Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

3,374 views

Published on

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.

Det er også startskuddet på Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole

Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.

Vores fokus vil være understøtteden undervisning som det udtrykkes i den nye folkeskolereform.

På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og videnssamfundet. se www.biblioteksdebat.dk

 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I can advise you this service - ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Bought essay here. No problem.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

 1. 1. Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden Nedslag i gode eksempler….. Se mere på db.dk/folkeskole Michel Steen-Hansen db.dk
 2. 2. Lovgivning om samarbejdet mellem folkeskolen og lokalsamfundet Af § 1, stk. 4 i Lov om ændring af folkeskoleloven fremgår, at ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”
 3. 3. Folkeskolens formål • § 1. Folkeskolen skal ……dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. • Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
 4. 4. Demokrati & Digital dannelse • Mange unge har svært ved at identificerer sig med det etablerede demokrati og den offentlige sektor • Digitaliseringen gør det ikke automatisk nemmere • Den offentlige kanalstrategi som indføres 2015 udfordre • Internettet kan være en ny demokratisk platform, men det kræver læring • Digital dannelse handle også om hvordan man mest hensigtsmæssigt agerer på nettet • Oplagt at bruge bibliotekernes kompetencer som demokratiske navigatører
 5. 5. http://www.emu.dk/modul/digital-dannelse-i-hvidovre-kommune
 6. 6. Biblioteket…. -findes i alle kommuner og kunne være den institution der koordinerer samarbejdet mellem kultur- og fritidslivet og skolerne…. -det sker en del steder
 7. 7. • Et tilbud til alle, men aktuelt et nyt callcenter med 100 frivillige på Frederiksberg Bibliotek i samarbejde med Frederiksberg Kommune. • Det er en ny variant af Lektier Online, der her skal give lektiehjælp til 5.-10. klasses elever på 10 skoler i • en online livline til succes med lektierne i skoletiden, der bygger bro mellem uddannelsesinstitutionerne og skaber uformelle læringsrum via nettet. • Biblioteket på Frederiksberg er vært for callcenteret og på sigt organisatorisk samlingskraft og organisator af frivillighedsorganisationen bag. • De frivillige rekrutteres blandt studerende fra læreruddannelserne og andre højere uddannelsesinstitutioner. Projektet er et samarbejde ml Frederiksberg Kommune, Frederiksberg bibliotek og Statsbiblioteket. Lanceres februar 2014.
 8. 8. www.kulturskolerne.dk/
 9. 9. Spilformidling i et læringsperspektiv & Gaming som metode • – Spil og spilmekanismer i et læringsperspektiv er et fænomen som er på vej frem. På bibliotekerne har man igennem nogle år arbejdet med spil som et medie på linje med bogen, et medie til at åbne op for en anden verden, på samme måde som den litterære fortælling gør det. • De kompetencer som bibliotekerne har ifht spillet og dets kompetencer, vil være oplagt at kombinere med den formelle læringssituation.
 10. 10. Fabschool Signe Jarvad signej@kff.kk.dk
 11. 11. Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden Se oplægget på Biblioteksdebat.dk Og flere eksempler på db.dk/folkeskole Michel Steen-Hansen msh@db.dk www.db.dk Biblioteksdebat.dk

×