การทำโครงงาน<br />การเลือกหัวข้อ,วิธีการเขียนเค้าโครง,วิธีการทำรายงาน<br />
หลักการเลือกหัวเรื่องทำโครงงาน<br /> จะทำอะไร (what)<br /> ทำไมจึงต้องทำ (why)<br /> ใครบ้างเป็นผู้กระทำ (who)<br /> จะกระ...
กิจกรรม<br />ให้แบ่งกลุ่มหาหัวข้อโครงงานที่จะทำในแต่ละกลุ่มตามหัวห้อดังต่อไปนี้<br />จะทำอะไร (what)<br /> ทำไมจึงต้องทำ (...
การวางแผนการทำโครงงาน<br /> 		เมื่อได้หัวข้อที่จะทำโครงงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องวางแผนการทำโครงงาน แล้วขอรับความเห็น...
การเขียนเค้าโครงโครงงาน<br />	ชื่อโครงงาน(ปัญหาที่สนใจจะศึกษาซึ่งควรเขียนเป็นข้อความที่สั้น กระชับชัดเจน สื่อความหมายได้ตร...
การเขียนเค้าโครงโครงงาน<br />	วัตถุประสงค์ของการศึกษา(เป็นการระบุความต้องการในการศึกษาหรือ<br />	จุดประสงค์เฉพาะในการศึกษา...
การเขียนเค้าโครงโครงงาน<br />บรรณานุกรม (เป็นการบอกให้ผู้อื่นได้ทราบว่านักเรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้า...
กิจกรรม <br />ให้นักเรียนเข้าทำงานกิจกรรมที่ 4 ใน Fangwittayayon. Net<br />SurasukSukkina<br />
แหล่งเรียนรู้<br />http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/teunjai_v/computer01/<br />sec02p01.html<br />h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การทำโครงงาน

1,779 views

Published on

fangwittayayon

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การทำโครงงาน

 1. 1. การทำโครงงาน<br />การเลือกหัวข้อ,วิธีการเขียนเค้าโครง,วิธีการทำรายงาน<br />
 2. 2. หลักการเลือกหัวเรื่องทำโครงงาน<br /> จะทำอะไร (what)<br /> ทำไมจึงต้องทำ (why)<br /> ใครบ้างเป็นผู้กระทำ (who)<br /> จะกระทำเมื่อใด (when)<br /> จะทำกันที่ไหนบ้าง (where)<br /> สนใจจะทำกันอย่างไร (how)<br />
 3. 3. กิจกรรม<br />ให้แบ่งกลุ่มหาหัวข้อโครงงานที่จะทำในแต่ละกลุ่มตามหัวห้อดังต่อไปนี้<br />จะทำอะไร (what)<br /> ทำไมจึงต้องทำ (why)<br /> ใครบ้างเป็นผู้กระทำ (who)<br /> จะกระทำเมื่อใด (when)<br />จะทำอย่างไร (how)<br />
 4. 4. การวางแผนการทำโครงงาน<br />  เมื่อได้หัวข้อที่จะทำโครงงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องวางแผนการทำโครงงาน แล้วขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนก่อนลงมือทำตามที่วางแผนไว้ โดยใช้แบบฟอร์มเสนอโครงงาน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้<br />1.ชื่อโครงงาน 2.ชื่อผู้จัดทำ<br />3.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 4.ชื่ออาจารย์ผู้สอน<br />5.เหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้ 6.ความสำคัญของโครงงาน<br />7.จุดประสงค์ในการทำโครงงาน 8.แผนปฏิบัติการทำโครงงาน<br />9.ค่าใช้จ่าย 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />11.ความเห็นของผู้ปกครอง<br />
 5. 5. การเขียนเค้าโครงโครงงาน<br /> ชื่อโครงงาน(ปัญหาที่สนใจจะศึกษาซึ่งควรเขียนเป็นข้อความที่สั้น กระชับชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงกับงานที่นักเรียนกำลังศึกษา) <br /> ชื่อผู้ทำโครงงาน...................................<br /> ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน.................................<br /> ที่มาและความสำคัญของโครงงาน(อธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาที่สนใจจะศึกษาว่ามีความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงได้เลือกทำโครงงานนั้น มีเหตุจูงใจอะไรที่ทำให้สนใจเป็นกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นการศึกษาต่อยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนเคยทำมาแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษาในบางเรื่อง หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง)<br />
 6. 6. การเขียนเค้าโครงโครงงาน<br /> วัตถุประสงค์ของการศึกษา(เป็นการระบุความต้องการในการศึกษาหรือ<br /> จุดประสงค์เฉพาะในการศึกษา ซึ่งอาจเขียนเป็นข้อ ๆ โดยต้องเขียนให้ผู้อื่นทราบว่าเราจะทำการศึกษาอะไรและอย่างไร แต่ไม่ใช่นำเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงงานมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์)<br />สมมติฐานของการศึกษา<br /> วิธีดำเนินงาน <br /> ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้(ทั้งที่จะได้กับตนเอง เพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ เขียนไว้ให้ชัดเจนว่าเมื่อทำโครงงานเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง)<br />
 7. 7. การเขียนเค้าโครงโครงงาน<br />บรรณานุกรม (เป็นการบอกให้ผู้อื่นได้ทราบว่านักเรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้าง หากสนใจที่จะทำโครงงานในลักษณะดังกล่าวต่อไปในมุมมองอื่น ๆ ก็สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งความรู้เหล่านั้น)<br />
 8. 8. กิจกรรม <br />ให้นักเรียนเข้าทำงานกิจกรรมที่ 4 ใน Fangwittayayon. Net<br />SurasukSukkina<br />
 9. 9. แหล่งเรียนรู้<br />http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/teunjai_v/computer01/<br />sec02p01.html<br />http://www.se-ed.net/sanambin/w-search.html<br />http://www.stks.or.th/web/presentation/YSC2006_files/frame.htm<br />

×