Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan latihan unit 3 : Rantai Makanan dan Siratan Makanan

13,038 views

Published on

  • Be the first to comment

Soalan latihan unit 3 : Rantai Makanan dan Siratan Makanan

  1. 1. Soalan Latihan BAB 3Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul.1. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan. Antara haiwan berikut, yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama seperti haiwan di atas berdasarkan tabiat makan? A Kucing C Gajah B Harimau D Tenggiling2. Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul? A Rumput  Rusa  Gajah B Pokok padi  Katak  Ular C Bunga matahari  Rama-rama  Mentadak D Kubis  Beluncas  Arnab3. Rajah di bawah menunjukkan haiwan P. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan yang betul bagi haiwan P dalam satu rantai makanan? A Tumbuhan  P  Belalang  Burung B P  Burung  Belalang  Tumbuhan C Tumbuhan  Belalang  P  Burung D Burung  P  Belalang  Tumbuhan4. Rajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan rumput beluncas ayam ular Apakah yang akan berlaku sekiranya bilangan ular bertambah dengan banyak?
  2. 2. Rumput Beluncas A bertambah berkurang B berkurang berkurang C bertambah bertambah D berkurang bertambah5. Rajah di bawah menunjukkan lima jenis haiwan di sawah padi. Tikus merosakkan pokok padi. Burung hantu dibela untuk mengurangkan bilangan tikus. Haiwan lain yang manakah akan turut berkurang? A Ular dan katak B Rama-rama dan katak C Belalang dan ular D Rama-rama dan belalang

×