Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infocus 8

958 views

Published on

Numărul 8 al buletinului informativ Infocus (martie-aprilie) publicat de Grupul Şcolar Industrial "Anghel Saligny", Brăila.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infocus 8

  1. 1. Brăila, An 3, Nr. 3 (8), martie-aprilie 2009, 2 pagini Infocus online Buletinul informativ Infocus (inclusiv numărul curent) poate fi citit online atât pe blogul şcolii (http://salignybraila.blogspot.com/), cât şi pe situl de partajare a documentelor Slideshare.net (http://www.slideshare.net/saligny). Suntem cei mai …”tehnici” 9 locuri I, 4 locuri II, 6 locuri III şi o men iune, acesta este palmaresul cu care ne lăudăm în urma olimpiadei la disciplinele tehnice, faza jude eană. Cei care au luat ,,aurul,, cum s-ar spune, sunt: Gheorghe Alin(XI A), Spi ă Cosmin (XI B), Fătu Cristina (XII C), Manolică Alin Daniel (X A), Bălan Ştefan Dragoş (XII D), Olteanu Nicu (XI C Sam), Pară Vlad (XII A), Răducan Liviu Alexandru (XIII A), Lefter Bogdan (XI B Sam);,,argintul,, îl revendică: olea Ionu (XI B), Măciucă Ioan (XII C), Scutelnicu Cosmina (XI A), Popa Alin Ionu (XI C Sam); băie ii noştri de ,,bronz,, sunt: Lungu Silviu Nicuşor (XI B), Stan Cătălin Ionu (X B), Benescu Ştefan (XIII A), Stroe Ilie Daniel (XI C Sam), Soare Marian(XII B), Tudor Cătălin(XI B Sam), iar men iune a ob inut Răducan Ştefan Alexandru(XII B). Felicitări lor, felicitări de asemenea profesorilor îndrumători: doamnelor Badiu Mariana, Butnaru Claudia, Buzea Viorica, Grădinaru Michaela şi domnilor Ioan Angelin, Ştefan Adrian, Marin Ştefan, Grădinaru Florin, Trufaşu Aurel, Stere Marian şi Iacomi Gheorghe ! De ultimă oră…La faza na ională, elevul Olteanu Nicu (XI C Sam) nu s-a întors cu mâna goală, ci cu o men iune. Bravo lui ! Să ne mândrim cu ei… Au venit rezultatele concursului „Evaluare în educa ie la matematică” şi cu mândrie spunem că am ob inut rezultate deosebite. Prin ei , elevii noştri, ne-am făcut din nou cunoscută şcoala. Dar să-i cunoaştem pe ei : Scutelnicu Cosmina (cl. a XI-a A)-locul I pe jude , Dima Daniel (cl. a XII-a A)-locul I pe jude , Gheorghe Alin (cl. a XI-a A)-locul II pe jude , Ion Daniela (cl. a XII-a A) -locul III pe jude , Hamza Cătălin (cl. a IV-a A), Teşcan George (cl. a XI-a A)- men iune pe jude . Cinste lor şi de ce nu, cinste doamnelor profesoare Ciucă Rodica, Petrescu Mirela şi Vârgolici Daciana. Plantare de pomi Sâmbătă 14 martie a avut loc în Grădina Mare (Publică) o ac iune ce a vizat plantarea de copaci, sus inută de Primăria Municipiului Brăila, şi la care au participat elevi de la Gr. Şc. Ind. Anghel Saligny, Colegiile Ion Ghica şi Nicolae Bălcescu. Şcoala noastră a fost reprezentată de şase elevi din clasa a X-a B: Ardeleanu Iulian, Dumitraşcu Marius, Jîrlăianu Cristina, Suduriac Monica, arălungă Ionu şi Voicule Cătălin înso i i de domnul profesor Bratosin Viorel. Elevii clasei a VII-a B, membrii cercului de Electrochimie de la Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila au participat împreună cu doamna profesoară Vasile Elisabeta, la o ac iune de plantare de puie i, în curtea liceului „Anghel Saligny” (în cadrul proiectului ”Mediul în mâinile tale”). Ac iunea a fost realizată în parteneriat cu Administra ia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, reprezentată de d-nul director Radu Moisei, care a oferit pentru plantat 2 puie i de salcâmi japonezi. În cadrul celei de-a treia etape a proiectului ”Educa ia verde”, câ iva elevi din clasele a XII-a A şi B, înso i i de doamna profesoară Vârgolici Daciana, au participat sâmbătă 11 aprilie la plantarea a peste 100 de puie i de ulm. Ac iunea s-a desfăşurat împreună cu Liceul Teoretic ,,Panait Cerna,, în colaborare cu Ocolul Silvic Brăila şi a avut loc pe fostul dig spre Gala i, lângă Vădeni.
  2. 2. Regulamentul Intern îşi spune din nou cuvântul După cum v-am obişnuit, iată-ne din nou cu informa ii din sfera abaterilor de la Regulamentul Intern, abateri care au atras după ele fie eliminări de la orele de curs, fie scăderea notei la purtare sau, mai grav, exmatricularea. În primul rând, constatăm faptul că s-au înmul it sesizările scrise din partea reprezentan ilor Poli iei Municipiului Brăila, în urma plângerilor locatarilor din blocurile învecinate şcolii noastre, acuză (pe bună dreptate!) elevii din „A. Saligny” pentru că tulbură liniştea şi murdăresc pere ii imobilelor în pauze sau în orele în care „trag chiulul”. Şi nu putem nega faptul acesta atât timp cât colegi de ai noştri, de la anul III de completare au fost legitima i într-una din scările vecine (Eftene G., Toia A., Voicilă I., Dobre I.).Vă amintim pe această cale că oricare dintre noi care va fi găsit în scara blocurilor din vecinătate va suporta consecin ele, adică va fi amendat de către organele abilitate. Şi pentru că tot vorbeam de „tras chiulul”, o altă problemă spinoasă o constituie numărul tot mai mare al absen elor nemotivate înregistrate în cataloage în ultima vreme. Aceasta a dus la scăderea notelor la purtare şi chiar la exmatriculare (Bucurică, Ciupercă, Olteanu, Gheorghe, Mizileanu – XII F). Prin urmare, nu vă lăsa i tenta i de vremea frumoasă de afară, ave i grijă că absen ele nemotivate vă pot duce la pierderea anului şcolar, chiar şi atunci când acesta este ultimul din cariera de elev. Nici abaterile disciplinare nu au lipsit în ultima perioadă. Aşa se face că numele unora dintre colegii noştri se regăsesc frecvent pe „lista neagră”, fie pentru comportament inadecvat în timpul orelor (Mangiurea Valentin, anul III D de completare), fie pentru injurii la adresa agentului de pază (Vizireanu Sandu – Florin, aceeaşi clasă), fie pentru devastarea sălilor de curs (Drâmbu Ionu , Furtună Ionel, alături de al i colegi de ai lor din anul III B). To i aceştia au fost sanc iona i conform regulamentului nostru cu sanc iuni pe măsura faptelor lor (de la mustrare scrisă, la eliminare din şcoală pe o perioadă determinată cu scăderea notelor la purtare şi pentru cei mai indisciplina i – chiar cu exmatriculare). Media Kinder îşi anun ă câştigătorii Cum vă spuneam în decembrie, noi cei mici din clasele II-IV şi mai măriceii de la clasa a VI-a A, ne-am ascu it min ile în cadrul concursului na ional Media Kinder. Deliberările au fost lungi, pe măsura numărului participan ilor, dar şi când au venit luna aceasta rezultatele, ce să vezi ? Fiecare din doamnele învă ătoare Mirela Petrescu, Aneta Tarcea şi Anica Draghia, cât şi doamna profesoară Daciana Vârgolici, au avut bucuria de a-şi anun a copiii că au ob inut câte un binemeritat loc I. Aceştia sunt câştigătorii, pute i să-i felicita i: Broască George, Olteanu Silviana, Mihalcea Mihai (cl. a IV-a A), Dobre Andra, Dobre Andreea, Andreescu Cosmin (cl. a III-a A), Ifrim Sima Vrabie, Tudor Balaban Sandu, Stoian Abdula Frangu (cl. a II-a A), Ion Vasilică, Paraschiv Alexandru, Popa Alexandra (cl. a VI- a A) ! Calificată la faza pe ară la matematică Este vorba despre eleva Scutelnicu Cosmina din clasa a XI-a A, care a ob inut locul I pe jude la Concursul na ional de matematică ,,Adolf Haimovici,, şi care va reprezenta Brăila (sperăm, cu cinste) la faza pe ară, ce se va desfăşura în aprilie la Iaşi. Prilej de bucurie şi pentru doamna profesoară Rodica Ciucă, deoarece Cosmina e la o a doua astfel de reuşită, după locul I de la ,,Evaluare în educa ie,,. Bravo şi succes mai departe ! Cangurul Vineri, 20 martie, a avut loc Concursul European de Matematică Aplicată Cangurul, concurs la care au participat 121 de elevi din clasele III-XII ai şcolii noastre. Cu aşa o mobilizare generală, şcoala noastră se va înscrie în proiectul interna ional ,”Cultural and Intercultural Aspects of Creativity in School Mathematics”. Lumină şi culoare În perioada 30 martie – 26 mai 2009 se va desfăşura concursul de artă fotografică “Lumină şi culoare”, organizat de Grupul Şcolar Industrial “Anghel Saligny” şi adresat elevilor brăileni din ciclurile gimnazial şi liceal. Regulamentul concursului poate fi citit pe situl şcolii, la adresa http://www.salignybraila.ro/documente/regulament_lc.pdf. Ziua Păsărilor Pe 1 aprilie 2009, cu ocazia Zilei Păsărilor 10 elevi de la cls. a-VII-a B, membrii ai cercului de Electrochimie de la Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila au vizitat Muzeul de Ştiin e ale Naturii, împreună cu prof. chimie Vasile Elisabeta. Acolo au primit explica ii de specialitate din partea directorului muzeului, dr. biolog Onea Nicolae. Director: Editor: Petru a Adriana Simionescu Traian Anghel Director de redac ie: Coordonare şi tehnoredactare: Georgiana Troia Daciana Vârgolici La realizarea acestui număr au contribuit : Traian Anghel (profesor), Rodica Ciucă (director adj. ), Petru a Simionescu (director), Georgiana Troia (profesor), Elisabeta Vasile (profesor),Daciana Vârgolici (profesor). Buletin informativ editat în cadrul proiectului Educa ie prin Media,început în 2007 cu finan are din partea Ministerului Educa iei,Cercetării şi Tineretului
  3. 3. 2

×