Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хичээлийн төлөвлөгөө

218 views

Published on

tolovlogoo

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

хичээлийн төлөвлөгөө

  1. 1. “Day by day” сэдэвт хичээлийн төлөвлөгөө Сургалт хүргүүлэх төлөвлөгөө Сэдэв/ Гол утга санаа/ Суралцах үйл ажиллагаа Үргэлжлэх хугацаа Танилцуулга :  Сургагч багш өөрийгөө танилцуулах  Сургалтын байр зохион байгуулалтын талаар танилцуулна .(гарц , бие засах газар хаана байралдаг, утсаа унтраах, гэх мэт )  Сургалтын орчинтой холбоотой эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх ширээ сандалаа засаад доорх цаас хог аваад цэвэрхэн суух, анги тэнхимд агаар оруулах  Нүүр хагарах дасгал ( BINGO тоглоом тоглох)  Суралцагчидтай танилцах  Сургалтын зорилго, зорилт, үр дүнг танилцуулах: Зорилго: Өдөр тутам хэрэглэгддэг үгсийг англи хэл дээр хэлж сурах. Зорилт: Дуу сурах Өдөр тутам хэрэглэгддэг үгсийг сурах BINGO тоглож сурах Хичээлийн бүтэц Оршил ,Зорилго,Зорилт, 6 алхам дүгнэлт гэрийн даалгавар 10 Step; 1 Дуу сонсож бичлэг үзэх 5 Step; 2 Дуу дуулж, биетээр үзүүлэх 5 Step:3 Дууг дагаж дуулах 5 Step:4 Өдөр тутам хэрэглэгддэг шинэ үгнүүдийг бичиж тэмдэглэж авах 5 Step:5 Шинэ үг хэллэгийн утгыг тайлбарлаж орчуулах 5 Step:6 BINGO тоглох түрүүлж /BINGO болсон суралцагчдыг дүнгээр шагнах/ 8 Гэрийн даалгавар; Чөлөөт цагаар хийдэг зүйлээ англиар олж бичиж ирэх 2 Сургалт хүргүүлэх төлөвлөгөө Сургагч /удирдагч/ M. Sairangul 2013.09.05 Сургалтын зорилго Өдөр тутам хэрэглэгддэг үгсийг англи хэл дээр хэлж сурах. Сургалтын үр дүн Англиар Daily routines дууг дуулж сурахаас гадна BINGO тоглож өдөр тутам хэрэглэгддэг үгсийг сурлаа.

×