Successfully reported this slideshow.

Kulturhuse i danmarks - sammen er vi flere

866 views

Published on

I dag er der der konference på Kulturværftet i Helsingør. Her byder Kulturhusene i Danmark i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og en række andre organisationer indenfor til to dage med inspiration til og diskussion af temaet Det Gode Samarbejde.

Hvem er vores oplagte lokale samarbejdspartnere?
Og hvad skal der til for, at nyt samarbejde kan opstå, og de gode ideer blive til virkelighed?

Jeg skal lave et indlæg under titlen "Sammen er vi flere". Jeg har via de sociale medier efterlyst gode eksempler på samarbejder og der er en del der har skrevet til mig, med gode eksempler på samarbejder på mange forskellige planer.

Du kan se mit oplæg her:


Kulturhusene i Danmark har arbejdet på et kort over Kulturkøbing som inspiration. Kik på det og se om du kan finde dig selv og dine nærmeste partnere.

http://biblioteksdebat.blogspot.dk/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kulturhuse i danmarks - sammen er vi flere

 1. 1. Biblioteket
 2. 2. Hvem er jeg? Michel Steen-Hansen – Direktør i Danmarks Biblioteksforening – Tidligere bibliotekschef i Slagelse og Ringsted – Fortidsforsker fra RUC Mail: msh@db.dk WEB: www.db.dk Blog: biblioteksdebat.blogspot.com/ Facebook/Twitter: saintmichels
 3. 3. Altså - en politisk og faglig interesseorganisation.
 4. 4. Hvem er biblioteket? Er et bibliotek = et kulturhus?
 5. 5. Hvis vi spørger hende http://www.youtube.com/watch?v=DctVteQDRIM
 6. 6. Ligningen • Biblioteket = bøger • Bøger = e-bøger • E-bøger = Internet • Biblioteket er overflødigt Sandt eller falsk?
 7. 7. Vi låner mere og besøger oftere de færre og færre biblioteker Der er nu 482 betjeningssteder (en halvering siden 1980, men der er oprettet 40 servicepunkter f.eks. afhentning i butikker) I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2010 (En stigning på 100.000 fra 2009 til 2010 og den kulturinsti- tution, som bruges hyppigst og af flest mennesker.) I 2010 udlånte bibliotekerne 76 mio. materialer (Bøgerne er fortsat bibliotekernes vigtigste medie med et udlån og 67,5 % af de samlede udlånsaktiviteter. Siden nedtursåret 2007 er udlånet i alt steget med godt 7%) Digitale udlån 11.178.757 (over 50 % fra 2009-2010 og året før en fordobling) Digital Brug 26,4 mio. besøg på bibliotekernes web
 8. 8. Danmarks biblioteker: Årgang 2011, Nr. 8
 9. 9. - indgangen til læring - indgangen til Det digitale Danmark - indgangen til fællesskabet
 10. 10. Verden konstant bliver mere digital
 11. 11. 14 Vi skal tænke på et fremtidigt tilbud til ham
 12. 12. 15 -et tilbud der også er til
 13. 13. Vi skal skabe et tilbud til hende
 14. 14. 17 -et tilbud der også er til
 15. 15. Generation C
 16. 16. Det Digitale Danmarks Bibliotek Alle digitale biblioteks ressourcer tilgængelig for alle borgere På tværs af kommunegrænser og sektorer
 17. 17. Findes det ikke på nettet, findes det ikke!
 18. 18. Men………… 22
 19. 19. Har vi så brug for det fysiske rum?
 20. 20. JA • Biblioteket er sammen med kulturhusene de sidste ikke-kommercielle mødesteder • et flertal af befolkningen kan karakteriseres som brugere • de efterspørges af brugerne • de rummer et stort potentiale for nyudvikling, der kan understøtte både det enkelte individ og den danske samfundsudvikling positivt
 21. 21. 25 Opgaven er at få det fysiske mødested til at hænge sammen med de digitale Mødestedet
 22. 22. Biblioteket og brugerne  borgernes indgang til samfundet  et identitetshus  Adgang til indformation, viden og medier  mødestedet, der udvikles sammen med brugerne  medvirker til vidensamfundet  skaber samfundsnytte og sociale kapital
 23. 23. Vi låner mere og besøger oftere de færre og færre biblioteker Der er nu 482 betjeningssteder (en halvering siden 1980, men der er oprettet 40 servicepunkter f.eks. afhentning i butikker) I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2010 (En stigning på 100.000 fra 2009 til 2010 og den kulturinsti- tution, som bruges hyppigst og af flest mennesker.) I 2010 udlånte bibliotekerne 76 mio. materialer (Bøgerne er fortsat bibliotekernes vigtigste medie med et udlån og 67,5 % af de samlede udlånsaktiviteter..Siden nedtursåret 2007 er udlånet i alt steget med godt 7%) Digitale udlån 11.178.757 (over 50 % fra 2009-2010 og året før en fordobling) Digital Brug 26,4 mio. besøg på bibliotekernes web
 24. 24. Meget mere åbent ”åbne biblioteker”, dvs. biblioteker der holder åbent udover den betjente åbningstid. Den samlede åbningstid for de ”åbne biblioteker” udgør i 2010 - 3.202 ugentlige timer. Den samlede åbningstid med betjening faldt med 3,7 % fra 2009 til 2010, men i alt lagt sammen med de åbne biblioteker har det samlede biblioteksvæsen haft åben 16.415 timer om ugen i 2010. En stigning i åbningstiden på 23 % på landsplan.
 25. 25. IT-Læring på biblioteket • I 2010 blev der holdt i alt 1.712 ”Lær mere om it-kurser” på bibliotekerne. Herunder f.eks. intro til Nem ID • Der er biblioteker i alle kommuner, som alle har læringsaktiviteter, læringsrum og IT faciliteter • 2/3 af befolkningen kommer med jævne mellemrum på biblioteket • 50 procent at de danske folkebiblioteker lægger hus til andre funktioner end bibliotek over 2/3 af bibliotekerne varetager borgerservice • Bibliotekerne inddrager brugerne på de sociale medier • Mange kursustilbud skabes i samarbejde med folkeoplysning og frivillige 31
 26. 26. Bud på fremtidens behov • Mødested • Kompetencer og læring • Facilitator -Og vi skal gøre det i fællesskab….. ….heldigvis masser af gode eksempler tilpasset forskellige lokalsamfund
 27. 27. Det udvikler at komme på biblioteket
 28. 28. Michel Steen-Hansen Mail: msh@db.dk WEB: db.dk Blog: biblioteksdebat.blogspot.com Let's Link?: linkedin.com/in/saintmichels twitter.com/saintmichels facebook.com/saintmichels

×