Saya sayang akan mereka 2

1,826 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Saya sayang akan mereka 2

  1. 1. RPH-Saya Sayang Akan Mereka 1 (salasiah-kedit.blogspot.com) RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2Kelas : 2 SabarMasa : 0800-0900Hari : Jumaat.Tema : KELUARGA CERIATajuk : SAYA SAYANG AKAN MEREKAObjektif : Pada akhir pelajaran murid akan; 1. Menyusun dan membina ayat mudah. 2. Menghasilkan kad ucapan secara kreatif. 3. Menulis ayat dalam kad ucapan.Fokus Utama : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. ARAS 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.Fokus Sampingan : 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. ARAS 2 ii. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.Pengalaman sedia ada murid; Murid amat menyayangi ahli keluarganya.Sistem Bahasa : a. Tatabahasa i. Kata Nama Am
  2. 2. RPH-Saya Sayang Akan Mereka 2 (salasiah-kedit.blogspot.com) b. Kosa Kata ii. Sayang iii. Gagah iv. Rajin v. Cantik vi. Mendidik Pengisian Kurikulum : a. Ilmu i. Pendidikan Seni Visual ii. Kajian Tempatan. b. Nilai i. kasih sayang ii. hormat-menghormati Kemahiran Bernilai Tambah : i. Kemahiran Berfikir : Kontekstual ii. Belajar CaraBelajar: Mengumpul maklumat / bekerjasama iii. Teori Kecerdasan Pelbagai : Verbal- Linguistik, interpersonal, intrapersonal, muzik dan kinestetik. iv. Kemahiran Masa Depan ; Menyusun atur. Isi Pelajaran : i. Tulisan berangkai. ii. Hafal nama. iii. Mari buat kad. Pentaksiran : 1. Latihan menguji daya ingatan. 2. Pertandingan mencipta kad kreatif. 3. Kuiz. Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Catatandan MasaSet Induksi Jenis –jenis Kad 1. Guru mempamerkan kad ucapan di - Kad Ucapan ( 5 minit) Ucapan untuk ; hadapan kelas. - KMD: Verbal - Ibu 2. Guru meminta murid meneka kad Linguistik, - Bapa ucapan apakah yang ada dibawanya. - Guru 3. Guru mengaitkan jawapan murid - Kawan dengan isi pelajaran yang akan dipelajari.
  3. 3. RPH-Saya Sayang Akan Mereka 3 (salasiah-kedit.blogspot.com)Langkah 1 Tulisan 1. Guru meminta murid membaca ayat di - Buku Teks Jilid 1( 15 minit ) berangkai. dalam kad ayat. Bahasa Malaysia -Saya sayang 2. Guru menunjukkan cara menulis tulisan Tahun 2, halaman akan ayah. Ayah berangkai. 24. saya baik. 3. Guru meminta murid menyalin semula - Buku tulis. -Saya sayang ayat yang telah dibaca tadi. - Penilaian HSP 8.2 akan kakak. 4. Guru membimbing murid menulis Aras 1(i). Kakak saya dengan menggunakan tulisan - Carta Cara menulis pendai. berangkai. tulisan berangkai. Terus menulis: 5. Murid dikehendaki menulis perkataan - Penerapan - Adik dengan menggunakan tulisan Tatabahasa. - Ibu berangkai. - Abang 6. Guru mengadakan pertandingan. - Datuk 7. Guru menilai kesesuaian huruf yang - Nenek dibina untuk tulisan berangkai.Langkah 2 Hafal nama. 1. Guru membimbing murid bagaimana - Buku Teks Jilid 1( 15 minit ) - Nordin menghafal nama dengan cepat dan Bahasa Malaysia - Bala tepat. Tahun 2, halaman - Ah Chai 2. Guru memberi tempoh satu minit untuk 25. - Zaidah murid menghafal nama yang - Penilaian HSP 1.4 - Nabila disenaraikan. Aras 1(i). - Kumarime 3. Menutup buku teks dan menulis semula - Belajar Cara Belajar i Tan nama yang dihafal tadi. : Menghafaz. - Hisham 4. Guru memberi latihan menghafal - Penerapan nilai Hafal Benda: dengan menggunakan nama benda. murni; hormat- - Sapu 5. Menutup buke teks dan menulis menghormati, kasih sampah. semula. sayang. - Siram 6. Guru mengadakan kuiz kepada murid. - TKP: Interpersonal. pokok 7. Murid yang hafal dengan banyak dan - KMD: Strategi - Gosok betul semua ejaan akan dianggap mengatasi baju pemenang. masalah. 8. Guru menyemak hasil tugasan murid.Langkah 3 Mari buat kad. 1. Guru meminta murid mendengar - Kad ucapan.(20 minit ) penerangan bagaimana hendak - KB: Menjana idea. membuat kad kreatif. - Cara Belajar: 2. Guru mengarahkan murid menggunting Mengumpul kad manila. maklumat. 3. Kemudian tulis ayat Selamat Hari Ibu, - Penerapan nilai Selamat Hari Bapa atau Selamat Hari murni: Kasih lahir pada kad. sayang. 4. Murid menulis ucapan yang sesuai - Pendidikan Moral. untuk ibu bapa atau penjaga. 5. Murid diarahkan untuk melukis corak yang sesuai. 6. Guru meminta salah seorang murid untuk menunjukkan kad ucapan. 7. Kemudian menceritakan tujuan murid membuatnya.
  4. 4. RPH-Saya Sayang Akan Mereka 4 (salasiah-kedit.blogspot.com) 8. Membuat latihan di halaman 24 hingga 25 buku aktiviti. - Pengayaan : Murid dikehendaki menyediakan 3 ucapan untuk ibu, bapa dan guru. - Pemulihan : Murid mewarna kad ucapan.Penutup - Rumusan isi 1. Guru membimbung murid merumuskan - Peta minda.( 5 minit ) pelajaran. isi pelajaran dan menerapkan nilai murni. - Nilai Murni; Kasih - Penerapan nilai 2. Guru meminta murid melengkapkan peta sayang, hormat- murni. minda mengenai isi pelajaran yang menghormati. dipelajari hari ini. Aktiviti susulan : Membuat buku skrap tentang keluarga anda.

×