Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

879 views

Published on

En stadig mere aktuel debat er hvordan folkeskolereformen bliver til virkelighed, for godt nok er den vedtaget af politikerne men hvordan skal den realiseres og hvad gør alle de der skal sørge for den bliver til virkelighed.

Jeg synes folkeskolereformen rummer rigtig mange gode elementer, specielt i forhold til den såkaldte "supplerende undervisning" fordi der giver mulighed for at alle lokalområdets foreninger og institutioner kan bidrage til den fælles læring for vores alle sammens børn. Men samtidig også en forpligtelse for folkeskolen til at lukke det omkringliggende samfund ind. Jeg tror nemlig på man gør det bedst i fællesskab. se mere på www.biblioteksdebat.dk

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

 1. 1. Et vist pres?
 2. 2. Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler….. Se mere på db.dk/folkeskole Michel Steen-Hansen db.dk Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger hinanden. I samarbejde med bibliotekarforbundet har vi gennemført en undersøgelse i alle landets kommuner primo 2014 – Vi ser på resultaterne, med fokus på hvad folkebibliotekerne og folkeskolen kan bruge hinanden til, set i lyset af alle de andre udviklingstrends vi også skal favne.
 3. 3. REFORM: Udfordret af aktuel debat og negativ stemning
 4. 4. Lovgivning om samarbejdet mellem folkeskolen og lokalsamfundet Af § 1, stk. 4 i Lov om ændring af folkeskoleloven fremgår, at ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”
 5. 5. Folkeskolens formål • § 1. Folkeskolen skal ……dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. • Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
 6. 6. Demokrati & Digital dannelse • Mange unge har svært ved at identificerer sig med det etablerede demokrati og den offentlige sektor • Digitaliseringen gør det ikke automatisk nemmere • Den offentlige kanalstrategi som indføres 2015 udfordre • Internettet kan være en ny demokratisk platform, men det kræver læring • Digital dannelse handle også om hvordan man mest hensigtsmæssigt agerer på nettet • Oplagt at bruge bibliotekernes kompetencer som demokratiske navigatører
 7. 7. Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet spurgte i januar 2014 landets bibliotekschefer hvordan og i hvilket omfang bibliotekerne arbejder sammen med de lokale folkeskoler db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde
 8. 8. http://www.emu.dk/modul/digital-dannelse-i-hvidovre-kommune
 9. 9. Biblioteket…. -findes i alle kommuner og kunne være den institution der koordinerer samarbejdet mellem kultur- og fritidslivet og skolerne…. -det sker en del steder
 10. 10. Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014 db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde
 11. 11. Men hvad er et folkebibliotek, og hvad har de at tilbyde fremtidens bruger?
 12. 12. Internet, e-bøger og google har overflødiggjort folkebibliotekerne Kun 21% af befolkningen er i en eller anden grad enig i, at bibliotekerne er overflødiggjort af internet, digitale tilbud og google. Det er dog bemærkelsesværdigt, at den største tilbøjelighed til at vurdere bibliotekerne ude er de unge i alderen 15-29 år. Her gælder det for godt 33%. Se undersøgelsen på fremtidensbiblioteker.dk
 13. 13. Se undersøgelsen på fremtidensbiblioteker.dk
 14. 14. • Et tilbud til alle, men aktuelt et nyt callcenter med 100 frivillige på Frederiksberg Bibliotek i samarbejde med Frederiksberg Kommune. • lektiehjælp til 5.-10. klasses elever på 10 skoler • en online livline til succes med lektierne i skoletiden, der bygger bro mellem uddannelsesinstitutionerne og skaber uformelle læringsrum via nettet. • de frivillige rekrutteres blandt studerende fra læreruddannelserne og andre højere uddannelsesinstitutioner. Projektet er et samarbejde ml Frederiksberg Kommune, Frederiksberg bibliotek og Statsbiblioteket
 15. 15. Fem globale tendenser, der vil ændre vores informationsmiljø Tendens 1: Nye teknologier vil både udvide og begrænse, hvem der har adgang til information Tendens 2: Online uddannelse vil demokratisere og forstyrre global læring Tendens 3: Grænserne for privatliv og databeskyttelse redefineres Tendens 4: Hyperforbundne samfund vil åbne mulighed for nye stemmer og grupper vil blive hørt Tendens 5: Den globale informationsøkonomi forvandles af nye teknologier
 16. 16. Nye teknologier vil både udvide og begrænse, hvem der har adgang til information Et digitalt univers, der konstant udvides, vil tilføre større værdi til informationsfærdigheder såsom elementær læsning og kompetencer inden for digitale værktøjer. Folk uden disse færdigheder vil på stadig flere områder støde på barrierer, som står i vejen for inklusion. De nye online forretningsmodeller vil i høj grad have indflydelse på, hvem der i fremtiden kan eje, tjene på, dele og få adgang til information.
 17. 17. "Google give you thousands of answers, the library gives you the right one"
 18. 18. Online uddannelse vil demokratisere og forstyrre global læring Den hastige, globale ekspansion inden for online uddannelsesressourcer vil føre til mere talrige, billigere og bedre tilgængelige læringsmuligheder. Der vil være øget værdi i livslang læring og større anerkendelse af ikke-formel og uformel læring.
 19. 19. Grænserne for privatliv og databeskyttelse redefineres Voksende datasæt, som både offentlige og private virksomheder er i besiddelse af, vil understøtte den avancerede profilering af individer, mens sofistikerede overvågningsmetoder og filtrering af kommunikationsdata vil gøre sporing af disse individer billigere og nemmere. Der vil kunne opleves alvorlige konsekvenser for den enkeltes privatliv og for tilliden i en online verden.
 20. 20. Hyperforbundne samfund vil åbne mulighed for nye stemmer og grupper vil blive hørt Flere muligheder for fælles handling realiseres i hyperforbundne samfund og derved opstår nye talerør som fremmer væksten for enkeltsagsbevægelser på bekostning af traditionelle, politiske partier. Borgernes adgang til data i den offentlige sektor vil føre til større gennemskuelighed og mere fleksible offentlige ydelser, der er tilpasset den enkelte.
 21. 21. Den globale informationsøkonomi forvandles af nye teknologier Den hastige vækst af hyperforbundne, mobile enheder, netværksbaserede sensorer i apparater og digital infrastruktur, 3D-printning og oversættelsesteknologi vil forvandle den globale informationsøkonomi. Eksisterende forretningsmodeller på tværs af mange brancher vil opleve kreativ forstyrrelse, der anspores af innovative opfindelser, der kan hjælpe folk med at forblive økonomisk aktive senere i livet og fra en hvilken som helst placering.
 22. 22. En del af folkeskole og folkebibliotek
 23. 23. Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014 db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde
 24. 24. [Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen lægger op til, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund. …………. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.] Hvordan omsætter vi globale trends lokalt?
 25. 25. Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet undersøgelse januar 2014 db.dk/artikel/bibliotekerne-og-folkeskolen-er-i-tæt-samarbejde
 26. 26. www.kulturskolerne.dk/
 27. 27. http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140304%20Inspirationskatalog%20om%20den%20aabne%20skole.ashx
 28. 28. www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Send-os-dit-eksempel
 29. 29. Michel Steen-Hansen msh@db.dk www.db.dk Biblioteksdebat.dk Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden Se oplægget på Biblioteksdebat.dk Og flere eksempler på db.dk/folkeskole

×