video & Music  3D Düzenleme  Internet ( Web )  Grafik  Communication ( Fax, SMS, Mail  Composing ) Hedef:  Audio & Data Integration  Medya Ajansları & Reklam  DS Integration Ajansları  3D TV Üreticileri  Direktör ve Film Yapımcıları  İçerik Saağlayıcılar  Sinemalar  Mobil Cihazlar
 34. 34. Mobil Çözümler/ Mobile Solutions• Mobil Cihaz Yönetimi / MDM• Kurumsal Mobil Uygulamalar / Corp. Mobile Apps• Mobil İçerik Uyg. & Yönetimi /Mobile Content Apps & Man.• Lokasyon Bazlı Servisler / Location Based Services
 35. 35. Lokasyon Bazlı Servisler / Location Based Services  Turkcell işortağı ,Odit Teknoloji , dünyanın ileri gelen navigasyon haritaları Üreticisi NAVTEQ Türkiye’nin kurucusudur.  Odit Teknoloji is one of the key partners of Turkcell & the founder of NAVTEQ Turkey the worlds leader navigation map producer TURKCELL Mobil Belediye / TURKCELL Mobile MunicipalityPOS Takip / Tracking Tourist Guide Bireysel Takip MyANTALYA Kurumsal Takip Navigasyon Hizmetleri / & M2M / Çözümleri AVEA NeNerede Individual Corporate /Navigation Tracking LBS Tracking & M2M Solutions Services Mobil Uygulama Geliştirme Platformu / Mobile App Development Platform Coğfafi İçerik Platformu/ Geographical Content Platform
 36. 36. TakipMetrix – Filo Takip ve Telemetri Platformu /TakipMetrix – Fleet Tracking & Telemetry Platform  7/24 canlı izleme  7/24 real time tracking  History tracking  Geçmişe dönük takip  Reports  Raporlamalar  Speed limits alarms  Hız aşım alarmları  Geofencing / In & out alarms  Bölge giriş çıkış alarmları  Arrival / Leave alarms  Telemetry alarm & reports  Nokta varış ayrılış  Tracking with mobile app alarmları  GSM/GPRS/GPS tracking kit  Telemetri alarm ve raporları  Mobil Uygulama ile takip  Gelişmiş GSM/GPRS/GPS takip kiti
 37. 37. Turkcell POS Takip /Turkcell POS Tracking  Kurumsal GPRS Banka POS  Corporate GPRS Bank POS Cihazları Takip Hizmeti Device Tracking Service  Türkiye’nin ileri gelen 5 büyük  480.000 devices of the big 5 bankası için 480.000 POS banks of Turkey are tracked cihaz takibi.
 38. 38. Tam Nerede- Bireysel Takip Sistemi /Tam Nerede – Individual Tracking System  Türkiye’nin en büyük ve en  Turkey’s biggest & most güvenli bireysel konum secure individual location sharing & tracking system paylaşım ve takip markası.  160.000+ subscribers  160.000 + abone
 39. 39. Wisepilot Online Mobil Navigasyon &Trafik Bilgisi /Wisepilot Online Mobile Navigation & Traffic Info  Türkiye Temsilciliği -  TR represantative – 1.000.000+ download… 1.000.000 + download iPhone iPad Android WP7 Blackberry Bada Symbian J2ME
 40. 40. Navigasyon Raf Ürünleri /Navigasyon Shelf Products
 41. 41. Turkcell Mobil Belediye Platformu /Turkcell Mobile Municipality Platform Lokasyon Tabanlı Mobil  Location based Mobile App Uygulama  Events, announcements, Etkinlikler, Duyurular, news, complaints, surveys.... Haberler, Şikayet, Anket… http://www.youtube.com/watch?v=4E-oLZaagqs
 42. 42. Turkcell Turist Rehberi /Turkcell Tourist Guide 1.000.000 ilgi noktası, Etkinlikler,  1.000.000 POI, Events, Duyurular, Haberler, Rehber… Announcements, News, Classifieds.... Türkçe, İngilizce, Almanca,  Turkish, English, German, Rusça. Russian
 43. 43. Turkcell Turist Rehberi /Turkcell Tourist Guide MyAntalya (Türkçe, İngilizce,  MyAntalya (Turkish, English, Almanca, Rusça.) German, Russian)
 44. 44. Avea – Ne Nerede/Avea – Ne Nerede En yakın ilgi ve ihtiyaç noktaları,  Nedarest POI , 1.000.000 POI 1.000.000 ilgi noktası.  Restaurant & Hotel Reservations Restoran ve Otel Rezervasyon  Campaigns & Deals Fırsatlar ve Kampanyalar
 45. 45. Proje Bazlı & Sektörel Çözümler_Yazılım & Donanım &Danışmanlık/ Project Based & Sectoral Solutions SW & HW & Consultancy • RFID- NFC & Otomasyon / RFID-NFC & Automation • Sektörel Çözümler / Sectoral Solutions
 46. 46. RFID-NFC & Otomasyon/RFID-NFC & Automation Tedarik: Yan Sanayi Takip,  Supply: Supplier Tracking & Tedarikçi Mal Kabul Product Acceptance Lojistik:Depo Yönetimi, Dağıtım  Logistics: Warehouse Merkezi ve Müşteri Lokasyonu Management, Distribution Center Yönetimi & Customer Premises Üretim: Mal Kabulü, Yarı Mamül Management Takibi, Üretim Hattı Otomasyonu  Production: Product Acceptance, Operasyon: Saha Ekipmanları Semi Finished Goods Tracking, Takibi Production Line Automation Satış: Saha Satış Takip,  Operations: Field Equipments Tracking Satış Sonrası: Ürün İzlenebilirliği, Saha Ekipleri & Servis Takibi  Sales: Field Sales Tracking RFID _ Barkod Donanım Tedariği  After Sales: Product Traceability, Field Staff & Services Tracking  Etiket, Okuyucu, Elektronik Mühür, Sensörler  RFID-Barcode HW RFID & Barkod Yazılım  Tags, Readers, Electronic Seals, Geliştirme Sensors  RFID & Barcode SW Development
 47. 47. Proje Bazlı & Sektörel Çözümler_Yazılım & Donanım &Danışmanlık/ Project Based & Sectoral Solutions SW & HW & Consultancy • RFID- NFC & Otomasyon / RFID-NFC & Automation • Sektörel Çözümler / Sectoral Solutions
 48. 48. Stadyum & Arena IT Çözümleri/Stadium & Arena IT Solutions Giriş Kontrol Akreditasyon  Access Control, & Bilet Yönetimi Accreditation & Ticketing Ödeme Sistemleri Management Park Sistemleri & Mobil  Cashless Payment Ödeme Systems Zemin Koruma Çözümü  Parking Solutions & Mobile Payment Dijital Reklam Bordları  Pitch Covering Solution Skorbord  Digital Perimeterboards Stadyumlar için KD Hizmetler  Scoreboard  Taraftar Eğlence  VAS’ for Stadiums Uygulamaları  Supporter Entertainment  Mobil Uygulamalar Apps  Mobile Apps
 49. 49. Eğitim Sektörü IT Çözümleri/Education IT Solutions Sınav Performans  Exam Performance Ölçüm Yazılımları Rating SW Öğrenci &  Student & Teacher ÖğrtemenTakip Tracking SW Yazılımları  Digital Mobile Dijital Mobil Solutions Çözümler  Content sales  Yayın / İçerik Satışı  Distance Learning Uzaktan Eğitim
 50. 50. Kurulum, Bakım ve Onarım Hizmetleri /Installation, Maintenance & SupportServices
 51. 51. Donanım Tedariği & Kurulum-Bakım ve Desteği/HW Supply & Installation-Maint. & Support Proje bazlı uçtan uca  Supply of extra HW for çözümler için gerekli ekstra project based end to end donanımların tek elden IT solutions tedariği  Support of supplied Tedarik edilen cihazların equipments desteği  ATM, POS, Desktop &  ATM, POS, Masaüstü ve Mobile HW Mobil Cihazlar  Turnstiles, Camera  Turnike, Kamera,  NW equipments & cabling  NW Ekipmanları, kablolama  HW spare parts supply & Cihaz yedek parçaları repair* tedariği ve tamiri*  Installation & Maintenance Kurulum ve Bakım Saha Desteği
 52. 52. Çözüm Ortaklarımız / Partners

×