Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2017 hørsholm

330 views

Published on

I denne uge var jeg med til at starte en proces i Hørsholm Kommune, hvor byrådet har sat sig i spidsen for at skabe en udviklingsplan til fremtidens bibliotek

I kommunen har det lavet et stort forarbejder, men at gennemanalyserer deres biblioteksvæsen og brugen af den.

Deres analyse tager udgangspunkt i at folkebibliotekerne i de senere år har været genstand for mange drøftelser og overvejelser vedr. deres rolle i fremtiden. Med internettets udvikling, har globale medier og informationssøgning kunne tilgås direkte af borgerne og dermed udfordret bibliotekernes rolle og deres udvikling. Undersøgelser og forskning peger på at bibliotekerne dels øger tilstedeværelsen på diverse nationale digitale platforme, dels bevæger sig fra en mere passiv formidlings- og udlånsfunktion mod rollen som et aktivt lokalt videns- og kulturcenter, et mødested, hvor borgere/brugere kan få kulturoplevelser, inspiration og vejledning til læring og dannelse gennem forskellige medier.

Lokalt i Hørsholm indgår det flotte forholdsvis nyindrettede biblioteket i Kulturhus Trommen. Hvor kulturhuset overordnet udbyder oplevelser, arbejder biblioteket fokuseret på læringselementet i kulturoplevelser. Kommunalt har de besluttet ”at administrationen skal fremlægge en udviklingsplan for fremtidens bibliotek, der tager afsæt i brugernes behov og bibliotekernes ændrede profil og rolle som kulturinstitution. Udviklingsplanen skal ses i sammenhæng med investerings- og udviklingsstrategien Velfærd frem for mursten og arbejdet med fremtidens brug af kulturhuset.” www.biblioteksdebat.dk

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2017 hørsholm

 1. 1. Biblioteket -borgernes indgang til fremtiden litteratur formidling
 2. 2. Dannelse (digital såvel som fysisk) At gøre mennesket i stand til at være kusk for egen tilværelse og kunne deltage i fællesskabet ”Dannelse er det der er tilbage når vi har glemt det vi har lært”
 3. 3. Deltagelse Hvordan sikrer vi det folkelige fællesskab som er forudsætningen for Folkestyret
 4. 4. FolkeBiblioteket Borgerens indgang til samfundet "Medborgerskab handle om at have lyst til pligt" § ”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet…..”
 5. 5. Det mest besøgte ikke kommercielle mødested? Biblioteksbesøg 38 mio Museums besøg 14 mio Solgte biografbilletter 11 mio Antal tilskuere superligaen 1,5 mio
 6. 6. Hverdagskultur Det der bare er....................... ………………..og vi bruger uden at tænke over det i hverdagen Det der danner mennesker
 7. 7. db.dk/undersøgelser
 8. 8. Den årlige undersøgelse fra DI, Lokalt Erhvervsklima
 9. 9. 2013 2014 2015 Udviklingen i mobilens æra
 10. 10. Tænketanken Fremtidens Biblioteker lancerede d. 24. april, 2017 rapporten, ”Digitale biblioteksstrategier” -en borgerundersøgelse, hvor 7.205 borgere har deltaget. Rapporten giver et billede af, hvordan danskerne bruger det digitale bibliotek, og hvilke tendenser der gør sig gældende i det digitale generelt. Undersøgelse 2017
 11. 11. På det digitale bibliotek Ses begyndende tendenser til: ➢Større brug fra udkanten ➢Større brug fra lavere uddannede ➢Sammenhæng mellem fysisk og digital brug
 12. 12. Digital og fysisk brug understøtter og supplerer hinanden
 13. 13. Dokk1 Aarhus nye hovedbibliotek Her kommer flere besøgende end i den største jyske turistattraktion LEGO-land -og Aarhus Kommune har 18 andre biblioteker og……………
 14. 14. Transformation af nedslidt erhvervsejendom til visionært urbant kulturhus
 15. 15. Helsingør
 16. 16. Campus Bindslev Plads, Silkeborg - et nyt fælles byrum, et laboratorium til læring, kreativitet og kultur
 17. 17. Har vi noget at tilbyde fremtidens borger?
 18. 18. • 90 % af de danske børn har adgang til en tablet • 77 % af de 10-12 årige har en smartphone • Tweens bruger mere tid på tablet end TV
 19. 19. Et af svarene…i borgernes ændrede medieforbrug
 20. 20. Fritidslæsning Fordeling af elever efter dagligt tidsforbrug på fritidslæsning (PISA 2009) Læsning ikke frivilligt < 30 min. 30 min - 60 min. 60-120 min. ≥ 120 min. Et skoleår i læsefærdigheder
 21. 21. Demokratisk dannelse er også at være der for dem der kunne ha godt af at være en del af et fællesskab
 22. 22. Fremtidens kulturpolitik skal danne ham her
 23. 23. fysiske
 24. 24. Biblioteket er hverdagskultur i mange former Biblioteksrummet Rammen om borgernes forskellige aktiviteter og behov. Formidling og adgang Til litteratur, kultur og viden forskellige former og formater. Den kompetente medborger (Dannelse) Udstyrer mennesker med lysten og evnen til at kunne gennemskue og deltage i samfundet. Kort sagt, være en af grundpillerne i DEMOKRATIET
 25. 25. Michel Steen-Hansen msh@db.dk www.db.dk Let's Link?: linkedin.com/in/saintmichels twitter.com/saintmichels facebook.com/saintmichels Se oplægget på Biblioteksdebat.dk @saintmichels

×