Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Redosled racunskih operacija

42,342 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Redosled racunskih operacija

 1. 1. 1/11 Редослед рачунских операција Обрада новог градива Ивица Жупањац sajberucitelj.wordpress.com
 2. 2. Сабиранје и одузимање 2/11 1. У првом разреду смо научили како се сабира и одузима . 3+4= 7 6–2= 4 2. Сабирање и одузимање су супротне рачунске операције 20 + 50 = 70 - 20 = 70 - 50 = 70 50 20
 3. 3. Множење и дељење 3/11 1. У другом разреду смо научили како се множи и дели. 2 4= 8 12 4 = 3 2. Множење и дељење су супротне рачунске операције . 6 18 18 3= 3= 6= 18 6 3
 4. 4. 4/11 Данас ћемо научити којим редоследом се рачуна ако у истом задатку имамо све четири рачунске операције . Редослед рачунских операција
 5. 5. Редослед рачунских операција У воћњаку су биле 3 кутије јабука . У свакој кутији је било по 10 јабука . Продавачица је из једне кутије узела 2 јабуке Колико јабука је остало у кутији ? Рачун: 3 10 = 30 30 – 2 = 28 Одговор : У кутији је остало 28 јабука . Уместо два израза , то можемо записати једним :3 10 – 2 = 30 – 2 = 28 Прво смо множили , а затим одузимали.
 6. 6. 30 3 = 10 10 + 7 = 17 5 1 1 Ана сада има 17дин. Задатак можемо решити једним изразом: 30 : 3 + 7 = 10 + 7 = 17 Прво смо делили ,а онда смо сабирали 10дин Три сестре су добиле 30дин. Ана је већ имала 7 дин. Колико сада Ана има динара ? 10дин 10дин Редослед рачунских операција
 7. 7. Редослед рачунских операција Ако у задатку имамо више рачунских операција , прво множимо и делимо . 40 – 10 : 2 = 40 – 5 = 35 11 + 2 7 = 11+ 14 = 25 18 : 2 – 7 = 9– 7= 2 8 = 64 – 24 = 40 21 : 3 + 50= 7 + 50 = 57 64 – 3 7/11
 8. 8. Редослед рачунских операција 8/11 У једном задатку може бити пуно више рачунских операција . Најпре множимо и делимо . Остале рачунске операције преписујемо па рачунамо по реду . 10 + 15 : 3 – 7 = 10 + 5 - 7 = 15 - 7 = Тражимо множење и дељење. Израчунамо множење и дељење , а све остало преписујемо . Рачунамо по реду како је записано. 8 Прво множимо и делимо ,а затим сабирамо и одузимамо
 9. 9. Редослед рачунских операција 5+4–4+2 3= 5+4–4+6= 9/11 Прво множимо. Сабирамо и одузимамо по реду . 9 – 4 + 6= 5+6 = 11 Прво множимо и делимо , а затим сабирамо и одузимамо .
 10. 10. Редослед рачунских операција - вежбање 1. Број 12 увећај производом бројева 3 и 7. 2. Количник 50 и 5 бројева умањи за 8. 3. Транвај је имао три вагона . У сваком вагону је било по 10 путника . На стајалишту је изашло 6 путника . Колико је путника наставило вожњу транвајем ? 10/11
 11. 11. Редослед рачунских операција - вежбање Јесу ли ове реченице тачне или нетачне ? 1. Прво сабирамо и одузимамо . Нетачно 2. Прво множимо и делимо . Тачно 3. 2 Нетачно 4. 10 - 20 : 2 = 0 Тачно 4. 1+1 1=2 Тачно 3- 3=0 KRAJ 11/11
 12. 12. Додатак Математика други разред Ако у задатку имамо заграде , прво рачунамо у заградама . Када израчунамо у заградама радимо множење и дељење па потом сабирање и одузимање

×