2009 Bibliotekpolitikk i Norden ex Danmarks Biblioteksforening Oslo

924 views

Published on

Bibliotekpolitikk i Norden

Innledninger:
direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
924
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Redefining the Library in political context     Good morning everyone.   Thanks for coming.
 • I’m Michel as you know, and I’m the New director of The Danish Library Association will make a more formal presentation of myself in a moment.
 • 2009 Bibliotekpolitikk i Norden ex Danmarks Biblioteksforening Oslo

  1. 1. <ul><li>Bibliotekpolitikk i Norden </li></ul><ul><li>Kontaktmøte 30. okt 2009 </li></ul><ul><li>Michel Steen-Hansen </li></ul><ul><li>Director of The Danish Library Association </li></ul><ul><li>www.dbf.dk Eller følg mig på </li></ul><ul><li>http://biblioteksdebat.blogspot.com/ </li></ul>
  2. 2. Hvad vil jeg sige <ul><li>Politik </li></ul><ul><li>Organisation </li></ul><ul><li>Politik </li></ul><ul><li>Udfordringer, trends og udviklinger </li></ul><ul><li>Politik </li></ul><ul><li>Kommunikation </li></ul><ul><li>Politik </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Hvordan får vi de politiske beslutningstagere til at forstå det moderne bibliotek. Tænde på ideen og finansiere den? </li></ul>
  4. 4. Hvad er bibliotekspolitik? <ul><li>Lovgivning? </li></ul><ul><li>National biblioteksstrategi? </li></ul><ul><li>Lokale bibliotekspolitikker? </li></ul><ul><li>Eller er det alle hverdagens tiltag? </li></ul><ul><li>Tjaaaa….lidt af det hele! </li></ul>
  5. 5. Hvem er jeg? <ul><li>Michel Steen-Hansen </li></ul><ul><ul><li>Direktør i Danmarks Biblioteksforening </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidligere bibliotekschef i Slagelse og Ringsted </li></ul></ul><ul><ul><li>Historiker fra Roskilde Universitet </li></ul></ul>Michel Steen-Hansen [email_address] www.dbf.dk http://biblioteksdebat.blogspot.com/
  6. 6. Hvem er Danmarks Biblioteksforening ? <ul><li>Danmarks Biblioteksforening blev grundlagt i 1905. </li></ul><ul><li>Foreningens formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i bred forstand. </li></ul><ul><li>Altså - en politisk og faglig interesseorganisation. </li></ul>
  7. 7. Hvem er vi så? <ul><li>DB (Danmarks Biblioteksforening) har en unik organisationsstruktur, hvor der er både lokale politikere og biblioteksansatte I bestyrelsen. </li></ul>
  8. 8. DBF struktur <ul><li>Danmarks Biblioteksforening er opbygget med en hovedforening og 5 regionale biblioteksforeninger. </li></ul><ul><li>Foreningens hovedmedlemsgruppe er kommunerne repræsenteret ved deres kulturpolitikere. </li></ul><ul><li>Foreningens anden medlemsgruppe består af biblioteksfagligt personale, studerende og kulturinstitutioner. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Danmarks Biblioteksforening har en formand og to næstformænd. </li></ul><ul><li>Formand og første næstformand er valgt blandt kommunalpolitikere i foreningen, mens anden næstformand er valgt blandt de biblioteksfaglige medlemmer og kulturinstitutionsmedlemmer. </li></ul>DBF struktur
  10. 10. DBs organisationsdiagram
  11. 11. <ul><li>DB's repræsentantskab fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed </li></ul><ul><li>Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra de to valggrupper: </li></ul><ul><li>1. valggruppe A: 38-40 medlemmer kommunalpolitikere, der sidder i det kommunale udvalg, som biblioteket hører under. </li></ul><ul><li>2. valggruppe B: 19 medlemmer a. personlige medlemmer b. institutionsmedlemmer c. bruger ved folkebiblioteker </li></ul><ul><li>Valggruppe A Hver af de 14 amtsbiblioteksforeninger vælger 2 politiske repræsentanter. Disse 28 suppleres med max. 7 tillægsmandater valgt på generalforsamlingen, så den partipolitiske sammensætning af valggruppe A, så vidt det er muligt, følger den politiske sammensætning, der er en følge af amtsrådsvalget. Københavns og Frederiksberg Kommuner og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig vælger desuden hver en repræsentant. </li></ul><ul><li>Valggruppe B Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B 19 repræsentanter, heraf mindst 6 fra gruppen af institutioner og organisationer. </li></ul>Repræsentantskabet
  12. 12. Forretningsudvalget <ul><li>Forretningsudvalgets 10 medlemmer vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. </li></ul><ul><li>Forretningsudvalget består udover formændene af 4 politiske repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B. </li></ul><ul><li>Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne. </li></ul>
  13. 13. DBs organisationsdiagram
  14. 14. Medlemstal - 2009
  15. 16. Hvordan arbejder DB? <ul><li>Sætter den bibliotekspolitiske dagsorden på Årsmødet </li></ul><ul><li>Taler bibliotekernes sag i presse og offentlighed </li></ul><ul><li>Lobbyer over for politiske og andre beslutningstagere </li></ul><ul><li>Afgiver høringssvar f.eks. til lovudkast </li></ul><ul><li>Er repræsenteret i centrale udvalg - nationalt og internationalt </li></ul><ul><li>Arrangerer debatskabende møder og konferencer </li></ul><ul><li>Igangsætter/deltager i projekter og undersøgelser </li></ul>
  16. 17. Bibliotekslov 1920, 1964 og 2000
  17. 19. Hva’ laver vi ellers? www.dbf.dk
  18. 20. Vi arbejder med ny strategi, i den er vores Vision <ul><li>Danmarks Biblioteksforening </li></ul><ul><li>har direkte indflydelse på den bibliotekspolitiske dagsorden </li></ul><ul><li>er en direkte vej fra kommune til regering og folketing </li></ul><ul><li>udvikler nationale og internationale strategier og omsætter dem til lokalt brug </li></ul><ul><li>arbejder for at alle kommuner udarbejder en lokal bibliotekspolitik </li></ul><ul><li>medvirker til at der skabes en national biblioteksstrategi </li></ul><ul><li>bidrage til udviklingen af en national digitaliseringsindsats </li></ul><ul><li>arbejder for bibliotekerne som indgang til det offentlige </li></ul><ul><li>indgår i en prioriteringsdialog med kommuner, biblioteker og deres politiske udvalg </li></ul><ul><li>er foreningen der sikrer bibliotekerne en fremtrædende strategisk rolle i alle kommuner </li></ul><ul><li>skaber grundlag for innovation i bibliotekerne </li></ul><ul><li>er en attraktiv netværkspartner </li></ul>
  19. 21. Hva’ så med bibliotekerne i Danmark
  20. 22. What is the meaning ? <ul><li>Hvordan definere vi det moderne bibliotek? </li></ul><ul><li>Hvorfor koster det så meget at drive et bibliotek? </li></ul><ul><li>Hvordan opnår vi politisk forståelse for at definitionen af det moderne bibliotek, og til at finansiere det? </li></ul><ul><li>Og hvorfor skifter biblioteket karakter? </li></ul>
  21. 23. Let’s tell… <ul><li>……… stories </li></ul><ul><li>Vi skal skabe rammefortællingen om det moderne bibliotek…….. </li></ul><ul><li>……… og ikke kun fortælle den til os selv. </li></ul>
  22. 24. Det moderne bibliotek <ul><li>er et identitetshus </li></ul><ul><li>er andet end bare bøger </li></ul><ul><li>udvikles sammen med brugerne </li></ul><ul><li>medvirker til vidensamfundet </li></ul><ul><li>skaber samfundsnytte og sociale kapital </li></ul>
  23. 25. Velkommen til Biblioteket
  24. 27. Kilde: Styrelsen for Bibliotek og Medier
  25. 28. Hvem bruger bibliotekerne? <ul><li>68 procent af unge danskere mellem 18-35 år har benyttet folkebibliotekerne i større eller mindre grad i 2008. * </li></ul><ul><li>25 procent af de 18-35-årige forventer at benytte bibliotekerne endnu mere i 2009. Kun syv procent af dem forventer at benytte bibliotekerne mindre. </li></ul><ul><li>64 procent af hele befolkningen har benyttet et folkebibliotek i 2008 </li></ul><ul><li>Det vil sige at over 3,5 mio. besøger bibliotekerne jævnligt </li></ul><ul><li>* Gallup undersøgelse for Berlingske Tidende i dec. 2008 . </li></ul>
  26. 29. Er det godt nok?
  27. 30. Hvilket vej ? <ul><li>Utopia - Informations og kommunikationsteknologi er udviklet til at skabe det ultimative bibliotek: integreret adgang til viden, kultur og støtte i dagligdagen for alle borgere . </li></ul><ul><li>DYSTOPIA - Bibliotekerne her ikke budget til download af ophavsretligt beskyttet materiale - adgangen bliver begrænset sammen med digitale monopoler skabes. Den digital kløft øges og sociale spændinger vokser </li></ul>Jens Thorhauge 17th EBLIDA Annual Council Meeting and conference &quot;A Library Policy for Europe&quot;
  28. 31. Udviklingstendenser <ul><li>Fra information til kommunikation </li></ul><ul><ul><li>Fra Samling til Service </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre adgang til indhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalt formidling, 24/7 åbningstid </li></ul></ul><ul><ul><li>Nye forretningsmodeller </li></ul></ul><ul><li>Fra data til netværk </li></ul><ul><ul><li>Mere aktiv og inddragende formidling </li></ul></ul><ul><ul><li>Brugerindragelse ( Fra kunder til medskaber) </li></ul></ul><ul><ul><li>Content / context, læsekredse, wiki, sociale teknologier </li></ul></ul><ul><li>Læringstilbud </li></ul><ul><ul><li>Ex. Lær mere konceptet </li></ul></ul><ul><li>Koncepter for oplevelse </li></ul>” jeg gider ikke læse bibliotekarens anmeldelser, jeg vil hellere læse andre brugeres anmeldelser”
  29. 32. Det digitale og det fysiske bibliotek? <ul><li>Den digitale ambition er grænseløs adgang til alle ressourcer – én universel adgang til alle videns-institutioner </li></ul><ul><li>Den fysiske biblioteks ambition må handle om behov der opfyldes i offentlige rum med lokale tilsnit – det besøges kun hvis det har attraktive tilbud </li></ul>
  30. 33. E-bogen er her – se mere på biblioteksdebat.blogspot.com/
  31. 34. Er vi dem vi tror vi er?
  32. 35. Plads til det smalle og det brede
  33. 36. Public Service <ul><li>Bibliotekerne </li></ul><ul><li>(Danmarks største public service virksomhed?) </li></ul><ul><li>” Bibliotekerne er nødt til at gå på to ben og både tænke på at formidle informationer, at lave læring, der kan omskabe informationerne til viden, samtidig med at de også må tænke i nye forretningsmodeller, i konkurrence med alle de andre aktører i oplysningsøkonomien.” </li></ul><ul><li>Blogindlæg på http://biblioteksdebat.blogspot.com </li></ul>
  34. 37. Biblioteket <ul><li>På dagsordnen </li></ul><ul><li>Hos både borgere og politikere </li></ul>
  35. 38. Interesseorganisationens skal vise - resultater på lang sigt <ul><li>Politik er kommunikation </li></ul>- og på kort sigt
  36. 39. Opinionsundersøgelse <ul><ul><li>Men hvad skal vi spørge om for at få ”forsiden”? </li></ul></ul>
  37. 41. Det tredie sted i Hjørring Hvis biblioteker skal overleve som fysisk sted i fremtiden, skal der tænkes kreativt. Det skal være en oplevelse at gå på biblioteket. I Hjørring er der åbnet et nyt, banebrydende bibliotek til inspiration for ind- og udland. Politikere, arkitekter og designere valfarter dertil
  38. 42. <ul><li>Idekatalog op til kommunevalget </li></ul><ul><ul><li>Vi skal i fællesskab beskrive ideer der kan få bibliotekerne på den politiske dagsorden </li></ul></ul><ul><ul><li>DB arbejder på det og gerne sammen med andre med gode ideer </li></ul></ul>
  39. 44. Fortælle hvad Bibliotekerne kan
  40. 48. Indsatsområder 2010-11 <ul><li>Fremtidens biblioteker skabes i partnerskab (er). </li></ul><ul><li>DB vil </li></ul><ul><li>have fokus på særligt relevante partnerskaber inkl. mere uformelle netværksdannelser og modeller for dette. </li></ul><ul><li>udvikle og skabe sammenhæng i de digitale og fysiske biblioteker gennem partnerskaber </li></ul><ul><li>vil skabe den bedst mulige service og have fokus på udvikling </li></ul><ul><li>medvirker til, at der skabes en national digitaliseringsstrategi for digitalisering af den danske kulturarv </li></ul>
  41. 49. Indsatsområder 2010-11 <ul><li>Læring i biblioteket </li></ul><ul><li>DB vil </li></ul><ul><li>at bibliotekerne skal placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer, for at kunne tage del i det demokratiske samfund. </li></ul><ul><li>have fokus på udnyttelse af de digitale muligheder og selvbetjeningsløsninger herunder på sammenhængen mellem det digitale og fysiske biblioteks læringstilbud </li></ul><ul><li>udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt tilbyder alle borgere adgang til de kompetencer et demokratisk samfund efterspørger </li></ul>
  42. 50. Indsatsområder 2010-11 <ul><li>24 / 7 – det altid tilgængelige bibliotek </li></ul><ul><li>DB vil </li></ul><ul><li>udvidet åbningstid, men differentieret betjening </li></ul><ul><li>udvikling og styrke sammenhængen i de digitale og digitale og fysiske bibliotekstilbud   </li></ul><ul><li>tage udgangspunkt i borgernes behov og løbende udvikle personalets kompetencer for at skabe kvalitet og sammenhæng i det digitale og fysiske bibliotek 24/7 </li></ul>
  43. 51. See the project Multimediahous in Århus See You in DENMARK! [email_address] Black Diamond/The Royal Library
  44. 53. Biblioteket <ul><li>På dagsordnen </li></ul><ul><li>- det gør vi i fællesskab </li></ul>Vi skal fortælle historien om det moderne bibliotek…….. ……… og ikke kun til os selv.

  ×