การทำโครงงาน

648 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การทำโครงงาน

  1. 1. การทำโครงงาน การเลือกหัวข้อ , วิธีการเขียนเค้าโครง , วิธีการทำรายงาน
  2. 2. กิจกรรม <ul><li>ให้แบ่งกลุ่มหาหัวข้อโครงงานที่จะทำในแต่ละกลุ่มตามหัวห้อดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>จะทำอะไร (what) </li></ul><ul><li>ทำไมจึงต้องทำ (why) </li></ul><ul><li>ใครบ้างเป็นผู้กระทำ (who) </li></ul><ul><li>จะกระทำเมื่อใด (when) </li></ul><ul><li>จะทำอย่างไร (how) </li></ul>
  3. 3. การวางแผนการทำโครงงาน <ul><li>  เมื่อได้หัวข้อที่จะทำโครงงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องวางแผนการทำโครงงาน แล้วขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนก่อนลงมือทำตามที่วางแผนไว้ โดยใช้แบบฟอร์มเสนอโครงงาน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้จัดทำ </li></ul><ul><li>3 . ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 4. ชื่ออาจารย์ผู้สอน </li></ul><ul><li>5 . เหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้ 6. ความสำคัญของโครงงาน </li></ul><ul><li>7 . จุดประสงค์ในการทำโครงงาน 8 . แผนปฏิบัติการทำโครงงาน </li></ul><ul><li>9 . ค่าใช้จ่าย 10 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ </li></ul><ul><li>11 . ความเห็นของผู้ปกครอง </li></ul>
  4. 4. การเขียนเค้าโครงโครงงาน <ul><li>ชื่อโครงงาน ( ปัญหาที่สนใจจะศึกษาซึ่งควรเขียนเป็นข้อความที่สั้น กระชับ ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงกับงานที่นักเรียนกำลังศึกษา ) </li></ul><ul><li>ชื่อผู้ทำโครงงาน ................................... </li></ul><ul><li>ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ................................. </li></ul><ul><li>ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ( อธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาที่สนใจจะศึกษาว่ามีความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงได้เลือกทำโครงงานนั้น มีเหตุจูงใจอะไรที่ทำให้สนใจเป็นกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นการศึกษาต่อยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนเคยทำมาแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษาในบางเรื่อง หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง ) </li></ul>
  5. 5. การเขียนเค้าโครงโครงงาน <ul><li>วัตถุประสงค์ของการศึกษา ( เป็นการระบุความต้องการในการศึกษาหรือ </li></ul><ul><li>จุดประสงค์เฉพาะในการศึกษา ซึ่งอาจเขียนเป็นข้อ ๆ โดยต้องเขียนให้ผู้อื่นทราบว่าเราจะทำการศึกษาอะไรและอย่างไร แต่ไม่ใช่นำเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงงานมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ ) </li></ul><ul><li>สมมติฐานของการศึกษา </li></ul><ul><li>วิธีดำเนินงาน </li></ul><ul><li>ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้ ( ทั้งที่จะได้กับตนเอง เพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ เขียนไว้ให้ชัดเจนว่าเมื่อทำโครงงานเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ) </li></ul>
  6. 6. การเขียนเค้าโครงโครงงาน <ul><li>บรรณานุกรม ( เป็นการบอกให้ผู้อื่นได้ทราบว่านักเรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้าง หากสนใจที่จะทำโครงงานในลักษณะดังกล่าวต่อไปในมุมมองอื่น ๆ ก็สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งความรู้เหล่านั้น ) </li></ul>
  7. 7. กิจกรรม <ul><li>ให้นักเรียนเข้าทำงานกิจกรรมที่ 4 ใน Fangwittayayon. Net </li></ul>
  8. 8. แหล่งเรียนรู้ <ul><li>http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/teunjai_v/computer 01/ </li></ul><ul><li>sec 02 p 01. html </li></ul><ul><li>http://www.se-ed.net/sanambin/w-search.html </li></ul><ul><li>http://www.stks.or.th/web/presentation/YSC 2006 _files/frame.htm </li></ul>

×