Frivillighed 2.0 Lotte Hviid

1,083 views

Published on

I dag afholder Tænketanken Fremtidens Biblioteker konference "Frivillighed 2.0". Den hedder 2.0 fordi konferencen skal identificere hvordan kulturinstitutioner i fremtiden interagerer med det civile samfundet. Vores pointe er nemlig, at i fremtidens velfærdssamfund vil der opstå helt nye og andre former for, hvordan borgerne deltager i udviklingen af vores fælles institutioner. Kulturinstitutioner er i front i forhold til denne nye udvikling, hvor mange andre institutioner i f.eks. den sociale sektor kan lære meget af hvordan man i fremtiden indrager de som mange i dag kaldes "frivillige". Det stiller store krav til alle os der arbejder i instituionerne at være åbne for de nye generationer som ikke bare kommer og indgår i et "vagtskema" men forventer en helt anden meningsskabende værdi. Vi har også inddraget flere internationale erfaringer, fordi vi mener vi kan lære meget af hvordan man gør i et internationalt perspektiv.
Program_DB_firkant

Vi tror på at institutionernes samarbejde med borgerne kan udvikle og skabe værdi, ikke bare for institutionerne, men også for det enkelte menneske og for hele samfundet.

Det er noget af mit udgangspunkt, når jeg i dag skal være moterator på konferencen. I dagens løb vil jeg lægge de enkelte oplæg ud, så der vil være mulighed for at følge med og kommentere.

www.biblioteksdebat.dk

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frivillighed 2.0 Lotte Hviid

 1. 1. FRIVILLIGHED 2.0 Hvor bevæger frivilligheden sig hen? Afsnit I, Hørsholm 28. November 2013
 2. 2. Tænketanken fremmer viden og debat om, hvordan bibliotekerne sikrer en aktiv og naturlig plads i fremtidens videnssamfund med særligt fokus på at fastholde & tiltrække brugere. Ambitionen er være medudvikler af brugbare koncepter: • Ny viden (om bl.a. brugerne) • Udvikle nationalt DNA for fremtidens bibliotek, der skaber fælles retning & rum for lokale prioriteringer • Debat – både faglige, tværfaglig og politisk • Netværk
 3. 3. Hvem er med? Ballerup Bibliotek Billund Bibliotek Esbjerg Bibliotekerne Frederikssund Bibliotekerne Gladsaxe Bibliotekerne Glostrup Bibliotek Halsnæs Bibliotekerne Helsingør Kommunes Biblioteker Herning Bibliotekerne Hjørring Bibliotekerne Holbæk Bibliotek Horsens Bibliotek Hørsholm Bibliotek Kolding Bibliotek Køge Bibliotekerne Københavns Biblioteker Nyborg Bibliotek Næstved Bibliotekerne Randers Bibliotek Roskilde Bibliotekerne Silkeborg Bibliotek Slagelse Bibliotekerne Svendborg Bibliotek Biblioteket Sønderborg Vejle Bibliotekerne Viborg Bibliotekerne Aabenraa Bibliotek Aalborg Bibliotekerne Aarhus Bibliotekerne Axiell Den Offentlige Sektor.dk IVA Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning Danmarks Biblioteksforening Bibliotekschefforeningen Danmarks Forskningsbiblioteksforening Kommunernes Skolebiblioteksforening
 4. 4. Workshops og konferencer Debat Projekter Undersøgelser Netværk
 5. 5. Hvorfor fokus på frivillighed ? Generelt fokus på frivillighed - Frivilligcharter Mantra - frivillige er svaret på alt Bibliotekerne som styrket lokal platform for involvering, aktivt medborgerskab, nye fællesskab & lokale kompetencer i spil i nye løsninger og samarbejder. Frivillighed i konstant forandring – mange former for frivillighed (fra ulønnet ansat, aktivist, aktiv medborger, offentlig frivillig til virtuel frivillig) Målet i dag: Blive klogere på hvor frivilligheden bevæger sig hen & udforske, hvordan vi udvikler vores kulturinstitutioner som fremtidens platform for demokrati, medborgerskab, fællesskab og lokale løsninger.
 6. 6. Program 10.00 – 10.05 10.05 – 10.25 Velkomst ved Vagn Ytte Larsen fmd. for Danmarks Biblioteksforening Følelser & fakta – frivillighed på danske folkebiblioteker Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens biblioteker TRENDS & UDVIKLING 10.25 – 11.10 Fremtidens Frivillighed, Sussi Maack, Socialt Udviklingscenter SUS 11.10 – 12.00 The Virtual Volunteers and social media, Mar Dixon, MuseomixUK (UK) 12.00 – 12.4 5 Afsnit I og frokost 12.45 – 13.30 Medborgare som medproducenter, Johan Vamstad, Ersta Sköndal högskola (SE) 13.30 – 14.10 Involvering og frivillighed v. Stefan Tholstrup Schmidt & Simon Holmgaard, TAG DEL 415.00 14.10 – Et interview om ledelse af ”Right to Movement”, Lærke Hein, Karrierebar/Here and Away & Kim Gørtz, Cph.Coaching Center 15.00 – 15.15 SAMTALER 15.15 – 15.30 15.30 - 16.00 16.00 – 16.30 16.30 Kaffe, the & kage Opsamling af tendenser og perspektivering Ole Münster & Bjørn Engsig, FrivilligDanmark Samtaler om frivillige på fremtidens kulturinstitutioner Opsamling fra samtaler, Ole Münster & Bjørn Engsig Tak for i dag Frivillighed 2.0 har modtaget tilskud fra ”Tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark”/Kulturstyrelsen
 7. 7. Undersøgelse: Frivillige på folkebiblioteker • Baggrund: Sparsom viden på området, biblioteker er ikke = fritid/sport • Afdække bredde, dybde, forventninger og ‘værdi’ mhp. afsæt for debat & fokus • Undersøgelse af det frivillige landskab på folkebiblioteker 2013 (og museer) • Elektronisk spørgeskemaundersøgelse maj- juni • 59 biblioteker ud af 97 deltog = svarprocent på 60,8 % • Anerkendt definition på frivillige, frivilligtimer & koordineringstimer
 8. 8. Andel frivillige af samlet årsværk  Gennemsnitligt 26,5 frivillige per bibliotek  Bidrager med ca. 4, 6 timer per uge 2% Frivillige 98 % Fastansatte på hel/deltid
 9. 9. Hvem er de? 57 % er kvinder 73 % er over 55 år 40 – 49 årige er mest aktive på landsplan (Frivilligrådet) Foto: Den Danske Diakonissestiftelse
 10. 10. Hvilke opgaver? Andel frivillige, der løser forskellige opgaver 40% 37% 35% 32% 30% 25% 20% 20% 15% 10% 5% 2% 3% 3% Praktisk hjælp Biblioteksopgaver 0% Koordinering af frivillige Organisering (arrangementer) Lektiehjælp IT-Café
 11. 11. Hvorfor frivillige ? Hvorfor fik i frivillige tilknyttet? Frivilliges egen opfordring 36 % Lederidé 31 % Medarbejderidé 17 % Politisk opfordring 17 % Ressourcemangel 12 % Tradition 7% 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
 12. 12. Detbrugere koster Andel Sammenhæng mellem antal frivillighedstimer og koordineringstime pr. frivillighedstime (%) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 500 1000 1500 2000 2500 12
 13. 13. ‘Værdi’ Andel brugere Frivillige styrker lokalsamfundet 60.0 % 50.0 % 40.0 % 30.0 % 20.0 % 10.0 % 0.0 % Frivillige udgør ekstra ressource 55.0 % 17.5 % 2.5 % Meget uenig 25.0 % 0.0 % Uenig Hverken eller Enig 40.0 % 20.0 % 12.5 % 30.0 % 17.5 % 5.0 % Uenig Hverken eller Enig 7.5 % 0.0 % 7.5 % Uenig Hverken eller 22.5 % Enig Meget enig Frivillige koster ressourcer 0.0 % Meget uenig 62.5 % Meget uenig Meget enig Frivillige bidrager til at udvikle tilbud og services 35.0 % 80.0 % 60.0 % 40.0 % 20.0 % 0.0 % Meget enig 40.0 % 30.0 % 20.0 % 10.0 % 0.0 % 35.0 % 5.0 % Meget uenig 35.0 % 15.0 % 10.0 % Uenig Hverken eller Enig Meget enig 13
 14. 14. Fremtid Andel brugere Fremtidig brug af frivillige Nye og flere opgaver skal løses af frivillige 71 % Bruge flere medarbejdertimer på at organisere frivillige 58 % Rekruttere flere frivillige 58 % Ansætte medarbejdere som arbejder med frivillige 7% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 14
 15. 15. Interessante mønstre Andel brugere • Andel af frivillige er større på mindre biblioteker end de større biblioteker • De biblioteker for hvem frivillighed fungerer bedst, er de biblioteker der selv har valgt frivillighed til (internt/ekstern anledning) & lille tendens til at større biblioteker oplever større eksternt pres • De mindre bibliotekers samarbejde med frivillige er mere formaliseret end de større biblioteker • Større biblioteker har højere forventninger til at involvere frivillige i fremtiden (antal, opgaver og flere medarbejder timer) • Mindre biblioteker har højre kompetenceindex (uddannelse af frivillige og medarbejdere) 15
 16. 16. Lotte Hviid Dhyrbye lhd@db.dk Fremtidensbiblioteker.dk

×