Workflow bis17

1,486 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • จากโครงสร้างการทำงานของoracle ด้านบน เราจะมาดูกันในแต่ละ Components ว่ามีการทำงานอะไรและ และอย่างไรกันบ้าง
 • What is the workflow? - คือการเขียนขั้นตอนการทำงานทางธุรกิจ (BusinessProcessDiagram) เพื่อบอกถึงกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการทำงานที่ต้องการให้มีการทำงานแบบอัตโนมัติ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถเชื่อมโยงกันระหว่าง Application , ระหว่าง System หรือระหว่างองค์กรได้ เช่น Workflow ของระบบจัดซื้อ , Workflow ที่ใช้ในกระบวนการลาการเรียกใช้งานWorkflow จาก Oracle สามารถทำได้โดยการกำหนดที่ Responsibility แล้วกำหนดให้User สามารถเข้าใช้งานworkflow โดยการAssign เมนูชื่อว่า >> “Workflow administrator web application”
 • Business Process-Based IntegrationWorkflow จะอยู่ตรงกลางของทุกๆ Module ทำให้ทุก Module สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยใช้ Workflow ทำการส่งข้อมูลต่างๆ ระหว่าง Moduleและสามารถ ต่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กรในระดับ Applicationสามารถ integration กันระหว่าง application ของแต่ละองค์กรได้เรียก workflow ของ org อื่นให้ทำงานต่อได้
 • การเชื่อมต่อระหว่าง systemBusiness Event System หรือ BES คือ ระบบที่เข้ามาช่วยคอยจัดการเรื่องการติดต่อระหว่างOracle E-Business Suite Or Applicationกับฝั่งของ OracleWorkflowProcess ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งลักษณะการทำงานจะทำงานแบบ Subscription-Based Processing ซึ่งมีหน้าที่การทำงานดังนี้- เป็น Subscription Based Processing คล้ายๆ ตัว Trigger หรือต่อสั่งให้ทำงานของ Event นั้นๆ ให้Run Application ที่ต้องการ- และ Application ต้องมีการ Register ไว้กับ Event ที่ต้องการก่อนเสมอ- อย่างเช่นเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ก็จะมี Action ที่ List เอาไว้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างที่ได้กำหนดเอาไว้ตามขั้นตอน สามารถเรียกให้ Process อื่นๆ ขึ้นมาทำงานก็ได้ หรือจะไปทำงานอื่นๆ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน สามารถทำงานได้หลายงาน ในกรณีที่งานแต่ละ process ไม่ต้องรอผลลัพธ์จาก Process ก่อนหน้า จะสามารถทำงานคู่ขนานกันไปได้- ไม่จำเป็นต้องมี Subscription เดียว สามารถมีได้หลายๆ Subscription สำหรับเหตุการณ์ (Event) เดียว สามารถเรียกใช้ หยุด แก้ไข Subscription ได้ตลอดเวลา เช่น Event นึงทำ 4 Subscription แต่ว่าตอนหลังไม่เอา Subscription ก็สามารถตัดออกไปได้เลยโดยไม่กระทบต่อ App
 • BES เข้ามา Support การเชื่อมต่อ ซึ่งมี 3 รูปแบบ ดังนี้1. Point-to-point : เชื่อมระหว่างจุด 2 จุด หรือ ระหว่างสาขาเพื่อติดต่อสื่อสารกัน2. Messaging Hub: มีตัวกลางในการเชื่อมต่อ เพื่อกระจายสัญญาณให้กับสาขาต่างๆ กรณีมีมากกว่า 2 สาขาเพื่อประหยัดการเชื่อมต่อแบบ point to point3. Distributed: การเชื่อมต่อแบบมี Server สำรองหรือ Master Copy ใน 1 Site ประกอบไปด้วย 2 Server โดยจะอยู่ในที่เดียวกันหรืออยู่คนละที่ก็ได้ส่วนใหญ่จะไม่นิยมไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งจะนำมาใช้ในกรณีที่ระบบ Down ไม่ได้
 • สิ่งที่อยากให้ Workflow เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานของธุรกิจ (Business)Add Personalized trading partner rules :ต้องการให้เข้ามาช่วยธุรกิจที่มีลักษณะการทำงานแบบเฉพาะ เช่น มี process ในการอนุมัติเอกสารหลายขั้นตอน Validate self-servicetransactions :เข้ามาช่วยในการตรวจสอบการทำงานของแต่ละ process ว่าถูกต้องหรือไม่ มี Process ใดที่ผิดพลาด, errorAchieve closed loop Business Intelligence : เข้ามาช่วยในprocess ที่มีลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำ ๆ และแจ้ง message เตือนกรณีมี process ซ้ำเกิดขึ้นเพื่อให้ทำการ take actionApprove standard Business documents : เข้ามาช่วยในProcess ที่มีการอนุมัติเอกสารได้เช่น อนุมัติการขอลาStep through daily Transaction flows : เข้ามาช่วยใน Process ที่มีการทำงานเป็น Step การทำงานเป็นลักษณะแบบเดียวกันเป็นประจำ เช่น เมื่อพนักงานต้องการขอลากิจ จะต้องผ่านกระบวนการ ทำเอกสารขอลา > ส่งหัวหน้างานอนุมัติ > ทำการอนุมัติ > ถ้าอนุมัติ ลาได้ ถ้าไม่อนุมัติไม่สามารถลาได้ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทำ process แบบเดียวกันนี้ทุกครั้งไป ก็จะนำ work flow มาช่วยในการจัดการ6. Integrate with tradingPartner systems : เข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น หรือของpartner ได้ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • WF Driven Bus Process# สิ่งที่ Workflow สามารถทำงานDefine and implement your Business policies : มีTools ที่เข้ามาช่วยสร้างข้อกำหนดให้กับกระบวนการทำงานของธุรกิจได้2. Streamline the entire processRoute information : สามารถช่วยให้ process แต่ละprocess สามารถส่งข้อมูลหากันได้ โดยใช้Notification4. Capture exceptions and take action : ช่วยในการตรวจจับ ตรวจหาข้อผิดพลาม error ของแต่ละขั้นตอนใน Flow การทำงานได้5. Build continuous improvements directly into the process definition : Process สามารถทำงานได้เองอย่างต่อเนื่องตามDiagram ที่ได้กำหนดไว้ให้อย่างถูกต้อง6. Adept your processes as your business changes : กรณีที่ Business มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ซึ่ง Workflow มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน Process ใน Workflow ได้ง่าย รองรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่ส่งผลกระทบต่อ process อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • คำนึงถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นe-Business Requirement :1.1 เมื่อมีขั้นตอนการทำงานเปลี่ยนแปลงต้องสามารถแก้ไขได้โดยง่าย 1.2 การแก้ไขต้องไม่มีข้อกำหนดที่ยุ่งยาก 1.3 สามารถ Modify โดยที่ไม่ต้องแก้ไข Config 1.4 ต้องมีภาพรวมของ BusinessProcess ให้เห็นก่อน ซึ่ง Oracle Workflow สามารถรองรับ Requirement ตามที่ต้องการได้ ดังนี้- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน สามารถแก้ไข Process ต่างๆได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก - สามารถ View ภาพรวมของ Business Process ดูได้ - Oracle Workflow เป็น Graphic Development Tool ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย 2.Designing Application for Integration : การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรe-Business Requirement : 2.1 Application ต้องรองรับการเชื่อมต่อทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2.2 สามารถ Configได้ง่าย 2.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ต้องไม่กระทบกับการ Codingจาก Requirement ของระบบสามารถใช้ Oracle Workflow เข้ามาช่วยในการพัฒนา Application ได้ ดังนี้ - ใช้ Component ที่ชื่อว่า “BES:Business Event System” เข้ามาช่วยในเรื่องการติดต่อประสานงาน - BES มีการทำงานแบบ Subscription-Based Processing โดยสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้มีเหตุการณ์ (Event) อะไรบ้างและต้องการให้มีการ Take Action อย่างไร - Event ต่างๆสามารถ Create ผ่านทาง Web-Based
 • Oracleสามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้1. การลดข้อมูลงานซ้ำรายการ2. โดยการอนุมัติอัตโนมัติตามลำดับชั้นได้รับการกำหนดไว้3. การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งมอบและการแจ้งเตือนว่าจะต้องทำงานอะไรบ้าง4.ให้สามารถตรวจดูผลการทำงานได้ ด้วยตนเอง
 • Standalone : คือใช้งานเฉพาะ ส่วน workflow อย่างเดียวเลย ต้อง ทำงานร่วมกับ oracle db โดยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Edition & Enterprise edition ทำงานร่วมกับ Oracle Application Serverทำงานร่วมกับ Collaboration SuiteEmbedded in oracle E-Business suite : คือมีอยู่ในชุดของ oracle E-Business suite เป็นลักษณะ Self-Service application และแบบ professional application
 • ระบบ Workflow ของ Oracle ใช้ Architecture แบบ 3-tier ดังนี้1. Client tier แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ End-User และ Development โดยขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งาน2. Application Server 3. Database Server (Oracle Server)ตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Client กับ Serverหมายเหตุ เนื่องจาก Oracle Server และ End-User ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง เพราะใช้คนละภาษาในการสื่อสาร ทำให้ต้องมี Application Server เข้ามาช่วยในการประสานงานระหว่าง 2 ฝ่าย โดยแปลงคำสั่งจากuser เป็นภาษา SQL เพื่อติดต่อกับ Database Server(Oracle Server)
 • โดยโครงสร้างในการทำงานของOracle ประกอบด้วย- Business Event System- Advanced Queuing- Workflow Engine- Oracle Workflow Builder- Notification System- Directory Services- Workflow Definitions Loader- Workflow XML Loader- Background Engines- Work list Web Pages- Workflow Monitor Web Pages- Workflow Manager Web Pages
 • ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามการติดต่อและทำงานร่วมกันได้เป็น3 ส่วน Application ทำงานร่วมกับ module ….Client ทำงานร่วมกับ module ….Oracle Server ทำงานร่วมกับ module ….
 • จากโครงสร้างการทำงานของoracle ด้านบน เราจะมาดูกันในแต่ละ Components ว่ามีการทำงานอะไรและ และอย่างไรกันบ้าง
 • Workflow Definition File/Loaderเป็น Component ที่สำหรับคอย upload diagram ไปไว้ที่ oracle database และสำหรับ download diagram ลงมาเพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 • Workflow XML Loader เป็น Component ที่ช่วยในการ upload , download ของ BES
 • Workflow Engineทำการ monitor activity ต่างๆ ที่อยู่ใน diagram และทำการส่งต่อไปยัง component ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของworkflow คอย monitor ว่าเสร็จแล้วรึยัง และเมื่อเสร็จแล้ว จะทำการส่งไปยัง activity ไหนต่อไป คอยเปลี่ยน status ต่างๆ ของตัว workflowการันตีว่า ตัว status ระหว่าง application กับ workflow จะต้องตรงกัน การการันตีได้ เพราะใช้ Integrity เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
 • Notification Systemช่วยในการขั้นตอนการส่ง notification ให้กับ user เพื่อแจ้งถึงข้อมูลที่ต้องทำงานโดยเราสามารถ set up ได้ว่าจะให้ส่ง notification อะไร เช่น e-mail ก็ใช้ SMTP outbound และ IMAP inboundถ้าจะเปิดดู notification ก็ใช้ program เหมือนเปิดดู e-mail ทั่วๆไปหรือเราสามารถ set ได้ว่าให้ส่งผ่านตัว work list ก็เปิดดู notification ได้จาก web pageโดย work list จะ show ว่ามี subject อะไร ส่งมาจากใคร
 • เป็นการแสดงของ Notifications โดยจะสามารถ set ให้ผ่าน Work list โดยเปิดดูตัว Notifications ได้จาก webpage ในหน้าจอ work list นั้น จะ show ว่ามี subject อะไร ส่งมาจากใครโดยจะแบ่งเป็น3 แบบ Work list จะแสดงข้อความแจ้งทั่วไปPersonal work list จะแสดงข้อความและมีข้อมูลให้เพิ่มเติมโดยสามารถเลือกเปิดดูได้Advanced work list จะแสดงข้อความ พร้อมข้อมูลและสามารถแก้ไข และดำเนินการกับ Activity ต่อได้ด้วยเลย
 • Directory Servicesnotification system นั้นจะทำงานได้ต้องมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัว directory service ทำตัวเป็นไปรษณีย์เก็บที่อยู่ จะส่ง notification ไปให้ใคร ก็ต้องมาดูที่ directory services ก่อน ประกอบด้วย 3 tables คือWF_USERS จะเก็บ user names , e-mail ต่างๆWF_ROLES จะเก็บว่า user คนนั้นๆ อยู่ใน role ไหนบ้างWF_USER_ROLES จะเก็บ ข้อมูลความสัมพันธ์ของ user และ role-WF_ROLE_ASSIGNMENTS จะเก็บ ข้อมูลของrole ที่ถูกตั้งไว้ให้user ไหนทำแทน* หมายเหตุ Roles คือ งานที่กำหนดไว้ให้หรือหน้าที่ เช่น อนุมัติใบลา หรือ ตรวจรับสินค้า เป็นต้น
 • BES ประกอบไปด้วย1. Business Event : เป็นเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดเป็นเหตุการณ์อะไร 2. Subscription : เป็นตัว action ของ event ต่างๆ3. System : เป็นชื่อของเครื่อง server4. Agents : เป็นชื่อของช่องทางที่ใช้ในการติดต่อBES ช่วยในการ Integrate กัน ระหว่าง system คือ ถ้า workflow engine พบว่า activity ต่างๆ ที่อยู่ใน diagram เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ integrate ก็จะส่งต่อให้ BES ทำงานBES จะทำงานร่วมกับ Advance Queuing (AQ) ซึ่งเป็นประตูเข้า-ออก ระหว่าง system
 • AQ เป็น feature ของ oracle ที่ช่วย BES ในการส่ง message โดย message ต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบ JMS (Java Message Service)
 • AQ เป็น feature ของ oracle ที่ช่วย BES ในการส่ง message โดย message ต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบ JMS (Java Message Service)
 • เป็นหน้า web page ที่ใช้ในการ monitor status ของตัว workflowไว้ใช้ดูว่า workflow ต่างๆที่ทำงาน ทำงานมาถึง step ไหนแล้วActivity ต่างๆ ที่อยู่ใน diagram ทำงานเสร็จหรือยัง complete ,error หรือ in processหน้าจอจะเป็นแบบ graphic คลิกแล้วจะเห็นเส้นว่าทำงานถึงไหนแล้ว
 • ใช้สำหรับ monitor ว่า component ไหน up หรือ downใช้สำหรับ submit request ต่างๆ ,background engine ,purge หรือ clean up
 • Background Engines จะทำงานใน 3 กรณีนี้เท่านั้น-Activities deferred by the Workflow Engine Programmer สามารถที่จะกำหนดระยะดเวลาได้เลย ความสามารถที่กำหนดระยะเวลาไว้ได้เลยแล้วสั่งให้ process ต่างๆนั้นไป run background-Timed out activities กำหนดเวลาไว้ เช่น 1 วันให้ take action ออกมา ถ้าครบ แล้วก็จะทำงานตามที่กำหนดไว้อัตโนมัติ-Stuck process เกิดขึ้นในการเขียน diagram ไม่ดีเท่านั้น เช่น ได้เกรด A ให้ทำ activity นี้ ได้เกรด B ให้ทำ activity นี้ แต่ไม่ได้บอกไว้ว่าในกรณีที่ได้เกรดอื่นให้ไปทำอะไร ทำให้ไม่สามารถทำงานไปต่อได้ไม่ได้ run โดยอัตโนมัติต้องทำการ submit the Workflow background Process concurrent program
 • Oracle Workflow Builder เป็นเครื่องมือที่ใช้ create diagram ต่างๆเป็น GUI ไว้เขียน diagramสามารถรันบน Windows 98,2000,XP and NT สามารถ save workflow ที่ verify ผ่านแล้ว ขึ้นไปบน database ได้ แต่ถ้ายังไม่เสร็จก็สามารถ save ที่ Client ได้ Oracle Workflow Builder มี 2 หน้าจอ คือ- Navigator Tree- Process Diagram
 • Work flow ของการขออนุมัติใบคำร้องFlow จาก Case study เป็น Flow การขออนุมัติใบคำร้องโดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจาก1 ทำการเลือกผู้อนุมัติ2 จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบอัตโนมัติว่ามี ผู้อนุมัติหรือไม่False คือไม่มีจะทำการแจ้ง Requestor ว่าไม่มีผู้อนุมัติ และทำการจบ Flow True คือ จะทำงานแบบคู่ขนาน โดยจะส่งเอกสารคำร้องขอ และ ส่ง Notification แจ้งให้ผู้อนุมัติทราบ และเนื่องจากต้องผ่านตัว And ทำให้ต้องทำรายการทั้ง 2 อย่างเรียบร้อยก่อนจึงจะทำการทำขั้นตอนต่อไปได้3 ผู้อนุมัติทำการอนุมัติใบคำร้องApprove คือ ผู้อนุมัติทำการตรวจสอบใบคำร้องReject คือ ทำการส่งใบคำร้อง และ Notification ให้กับ Requestor และจบการทำงาน4 ในกรณี Approve เมื่อใบคำร้องจะถูกส่งไปทำการตรวจสอบเพื่ออนุญาตNo คือ ไม่อนุญาตก็จะทำการส่งคำร้องกลับไปที่กระบวนการเลือกผู้อนุมัติอีกครั้งเพื่อทำการทบทวนใหม่Yes คือ ทำการอนุญาตตามคำร้องและ ส่ง Notification ให้ Requestor ทราบและจบการทำงาน
 • ใช้ Oracle Workflow Builder ทำการสร้างflow ตามความต้องการของงานโดยเริ่มจากใช้Quick Start Wizard เพื่อความสะดวก ใส่ Internal Name ซึ่งจะเป็นตัวใหญ่เสมอ และใส่ Display Name เพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ ตรงนี้ใช้ตัวเล็กหรือใหญ่ก็ได้
 • ใช้ Oracle Workflow Builder ทำการสร้างflow ตามความต้องการของงานจากนั้นทำการ Drag and Drop รายการที่ต้องการมาใส่ใน Flow หรือโดยการกดเมาส์ขวา เลือกว่าเป็น process , notification , function , event และ ทำการสร้างสายงานเชื่อมต่อกัน โดยใช้การกดเมาส์ขวาและลากไปยังขั้นตอนถัดไป ก็จะได้ Workflow ตามรูป
 • วิธีในการกำหนด Type ของแต่ละ Process ว่าต้องการ Result Typeเป็นอะไรบ้างควรกำหนดก่อนที่จะลากเส้นเชื่อมระหว่าง work node เพื่อให้เวลาลากถ้ามี Result Type จะมีหน้าจอแจ้งว่าเส้นที่ลากจะเป็นค่าใดเช่น Approve , Rejectเป็นต้น
 • ใช้ Oracle Workflow Builder ทำการสร้างflow ตามความต้องการของงานทำการสร้างตัวแปร หรือ Attributes ที่ต้องใช้ในWorkflow ซึ่งในที่นี้จะมี Attributes ดังนี้RequestorApproverAuthorityApprove DateAuthority DateComments
 • สร้างข้อความของแต่และnotificationในแต่ละขั้นตอน
 • จากนั้นทำการเลือกNotification ใน workflow เพื่อทำการเพิ่ม message เข้าไปโดยใช้การกดเมาส์ขวาในกรณีที่กดเมาส์ขวาใน Navigator Tree และเลือกproperties จะได้ Tab ในหน้าต่าง 4 Tab แต่ถ้าเลือกจากใน Process Diagramจะได้ Tab ในหน้าต่าง 6 Tab จากนั้นเลือก Message ที่ต้องการใช้กับ Notification นั้นๆ เมื่อทำครบทั้งหมดก็เป็นที่เรียบร้อย
 • Uploadขึ้นไปไว้บน Server โดยการ Save oracle workflow builder จะทำการตรวจสอบค่าต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน workflowที่เราสร้างขึ้นว่าครบถ้วนหรือไม่และทำการ ส่งต่อให้ workflow loader ทำงานต่อไป
 • Log in เข้า oracle Administrator แล้วเลือก Flow ที่เรา upload ขึ้นมา
 • ทำการใส่ค่า Attribute ต่างๆ ตาม workflow กำหนดไว้
 • จากนั้นระบบจะดำเนินการอัตโนมัติตามflow ที่กำหนดไว้
 • จากนั้นสามารถตรวจสอบnotification ได้ว่ามีอะไรส่งมาบ้าง และสามารถดู Detail ได้โดยการเลือกที่ link ของ notification นั้นๆ
 • เราสามารถดูสถานการณ์ทำงานได้จาก View Status diagramและคงจบการนำเสนอในส่วนของ Workflow เท่านี้
 • Workflow bis17

  1. 1. SHARE IDEASEBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  2. 2. Contents1 Useful of Oracle Workflow2 Architecture of Oracle Workflow3 Components of Oracle Workflow4 Workflow Diagram (Case Study) EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  3. 3. USEFUL OF ORACLE WORKFLOW 1. Useful of Oracle Workflow EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  4. 4. USEFUL OF ORACLE WORKFLOWWhat is Workflow in Oracle?  Business process diagram process ActivityResponsibility for workflow is Workflowadministrator web application” EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  5. 5. USEFUL OF ORACLE WORKFLOWINTERNET Integration Hub Bank Supplier EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  6. 6. USEFUL OF ORACLE WORKFLOWOracle E-Business Suite or Application Event-Based Business Event System Workflow Oracle Workflow Process EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  7. 7. USEFUL OF ORACLE WORKFLOW ConnectPoint-to-point Messaging Distributed Hub EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  8. 8. USEFUL OF ORACLE WORKFLOW Add Personalized Integrate with trading trading partner rules Partner systems Validate self- Step through daily service Can Use Transaction flows transactionsAchieve closed loop Approve standardBusiness Intelligence Business documents EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  9. 9. USEFUL OF ORACLE WORKFLOWD R I V E TEXT N Define Streamline Route Capture Build Adapt and the entire information exceptions continuous yourimplement process and take improveme processes your Business action nts directly as your policies into the business process changes definition EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  10. 10. USEFUL OF ORACLE WORKFLOWOracle Workflow can help save time by : • Reducing repetitive data entry 11. tasks • Automating approval 22. hierarchies • Automatically delivering notifications and 33. reminders of work to be done • Providing self-service 44. monitoring capabilities EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  11. 11. ARCHITECTURE OF ORACLE WORKFLOW 2. Architectureof Oracle Workflow1.2.3.4. EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  12. 12. ARCHITECTURE OF ORACLE WORKFLOWWorkflow is available in two versions 1.Standalone Embedded in Oracle E-Business Suite-With the OracleDatabase(both Standard 2. -Self-service applicationsEdition and Enterprise -Professional applicationsEdition)-With the Oracle 3.Application Server-With the OracleCollaboration Suite 4. EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  13. 13. ARCHITECTURE OF ORACLE WORKFLOW3-Tiers Architecture 1. 2. 3. 4. EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  14. 14. ARCHITECTURE OF ORACLE WORKFLOW 1 2 3 1 Web Advanced Queuing Directory Services Workflow Worklist XML Loader Users Roles 1. Web Workflow Monior Oracle Builder HTTP Server Business Event System Workflow 2. EngineWorkflow WorkflowManager Definition Loader Notification System 3. MailApplication Workflow Notification Definition Mailer Oracle Workflow Enabled Application Files WorkflowEnd-User 4.Application Oracle Database Server Development Client Server Client EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  15. 15. ARCHITECTURE OF ORACLE WORKFLOWApplications Client Oracle Server • Workflow Engine• Oracle HTTP Server • Workflow Builder • Notification System• Notification Mailer • Workflow Definition Files • Directory Service• Mail Applications • Workflow Definition • Business Event• Web Work list Loader System :BES• Web Monitor • Advance Queuing• Workflow Manager • Oracle Workflow Enabled Application EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  16. 16. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOW3. Components ofOracle Workflow EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  17. 17. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOW Workflow Definition File/Loader Workflow Workflow LoaderWorkflow Engine Builder Workflow Loader Oracle Database Process Definition EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  18. 18. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWWorkflow XML Loader Workflow XML Loader Event Manager XML BES Object Oracle Database Definition EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  19. 19. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWWorkflow Engine • Embedded in the Oracle Database • Use the process definition to coordinate the routing of activity for the process (Oracle Workflow Builder) • Monitor the state of each activity (Workflow process) • Guarantee consistency between application and the workflow state (Oracle Database transactional integrity) • Use PL/SQL or Java APIs to changes any status in the workflow EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  20. 20. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWNotification System EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  21. 21. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWWork list Web Pages In oracle E-Business Suite, the following version of the Work list are available: Advanced Work list Personal Work list Includes additionalWork list Provides the most information as wellShows basic detailed option for as additionalinformation searching for and displaying options forabout notifications displaying andnotifications administering notifications EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  22. 22. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWDirectory Services WF_USERS Directory Services WF_ROLES WF_USER_ROLES WF_ROLE_ASSIGNMENTS EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  23. 23. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWBusiness Event System : BES WF_ROLE_ASSIGNMENTS EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  24. 24. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWAdvance Queuing : AQ WF_ROLE_ASSIGNMENTS EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  25. 25. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWAdvance Queuing : AQ (Cont.) WF_ROLE_ASSIGNMENTS EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  26. 26. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWWorkflow Monitor Web Pages WF_ROLE_ASSIGNMENTS EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  27. 27. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWWorkflow Manager Web Pages WF_ROLE_ASSIGNMENTS EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  28. 28. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWBackground EnginesBackground engines handle :- Activities deferred by the Workflow Engine- Timed out activities- Stuck processTo run a background engines :- Oracle E-Business Process Suite - Submit the Workflow background Process concurrent program WF_ROLE_ASSIGNMENTS EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  29. 29. COMPONENTS OF ORACLE WORKFLOWOracle Workflow BuilderDevelopment tool for Oracle Workflow- Graphically (GUI) define and customize workflow definitionsOracle Workflow Builder consists of 2 parts:- Navigator Tree- Process Diagram EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  30. 30. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)4. Workflow Diagram (Case Study) EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  31. 31. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)File name: WFDEMO.WFTProcess: Requisition Approval EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  32. 32. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  33. 33. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  34. 34. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  35. 35. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  36. 36. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  37. 37. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  38. 38. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  39. 39. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  40. 40. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  41. 41. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  42. 42. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  43. 43. WORKFLOW DIAGRAM (CASE STUDY)Create flow by Oracle Workflow Builder EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO
  44. 44. EBT Enterprise Resources Planning Workshop I LOGO

  ×