Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flora dan fauna

845 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Flora dan fauna

  1. 1. Flora dan Fauna 1 (salasiah-kedit.blogspot.com) RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2Kelas : 2 SabarMasa : 0900-0930 ( 30 minit )Hari : JumaatTarikh : 4 November 2011Tema : ALAM SEMULA JADITajuk : FLORA DAN FAUNAObjektif : Pada akhir pelajaran murid akan; 1. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat dalam petikan. 3. Murid dapat mengenal pasti isi penting dalam petikan.Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ARAS 1 ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tuggal dan ayat majmuk berbilang subjek.Fokus Sampingan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibca. ARAS 2 ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. ARAS 1 i. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan.
  2. 2. Flora dan Fauna 2 (salasiah-kedit.blogspot.com)Pengalaman sedia ada murid : Murid pernah melihat haiwan dan tumbuhan di dalam televisyen atau realiti kehidupan.Sistem Bahasa : 1. Tatabahasa : Kata Antonim 2. Kosa kata :  Zoo  Pergi  BesarPengisian Kurikulum : i. Ilmu a. Kajian Tempatan b. Pendidikan moral ii. Nilai a. kasih sayang b. bersopan santun c. kerjasamaKemahiran Bernilai Tambah : i. Kemahiran berfikir : Menjana idea. ii. Belajar cara belajar : Mengumpul maklumat iii. Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP ) : Verbal Linguistik, Interpersonal, Muzik dan Kinestetik iv. Kajian Masa Depan ( KMD) : Strategi Mengatasi MasalahIsi Pelajaran : i. Gambar Tunggal ii. Teka-teki iii. Petikan iv. Kata Antonim v. PetikanBahan Bantu Mengajar: i. Gambar Tunggal ii. Gambar Bersiri
  3. 3. Flora dan Fauna 3 (salasiah-kedit.blogspot.com) iii. Lembaran kerja iv. Papan putih. v. Pen marker. Pentaksiran : 1. Latihan Bacaan. 2. Latihan Antonim. 3. Melengkapkan isi penting. 4. Latihan penggolongan jenis haiwan. 5. Melengkapkan peta minda.Langkah dan Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Catatan Masa Set Induksi Gambar tunggal. 1. Guru meminta murid memerhati gambar dengan teliti dan - Gambar . ( 3 minit) Teka teki: menyatakan binatang dan tumbuhan yang terdapat dalam - Teka-teki. gambar tersebut. - KMD: Verbal Linguistik, 2. Murid membaca teka-teki. 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran yang akan dipelajari.Langkah 1 Petikan 1. Guru meminta murid membaca petikan yang diedarkan secara - Lembaran kerja.( 5 minit ) kelas. - Penilaian HSP 5.1 Aras 2. Guru memilih beberapa orang murid untuk membaca petikan. 1(ii). 3. Guru membuat penilaian terhadap bacaan murid. - Penilaian HSP 4.1 Aras 4. Guru memberi contoh bacaan dengan sebutan dan intonasi 1 (i) yang betul. - Penerapan nilai murni.Langkah 2 Kata Antonim 1. Guru meminta murid merujuk semula petikan. - Petikan
  4. 4. Flora dan Fauna 4 (salasiah-kedit.blogspot.com)( 5 minit ) 2. Guru meminta murid untuk mencari perkataan bergaris dalam - Penerapan Tatabahasa petikan. - TKP: Interpersonal. 3. Guru meminta beberapa orang murid untuk menulis di papan - KMD: Strategi tulis. mengatasi masalah. 4. Guru meminta murid memberi perkataan berlawanan dengan perkataan yang diberikan. 1. Guru meminta murid merujuk semula petikan. - Lembaran kerja.Langkah 3 Petikan 2. Guru meminta murid melengkapkan isi penting dan - KB: Menjana idea.(14 minit ) Melengkapkan isi penting. membacanya. - Penilaian HSP 5.2 Aras Latihan penggolongan jenis 3. Guru meminta murid menjawab dan menulis latihan 2(ii) haiwan. penggolongan haiwan. - Cara Belajar: 4. Pembetulan bersama. Mengumpul maklumat. - Pendidikan Moral. - Pengayaan: Guru meminta murid mencari maklumat mengenai haiwan dan tumbuhan dengan menggunakan borang pengurusan grafik. - Pemulihan : Menulis kosa kata dan mewarna haiwan dan tumbuhan di dalam borang pengurusan grafik.Penutup - Rumusan isi pelajaran. 1. Guru membimbing murid merumuskan isi pelajaran dan - Peta minda.( 3 minit ) - Penerapan nilai murni. menerapkan nilai murni. - Nilai Murni; Kasih 2. Guru meminta murid melengkapkan peta minda mengenai sayang, hormat- isi pelajaran yang dipelajari hari ini. menghormati. 3. Murid menyanyi lagu Kereta Kecil. - TKP: Kinestetik. Aktiviti susulan : Mengumpul maklumat mengenai haiwan yang jinak dan liar.

×