Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مجلة رحيق اعداد المدربين التقنيين العدد بعد التنضيد الثالث

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

مجلة رحيق اعداد المدربين التقنيين العدد بعد التنضيد الثالث

 1. 1. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ أﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫1 ‪Page‬‬ ‫اﳌــــــــﻘــــــﺪﻣـــــﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫أقرء في ھذا العدد‬ ‫أسرة التحرير‬ ‫الصفحة الـــثـــقـافيـــة‬ ‫أول / إلكترونيك / ب‬ ‫١. ھبة أحمد خضير‬ ‫اول / إلكترونيك / ج‬ ‫٢. عدنان االمير‬ ‫الصفحة االجـتماعيـــة‬ ‫ثاني / إلكترونيك / أ‬ ‫٣. عبد فاضل خلف‬ ‫الصفحة األدبــيــــــــة‬ ‫ثاني / إلكترونيك / ب‬ ‫٤. قصي محمد كريم‬ ‫ثاني / إلكترونيك / ب‬ ‫٥. مسلم محمد باقر‬ ‫الصفحة الـــتــرفيھيــة‬ ‫ثاني / إلكترونيك / أ‬ ‫٦. زياد كريم جبار‬ ‫٧. حبيب علي السالمي ثاني / إلكترونيك / ج‬ ‫صفحة التكنولوجيا الحديثــــة‬ ‫٨. محمد عبيد الشمري اول / إلكترونيك / أ‬ ‫الصفحة الــــــرياضيــــــــــة‬ ‫اول / الكترونيك / ب‬ ‫٩. احمد مظفر‬ ‫ثاني / كھرباء / ١‬ ‫٠١. عمار خليل‬ ‫صفحة جائـزة العدد والموھبة‬ ‫١١. علي عماد الخفاجي اول / كھرباء / ١‬ ‫صفحة األبـــــــــــــــــــــراج‬ ‫ثاني / كھرباء / ١‬ ‫٢١. حسين علي حسين‬ ‫اول / الكترونيك / ج‬ ‫٣١. سرمد مجيد عبود‬ ‫صفحة الكاريكاتير والھمسات‬ ‫ثاني / إلكترونيك / أ‬ ‫٤١. صادق طالب الواني‬ ‫ثاني / إلكترونيك / ب‬ ‫٥١. حسين علي الفتالوي‬ ‫صفحة إخـــــبــــار الــمعـھـد‬ ‫الحب قصة جميلة ... الموت مؤلفھا‬ ‫•‬ ‫شعار العراق ومراحله‬ ‫•‬ ‫الويب سايت الخاص بالمجلة‬ ‫نصيحة مسلمة‬ ‫•‬ ‫الشوارب‬ ‫•‬ ‫‪hƩp://www.facebook.com/RahekAle3dad‬‬‫ما ارضة بأمام الفاجعة اتحلوال ارضة انتھاك‬ ‫•‬ ‫أيميل‬ ‫اعلة الجوامع‬ ‫غالي يا وطنة‬ ‫•‬ ‫‪RahekAle3dad.com@yahoo.com‬‬ ‫البنيه لمن تحجي ويه صديقتھا‬ ‫•‬ ‫• ماھي فوائد وجود البنات مع الشباب بالكليه‬ ‫٥٣٥٠٨٥٤٠٩٧٠‬ ‫_‬ ‫موبايل‬ ‫• خطيبة كاسياس تعترف بوجود انقسامات في‬ ‫٢١٩٧٧٥٦٠٥٧٠‬ ‫ال‬ ‫مجلة طالبية شھرية صادرة عن وحدة إعالم المعھد تصدر بواسطة مشاركات طالبية من كافة األقسام‬‫ولجميع المراحل و تشمل المجلة مواضيع ) اجتماعية ، ثقافية ، تكنولوجية ، أدبية ، رياضية ، ترفيھية ( .‬ ‫ينشر في ھذا العدد تقارير وأخبار منوعة وموثقة .‬ ‫) جميع الحقوق محفوظة لدى مجلة رحيق أعداد المدربين التقنيين ( رئيس التحرير / حسين الفتالوي‬
 2. 2. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ أﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫2 ‪Page‬‬ ‫اﻟﺜـﻘــــــﺎﻓــــــﻴــــــﺔ‬ ‫اال‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫الحب قصة جميلة ... الموت مؤلفھا‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫الحياة حرارة ... واحتراق ... الموت نسيجھا ... والھالك في صميمھا ... أجسادنا تتساقط وھي تمشي ..‬ ‫في كل لحظة ھناك شيء يتساقط منا ... وكلما توھجت حياتنا كلما تآكلت في نفس الوقت ... العدم كامن‬‫في الوجود .. كامن في أجسادنا ... كامن في إحساسنا ومشاعرنا ... الخوف ... الشكل ... التردد ... القلق‬ ‫... الكسل ... التراخي ... أليأس ... القنوط ... كل ھذه عالمات سكون في الشعور .. كلھا أحساسات‬ ‫عديمة تفسيرھا الوحيد أن ھناك فجوة في تكويننا ... فجوة نراھا بعين الشعور فتخاف ونجزع ونقلق ..‬ ‫الموت بالنسبة كل منا .. أزمة .. سؤال .. يبعث على الدھشة والقلق في نفس الوقت .. والذعر رأت‬ ‫الحب كله قصة جميلة ... مؤلفھا ھو الموت نفسه .. وليس الحب فقط ... بل كل العواطف والنزوات‬ ‫والمخاوف واألمل وشطحات الخيال والفكر والفن واألخالق ... كل ھذه القيم العظيمة تدين للموت‬ ‫بوجودھا . أعطي اي مثل أخالقي .. وانا اكشف لك الموت في مضمونه ... الشجاعة قيمتھا في انھا‬ ‫تتحدى الموت ... واإلصرار قيمة في انه يواجه الموت ... وھكذا كل مثل قوته في انه يواجه مقاومته ..‬ ‫وھو ينھار ... وينھار مضمونه حينما ألتكون ھناك مقاومة في مواجھته . كلنا خلقنا الموت ... الموت‬ ‫ُ‬ ‫المدھش .... ان كل ماھو جميل في الخير وحسن في مجتمعنا خارج من ھذة الفجوة ... الــمــوت ...‬‫إعداد الطالبة : بھاء محمد يوسف‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢ / ب‬ ‫توصل خبراء الصحة في إحدى دراساتھم عن إدمان قضم األظافر‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫إلى نتيجة جديدة غريبة بعض الشيء، تتمثل بتصنيف ھذا اإلدمان على أنه اضطراب عقلي يندرج تحت الوسواس القھري.‬ ‫وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تستعد جمعية األطباء النفسيين األمريكيين لتغيير وصف قضم األظافر ليصبح‬ ‫تحت بند اضطراب الوسواس القھري والتي يندرج تحتھا أيضا ً أنواع أخرى من اإلدمان مثل غسيل اليدين المتكرر وشد الشعر.‬ ‫وبحسب الطبيبة كارول ماثيوس من جامعة كاليفورنيا، فإن قضم األظافر ليس اضطرابا ً خطيراً مالم يلحق الضرر واأللم ويصل‬ ‫لمستويات متقدمة من الوحشية، ويساھم قضم األظافر في إصابة من يمارس ھذا اإلدمان باألمراض وفي مقدمتھا الزكام كون‬ ‫ھذه العملية تشجع على انتشار الجراثيم من األظافر إلى الفم والشفة.وينصح عدد من األشخاص الذين أقلعوا عن عادة‬‫قضم األظافر المدمنين عليھا بوضع قطرات من عصير الليمون الحامض أو البھارات الحارة بكميات قليلة على األظافر، أو وضع‬‫إعداد الطالب :حيدر صباح القيسي‬ ‫لصاقات طبية كالتي تستخدم لتغطية الجروح.‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢ / ب‬
 3. 3. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫3 ‪Page‬‬ ‫اﻟﺜـﻘــــــﺎﻓــــــﻴــــــﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫شعار العراق ومراحله‬ ‫شعار العراق ھو الشعار الذي يرمز إلى سيادة جمھورية‬ ‫طريقة جديدة للتعارف‬ ‫العراق الشعار الحالي تم وسمه في عام ٨٠٠٢ وھو‬ ‫مشابه للسابق ، وما قبله أيضا. ويتكون من طائر‬ ‫أصبح اآلن بإمكان العازبات الفرنسيات ممن يتجولن في األسواق‬ ‫ھو العقاب الذھبي مضموم الجناحين ، ودرع بداخله العلم‬ ‫الباريسية العودة إلى منازلھن مع رجل في سلة التسوق الخاصة‬ ‫العراقي، وعبارة "جمھورية العراق ." يشار إلى‬ ‫بھن فقد أفتتح موقع تعارف فرنسي بحسب مصادر اعالمية متجراً‬ ‫أن السلطة الفلسطينية تستخدم نفس الشعار مع اختالف‬ ‫العلم والعبارة. كذلك جمھورية مصر العربية إلى حد كبير .‬ ‫في أحد أشھر الشوارع المختصة باألزياء والموضة في العاصمة‬ ‫يعود أول شعار لدولة العراق إلى عام ١٢٩١ عند‬‫الفرنسية باريس، يعرض المتجر من يريد من مشتركيه الرجال على‬ ‫تأسيس المملكة العراقية وتعيين الملك فيصل ملكا على‬ ‫واجھة المحل باإلضافة إلى مخزون آخر للرجال الحقيقين ومخزون‬ ‫البالد، حيث يتشابه شعار تلك الفترة بشكل كبير‬ ‫اخرمن الصور والمعلومات عن مشتركي الموقع داخل المتجر !‬ ‫مع شعار كل من المملكة األردنية الھاشمية والمملكة‬‫متيحا ً للمتسوقات من النساء االختيار من بين “التشكيلة الرجالية ”‬ ‫المصرية، مع وجود اختالفات بسيطة. استمر ھذا الشعار‬ ‫الواسعة المعروضة في المتجر .يذكر مالكوا المتجر أن‬ ‫حتى ٨٥٩١ . بعد ثورة عبد الكريم قاسم على الملكية في‬ ‫البالد، حيث تم وضع شعار جديد يعبر عن ثورة ٤١‬ ‫عرض الرجال من مشتركي الموقع اإللكتروني داخل المتجر وعلى‬ ‫تموز وفيه إشارة كبيرة لألكراد . أما بالنسبة للشعار الحالي‬‫واجھاته ليس إال نشاط دعائي بحت فال يمكن للمتسوقات “الشراء”‬ ‫العقاب الذھبي مضموم الجناحين ، فيرمز إلى حقبة‬‫الفعلي للرجال ولكن الفكرة من ھذا النشاط الدعائي ھو وضع المرأة‬ ‫ََ‬ ‫الجمھوريات العربية التي بدأت تتحول من الملكية إلى‬ ‫في زمام إدارة عملية التعارف وبناء العالقات االجتماعية للتغلب‬ ‫الجمھورية في خمسينيات وستينيات القرن الفائت. وكان‬ ‫على النظام النمطي المتعارف وھي سياسة ھذا الموقع االلكتروني.‬ ‫ذلك تحديدا في فترة عبد السالم عارف الذي إنقلب على‬ ‫قادة ثورة ٤١ تموز التي أطاحت بالملكية سابقا وأسست‬ ‫يعرض المتجر أيضا ً آالف الملفات الشخصية لمشتركي الموقع‬ ‫الجمھورية في البالد .‬ ‫اإللكتروني ويتقاضى رسوم في مقابل معلومات االتصال‬ ‫واالشتراكات الشھرية الخاصة بالموقع اإللكتروني الخاص به .‬ ‫أعداد الطالب : عمار خليل‬ ‫قسم الكھرباء / مرحلة ٢/ ١‬ ‫أعداد الطالب : زياد كريم جبار‬ ‫قسم االلكترونيك / مرحلة ٢/ أ‬ ‫الـــتدخـين مـتعة في العشرين‬ ‫وعادة وحرمان في الـــثالثين‬ ‫عــــٍـٍـٍــذراً كــــٍـٍـٍــان ال بــــٍـٍـٍــد أن أقـــٍـٍـٍـول‬ ‫وتصلب شرايين في االربــعين‬ ‫وداعـــٍـٍـٍـا ألحـــٍـٍـٍـتفظ بكرامـــٍـٍـٍـتي...‬ ‫انھيار الجسم وسرطان في الخمسين‬ ‫ومـــوت مــفاجئ في الــستين‬ ‫فكـــٍـٍـٍـبريائي باقـــٍـٍـٍـي والـــٍـٍـٍـجميع‬ ‫وحــسـاب يــوم الدين‬ ‫راحـــٍـٍـٍـلون.‬ ‫فـــكـر بــھـا !!‬‫أعداد الطالب : عبد فاضل خلف‬ ‫إعداد الطالبة : ھبة أحمد خضير‬ ‫قسم االلكترونيك / مرحلة ٢/ أ‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ١ / ب‬
 4. 4. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫4 ‪Page‬‬ ‫الاﺟامتﻋـــــﻴﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫أب يخاطب ابنه ويوصيه‬ ‫ولدي العزيز:‬ ‫في يوم من األيام ستراني عجوزا .. غير منطقي في‬ ‫تصرفاتي !!عندھا من فضلك‬ ‫أعطني بعض الوقت وبعض الصبر لتفھمني ...‬ ‫وعندما ترتعش يدي فيسقط طعامي على صدري ...‬ ‫نصيحة مسلمة‬ ‫وعندما ال أقوى على لبس ثيابي‬ ‫١_ احذري الثرثرة واعلمي ان ھناك من يحصي كالمك‬ ‫فتحلى بالصبر معي .. وتذكر سنوات مرت وأنا أعلمك ما ال‬ ‫ويعدة عليك‬ ‫أستطيع فعله اليوم !!‬ ‫٢_ أقرئي القرآن الكريم كثيرا وحاولي ان تحفظي قدراً منه‬ ‫إذ حدثتك بكلمات مكررة وأعدت عليك ذكرياتي‬ ‫لتنالي األجر العظيم‬ ‫فال تغضب وتمل فكم كررت من أجلك قصصا وحكايات فقط‬‫٣_ ليس جميال ان تتحدثي في كل ماسمعتي فأن في ھذا مجاالً‬ ‫ألنھا كانت تفرحك!!‬ ‫للوقوع في الكذب‬ ‫وكنت تطلب مني ذلك دوما وأنت صغير!!!‬ ‫٤_ اياك والتباھي ألجل التكثر و االرتفاع في أعين الناس‬ ‫فعذرا حاول أال تقاطعني اآلن‬ ‫٥_ ان لذكر تأثيراً عظيما ً في حياة المسلم الروحية‬ ‫إن لم أعد أنيقا جميل الرائحة !!!‬ ‫والنفسية و االجتماعية والجسمية * فاحرصي على ذكر‬ ‫فال تلمني واذكر في صغرك محاوالتي العديدة ألجعلك أنيقا‬ ‫في كل حين *‬ ‫جميل الرائحة‬ ‫ال تضحك مني إذا رأيت جھلي وعدم فھمي ألمور جيلكم‬ ‫٦_ ليكن لك أسوة حسنة برسول من إطالة الصمت وطول‬ ‫ھذا‬ ‫الفكر وعدم إكثار الضحك‬ ‫ولكن .. كن أنت عيني وعقلي أللحق بما فاتنى‬ ‫٧_ إياك ومقاطعة الناس في أحاديثھم او إظھار االستخفاف‬ ‫أنا من أدبتك أنا من علمتك كيف تواجه الحياة‬ ‫بھا وليكن حسن االستماع ادبا ً لك " والرد بالتي ھي احسن "‬ ‫فكيف تعلمني اليوم ما يجب وما ال يجب ؟!!!‬ ‫شعارا ً لك‬ ‫ال تمل ّ من ضعف ذاكرتي وبطئ كلماتي وتفكيري أثناء‬ ‫٨_ اذا سمعت قرأه القرآن استمعي الية واقطعي الحديث اي‬ ‫محادثتك‬ ‫كان موضوعة تأديا ً مع كالم‬ ‫ألن سعادتي من المحادثة اآلن ھي فقط أن أكون معك!!!‬ ‫٩_ احرصي على التفكير في الكالم جيداً قبل قولة‬ ‫فقط ساعدني لقضاء ما أحتاج إليه‬ ‫٠١_ استعملي _ لسانك _ وھو النعمة العظيمة في األمر‬ ‫فما زلت أعرف ما أريد!!!‬ ‫بالمعروف والنھي عن المنكر‬ ‫عندما تخذلني قدمأي في حملي إلى المكان الذي أريده‬ ‫١١_ نزھي سمعك عن سماع الموسيقى والغناء والكالم‬ ‫فكن عطوفا معي وتذكر أني قد أخذت بيدك كثيرا لكي‬ ‫الفاحش‬ ‫تستطيع أن تمشي‬ ‫٢١_ انتي مسلمة فال بد ان يكون ثوبك داخل تحت مواصفات‬ ‫فال تستحي أبدا أن تأخذ بيدي اليوم فغدا ستبحث عن من‬ ‫الثوب الشرعي فيكون فضفاضا ً واسع ا ً غير ضيق‬ ‫يأخذ بيدك‬ ‫٣١_ أحذري من حضور مجالس السوء واالختالط بأھلھا‬ ‫في سني ھذا إعلم أني لست مـقبال على الحياة مثلك‬ ‫ُ‬ ‫ولكني ببساطة أنتظر الموت !!! فكن معي .. وال تكن‬ ‫٤١_ اذا رأيت منكر في اي مكان "عمل غير أخالقي " وجب‬ ‫علي!عندما تتذكر شيئا من أخطائي فاعلم أني لم أكن أريد‬ ‫ّ‬ ‫عليكِ إنكاره وقولي " " اللھم اني بريئة مما يفعلون "‬ ‫دوما سوى مصلحتك.‬ ‫٥١_ انت ضعيفة ومحتاجة إلى دائما ً فارجعي إلية طالبة‬ ‫ِ‬ ‫وأن أفضل ما تفعله معي اآلن‬ ‫منه العفو والعافية‬ ‫أن تغفر زالتي .. وتستر عوراتي .. غفر لك وسترك‬ ‫٦١_ الوقت كالسيف اذا لم تقطعه قطعك .‬ ‫ال زالت ضحكاتك وابتسامتك تفرحني كما كنت صغيرا‬ ‫٧١_كوني معتزة بدينك متعالية بعقيدتك وإياك واالستحياء من‬ ‫بالضبط طفال تحرمني صحبتك!!! * كنت معك حين ولدت‬ ‫إظھار شعائر دينك واالستخفاف بھا‬ ‫فكن معي حين أموت* .‬‫إعداد الطالبة : ھبة أحمد خضير‬ ‫أعداد الطالب : قصي محمد كريم‬‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ١ / ب‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢/ ب‬
 5. 5. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫5 ‪Page‬‬ ‫الاﺟامتﻋـــــﻴﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫الشوارب‬ ‫)‪(Valentines Day‬‬ ‫من أين جاءت للعرب عادة مسك الشوارب ؟‬ ‫عادة مسك الشوارب أو الشنب للداللة على التأكيد او عدم اإلخالل‬ ‫الفلنتاين أو عيد الحب أو كما يلفظ باالنجليزية ‪(Valentines‬‬ ‫بالوعد من أول من أتى بھا ؟ لم يكن العرب القدماء يعطون ھذه‬ ‫)‪ Day‬في ٤١ فبراير و ٤ نوفمبر في بعض الدول العربية‬ ‫القيمة العالية للشوارب، فعندما نستعرض تراث العرب الشعري‬ ‫وھو بدأ في الغرب للمحبين والتعبير عن حبھم وتقديم الھدايا‬ ‫قبل اإلسالم فال نجد قصيدة او خطبة تتحدث عن الشوارب،‬ ‫و الورود إلى بعضھم . سمي يوم الفلنتاين أو عيد الفلنتاين‬ ‫فالعربي كان يفتخر بشجاعته وحصانه وسيفه ونسبه، وبعد أن‬ ‫تيمنا بعاشقين مسيحيين وقد أرتبط ھذا اليوم بالحب‬ ‫جاء اإلسالم، حث االسالم على حلق الشوارب .اما متى بدأ العرب‬ ‫والرومانسية منذ العصور الوسطى وذلك بعد أن انتشرت‬ ‫باالھتمام بالشوارب فقد حدث ھذا إبان الحكم العثماني للعالم‬ ‫العربي، فقد انتشرت تربية الشوارب في تركيا )من الطراز الذي‬ ‫فكرة الحب الغزلي . و في ھذا اليوم يتم تبادل الرسائل الغرامية‬ ‫يسمى ويلھيلم والذي تتجه نھايتي الشوارب الى أعلى( اثر زيارة‬ ‫، وكروت المعايدة ذات الطابع الرومانسي وبالنسبة لرموز‬ ‫اإلمبراطور األلماني ويلھيلم الثاني لمدينة اسطنبول ٨٩٨١.ومن‬ ‫الفلنتاين في العصرالحديث فھناك القلب و الكيوبيد‬ ‫ثم أصبحت الشوارب رمزآ للرجولة واالعتزاز بالذات.‬ ‫)مالك الحب ذو الجناحين( و يتم تبادلھا مع الرسائل الغرامية .‬ ‫إعداد الطالب : مصطفى الشمري‬ ‫ومنذ القرن التاسع عشر أنتشرت الرسائل التي تكتب باليد‬ ‫ويتم تبادلھا بين األحباء وأصبحت توزع بالماليين . وقد قدرت‬ ‫قسم الكھرباء / مرحلة ٢‬ ‫جمعية كروت التھنئة أن عدد الكروت التي يتم تبادلھا في‬ ‫)ص( )كلكم راعا ومسؤول عن رعيته (‬ ‫قال رسول‬ ‫جميع أنحاء العالم في عيد الفلنتاين وصل الي بليون كارت‬ ‫صدق رسول‬ ‫تقريبا ، مما يجعل عيد الفلنتاين رقم أثنين بعد عيد رأس السنة‬ ‫ما الومة عني من كال يمه ذوله اھل القصور ما العبوني‬ ‫الميالدية فيما يتعلق بعدد كروت التھنئة المتداولة ، وقد قدرت‬ ‫يمه دين الفقر متعب خلي نبدله بغير دين اذا مدرسه الحزن‬ ‫الجمعية أن النساء يقمن بشراء حوالي ٥٨% من جملة كروت‬ ‫مفتوحه لأليتام ياھو البيه يدرس تتعب احواله‬ ‫الفلنتاين . وفي الواليات المتحدة تم الترويج لعيد الفلنتاين من‬ ‫وانه البيه انعفيت وطلعت تسعين لذلك خرجتني اشتغل عماله‬ ‫خالل جعله عيدا رسميا ، وقد ظھرت بعض االتجاھات التي‬‫وھسه اتاكدت ما عدنه كل خيال الن شفت الخيول اجدي خياله‬ ‫قامت بتسمية يوم الرابع عشر من فبراير) يوم الوعي للعذاب(‬ ‫علمني المعلم دار مادران مايدري المعلم دار ماعندي‬ ‫ومن كثر الدمع مانزل علوجنات خارطة العراق انحفرت‬ ‫بجدمي وبعد ما انتظر فرج من ذوله لو ذوالك‬ ‫إعداد الطالب : علي عماد الخفاجي‬ ‫الن ادري الفرج من يطلع المھدي‬ ‫قسم الكھرباء / مرحلة ١/ ١‬ ‫آلرجل إذآ أحب } إمرأه ♥ }‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أعداد الطالب : حبيب علي السالمي‬ ‫ي خفيھا فِي نفِسه خوفا ً أن تسرق ِھا آأليام!!‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫قسم االلكترونيك / مرحلة ٢/ ج‬ ‫وآلمرأه إذآ أحبت } رجل ً♥ }‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ‬ ‫لـو أكـتـب عـنـكـي أعـلـم بـآنـنِـي سـآبـدع ،، ولـكـنـي حـقـا ً‬ ‫تجاھِر به لِكي آل يحآولَ أحد آإلقتِرآب مِنه!!‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أرفـض أن يـكـون شـخـص " تـآفـه " كـ أمـثـآلـك سـبـبـا ً‬ ‫آلبـدآعـي ،.‬ ‫♥‬ ‫♥ھكِذآ ھُو آلحب‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫إعداد الطالب : بسام حاكم لفتة‬ ‫إعداد الطالب : محمد عبد الجبار‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢‬
 6. 6. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ أﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫6 ‪Page‬‬ ‫ٔ‬ ‫اﻻدﺑــــــــــﻴـــــــﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫شبع ضيم اليحبك ونسجم بـيك‬ ‫ما ارضة بأمام الفاجعة اتحل‬ ‫يامن اسرت قلبي وانسجن بيك‬ ‫وال ارضة انتھاك اعلة الجوامع‬ ‫اگولن عليك صاحي وانسة واجن بيك‬ ‫سني وشيعي انة ولثنين امثل‬ ‫وأنه بحبك صبح جن بية‬ ‫وال افرق ألن بعيوني اباوع‬ ‫الحمام ال عل حسينيات ينزل‬ ‫روحي وروحـك ‪Toom‬‬ ‫انــــي احــبــك ‪doom‬‬ ‫نفسة الينزل ابگبت الجوامع‬ ‫عـيني ماتشوف ‪noom‬‬ ‫ولــو عني غبت ‪yoom‬‬ ‫شعب اصحة عراقك دمعتة اتھل‬ ‫اذا قرأت رســالتي فأنت تحبني‬ ‫رادك گوم نشفلة المدامع‬ ‫واذا مــــسحتھا فـــأنت تعشقني‬ ‫ولة ابفعلة نذل عن دينك اتضل‬ ‫واذا جـــاوبتني فـــأنت تريــدني‬ ‫فتنة والھة معروفة الدوافع‬ ‫واذا لم تجاوبني فأنت مــجنوني‬ ‫بخيوط الدمار امريكا تغزل‬‫فماذا ستفعل أالن .....‬ ‫ليش انعينھة بحرب الشوارع؟‬ ‫ابصوت الوحدة خلي الكفر يجفل‬ ‫أبد التگولھا لـثاني‬ ‫كلمة حبيبي مــــالتي‬ ‫وسنة وشيعة صير ابعينة اصابع‬ ‫وصيتي التـنـســاني‬ ‫أخاف يصير شي بيــة‬ ‫دعاين عل وطن مو حملة يكتل‬ ‫شوصفلك والوصف وياك محتار‬ ‫وتبچي اعيونة كل لحضة المواجع‬ ‫ألن انتة بجمالك دوم ناسيني‬ ‫انخسف صدرة وبعد ما عاد يحمل‬ ‫عيوني من تجي بعينك واحاجيك‬ ‫من صباتنة التملي الشوارع‬ ‫احس كلبي اشتعل والنار تجويني‬ ‫دخلي الياسمين ابدالھة ايحل‬ ‫أحبك ياجرح ماريدك اطيب‬ ‫وفراشة تجي ابدال القواطع‬ ‫ولجمالك استلذ لمن تبجييني‬ ‫شعب باچر يموت الرادك اتموت‬ ‫امد روحي على دربك واني ممنون‬ ‫وابوس تراب جدمك من تالگيني‬ ‫والواقع يصير احلة امن االحالم‬ ‫والف ھنيالي بيك واني محظوظ‬ ‫وايسود االمان وحتة لطيور‬ ‫ألن انتة حبيبي وھذا يكفيني‬ ‫تبني اعلة الرصيف اعشوش واتنام‬ ‫وشمس باچر تجي نور بال نار‬ ‫اريد ارحل من الديرة والعود‬ ‫تصير ابكل تواضع گبت األمام‬ ‫وشيل البيت وماخلي والعود‬ ‫بيوت الشعر ماتلين وال العود‬ ‫بقلم الشاعر : عدنان األمير‬ ‫وأبد ماريد بس لمتنة سوية ...‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ١/ ب‬ ‫گلبي اذا غبت ناداك‬ ‫ملح فوك الكالم بحجيي لو احجيه‬ ‫وعيني رجاھا تشوفك‬ ‫واضوكه وخاف ماصخ ما اريدنه‬ ‫وروحي عن البعد تنھاك‬ ‫انه الراضع حكم ويه الحليب وشوف‬ ‫ونفسي حياھا بوجودك‬ ‫اترك بصمه بجفوف اليحب حنه‬ ‫وعمري ضاع بفركاك‬ ‫انه الما اخشن خاطر اي انسان‬ ‫كلي على بعضي وش اسوي بدونك‬ ‫شيعي اولو اسولف امدح السنه‬ ‫إعداد الطالبة : ھبة أحمد خضير‬ ‫إعداد الطالب : فؤاد عبد الجليل‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ١ / ب‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢‬
 7. 7. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ أﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫7 ‪Page‬‬ ‫ٔ‬ ‫اﻻدﺑــــــــــﻴـــــــﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫غالي يا وطنة‬ ‫الشابة‬ ‫طم روحك بسرداب و الطم لطم ميت ___كل ربعك مكبلين بس انت ظليت‬ ‫الشاب:‬ ‫سألوني اصدقائي وكلت ما حبيت‬ ‫ھم ردت أطم الروح بسردابي كوة ___بس شفت فارة و فار بالختلة جوة‬ ‫شكلھم يابشر ھذا الي حبيتة‬ ‫الشابة :‬ ‫تتغازل الفيران وانت التباوع! ___مو بس تطم الروح .دكھا بمدافع‬ ‫كتلھم لو وحدي عايش ومرتاح‬ ‫الشاب :‬ ‫والحب بس خيانة وغدر سميتة‬ ‫ھم جبت مدفع زين ،كلبي ارد أھفة ___بس شفت قنبلتين ،شفة اعلى شفة‬ ‫الن جربت احب بس مالكيت انسان‬ ‫الشابة :‬ ‫على نيتي احبة وھو على نيتة‬ ‫جانت تعوزك ھاي ،حب القنابل___ماتكلي حظك ليش وياك قافل‬ ‫الشاب :‬ ‫لكيت الي يخون وبلظھرينطيك‬ ‫ما اريد أھيج جروح خل أمشي أحسن___وابعد بعيد ھناك و بروحي ا حسن‬ ‫سجين الغدر بس ھذا الي لكيتة‬ ‫الشابة :‬ ‫ولكيت الي يجرحك من غير اسباب‬ ‫ال عمي،ال ھيھات ھاليوم أعوفك ___خليني أمشي وياك وافھم ظروفك‬ ‫"ينھض االثنان و يسيران معا،تاركين المجلس"‬ ‫وجازاني بجرح واني الي داويتة‬ ‫الشاب :‬ ‫تردوني احب والغدر طبع الناس‬ ‫بس مشيج انت وياي مابي دواية ___سلعة و لفظھا السوك ،كلبي و ھواية‬ ‫بطلت العشك والباب سديتة‬ ‫الشابة :‬ ‫احب بس العراق وكلكم تعرفون‬ ‫خافن عليك تروح تلبسلك حزام ___و بواحة العشاك اتفجرة وتنام‬ ‫الشاب :‬ ‫حب ھذا الوطن بكلبي ضميتة‬ ‫مو ذنب اھل الشوك ماعندي محبوب __يجوز بجھريعيوب مانحب فرد نوب‬ ‫مو بس موت احبة واني ھايم بيه‬ ‫الشابة :‬ ‫كل عمري وحياتي فدوة الة نطيتة‬ ‫عمي الزلم أخالق مو بالمظاھر___و كلب البنت مفتوح للكلبة طاھر‬ ‫الشاب :‬ ‫عراقي انا وافتخر وابقة فخر للناس‬ ‫كل ظنج الكى كليب يخفك لملكاي___وبشوفي يفرح دوم و يكلي ياھواي!‬ ‫وربي بذلة كل من باع جنسيتة‬ ‫الشابة :‬ ‫تفرج يا عراق وتنتھي االحزان‬ ‫الكلب بالتشريح تشوفة نصين ___نص لمسير الدم و نص للمحبين‬ ‫ويرجع كل عراقي سالم لبيتة‬ ‫وكل احنا عدنا انصاص،ھم الھا ثاني___وال بد ينول الحب كلمن يتاني‬ ‫الشاب :‬ ‫وصدك من كال ماجد يا وطن جنة‬ ‫يابة شكثر تانيت كربت أأيس ___وكلبي الخفك من جان البكري ريس‬ ‫ّ‬ ‫ويحفضك ربي بس ھذا الي تمنيتة‬ ‫بس و ھم معقول حجي الحجيتيه___اشكلتي لو تبنين كلبي و تسكنيه؟‬ ‫الشابة :‬ ‫إعداد الطالب :عبد الستار القيسي‬ ‫لي ھسة ما حسيت !وك انا أحبك___و من )طلعن الشيبات(وانا اعلى دربك‬ ‫ونشدت كلبي اعليك ،كال انت حباب___بس رادك تناغيه حتى افتح الباب‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢ / أ‬ ‫الشاب :‬ ‫ارد اگلج اني احبج استحي اشلون إني أگول‬ ‫و فكرت ب)التفخيخ(وب)طمة السرداب(___ثاري األمر محلول وي دكة الباب‬ ‫بس انت حلوة ھواي واني قدي وعوع__ولو شافت أم وحام وجه العليةتزوع‬ ‫واني طبعي مو جريء وبارد و كلش خجول‬ ‫الشابة :‬ ‫خاف اگلج اني احبج وتگولين أشگد عجول‬ ‫ّ‬ ‫شلي انا بأم وحام و شلك معاھا___إنت شريج الروح ،ميھا و ضواھا‬ ‫ّ‬ ‫خاف اضمھة بصدري حصره و حصرات‬ ‫الشاب :‬ ‫كليبي تطول و ھية ھسة بعد العشرة كله‬ ‫كلبج صدك وياي أفديلة كلبي ___و خل تسمع العشاك ،بس انتي حبي‬ ‫انتة تسمحلي اني اكو الني احبج و احبج‬ ‫الشابة:‬ ‫و منج اترجعة القبول و ھسة بس‬ ‫و بواحة العشاك سجل إسمنا ___نحجز مكان ھناك و الحب يلمنا‬ ‫محتاج ردج ھي مو ھيج االصول‬‫إعداد الطالب : محمد عطوان كزار‬ ‫أعداد الطالب : مسلم محمد باقر‬‫قسم المكائن والمعدات / مرحلة ١‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢/ ب‬ ‫ب‬
 8. 8. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ أﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫8 ‪Page‬‬ ‫اﻟـــــﱰﻓـﳱـﻴـﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫البنية لمن تحجي وية صديقتھة‬ ‫عندما كان األسد يركض خلفي ليفترسني اوقفته و‬‫١_ اني اليوم جنت طالعة للجادرية دا اشتري ذھب بس مشفت‬ ‫قلت : انتظر قليال‬ ‫شي حلو...‬ ‫أال ترى جرح قلبي العميق من الحبيب‬ ‫)ھية عمرھة كلة تفتر بالسوك على حاجة بربع(‬ ‫أال ترى وجھي الشاحب من غدر الصديق‬ ‫٢_ حبيبتي قبل فترة بابا اخذنا رحلة لبحيرة الحبانية بس‬ ‫اال ترى جسمي النحيل من لوعه الرحيل‬ ‫معجبني ...‬ ‫اال ترى دمي النازف من ماض قديم‬ ‫) تشوف الوالد مستلم التقاعد و ماخذھم لمطعم عالشط(‬ ‫قال األسد‬ ‫٣_ اني ماما متقبل الزم السجينة تخاف علية ال انجرح ...‬ ‫يمعود كافي افتھمت بس دروح و لعبتھا لنفسي‬ ‫)ھية تكعدھة من الصبح حتى تثرم البصل و الزالطة(‬ ‫أروح اكل فالفل‬‫٤_ اني اليوم شفت عالتلفزيون بزونة مكسورة رجلھا و ضليت‬ ‫امتحان كلية الزراعة‬ ‫ساعة ابجي عليھا ...‬ ‫)اللة يرحم ايام زمان لمن جنتي تركضين وراھا بالبوري و‬ ‫س١ : احرث ما تحته خط‬ ‫الطابوك(‬ ‫س٢ : اكتب ما ال يقل عن نصف دونم‬ ‫والنقطة االخيرة واالھم‬ ‫س٣ : احلب البقرة التالية‬ ‫٥_ اني بدون مكياج اخبل بس اذا احط مكياج اخاف من‬ ‫س٤ :اشرح عن الجاموس موضحا اجابتك بالرسم‬ ‫العين...‬ ‫جذب و متالحكين الھة بل خلطات‬ ‫س٥ : ضع سماد حول االجابة الصحيحة‬ ‫أعداد الطالب : احمد مظفر‬ ‫أعداد الطالب: عمر الكردينالي‬ ‫قسم االلكترونيك/ مرحلة ١/ ب‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢/ ب‬ ‫اكو فد مرة ديج و اسد و حمار و جمل طلعو رحله سوية‬ ‫فخلص االكل و المي الي وياھم فكالو اي واحد حجتة ضعيفة‬ ‫بوري‬ ‫ناكلة فاألسد كال أني اسد ابن اسد و ملك الغابة و الديج كال‬ ‫.‬ ‫ديج ابن ديج و الناس يكعدون على صوتي و الجمل كال أني‬ ‫جمل ابن جمل و ملك الصحرائ و الحمار كال أني حمار ابن‬ ‫.‬ ‫حمار اجيت وياكم‬ ‫راح احجي بكل صراحة وراح اعبر عن شعوري‬ ‫مــــن ولد يأخذلة بوري‬ ‫احلى موضوع بحياتي‬ ‫اكو فد واحد يومية يكعد بالمطعم ياكل بس ماعندة فلوس اجة‬‫جيرانة كلة انته شلون يومية تاكل بالمطعم وماعندك فلوس كلة‬ ‫من يصارح وحدة حلوة وھــي تگول الء سوري‬ ‫اني يومية اجيب فارة بجيبي احطه ومن اخلص اشمر الفارة‬ ‫مــنسـطـر مـدعوم لوري‬ ‫يرجع لصحبانة دايخ‬ ‫واكول ھاي شنو فارة بمطعمكم يكلة اششش فضحتنه روح‬ ‫والجاي قوري ورةُ قوري‬ ‫يكعد يدخن جگاير‬‫منريد منك فلوس جيرانھم اجة ثاني يوم جاب فارة حطه بجيبة‬ ‫الزم انــة اثبت حضوري‬ ‫ويكعد يفگر ويقدر‬ ‫اكل خلص لكة الفارة نھزمت شاف صاحبة ابو الفارة كل‬ ‫وثاني يوم انشوفة عادي وبالــگلـب يــانـار فوري‬ ‫بشرفك ماعندك فد فارة كلة ال و عندي ابو بريعصي‬ ‫عــادي ھـم يصير دوري‬ ‫يكعد يقنع بنفسة‬ ‫دا اشرب بي ستكان جاي وارجع .‬ ‫ودوري يــادنـيـــا دوري‬ ‫ويروح ايعيد السالفة‬ ‫أعداد الطالب : محمد عبيد‬ ‫إعداد الطالبة : ھبة احمد خضير‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة١ / أ‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة٢ / ب‬
 9. 9. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ أﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫9 ‪Page‬‬ ‫اﻟـــــﱰﻓـﳱـﻴـﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫اكو فد واحد راح للفاتحه شاف كل الگاعدين مسؤولين‬ ‫للبنات فقط !! شلون تعرفين انتي‬ ‫ووزراء گال رحم من قرأ النشيد الوطني‬ ‫الجكمة الي بين صديقاتج‬ ‫لمن انتي كاعدة ويكلولج يال كومي طكيلنة صوورة‬ ‫فد يوم واحد امه ماتت‬ ‫خابر على اخو وھو محشش‬ ‫اثنين يجذبون واحد كال ابويه وكعت ساعته بالبحر ٠٣ سنه‬ ‫كلة خوية غسلناھا وين نوديھا‬ ‫وطلعھه تشتغل الثاني كال ابويه وكعت سيارته بالبحر ٠٣‬ ‫كل قابل للكوي غير دفنوھة‬ ‫سنه ولكه الاليتات مشتعله االول كال شنو ھل جذب الثاني‬ ‫كال وكف ساعت ابوك اطفي الاليتات‬ ‫قبيلة في الموزمبيق من تقاليدھا البصق على الضيوف‬ ‫كنوع من االحتفاء واكرام الضيف‬ ‫وحدة عمرھا ٣١ سنة طبيت على بروفايلھا بالفيسبوك‬ ‫.‬ ‫بالغلط يعني .....‬ ‫تخيلوا شون يعني.....‬ ‫كاتبة ما اكدر اشيلك من راسي‬ ‫يا حيا بضيوفنا ... تفوووووو‬ ‫بس اريد اعرف‬ ‫تفضل تفضل تفوووو‬ ‫.‬ ‫ھال وغال تفوووووو‬ ‫والضيوف من يطلعون يكولوون :‬ ‫َ‬ ‫قصدھا علىالــكمل!!!!‬ ‫و ميستحون محد تفل علينا !!!‬ ‫أعداد الطالب : علي صباح‬ ‫شفتي فالنة تتفل من وره خشمھا !!‬ ‫قسم اإللكترونيك/ مرحلة ٢/ ب‬‫أعداد الطالب : رسول عبد السادة‬ ‫اعمار البنات‬ ‫قسم الكھرباء / مرحلة ٢/ ١‬ ‫في سن ٨١ ھي مثل كرة القدم ٢٢ واحد يركضون‬ ‫بنيه زغيرة تسأل ابوھا : بابا شلون بدأ الخلق ؟؟‬ ‫وراھا‬ ‫جاوبھا : الله خلق ادم وحواء وتزوجوا وجابوا اوالد‬ ‫في سن ٨٢ ھي مثل كرة سلة ٠١ واحد يركضون‬ ‫وبنات وبدأت قصة الخلق راحت سـألت امھا نفس‬ ‫وراھا‬‫السؤال ردت عليھا : االنسان اصله قرد وتطور وصار‬ ‫في سن ٨٣ ھي مثل كرة گولف واحد يركض‬ ‫يشبه االنسان ... !! رجعت البوھا : بابا ليش تعلمني‬ ‫وراھا‬ ‫غلط ماما تكول االنسان اصله قرد كال : حبيبتي اني‬ ‫في سن ٨٤ ھي مثل كرة تنس واحد يشمرھا‬ ‫احجيلج عن أھلي !! امج اھلھا غير شكل .‬ ‫عـالثاني‬ ‫واحد كلش فضولي شاف الناس‬ ‫في سن ٨٥ ممكن تشتغل حكم !!‬ ‫ملتمين على حادث سيارة‬ ‫يريد يباوع ميكدر‬ ‫واحد عندة رصيد الف دينار .. يخابر ويطلعلة‬ ‫كام يصيح‬ ‫الرصيد غير كافي..‬ ‫وخروا وخروا يمعودين...... ابوية ..... ولكم ابوية‬ ‫.‬ ‫فالناس وخرت‬ ‫خابر على الشركة كللھم بس اريد اعرف األلف‬ ‫طلع المدعوم حماااااااااااااار‬ ‫مالي شبي مشكوك متمشوليااا !!‬ ‫أعداد الطالب : سرمد مجيد‬ ‫إعداد الطالبة : ھبة أحمد خضير‬‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ١/ ب‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ١ / ب‬
 10. 10. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬‫01 ‪Page‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊــــــﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﺻـﻔـﺤـﺔ‬ ‫تقنية الـــ " ‪ " 4D‬تدخل أميركا…‬ ‫تمكن اإلنسان من شم ولمس‬ ‫ما يشاھده :‬ ‫ما زال التطوير في عالم السينما مستمر ، فبعد سينمات الـ‪ 3D‬التي أظھرت نھضة في عالم الصوت والصورة،‬ ‫جاء عصر سينمات الــ ‪4D‬التي تتعلق بالحواس األخرى وھي الشم واللمس.المشروع الذي بدأته شركة "‪"CJ‬‬ ‫الكورية الجنوبية، وبدأت تجربته في بعض دور العرض في الكوريتين والمكسيك وتايالند، سيدخل إلى ھوليوود‬ ‫أواخر العام الجاري، وستكون التجربة مع فيلمي الخيال العلمي "‪"Avatar‬للمخرج "جيمس كاميرون" و‬ ‫"‪"Prometheus‬للمخرج "ريدلي سكوت"، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في تلك القاعات الجديدة‬‫قبل بدء افتتاحھا مع األفالم الجديدة خالل العامين المقبلين .وتبعا ً لمجلة لوس أنجلوس تايمز فإن الشركة األم ستعقد‬ ‫اتفاقا ً مع شركات إنتاج أمريكية لبناء ٠٠٢ قاعة عرض ‪ 4D‬خالل خمس سنوات المقبلة، حيث تبلغ تكلفة القاعة‬ ‫الواحدة ٢ مليون دوالر، وستجعل البدء في بناءھا مرتبط فقط بنجاح التجربة األولى في أواخر العام الجاري.وقد‬ ‫فسرت الشركة الكورية في بيان عن التقنية بالقول: " أن تشم رائحة المحيط في حال كان المشھد في البحر، تشعر‬ ‫ٍ‬‫بھزة عند قيام زلزال، تشعر بالورد الذي منحه البطل إلى حبيبته في أحد المشاھد الرومانسية، أو الحرارة عند قيام‬‫حريق، وتفاصيل أخرى تتعلق بالحواس ستضاف لتجربة المشاھد السينمائية أعداد الطالب : ھبة أحمد خضير‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ١/ ب‬ ‫الكثير."‬ ‫ولد نيل ھاريسون مصابا ً بعمى األلوان، ولكن‬ ‫بدأ باستخدام عين إلكترونية تعمل على تحويل‬ ‫اللون إلى صوت :‬ ‫.فھذه العين اإللكترونية تجس‬ ‫األلوان وتقيس تردد اللون أمامه، وترسله إلى‬ ‫رقاقة مثبتة خلف رأسه، ليتمكن من سماع‬ ‫اللون من خالل خاصية التوصيل عبر العظام.‬ ‫قد نستغرب عند سماع أن لأللوان أصواتا، ولكن يبدو أن ھاريسون يتحدث‬‫بقناعة تامة، نتيجة تجربته الخاصة الناجحة .قال ھاريسون لشبكة "سي إن إن " عربية" إن ھذا المجس يقيس األلوان‬ ‫أمامي، ويرسل ترددھا إلى رقاقة في الخلف ليحولھا إلى تردد صوتي، وبالتالي يمكنني االستماع إلى ألوان عدة من‬ ‫حولي ."ويؤكد ھاربسون أنه يمكنه التعرُّ ف إلى نحو ٠٦٣ صوتا ً أللوان مختلفة، إضافة إلى األشعة تحت الحمراء‬‫وفوق البنفسجية، بمعنى أنه بإمكان المرء المصاب بعمى األلوان التعرُّ ف إلى عدد أكبر من األلوان التي تتعرّف عليھا‬ ‫العين المجرّدة .ويضيف ھاريسون "في البداية كنت أستخدم السماعات، ولكنھا كانت تعوق سمعي، وعند استخدامي‬ ‫المجس، أصبت بداية بآالم في الرأس، ولكني ما لبثت أن اعتدت عليھا بعد خمسة أسابيع، وبدأت أرى أحالمي‬‫باأللوان، وأصبح ذلك جزءاً من تكويني ."ويقول ھاريسون إن أمنيته القيام بزيارة إلى جزيرة تقع في المحيط الھادئ،‬ ‫اسمھا بنجّالب، ويعاني سكانھا جميعا ً عمى األلوان .وتشير تقارير إلى أن واحدا‬ ‫أعداد الطالب : عمار عزيز‬ ‫من كل ٣٣ ألف شخص يولد مصابا بعمى األلوان، فھم يرون‬‫العالم األبيض واألسود، ويتعايشون معه من دون أن يعلمواأنھا مشكلة حقيقية. قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢/ ب‬
 11. 11. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬‫11 ‪Page‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊــــــﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﺻـﻔـﺤـﺔ‬ ‫فرشاة تعمل‬ ‫القفازات المتحدثة، والتي اخترعھا ٤ طلبة أوكرانيين،‬ ‫بالطاقة قد تكون‬ ‫سببا في‬ ‫والتي تساعد من يعانون مشاكل في السمع على التواصل‬ ‫اإلستغناء عن‬ ‫مع الناس، حيث تقوم بتحويل لغة اإلشارة التي يتحدث‬ ‫معجون األسنان‬ ‫منھا الشخص األصم إلى كلمات منطوقة يفھمھا الشخص‬ ‫وإلى األبد ! دفعت‬ ‫الذي يتحدثون معه.‬ ‫أحد الشركات‬ ‫اليابانية الباحثين‬ ‫"السحب المنزلية" للھولندي برندنوت سميدل، الذي تمكن‬ ‫للتحقيق فيما إذاكان النموذج األولي لفرشاة األسنان تلك يقوم‬ ‫من تكوين سحابة كاملة بيضاء في منتصف الغرفة، عن‬ ‫بالقضاء على البكتيريا والبالك أفضل من فرشاة األسنان‬ ‫التقليدية، وكانت النتيجة ايجابية، فقد تم القضاء على نوعين‬ ‫طريق ضبط درجة الحرارة ورطوبة وإضاءة الغرفة، ثم‬ ‫من البكتيريا المسؤولة عن أمراض اللثة .يظھر من قاعدة‬ ‫استدعاء السحب من الھواء عن طريق جھاز الضباب.‬ ‫الفرشاة لوحة للطاقة الشمسية، وعند تعرضھا للضوء تنقل‬‫األلكترونات إلى الجزء العلوي من فرشاة األسنان من خالل سلك‬ ‫رصاص مما يسبب رد فعل كيميائي في الفم وبالتالي يقضي‬ ‫أعداد الطالب : أحمد حسين‬ ‫على البكتيريا.‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ١/ ب‬ ‫تمكن فريق من الباحثين‬ ‫بجامعة‬ ‫“إمب كوليدج لندن”‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫من تطوير جھاز يسمح بتعقب حركاتالعين يتيح لك فرصة التحكم بالكمبيوتر، إضافة إلى االستمتاع باأللعاب، وقراءة الرسائل اإللكترونية‬‫وتصفح الشبكة العنكبوتية من خالل حركة العين من دون استخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح . ويمثل ھذا الجھاز نقلة نوعية ونقطة تحول في‬ ‫حياة األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية من الراغبين في استخدام الحواسيب اآللية. يتألف الجھاز، الذي أُطلق عليه”‪ ، “GT3D‬من زوج من‬ ‫العدسات مثبت عليھا كاميرتي فيديو تتسمان بسرعة تعقب حركات العين ودقتھا، حيث تقومان بتصوير حركة العين بشكل مستمر. لعل ما‬ ‫أذھل الباحثين حول ھذا الجھاز قدرته على إعطاء بيانات ثالثية األبعاد عن حركة العين والمدى الذي ينظر إليه األشخاص، ويعتقد أنه من‬ ‫الممكن في المستقبل استخدام ھذه التقنية للتحكم بالكرسي المتحرك أو ذراع روبوتية اصطناعية بمجرد النظر. وعلى الرغم من أن ھذه‬ ‫التقنية ليست بالجديدة إال أنھا تتميز عن غيرھا من التقنيات الشبيھة بفضل تكلفتھا الزھيدة التي تعد في متناول الجميع، إذ ال يتجاوز‬ ‫سعرھا ٠٦ دوالراً، بخالف تكلفة التقنيات األخرى والتي يعجز الكثيرون على شرائھا. وأجرى الباحثون التجارب التي تثبت فاعلية ھذا‬ ‫الجھاز من خالل السماح لبضعة أشخاص باستخدام ھذا الجھاز لممارسة لعبة “بونغ” اإللكترونية، وتمكن ھؤالء األشخاص من تحقيق‬ ‫نتائج مرضية معتمدين على أعينھم فقط لتحريك العصا الموجودة في اللعبة. ويمكن استخدام ھذه التقنية للتحكم في كل شيء تقريبا ً‬ ‫وباإلمكان نقل البيانات السلكيا ً عبر تقنية “الواي فاي ” أو عن طريق وصلة “يو إس بي ” إلى أجھزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل‬ ‫“ويندوز” أو “لينكس. ”ومن أبرز سمات ھذا الجھاز قدرته الفائقة على التمييز بين حركات العين اإلرادية والالإرادية، وھو األمر الذي‬ ‫كانت تعانيه األجھزة المشابھة، فمن خالل غمزة واحدة يمكنك تحديد الخيار الذي تريده، وعلى المدى البعيد يمكن ألصحاب اإلعاقات‬ ‫استثمار ھذه التقنية في التحكم بكراسيھم المتحركة عن طريق أعينھم. يقول الدكتور "ألدو فيصل" من قسم التكنولوجيا العصبية في جامعة‬ ‫“إمب كوليدج لندن ” إنه واثق بقدرات ھذا الجھاز في إحداث ثورة في عالم التقنيات، مشيراً: “لقد حققنا أمرين من خالل ذلك، أوالً‬ ‫استطعنا بناء نظام يتابع حركات العين ثالثي األبعاد أرخص بمئات المرات من األنظمة التجارية الموجودة حالياً، وثانيا ً استطعنا بناء واجھة‬ ‫تسمح للمرضى التفاعل بسھولة وسرعة مع التقنيات الحالية. ”يذكر أن ھناك تقنية أخرى يطلق عليھا اسم ”‪ “Senseye‬تم تطويرھا من‬ ‫قبل مجموعة من المطورين بجامعة “كوبنھاغن ” الدنماركية تسمح لمستخدمي الھواتف الذكية واألجھزة اللوحية بالتحكم والتفاعل مع‬ ‫أجھزتھم عبر حركات العيون من دون الحاجة إلى لمس الجھاز. كما طورت شركة ”‪ “Tobii‬السويدية المتخصصة في مجال تعقب‬ ‫وتحليل حركات العين، في وقت سابق برنامجا ً جديداً أطلقت عليھا اسم‬‫”‪ “Tobii Gaze‬متوافق مع نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد “ويندوز ٨”، يتيح التحكم في أعداد الطالب:حسين علي حسين‬ ‫جھاز الكمبيوتر بنظرات العيون، إال أن ھذا البرنامج يستند إلى الدمج بين تعقب حركات‬ ‫قسم الكھرباء/ مرحلة ٢/ ١‬ ‫العين والتحكم بواسطة لوحة اللمس “تراكباد ”، أي عن طريق الدمج بين العين واإلصبع.‬
 12. 12. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬‫21 ‪Page‬‬ ‫اﻟـــــﺮﻳـــــﺎﺿـﻴﺔ‬ ‫اﻟــﺼـﻔـﺤـﺔ‬ ‫خطيبة كاسياس تعترف بوجود انقسامات في ال‬ ‫بيكھام يتدرّب مع أرسنال‬ ‫كشف مدرب آرسنال الفرنسي أرسين فينغر أن نجم كرة‬ ‫ّ‬ ‫اعترفت المُذيعة سارة كاربونيرو، خطيبة حارس المرمى اإلسباني‬ ‫مع الفريق‬ ‫القدم االنكليزية دايفيد بيكھام يتدر ب حاليا ً‬ ‫ّ‬ ‫الدولي إيكر كاسياس، بوجود خالفات وانقسامات بين العبي‬ ‫مدريد ومديرھم الفني البرتغالي جوزيه مورينيو .وتقدّم كاربونيرو‬ ‫اللندني بُغية المحافظة على لياقته البدنية، مؤكداً أن‬ ‫ّ‬ ‫حاليا ً برنامجا ً تلفزيونيا ً باسم "ال خوغادا" في شبكة "تيليفيسا"‬ ‫فريق "المدفعجية" ال ينوي التعاقد معه ويجد بيكھام‬ ‫مدريد‬ ‫التلفزيونية المكسيكية، حيث تتطرّ ق فيه ألوضاع نادي‬ ‫)٧٣ عاماً( قائد منتخب إنكلترا السابق، نفسه من دون‬ ‫اإلسباني لكرة القدم في الوقت الحالي .ولم تستطع المذيعة اإلسبانية‬ ‫ناد حاليا ً بعد أن أنھى ارتباطه بنادي لوس أنجليس‬ ‫ٍ‬ ‫تجنب الحديث عن الجدل الدائر بشأن وجود انقسام بين العبي ال‬ ‫ّ‬ ‫غاالكسي األميركي في نھاية الموسم . وقال فينغر‬‫ومديرھم الفني البرتغالي .وقالت " كاربونيرو " األجواء داخل الفريق‬ ‫"اتصل بي بيكھام ليسأل عما إذا كان يستطيع العمل معنا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ليست على ما يرام. ھناك انقسام وخالفات بين الالعبين ومديرھم‬ ‫من أجل تحسين لياقته البدنية، فھو لم يقم بأي نشاط‬ ‫ّ‬‫الفني، وينتظر الجميع حتى نھاية الموسم الحالي ترقبا ً لرحيل مورينيو‬ ‫ّ‬ ‫رياضي منذ فترة ."وتابع: "األمر يتعلق فقط بتحسين‬ ‫في ظل ّ خالفاته في أكثر من جبھة."‬ ‫معدل اللياقة البدنية له، وال نية للتوقيع معه إطالقا ً."‬ ‫ّ‬‫أعداد الطالب : كرار مھدي الجليجاوي‬ ‫أعداد الطالب : نبيل كـــريم‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢/ ب‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢/ ب‬ ‫ب‬ ‫" نيمار في برشلونة الصيف القادم "‬ ‫ذكرت صحيفة"سبورت" الكتالونية اليوم أن نادي برشلونة‬ ‫االنتقاالت الشتوية ألندية الدوري اإلنجليزي تجاوزت المليار‬ ‫اإلسباني حسم صفقة ضم المھاجم الدولي البرازيلي نيمار‬ ‫استرليني!!‬ ‫داسيفا إلى صفوفه بداية من الصيف القادم .وأكدت‬‫تجاوزت أندية الدوري اإلنجليزي لكرة القدم حاجز المليار جنيه‬ ‫الصحيفة في تقريرھا الذي نشرته اليوم أن برشلونة أخذ‬‫استرليني )٩٥.١ مليار دوالر( في سوق االنتقاالت الشتوية منذ‬ ‫موافقة الالعب على االنتقال إلى صفوفه الصيف القادم،‬ ‫بدء العمل بموسم االنتقاالت الشتوية في يناير سنويا بداية من‬ ‫ولم يتبقَّ إال اإلعالن الرسمي عن انتقال الموھبة البرازيلية‬‫٣٠٠٢ ، طبقا لتحليالت شركة " ديلويت " لالستشارات المالية.‬ ‫ّ‬ ‫إلى "البلوغرانا" فقط .وقالت الصحيفة أنھا تلقت تأكيدات‬‫وسبق للشركة أن أعلنت عن إنفاق األندية اإلنجليزية لنحو ٠٢١‬ ‫من داخل النادي بخصوص قدوم نيمار الصيف القادم‬ ‫مليون استرليني في سوق االنتقاالت الشتوية خالل الشھر‬ ‫وتحديداً في شھر تموز/يوليو القادم أي مباشرة بعد انتھاء‬ ‫كأس القارات التي تحتضنھا البرازيل.‬ ‫أعداد الطالب : حمزة شاكر‬ ‫أعداد الطالب : نصير الجوراني‬ ‫قسم الكھرباء / مرحلة ٢/ ١‬ ‫قسم اإللكترونيك / مرحلة ٢/ ب‬
 13. 13. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫ﺟﺎﺋــــﺰة اﻟﻌــــــﺪد واﻟـﻤﻮﻫـــــــﺒﺔ‬‫41 ‪Page‬‬ ‫ﺻـﻔـﺤـﺔ‬ ‫تم أطالق مسابقة للرسم في مجلة رحيق اعداد المدربين التقنيين تستمر المسابقة لمدة عشرة ايام من تاريخ نشر العدد.‬ ‫تحظيراً لمعرض الرسم السنوي الذي سوف يقام في شھر الثالث من السنة الحالية نتمنى التوفيق للجميع ...‬ ‫الجائزة األولى : )درع الفن( درع إبداع مقدم من ر. تحرير المجلة . إضافة‬ ‫) لصاحب الصورة ( .‬ ‫الى كارت اسياسيل فئة ٠٠٠٠١ اإللف‬ ‫الجائزة الثانية : كارت اسياسيل فئة ٠٠٠٥ اإللف ) لصاحب الصورة ( .‬ ‫الجائزة الثالثة : كارت اسياسيل فئة ٠٠٠٥ اإللف ) للمشاركين في المسابقة ( .‬ ‫الجائزة األولى : من خالل التصويت على الصورة أدناه . ) أكبر عدد أصوات تكون الرابحة (.‬ ‫ن‬ ‫الجائزة الثانية : للصورة األخرى التي لم يحالفا الحظ في الفوز .‬ ‫الجائزة الثالثة : للمشاركين في المسابقة الذين صوتوا على الصورة الرابحة )عن طريق القرعة (.‬‫يسلم التصويت الى أسرة تحرير المجلة أو وحدة إعالم المعھد أو ر. تحرير المجلة ..... مع امأل الحقول أدنا للصورة .‬ ‫لوحة رقـــم _ ١ _‬ ‫لوحة رقـــم _ ٢ _‬ ‫اسم الطالب او الطالبة :‬ ‫اسم الطالب او الطالبة :‬ ‫القسم والمرحلة :‬ ‫القسم والمرحلة :‬ ‫الشعبة:‬ ‫الشعبة:‬
 14. 14. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬‫31 ‪Page‬‬ ‫اﻻٔﺑــــــــﺮاج‬ ‫ﺻـﻔـﺤـﺔ‬ ‫الحمل : _ مھنيا ً: يعد الفلك بحلول وترتيبات،‬ ‫الميزان :_ مھنياً: يوم مناسب للتشاور وعقد‬ ‫حيث القمر في القوس يحمل بعض الحلول‬ ‫الصفقات والمشاركة في مختلف األنشطة،وقد‬ ‫ّ‬ ‫ويرطب االجواء ويشير الى السالم‬ ‫تعرض عليك فرص مميزة .عاطفياً: يومعاطفيا ً‬ ‫عاطفياً: في ھذه االثناء يكون التناغم واضحًا‬ ‫مربك بامتياز، وتشعر بھذا االرتباك كلما حاول‬ ‫بين فينوس وجوبيتر واورانوس ما يولد اجواء‬ ‫ّ‬ ‫الشريك مصارحتك بموضوع يتعلق بكما . صحياً: ال تكن من ذوي‬ ‫ًّ‬ ‫ً‬ ‫عاطفية جيدة ولقاءات مشوّ قة وحدثا استثنائيا يخبّئ مفاجأة‬ ‫االستھتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم‬ ‫صحيا ً: القيام برحلة ترفيھية إلى المناطق الجبلية وقطف بعض‬ ‫األعشاب النباتية مفيد للنفس‬ ‫العقرب :_ مھنيا ً: تعيش بأجواء ممتازة‬ ‫ويكون وضعك رائعاً، تنھي اليوم وأنت في‬ ‫الثور :_ مھنياً: لن تبقى وحيدًا ولن‬ ‫تتعثر خطواتك. المطلوب منك تكرار‬ ‫ّ‬ ‫أحسن حاالتك الشخصية‬ ‫المحاوالت والتقدّم حتى لو شعرت بثقل‬ ‫عاطفياً: تتمتع بجاذبية نادرة وتتاح أمامك غير فرصة للتعبير عن‬ ‫الضغوط او ترددت في اتخاذ الخطوة‬ ‫ّ‬ ‫نفسك بال قيود. عالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل‬ ‫عاطفياً: ال تتطرف في مواقفك مع الشريك.‬ ‫صحيا ً: خفف من تقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك‬ ‫بالفائدة. ال تدع القطار يفوتك‬ ‫توفق في إعادة بناء ما تھدّم، وفتح صفحة جديدة بينكما‬ ‫صحيا ً: ابتعد عن المتاعب ھذا اليوم الذي يخبىء تراجعا ً صحيا ً‬ ‫لك‬ ‫القوس :_ مھنياً: الوقت مناسب جداً لتنفيذ‬ ‫الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت‬ ‫الجوزاء :_ مھيناً: تتحسن عالقاتك‬ ‫ّ‬ ‫موقعك، أو قطف ثمار جھودك السابقة، أو‬ ‫بإستمالة الزمالء إلى التسامح وبزيادة‬ ‫ّ‬ ‫الحصول على منصب يليق بك عاطفيا: تولد‬ ‫راحتھم المادية. ال تجعل ضغوط العمل‬ ‫الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو‬ ‫سببا ً في المشكلة بينك و بين عائلتك‬ ‫الزوج ونشاطات تترك ذكريات. تسوي كل ما كان يعيق انسجامك‬ ‫ّ‬ ‫عاطفياً: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء‬ ‫مع اآلخر صحيا ً: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل‬ ‫فاسعد به، ولكن ال تبالغ في تقدير نفسك لئال تقع فيالمشاكل‬‫.صحياً: خفض استھالكك من اللحم و فضل األسماك عن غيرھا.‬ ‫ّ‬ ‫اآلخرين يتمثلون بك‬ ‫ّ‬ ‫المعدة بيت الداء فكن حكيما ً في ما تأكل‬ ‫الجدي :_ مھنيا ً: عامل الوقت قد ال يكون‬ ‫السرطان :_ مھنياً: حاول أن تركز اليوم‬ ‫في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً‬ ‫على األمور األساسية وال تنشغل‬ ‫إلى إنھاء كل األمور العالقة‬ ‫باألشياء التى ال تنفع‬ ‫عاطفياً: كن حاسما ً في المواقف التي تواجھھا،‬ ‫عاطفياً: تتعاطف مع الحبيب‬ ‫لئال تتعرّ ض الحقا ً للمضايقات من الشريك، ألنه يراقبك بدقة‬ ‫ّ‬ ‫في محنته وتقف الى جانبه محاوالً‬ ‫صحياً: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بھا بعد العمل وإال تكون‬ ‫التخفيف عنه قدر المستطاع‬ ‫مفيدة‬ ‫صحيا ً: قد تصاب بخيبة أمل تنعكس سلبا ً على وضعك الصحي‬ ‫الدلو :_ مھنيا ً: حاول أن تكون أكثر التزاما ً‬ ‫األسد :_ مھنيا ً: يجب أن تختار بين‬ ‫في عملك، ويستحسن أن تنفذ المھام الموكلة‬ ‫مشروعين مھمين، الفارق بينھما قد‬ ‫ّ‬ ‫اليك فقط وھذا في مصلحتك‬ ‫يكون على الصعيدين المادي والمعنوي‬ ‫عاطفياً: ال تكن استفزازيا ً مع الشريك‬ ‫عاطفياً: تابع الشريك عن كثب، فھو يكثر‬ ‫بتصرفاتك، فقد يفاجئك بردّة فعله وقد تكون غير متوقعة‬ ‫تنقالته وھذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى‬ ‫صحيا ً: فكر في كل خطوة تقوم بھا على الصعيد الصحي،‬ ‫الغيرة .صحياً: الصحة من أغلى ما يملك اإلنسان، فإذا فرطت‬ ‫ّ‬ ‫وخصوصا ً إذا كانت مدروسة علميا ً‬ ‫فيھا خسرت كل شيء‬ ‫الحوت :_ مھنيا ً: المشاركة في العمل‬ ‫العذراء :_تكون جميع األمور مقلقة الى حد ما،‬ ‫ٍّ‬ ‫تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح‬ ‫وأدعوك الى عدم تأزيم األوضاع،‬ ‫، كما تخلق نوعاً من االنسجام التام‬ ‫بل الى االلتفاف حول األھل واألحباء ال تكن‬ ‫ّ‬ ‫بين الزمالء .عاطفياً: أي نجاح للعالقة‬ ‫ّ‬ ‫متطلبًا، في مطلق االحوال‬ ‫مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازالت،‬ ‫عاطفياً: ال بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة،‬ ‫وھذا ليس معيبا ً أو مھينا ً . صحياً: ال تحاول إخفاء ما يعتريك‬ ‫ّ‬ ‫فالتفرد لن يؤدي إلى حسم األمور كما تتمنى‬ ‫من حزن داخلي، بل عليك عرض نفسك على طبيب مختص‬ ‫صحياً: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة‬ ‫سليمة. ال بأس من متابعتھا‬
 15. 15. ‫ﳎــــــةل رﺣﻴﻖ ٔاﻋﺪاد اﳌﺪرﺑﲔ اﻟـﺘﻘﻨﻴﲔ‬ ‫اﻟﻜـﺎرﻳﻜـﺎﺗﲑ و اﳍﻤـــــﺴــــــﺎت‬‫51 ‪Page‬‬ ‫ﺻـﻔـﺤـﺔ‬ ‫عشقت ھدوء المقابر فضوضاء‬ ‫الحياة أزعجتني ......‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫عشقت ھدوء المقابر فضوضاء الحياة أزعجتني فلم اعد اھتم بوجود احد أو ابحث على احد فمن يريدني‬ ‫فليبحث عني فلن أعاتب احد بعد اليوم كونوا كما تريدون إن تكونوا لقد تعبت ... تعبت من كل شيء حتى‬ ‫دقات قلبي تؤلمني فالقلوب السيئة كمسمار اعوج كيفما طرقته لن يستقيم لك واني اعلم جيدا إنكم ال‬ ‫تراقبوني كما افعل واعلم إنكم ال تحنون للحديث معي لكني أعدكم باني سأتعلم منكم كل شيء فالدنيا قانون‬ ‫يسمى _ الدوران _ ال يتجاوزه احد فكل ما تفعلونه يعود إليكم وعليكم إن تدرك إن كل شيء يرحل كل‬ ‫شيء يموت نعم فقد مات حبي لكم و رحل اشتياقي إليكم فكل شيء يتغير ال شيء يبقى على حالة حتى‬ ‫الشمس ستتغير مكان شروقھا لتعلن النھاية واقسم لوال مخافة النتحرت وكتبت على قبري مللت‬‫التظاھر بالسعادة ولكن ال شيء مھم وال احد يھتم فلماذا نتألم !! ومھما حصل فانا صاحبه االبتسامة الرزينة‬‫التي ال تختفي حتى ولو تحت غبار عاتم فيوما ً ما قراءة _ ألحد ألحد_واليوم أيقنت تلك الكلمات وعليكم إن‬ ‫إعداد الطالبة : شـھـد ســالـم ..‬ ‫تعلموا ان نكران الجميل ھو إن يكسر األعمى عصاه بعدة إن يبصر‬ ‫ورغم كل مافعلتوة فلن أتنازل عن عشقكم حتى يتنازل القمر عن علوه. قسم اإللكترونيك / مرحلة ١ / ب‬

×